Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUNERT-RADEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Hipoglikemia - nowe spojrzenie na problem klasyfikacji i diagnostyki klinicznej.
Tytuł angielski: Hypoglycemia - a new view on the problem of classification and clinical diagnostic.
Autorzy: Kokoszko Agnieszka, Płuciennik Agnieszka, Zieleniewski Wojciech, Kunert-Radek Jolanta
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.158-159, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powszechnie stosowany podział hipoglikemii, wyróżniający hipoglikemię reaktywną i niereaktywną jest zbyt ogólny i często niewystarczający w praktyce klinicznej. W pracy przedstawiono klasyfikację opierającą się na klinicznej charakterystyce osób z hipoglikemią. Zaproponowano również schematy umożliwiające właściwe postępowanie diagnostyczne w każdej z grup objętych klasyfikacją.

  Streszczenie angielskie: The commonly applied division of hypoglycemia intoreactive and non-reactive one is too general and oftentimes insufficient in clinical practice. The authors of this study presented a classification based on the clinical profile of patients with hypoglycemia. They also recommended patterns allowing proper diagnostic procedure in each classified group.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki zastosowania analogu somatostatyny w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Badania angiograficzne.
  Tytuł angielski: Long acting analogues of somatostatin in the treatment of diabetic retinopathy. An angiographic study.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.93-97, il., bibliogr. 17 poz.,sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treatment of diabetic retinopathy is still very difficult and sometimes ineffective. In this issue I want to present first experience and angiografic data about long acting analogues of Somatostatin for treatment of diabetic retinopathy with oedema maculopathy.


  3/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogu somatostatyny (Octreotydu) w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego, siatkówki i naczyniówki na tle sarkoidozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Long acting analogue of somatostatin (Octreotide) for treatment of patient with neurochorioretinitis due to course of sarcoidosis who failed to respond to corticosteroid therapy. Case report.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.266-269, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Neurochorioretinitis due to the course of ocular sarcoidosis is relatively rare case. It usually responds well to conventional treatment with corticosteroids. We want to present the patient effectively treated with long acting analogue of somatostatin (Octreotide), who failed to respond to previous corticosteroids treatment.


  4/7

  Tytuł oryginału: Incydentaloma w endokrynologii.
  Autorzy: Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.96-100, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Gruczolaki gonadotropowe - wciąż aktualne problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Gonadotroph adenomas - still remaining diagnostic and therapeutic problems.
  Autorzy: Ptasińska-Wnuk Dorota, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.91-102, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolaki przysadki klinicznie nieczynne przebiegają bez objawów typowych dla zwiększonego wydzielania hormonów przedniego płata przysadki. Wprowadzenie metod immunocytochemicznych i radioimmunologicznych pozwoliło jednak stwierdzić, że wiele tych guzów posiada zdolność do syntetyzowania, a nawet wydzielania hormonów glikoproteinowych. Gruczolaki gonadotropowe syntetyzują gonadotropiny lub ich podjednostki. W badaniach immunocytochemicznych ok. 5-35 proc. komórek gruczolaków wiąże przeciwciała anty-áFSH, anty-áLH lub/i anty-ŕ-SU. Mimo aktywności biochemicznej guzy te mają jednak z reguły charakter klinicznie nieczynny, a towarzyszące im objawy neurologiczne i endokrynologiczne są następstwem efektu masy makrogruczolaka przysadki. Gruczolaki gonadotropowe przebiegające z objawami nadmiernej stymulacji jajników czy jąder należą do rzadkości. Co więcej, u większości pacjentów stwierdza się prawidłowe lub obniżone stężenia gonadotropin w surowicy. Mimo, że w pewnych przypadkach obserwowano paradoksalny wzrost wydzielania FSH, LH i ŕ-SU po podaniu TRH, testy dynamiczne w niewielkim stopniu przyczyniają się obecnie do rozpoznania gonadotropowego charakteru gruczolaka in vivo. Pewne nadzieje wiąże się z oceną stężenia chromograniny A, szczególnie w teście z TRH. Leczenie farmakologiczne z użyciem agonistów dopaminergicznych, analogów somatostatyny i GnRH, prowadziło do normalizacji parametrów biochemicznych i zmniejszenia masy guza u niewielu pacjentów. Z tego powodu ...

  Streszczenie angielskie: Non-functioning pituitary adenomas are not asociated with clinical manifestation of hormone overproduction. However, the development of the immunocytochemical studies and the radioimmunoassays has given us possibility to recognise that many of these tumors can positively stain or even secrete intact glycoprotein hormones and/or their subunits. Gonadotroph adenomas produce gonadotropins and their subunits. In the immunocytochemistry, 5-10 p.c. cells bind anti=áFSH, anti-áLH and anti-ŕ-SU antisera. Despite biological activity, these tumours usually present clinical picture of non-functioning pituitary adenoma. They are recognised because of neurological symptoms or anterior pituitary insufficiency, consequences of the large tumor size. Gonatotroph adenoma, causing ovarian or testicular hyperstimulation, appear to be unique. Moreover, most patients with gonadotropinomas have normal or even low baseline gonadotropin concentration. Although, in some cases, paradoxical FSH, LH or ŕ-Su secretion in response to TRH is observed, dynamic tests contribute little to the in vivo diagnostics. The estimation of serum chromogranine A concentration, especially after TRH injection, is expected to solve, at least in part, the diagnostic problems. Treatment with dopaminergic agonists, somatostatine and GnRH analogues was reported to normalise gonadotropin concentration and to cause tumor mass shrinkage in a minority of patients. Surgery with eventual complementary radiotherapy is still ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Case of Cushing's syndrome due to ACTH-independent bilateral micronodular adrenal hyperplasia presenting as a severe myopathy with diaphragm atrophy.
  Autorzy: Kaźmierczak Sylwia F., Zieleniewski Wojciech, Kołomecki Krzysztof, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.8-11, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The most typical presentation of Cushing's syndrome includes truncal obesity, purple skin striae, moon face, emotional and sleep disturbances, plethora and proximal muscle weakness. ACTH-independent micronodular adrenocortical hyperplasia (AIMAH) is a rare cause of Cushing's syndroeme with male predominance. We describe here a female patient with atypical Cushing's syndrome due to AIMAH presenting as a severe myopathy with diapghragm atrophy. Case report: A 56-year-old female suffered from hypertension, NIDDM, central adiposity and muscle weakness for 5 years, but her appearance was not typically cushingoid. She was admitted to hospital because of respiratory insufficiency due to diaphragm atrophy. Reconstructive surgery of the diaphragm was performed, but without any significant improvement. Six months later, she was referred to us with suspicion of Cushing's syndrome. Her ACTH levels in plasma samples collected throughout the day were below normal. The cortisol level was at upper limit of the normal range. The plasma circadian cortisol profile was blunted and 1 mg dexamethasone did not induce any inhibition of serum cortisol. The subsequent administration of 8 mg of dexamethasone did not cause any further suppression of cortisol. While these findings were consistent with a diagnosis of adrenocortical adenoma, computed tomography demonstrated slightly enlarged, contrast-enhacned adreanls (both adrenal glands). Results: ACTH-independent Cushing's syndrome was diagnosed and the patient underwent bilateral adrenalectomy. Histological studies revealed bilateral micronodular adrenal hyperplasia. Soon after the surgery the woman became hypoadrenal...


  7/7

  Tytuł oryginału: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 - materiały naukowe [streszczenia referatów].
  Tytuł angielski: 1st Congress of the Polish Society of Neuroendocrinology, Łódź, September 22-25, 2002 - proceedings.
  Opracowanie edytorskie: Kochman Kazimierz (Red.), Kunert-Radek Jolanta (red.), Lewiński Andrzej (red.), Pawlikowski Marek (red.).
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) supl. 2 s.1-216, il., tab. - 1 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii Łódź 22-25.09. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii

  stosując format: