Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUNACHOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Żywność funkcjonalna. Wpływ dodatku prebiotyków i probiotyków na wartość odżywczą żywności.
Tytuł angielski: Functional food. Impact of prebiotics and probiotics on nutritive value of food.
Autorzy: Kunachowicz Hanna
Opracowanie edytorskie: Kłys Wojciech (aut.).
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.33-40, tab., bibliogr. 31 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mleczne napoje fermentowane stają się coraz powszechniejsze w naszej diecie, a ich różnorodność i dostępność na rynku znacznie się zwiększa. Zawartość białka w różnego typu kefirach jest bardzo zbliżona i waha się od 3,3 proc. do 3,4 proc., przy znacznie wyższej zmienności tłuszczu 2,0 proc. do 3,5 proc. i węglowodanów od 4,0 proc. do 4,7 proc. W przypadku jogurtów zmienność wszystkich składników podstawowych jest większa. Zawartość białka waha się w granicach 3,4 proc. do 4,8 proc., tłuszczu od 0,8 proc. do 3,0 proc. a zawartość węglowodanów od 3,8 proc. do 11,8 proc. Stosowanie bakterii o działaniu probiotycznym i prebiotyków w produkcji napojów fermentowanych wpływa na wartość odżywczą wyrobów, która polega m.in. na zwiększeniu gęstości składników odżywczych, wzroście zawartości lub pojawieniu się nowych substancji o znaczeniu żywieniowym, związków prebiotycznych np. nietrawionych oligosacharydów, lepszej przyswajalności składników odżywczych, eliminowaniu składników niekorzystnych żywieniowo np. laktozy, czy substancji alergizujących np. niekorzystnych frakcji białka, nadanie nowych korzystnych cech sensorycznych, wzbogaceniu produktów w syntetyzowane przez drobnoustroje witaminy grupy B. Spożycie napojów fermentowanych może także przyczyniać się do podniesienia w naszej populacji wapnia, które ciągle jest zbyt niskie, a także innych składników mineralnych, jak np. jod.

  Streszczenie angielskie: Fermented milk products are more and more popular in our diet and their variety and accessibility on market is rising. Content of protein in different kinds of analysed kefirs was similar and varied from 3.3 p.c. to 3.4 p.c. fat content was more different - from 2.0 p.c. to 3.5 p.c. and also carbohydrates - from 4.0 p.c. to 4.7 p.c. For natural yoghurts the changeability of all proximates was more significant. Content of protein varied from 3.4 p.c. to 4.8 p.c., content of fat from 0.8 p.c. to 3.0 p.c. and content of carbohydrates from 3.8 p.c. to 11.8 p.c. Using microbes with probiotic activity and prebiotivs in production of fermented milk products have the influence on nutritive value of product, which lies in the fact that it is rising density of nutriens, rising content of important components or appearing a new nutritionally important substances, prebiotic components eg. non-digestible oligosachardides, improvement of availability of nutriens, eliminating of harmful substances eg. lactose or alergic substances (eg. some proteins). Important is also improving the flavor and sensoric characteristic of product and enrichment in vitamin of B group, which are synthetised in the intestinal tract. Consumption of fermented milk products may affect on increasing of calcium consumption in our population, which is still low and other nutrients eg. iodine.


  2/3

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Socha Jerzy, Kunachowicz Hanna, Gregorek Hanna, Okolska Grażyna, Stolarczyk Anna, Wojtasik Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.63, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Liczmy kalorie
  Autorzy: Kunachowicz Hanna, Nadolna Irena, Przygoda Beata, Iwanow Krystyna
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 269 s. : tab., 12x17 cm.
  Sygnatura GBL: 612,927

  stosując format: