Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUPCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wysiłek fizyczny a astma oskrzelowa.
Tytuł angielski: Bronchial asthma and physical exercise.
Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.175-179, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,155

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma wysiłkowa i powysiłkowy skurcz oskrzeli to zespół objawów obturacji oskrzeli występujących po wysiłku. Dolegliwości te zgłaszają najczęściej osoby chorujące na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z nadreaktywnością oskrzeli. Postawienie prawidłowej diagnozy umożliwia wywiad i test prowokacji wysiłkiem. Podstawą terapii jest leczenie przeciwzapalne choroby podstawowej lub leki doraźne: á2 mimetyki wziewne i kromony. Wdrożenie prawidłowego leczenia zabezpiecza pacjenta przed skurczem oskrzeli indukowanym wysiłkiem i umożliwia rekreacyjne, a nawet wyczynowe uprawianie sportu.

  Streszczenie angielskie: Exercise induced asthma (EIA) and post exercise bronchoconstriction are conditions characterized by symptoms of airway narrowing developing after vigorous exercise. Theses symptoms usually appear in patients suffering from chronic respiratory tract disorders associated with bronchial hyperreactivity. Diagnosis of EIA should be based on exercise test and detailed patient history. Treatment options include anti-inflammatory agents and preexercise medications: inhaled á-agonists and cromones. Correct treatment protects patients from the post exercise bronchospasm and gives them the possibility of participation in sports or other physical activities.


  2/7

  Tytuł oryginału: Precyzja i ekonomia punktowych testów skórnych.
  Tytuł angielski: Precision and economy of skin prick tests.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kupryś Izabela, Kuna Pitor
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.190-193, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zachorowań na choroby alergiczne, co wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na ich rozpoznawanie i leczenie. Z tego względu możliwość zmniejszenia kosztów związanych z wykonywaniem punktowych testów skórnych wydawała się szczególnie atrakcyjna. Wielu lekarzy praktyków stosuje jeden nożyk do wykonania serii testów z kilkoma alergenami u jednego pacjenta. Celem naszej pracy było zbadanie czy ten sposób wykonywania testów skórnych wpływa w istotny sposób na uzyskiwane wyniki. Badanie przeprowadzono u 52 osób, z czego 13 to zdrowi, a 39 to chorzy z wcześniej rozpoznaną alergią. U wszystkich badanych wykonano punktowe testy skórne jednoczasowo dwema metodami: jedno nakłucie-jeden nożyk na jednym przedramieniu i seria nakłuć jednym nożykiem na drugim. Występowanie fałszywie dodatnich reakcji na roztwór kontroli ujemnej nałożony po alergenie zaobserwowano wyłmącznie w metodzie, w której stosowano jeden nożyk do wykonania serii nakłuć, w 41 przypadkach na 72 wykonane nakłucia (p 0,00001) - jeśli uwzględniane były wszystkie reakcje na placebo (ň 1 mm) i w 26 na 72 (p = 0,00001) - jeśli przyjąć że średnica bąbla wynosiła 3 mm. Wielkość fałszywie dodatniego odczynu na placebo zależy od siły odczynu na alergen, po którym kontrola została nałożona (współczynnik rang Spearmana R = 0,706, p 0.000001) i słabnie w kolejnej próbie (p = 0,000001). Przeprowadzone przez nas badania pokazały, że metoda ...

  Streszczenie angielskie: Due to a rise in the number of cases of allergic disease and a need to increase financial recourses for the diagnosis of these conditions, the possibility of reducing costs of skin pricks tets (SPT) was very welcome. In an attempt to reduce costs some practitioners use one lancet for several pricks in one patient. The purpose of this study was to determine whether this way of performing SPT influences the results. 52 subjects with (39) and without (13) atopy were tested with histamine, codeine and standard allergen extracts. SPT were applied to the volar surface of a randomly assigned forearm using two methods: one lancet-one prick on one forearm (single test method) and one lancet-multiple pricks ("multiple test" method) on the other. The false positive tests at the placebo site following allergen were recorded only in multiple test method, in 41 out of 72 pricks (p 0.00001) when all reactions above baseline were considered and in 26 out of 72 (p = 0.00001) when a 3 mm cut-off was considered. The size of the false positive reaction depends on the intensity of the reaction to the preceding allergen (rang Spearman factor R=0.706, p 0.000001) and decreases in the second consecutive placebo test. Our data show that one lancet for multiple test method cannot be used to diagnose factors responsible for allergy, particularly in aptietns qualified for immunotherapy and in scientific studies. For financial reasons multiple test method can be used in screening and ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Mukolityki w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Mucolytics in acute and chronic respiratory tract disorders. P. 1: Patophysiology mechanisms of action.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.245-247, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadmierne wytwarzanie śluzu o zwiększonej lepkości jest jednym z podstawowych objawów zarówno ostrych, jak i przewlekłych chorób dróg oddechowych. W warunkach prawidłowych wydzielina oskrzeli pełni funkcje ochronne, produkowana w nadmiarze prowadzi do obturacji i sprzyja zakażeniom bakteryjnym. W pierwszej części naszej pracy przedstawiliśmy czynniki odpowiedzialne za nadprodukcję śluzu i kliniczne konsekwencje tego procesu. Omówione zostały mechanizmy działania i wskazania do stosowania mukolityków. Leki mukolityczne, w szczególności ambroksol i N-acetylocysteina, skutecznie rozrzedzają wydzielinę oskrzeli, ułatwiają odkrztuszanie, sprzyjają szybszej poprawie klinicznej. Udowodniono, że stosowanie mukolityków sprzyja poprawie parametrów opisujących wydolność płuc i poprawia komfort życia chorych. Bez wątpienia leki te stanowią cenne uzupełnienie terapii chorób dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Mucus hypersecretion is a cardinal sign of both acute and chronic pulmonary diseases. Normally, mucus protects respiratory tract, but its overproduction leads to airway obstruction and promotes bacterial colonization. In the first part of our review we outlined the possible factors responsible for mucus hypersecretion and clinical consequences of this process. Mucolytic agents such as Ambroxol and N-acetylcysteine are able to alter the secretion of mucus and its physical properties which results in improvement of mucociliary clearance. Mechanisms of action and indications for use of mucolytics are presented. Mucolytics have been shown to have a role in improving lung functions and patients' quality of life. Undoubtedly they are useful as an adjunctive therapy of respiratory tract disorders.


  4/7

  Tytuł oryginału: Mukolityki w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Mucolytics in acute and chronic respiratory tract disorders. P. 2: Mucolytics in use, treatment and their antioxidant properties.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.248-252, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pierwszej części naszej pracy przedstawiliśmy czynniki odpowiedzialne za nadprodukcję śluzu w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych. W części II omówione zostały wyniki badań dowodzących celowości stosowania mukolityków w terapii chorób układu oddechowego. Leki mukolityczne, zwłaszcza ambroksol i N-acetylocysteina, skutecznie rozrzedzają wydzielinę oskrzeli, ułatwiają odkrztuszanie, sprzyjają szybszej poprawie klinicznej. Wyniki cytowanych badań dowodzą, że leki te są skuteczne, szczególnie w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), astmy i ostrego zapalenia oskrzeli. Wykazano, że preparaty te działają synergistycznie z antybiotykami w leczeniu infekcyjnego zaostrzenia POChP. Ponadto mają właściwości antyoksydacyjne, a ambroksol hamuje uwalnianie mediatorów powstających w zapaleniu o podłożu alergicznym. Leki mukolityczne są tanie, dobrze tolerowane i bezpieczne, dlatego stanowią cenne uzupełnienie farmakoterapii ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: In the first part of our editorial we reviewed the possible factors responsible for mucus hypersecretion in acute and chronic pulmonary disease. The present paper presents the results of studies proving, that mucolytics are useful in adjunctive thrapy of respiratory tract disorders. Mucolytic agents such as Ambroxol and N-acetylcysteine are able to alter the secretion of mucus and its physical properties which results in improvement of mucociliary clearance. Current evidence indicate, that these drugs are effective, especially in chronic obstructive pulmonary disease, asthma and acute bronchitis. They produce a modest improvement in symptom control and lung function. It has been demonstrated that there is a synergism between mucolytics and antibiotics in the treatment of exacerbation of chronic bronchitis. Moreover, they act as scavengers of reactive oxygen species. Ambroxol is able to inhibit mediator release involved in the pathogenesis of allergic inflammation. As mucolytics are cheap and well-tolerated they are beneficial in the therapy of patients suffering from respiratory tract disorders.


  5/7

  Tytuł oryginału: Comparative in vitro studies on liposomal formulations of amphotericin B and its derivative, N-methyl-N-D-fructosyl amphotericin B methyl ester (MFAME).
  Autorzy: Cybulska Barbara, Kupczyk Karolina, Szlinder-Richert Joanna, Borowski Edward
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.67-75, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: N-Methyl-N-D-fructosyl amphotericin B methyl ester (MFAME) is a semisynthetic derivative of the antifungal antibiotic amphotericin B (AMB). In contrast to the parent antibiotic, the derivative is charactiersed by low toxcity to mammalian cells and good solubility in water of its salts. Comparative studies on biological properties of free MFAME, AMB and their liposomal formulations were performed. To obtain liposomal forms, the antibiotics were inocporated into small unilamellar vesicles composed of dimyristoyl phosphatidylcholine (DMPC) and DMPC: cholesterol or ergosterol, 8:2 molar ratio. The effectivity of the liposomal and free forms of AMB and MFAME were compared by a determination of fungistatic and fungicidal activity against Candida albicans ATCC 10261, potassium release from erythrocytes, and haemolysis. The results obtained indicate that in contrast to AMB, incorporation of MFAME into liposomes did not further improve its selective toxicity. Studies on the antagonistic effect of ergosterol and cholesterol on the antifungal activity of the antibiotics indicated that sterol interference was definitely less pronounced in the case of MFAME than in the case of AMB.


  6/7

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości leczenia chorób zapalnych i obturacyjnych dróg oddechowych - podawanie leków w nebulizacji.
  Tytuł angielski: Nebulization - a novel approach to the treatment of inflammatory and obturative airway diseases.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 1 s.29-31, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents nebulization - a novel method in the treatment of airway diseases. Its advantages over conventional administration of steroids, beta-adrenergic receptor agonists and ipratropium are stressed. Some results of clinical studies concernig the use of nebulizers in the treatment of asthma in children and adults are discussed.


  7/7

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - diagnostyka i terapia.
  Autorzy: Kuna Piotr, Kupczyk Maciej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.57-63, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: