Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUNZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Przestępstwa przeciwko życiu - analiza porównawcza materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1986-1990 i 1996-2000.
  Tytuł angielski: Crimes against life in the material of Cracow's Forensic Medicine Institute - comparative analysis in the years 1986-1990 and 1996-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kunz Jerzy, Bolechała Filip, Kowalski Piotr, Moskała Artur, Rajtar Renata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.1-6, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę porównawczą przestępstw przeciwko życiu w materiale krakowskiego zakładu Medycyny Sądowej w pięcioletnich okresach minionego i obecnego systemu. Potwierdziła ona częściowo informacje medialne o wzroście trendów kryminalnych ostatnich lat. Stwierdzono bowiem wzrost liczby tego rodzaju przestępstw o około 40 proc. natomiast nie zaobserwowano, poza niewielkimi, różnmic w strukturze zjawiska zarówno sposobów ich popełniania, wieku czy stanu nietrzeźwości ofiar. Jedyną, bardzo istotną zmianą jakościową jest bardzo znaczny wzrost liczby zabójstw z użyciem broni palnej.

  Streszczenie angielskie: The authors presented a comparative analysis of crimes against life in five year periods of the past and present political systems based on autopsy material of Cracow's institute of Forensic Medicine. Investigation of these types of crime confirmed sociological observations of arising the criminal trends in the last years. The incident of these types of crimes arose in the last period by about 40 p.c. in a relation of male to female victims 3,7:1. Probable motives of these crimes were: drinking 8 p.c., decline in family relationships 12 p.c., fight and revenge 9 p.c. robbery 8 p.c., sexual offences only in 1 p.c. In 61 p.c. of analyzed cases the motives were unknown. Among the weapons of crime the most often used were blunt objects and death due to stabbings and cuts. A very high incidence of fire arm crimes in comparison to previous period was observed - from 2 cases in 1986-1990 in the five year period of 1996-2000. 78 p.c. of victims were in state of insobriety at the moment of crime.


  3/8

  Tytuł oryginału: Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991-2000 w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej.
  Tytuł angielski: Suicidal fatal poisonings using chemicals and drugs in the Jagiellonian University Institute of Forensic Medicine, in the years 1991-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kołodziej Jan, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.21-30, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy 191 przypadków osób, które popełniły samobójstwo przez otrucie w latach 1991-2000. Badanie wykonano w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Tę grupę otruć wybrano spośród zbioru 1937 zgonów samobójczych badanych w naszym Zakładzie. Uwzględniono częstość zamachów na własne życie w stosunku do ogólnej liczby samobójstw, rodzaj użytej trucizny, zależności od płci i wieku, przypuszczalną motywację, sezonowość zjawiska. Samobójstwa przez otrucie stanowią jedną dziesiątą wszystkicj dokonanych zamachów na własne życie. Najczęściej występują zatrucia lekami, potem substancjami chemicznymi. Mężczyźni prawie dwukrotnie częściej popełniali samobójstwo. Na pierwszym miejscu jako motyw pojawiła się choroba psychiczna, potem alkoholizm i w dalszej kolejności inne schorzenia somatyczne. Porównując sezonowość występowania samobójstw stwierdziliśmy szczyt w miesiącach letnich przypadających na czerwiec i lipiec gdzie stanowoą one 1/3 wszystkich przypadków. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia obserwujemy systematyczny wzrost liczby zamobójstw i równoczesny spadek udziału otruć w ogólnej liczbie zamachów na własne życie.

  Streszczenie angielskie: 191 cases of fatal suicidal poisonings in the years 1991-2000 were analysed. Postmortem examinations were conducted in the Institute of Forensic Medicine of the Jagiellonian University. The group of poisonings was selected from a total of 1937 fatal suicidal cases examined in our Institute. Frequency of suicidal attemps, kind of chemicals/drugs used, age and sex relationships, probable motives and seasonal a variables were taken into account in our investigation. The results were compared to previous studies. Poisonings comprise about 10 p.c. of the total number of suicidal cases. The most frequent are poisonings using drugs, then using chemicals. The number of cases of males committing suicide by poisoning is about twice as many as seen in females in such cases. The most important motives were mental disturbances, the latter most frequent motives were alcoholism and somatic illnesses. The peak of number of cases was noted in the summer months, June and July (about 1/3 of the total number of cases). In the last decade we systematically observed both a rise in the total number of suicides and a lower percentage of poisonings.


  4/8

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego pt. "Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu", Osieczany k/Krakowa, 20-21.06.2001. Omówienie wyników ankiety i dyskusji.
  Autorzy: Kunz Jerzy, Gross Adam, Kowalski Piotr
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.47-51, tab. - Sympozjum naukowe pt. Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu Osieczany k. Krakowa 20-21.06. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/8

  Tytuł oryginału: Sytuacja medycyny sądowej w Polsce w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: Situation of Polish forensic medicine in the perspective of the joining European Union.
  Autorzy: Kunz Jerzy
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.59-63, sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niezależnie od tendencji politycznych, społecznych i wyniku referendum wejście Polski do Unii Europejskiej wydaje się sprawą przesądzoną. Poza oficjalnie znanymi problemami negocjowanymi przez władze jest rzeczą niewątpliwą, iż również procedury związane bezpośrednio z różnymi działami medycyny, w tym sądowej, będą musiały w naszym kraju zostać znormalizowane i dostosowane do wymogów krajów członkowskich Unii Europejskiej. W roku 1999 (nr 113, str. 1-14) w International Journal of Legal Medicine ukazał się artukł wstępny pióra B. Birinkmanna "Harmonizacja zasad sądowo-lekarskiej sekcji zwłok" zaakceptowany przez Radę Europy. Wydało się interesujące porównanie zaleceń z obecną sytuacją medycyny sądowej w naszym kraju.


  6/8

  Tytuł oryginału: Zgony przedszpitalne i szpitalne w mnogich obrażeniach ciała
  Autorzy: Brongel Leszek, Kunz Jerzy, Dolecki Mirosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.204-209, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death").
  Tytuł angielski: Medicolegal problems of dyadic death.
  Autorzy: Kunz Jerzy, Bolechała Filip, Kaliszczak Paweł
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.163-176, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 9 przypadków zabójstwa i usiłowania zabójstwa z następowym samobójstwem lub jego próbą z praktyki krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ. Omówiono szczegółowo okoliczności zdarzenia, problematykę sądowo-lekarską oraz analizę stanu psychicznego sprawców. Omówiono dane z piśmiennictwa tematu. Wynika z niego, że typowa sylwetka sprawcy "dyadic death" to mężczyzna w wieku średnio 49 lat, dokonujący zabójstwa swej żony, konkubiny lub dzieci. Najczęstsze motywy to rozpad więzi rodzinnych, choroby psychiczne i somatyczne oraz problemy finansowe. Zupełną rzadkością są przypadki "dyadic death" popełniane na osobach spoza kręgu najbliższej rodziny.


  8/8

  Tytuł oryginału: Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa.
  Tytuł angielski: Criminalistic and penal problems of "dyadic death".
  Autorzy: Kaliszczak Paweł, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.177-185, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja niniejsza stanowi nawiązanie i uzupełnienie pracy "Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death")". W związku z tym właściwie będzie odwoływanie się do opisanych w przytoczonym artykule przypadków. Jest to też przedstawienie kluczowych zagadnień i związanych z nimi problemów natury kryminalistyczno-procesowej, a także trudności definicyjnych powstających na gruncie omawianego zagadnienia.

  stosując format: