Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUPKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Porównanie zawartości informacyjnej sygnałów mechanicznej i elektrycznej aktywności serca płodu.
Tytuł angielski: Comparison of information contents of mechanical and electrical fetal heart activity signals.
Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Matonia Adam, Kupka Tomasz, Sikora Jerzy
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.130-137, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/12

  Tytuł oryginału: Ocena informacji o aktywności ruchowej płodu w sygnale aktogramu.
  Tytuł angielski: Evaluation of fetal movement activity data in actogram signal.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Jeżewski Janusz, Gacek Adam, Matonia Adam, Sikora Jerzy, Wilk Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.227-233, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  3/12

  Tytuł oryginału: Tłumienie elektrokardiogramu matczynego w pośredniej elektrokardiografii płodowej.
  Tytuł angielski: Suppression of maternal ECG in abdominal fetal electrocardiography.
  Autorzy: Matonia Adam, Gacek Adam, Jeżewski Janusz, Kupka Tomasz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.308-316, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/12

  Tytuł oryginału: Ergonomia w szkolnym gabinecie stomatologicznym. "Wesoły Ząbek" - gabinet przyjazny pacjentowi.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.41-44, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasad szeroko pojmowanej ergonomii pracy w szkolnym gabinecie stomatologicznym "Wesoły Ząbek". Zgodnie z jej podstawowymi regułami na podstawie doświadczeń własnych potwierdzono, że osiągnięcie sukcesu terapeutycznego jest możliwe jedynie przy zachowaniu równowagi między wszystkimi elementami procesu leczenia: pacjentem, zespołem medycznym, sprzętem oraz stworzoną w gabinecie atmosferą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the principles of work ergonomics in the functioning of the "Happy Tooth" school dental surgery. In accordance with its basic rules and on the basis of the authors' own experience it was confirmed that the attainment of therapeutic siccess is only possible by keeping a balance between all the elements of the treatment process: patient, medical team, equipment and atmosphere generated in the surgery.


  5/12

  Tytuł oryginału: Chemomechaniczne opracowywanie ubytków - prezentacja systemu Carisolv.
  Tytuł angielski: Chemo-mechanical treatment of carries lesions - a demonstration of the Carisolv system.
  Autorzy: Renk Sławomir, Ilewicz Leszek, Kupka Tomasz, Skucha-Nowak Małgorzata, Tanasiewicz Marta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.58-62, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie angielskie: In the work the researchers present the characteristics of Carisolv - the system designed to the chemo-mechanical removal of carries tissue. The composition, mechanism of functioning and the structure of the complementary tools are described as well as the methodology of clinical conduct. The focus was directed on the theroetical basis of the chemo-mechanical removal of carries and the development of these methods in the course of the recent years. Additionally, a new mechanical device Carisolv Power Drive constituting a development of the current system is demonstrated.


  6/12

  Tytuł oryginału: Czy istnieje potrzeba profilaktycznego zabezpieczania pacjentów młodocianych tymczasowymi protezami ruchomymi? Praktyczne uwagi z rocznych obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: What is the preventive need of young patients provided with temporary mobile prosthetic supplements? Practical remarks under 1-year observations.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Kupka Tomasz, Kalacińska Justyna, Śliż Barbara, Wiśniewski Mariusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.63-68, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this work authors presented representative situations in wchich decisions concerning production of partly and mobile prosthetic supplements which were suppose to complete partial lack of teeth in frontal as well as the side part of the jaw in case of four patients, aged 4 to 8. Children have been chosen by who necessity of extraction of new milk teeth occurred, without orthodontic problems. There has been introduced some previously chosen cases of one year old patients who had been equipped with the prosthetic supplement. In the annual estimation some crucial for the success of this prophylaxis and therapy parameters has been taken into the consideration, such as: the willing use of the prosthetic supplements by a small patient, the necessity of making corrects and repairs, the condition of the nucles of the teeth, as long as the improvement of articulation, the comfort of eating and the frame of mind.


  7/12

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia oraz higieny jamy ustnej u dzieci 8-9-letnich oraz 9-10-letnich w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej.
  Tytuł angielski: State of the dentition and oral hygieny in 8-9 and 9-10 year olds attending Primary School in Ruda Śląska
  Autorzy: Śliż Barbara, Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Wiśniewski Mariusz, Kalacińska Justyna, Mrówka Marcin
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.16-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uzębienia i higieny jamy ustnej w dwóch grupach wiekowych: 8-9-latków i 9-10-latków oraz porównanie wyników z danymi uzyskanymi w ubiegłym roku w grupie dzieci 8-9-letnich. Stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem doszło do znacznego polepszenia higieny jamy ustnej z jednoczesnym pogorszeniem stanu uzębienia.


  8/12

  Tytuł oryginału: Mikroobrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRM) w stomatologii.
  Tytuł angielski: Magnetic Resonance Microimaging (MRM) in dentistry.
  Autorzy: Tanasiewicz Marta, Węglarz Władysław P., Kupka Tomasz, Sułek Zenon, Gibas Mirosław, Jasiński Andrzej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.9-16, il., bibliogr. [19] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania mikroskopii magnetyczno-rezionansowej (MRM) do trójwymiarowego obrazowania komory i kanałów korzeniowych zęba trzonowego ludzkiego i pomiaru objętości w warunkach in vitro. Wykorzystano usunięty, zniszczony próchnicą pierwszy stały ząb trzonowy ludzki. Rejestracji dokonano dzięki zastosowaniu tomografu badawczego o polu 4.7 T, wyposażonego w konsolę Maran DRX oraz cewki gradientowe i głowicę pomiarową własnej konstrukcji. Wykonano dwie serie pomiarów metodami opartymi na echu spinowym - pierwszą z wykorzystaniem obrazowania wielowarstwowego, drugą zas wykorzystując sekwencję 3D SE bez wyboru warstwy. Wyznaczona objętość jam zębowych (komora i trzy kanały korzeniowe) wyniosla 70 mm3. otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystanie MRM jako oryginalnej nieimpresyjnej techniki obrazowania do rejestracji topografii i objętości kanałów korzeniowych.


  9/12

  Tytuł oryginału: Pamiętajmy o profilaktyce! "Wesoły Ząbek" - coroczna akcja profilaktyczna.
  Tytuł angielski: Let us remember about dental prevention! "The Happy Tooth" - an annual dental prevention campaign.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Tanasiewicz Marta, Kazanecka Maria, Jojko Hanna, Kupka Bibianna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.54-58, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie udziału zespołu przychodni "Wesoły Ząbek" w corocznym programie "Profilaktyka próchnicy dla dzieci z roczników 1994, 1995, 1998". W vramach akcji przeprowadzono: pogadanki oświatowe na temat diety i codziennych zabiegów higienicznych dotyczących jamy ustnej i zębów, przegląd uzębienia, instruktaże higieny, serię pięciu seansów zbiorowej fluoryzacji kontaktowej dla wszystkich uczestniczących w programie dzieci. Stwierdzono, że w porównaniu z akcją z 2000 roku obecna była zorganizowana sprawniej, a dobór roczników swiadczy o długofalowych planach poprawy stanu uzębienia i higieny dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe the participation of the team at "The Happy Tooth" Clinic in the annual dental prevention programme "Caries Prevention Programme for Children Born in 1994, 1995 and 1998". This programme included: educational talks about diet and daily hygiene of the oral cavity and teeth, examination of teeth, oral hygiene instruction, five sessions of group fluoridation for all of the children participating. It was found that in comparison to the campaing for the year 2000 there was a more efficient organisation and the choice of years indicates a long term plan for improvement of the dentition and oral hygiene in children.


  10/12

  Tytuł oryginału: Radiotherapy monitoring by means of 1H MR spectroscopy - in vitro and in vivo studies.
  Autorzy: Sokół Maria, Maniakowski Zbigniew, Kupka Teobald, Jarosz Ewa, Sokół Radosław
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.207-217, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of irradiation on concentrations and relaxation behaviour of brain metabolites was studied by means of high-resolution 1H NMR in vitro. The model studies were performed on rat brains irradiation with the doses of 20 Gy applied in fractions. Standard procedures were used to obtain HCIO4 extracts of rat brains. The 1H NMR studies of the extracts solutions in D20 were performed using a Varian Inova-300 NMR spectrometr. The integral intensities of metabolite signals were found to change during the irradiation cycle and after it. These changes are accompanied by the variations in the T1 relaxation times. The results of the in vivo study were compared with those of 1H MR in vivo on the early response to treatment of the irradiated human brain tissue.


  11/12

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: determination of the FHR.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Horoba Krzysztof, Wróbel Janusz, Sikora Jerzy, Gacek Adam, Matonia Adam, Kupka Tomasz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.33-39, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Fetal heart rate (FHR) analysis is widely used as an assessment of fetal wellbeing. The recording of electrical activity of the fetal heart has obviously the potential to provide R-R intervals data with beat-to-beat accuracy. At present, the most common is the monitoring of mechanical activity of a fetal heart using the ultrasound Doppler method. Both in the abdominal electrocardiography (FECG) and in the Doppler ultrasound method, an estimation of the instantaneous fetal heart rate requires the advanced techniques of processing and analysis of the input signal. The Doppler signal has a complex structure, which is continuously changing due to continuous variations in the relative orientation of the ultrasound beam with respect to the fetal heart. Instead of relying only on the amplitude the autocorrelation and crosscorrelation techniques analyse the entire signals and therefore they are more accurate. However, the autocorrelation leads to decreasing the beat-to-beat variability and the crosscorrelation is more sensitive to periodic interferences. In case of the fetal indirect electrocardiography, the signal obtained contains three components: maternal electrocardiogram (MECG), fetal electrocardiogram and noise. The most important is suppression of the dominating MECG, which amplitude many times exceeds the level of the fetal electrocardiogram. Obtaining high quality FECG signal in any recordings can never be guaranteed. Despite all the above mentioned advances in signal processing, abrupt erroneous changes in fetal heart rate may occur.


  12/12

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: the nature of signals.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Horoba Krzysztof, Cholewa Dariusz, Gacek Adam, Kupka Tomasz, Matonia Adam
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.40-46, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: At present, the heart activity is the only vital function of a fetus that can be recorded effectively. The instantaneous fetal heart rate (FHR) espressed in beats per minute is a reciprocal function of time interval calculated as the distance in time between a two successive cardiac cycles. The FHR signal can be obtained from the mechanical or electrical activity of fetal heart. Two techniques of fetal electrocardiogram fecording can be distinguished: direct - from fetal skin and indirect - from maternal abdomen. The direct access to the fetus can be made only during labour when the fetal membranes have been ruptured. The best results are obtained when the electrode penetrates the fetal presenting part - usually head. In the abdominal electrocardiography, the signal is acquired from electrodes placed on the surface of maternal abdomen. There is one major noise source that requires complex signal processing. It is an interfering electrocardiogram of the mother, magnitude of which is about 200 mV, whereas the fetal electrocardiogram is only of about 10 mV. Applying the Doppler principle of ultrasound waves aimed at the fetal heart enables monitoring of the mechanical activity of the fetal heart. Determination of instantaneous FHR relies on the detection of heart beats gased on the analysis of ultrasound beam reflected from the moving valves or walls.

  stosując format: