Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUNA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Wpływ wziewnej heparyny na poleukotrienowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Tytuł angielski: The effect of inhaled heparin on postleukotriene bronchoconstriction in children with asthma.
Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.95-98, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przypuszcza się, że heparyna oprócz właściwości antykoagulacyjnych wywiera wielokierunkowe działanie na procesy zapalne, lecz mechanizmy tego działania nie są jeszcze wyjaśnione. Wykazano, że heparyna hamuje wczesną i późną reakcję zapalną oraz poalergenowy skurcz oskrzeli w astmie. W badaniu uczestniczyło czternaścioro dzieci z astmą łagodną. Było to badanie randomizowane, przeprowadzone metodą "cross-over" z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Na pierwszej wizycie wykonano test nieswoistej prowokacji z leukotrienem D4. Na wizycie drugiej - po 14. dniach - dzieci inhalowały heparynę lub placebo, a następnie wykonano ponownie test prowokacji z leukotrienem. Na trzeciej wizycie - po 14 dniach chorzy, którzy wcześniej inhalowali heparynę inhalowali placebo, bezpośrednio po inhalacji przeprowadzono test prowokacji leukotrienem. Dziesięciu chorych ukończyło badanie; jeden wycofał zgodę na badanie, trzech nie mogło kontynuować badania ze względu na zostrzenie astmy. Pojedyncza dawka wziewnej heparyny statystycznie istotnie obniżyła nadreaktywność oskrzeli na leukotrien (p=0,005) u dzieci z astmą łagodną. Wartość PC20L po podaniu heparyny wzrosła u 8. chorych, u 2. zmniejszyła się. Metacholina, histamina i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w napływie eozynofilów do dróg oddechowych. Mediatory te działają na komórki poprzez receptory związane z białkami G, jest więc możliwe, że heparyna wypierając białka eozynofilowe a połączeń z receptorami związanymi z białkami ...

  Streszczenie angielskie: Heparin besides its anticoagulant properties, possesses anti-inflammatory actions. Inhaled heparin has been shown to reduce early and late phase of asthmatic reaction and suppresse allergen induced rise in bronchial hyperreactivity. The exact mechanism of heparine action in bronchial asthma remains obscure. The mechanism involved in the control of bronchial hyperreactivity by heparin has been studied little and is yet poorly understood. The purpose of the present study was to investigate the effect of inhaled heparin on the airway response to leukotriene D4 Fourteen children with typical history of mild atopic asthma participated in this randomized, double-blind, placebo controlled and cross-over study. At the first visit subjects underwent provocation challenge test with leukotriene D4. Patients came back 14 days later to inhale heparin or placebo followed by provocation test with leukotriene. The third study day was 14 days after the second day and provocation test was performed in the same manner except for that patients who inhaled heparin at the second visit, now were administered placebo and opposite. Ten patients completed the study. One patient was withdrawn from the study because of consent withdrawal and three patients were unable to complete the provocation test because of asthma exacerbation. Single dose of inhaled heparin significantly decreased bronchial hyperreactivity to leukotriene in children with mild asthma (p=0.005), PC20L after heparin ...


  2/31

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na stężenia sICAM-1 i sIL-2R w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on serum levels of sICAM-1, sIL-2R and clinical parameters of asthma in children.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Majak Paweł, Grzelewski Tomasz, Górski Paweł, Stelmach Włodzimierz, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.99-103, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z charakterystycznych cech astmy jest zmienność procesu zapalnego. Dlatego ciągłe jego monitorowanie, np. poprzez pomiary stężenia markerów we krwi obwodowej jest bardzo istotne. Aby ocenić wpływ terapii na zapalenie alergiczne dokonaliśmy pomiarów stężeń sIL-2R, aICAM-1 w surowicy oraz parametrów klinicznych przed i po 4. tygodniach terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem i formoterolem. Było to 8-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie 158. dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną. Chorzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących 400 ćg triamcinolonu (n=28) lub 5-10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n=27) lub 16 mg nedokromilu (n=30) lub 24 ćg formoterolu (n=29) lub placebo (n=44). Badanie ukończyło 140 dzieci. Stężenia sIL-2R i sICAM-1 w surowicy uległy statystycznie istotnemu obniżeniu po leczeniu triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem, czemu towarzyszyła poprawa parametrów klinicznych; terapia triamcinolonem miała najsilniejszy wpływ na większość parametrów (poza FEV1). Średnie stężenia sIL-2R w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 724,1 i 486,1 pg/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio 760,2 i 596,7 pg/ml (p 0,001); montelukastem odpowiednio 617,9 i 491,2 pg/ml (p 0,001); formoterolem odpowiednio 705,4 i 698,9 pg/ml (p=0,8). Średnie stężenia sICAM-1 w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 262,4 i 210,4 ng/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio ...

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of asthma is the variability of inflammation. Thus, it is important to monitor inflammation serially in asthma, e.g. by the use of peripheral blood markers. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured serum levels of sIL-2R, sICAM-1 and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil and formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 158 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated 400 ćg triamcinolon (n=28), 5 or 10 mg) according to age) montelukast (n=270, 16mg nedocromil (n=30), 24 ćg formoterol (n=29) or placebo (n=44). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil sIL-2R and sICAM-1 serum level significantly decreased, and all clinical parameters improved, treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean sIL-2R before and after treatment with triamcinolon were 724.1 pg/ml and 486.1 pg/ml respectively (p 0.001); with nedocromil were 760.2 pg/ml and 596.7 pg/ml respectively (p 0.001); with montelukast were 617.9 pg/ml and 491.2 pg/ml respectively (p 0.001); with formoterol were 705.4 pg/ml and 698.9 pg/ml respectively (p=0.8). Mean sICAM-1 serum levels before and after treatment with triamcinolon were 262.4 ng/ml and 210.4 ng/ml respectively (p=0.001); with nedocromil were 292.9 ng/ml and 258.4 ng/ml ...


  3/31

  Tytuł oryginału: Eotaxin but not MCP - 3 induces eosinophil influx into nasal fluid in allergic patients.
  Autorzy: Górski P., Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., Ruta U., Kuna P., Alam R.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.519-528, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Eotaxin and MCP-3 (CC chemokines), owing to their preferential action on eosinophils, seem to be the very importance in the patophysiology of allergic rhinitis and asthma. The purpose of this study was to examine the effect of intranasally administered eotaxin and MCP-3 after specific allergen priming on the influx of inflammatory cells and their soluble mediators into the nasal mucosa. Methods: Eotaxin and MCP-3 have been applied intranasally at the increasing doses of 1, 5 and 10 ćg to allergic patients after priming. The 'nasal pool' technique was used. The cell count and biochemical parameters in nasal lavage were evaluated before 30 min, and 4 and 24 h after the challenge with chemokines. Results: Both eotaxin and MCP-3 induced the increase in clinical 'score' lasting till 24 h. Eosinophil influx into nasal mucosa after provocation with eotaxin was also obsrved. The challenge with MCP-3 did not induce any significant changes in nasal lavage fluid. Conclusions: Eotaxin is likely to play an important role in the pathogenesis of allergic conditions in humans. MCP-3 did not induce inflammatory cell influx into nasal mucosa. The role of this chemokine in the pathogenesis of allergic inflammation is difficult to assess and requires further research.


  4/31

  Tytuł oryginału: Stężenie IL-10 w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: IL-10 serum levels in children with moderate asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.25-33, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Levels of an interleukin 10 (IL-10) are reduced in asthmatic patients in comparison to healthy subjects. Fact, that IL-10 is produced by Th1 and that inhibits cytokine production by Th2 lymphocytes has led to the concept that IL-10 might be beneficial in mitigating allergic inflammation. The purpose of this study was to define the effect of 4 weeks monotherapy with triamcinolone acetonide or nedocromil sodium on the serum level of IL-10, bronchial hyperresponsiveness and clinical parameters in atopic asthma children. It was an 8 week, randomised, double-blind trial of 37 children with moderate asthma allergic to house dust mite. Patients were randomly allocated to receive 200 mcg triamcinolone twice daily (n = 18), or 0.004 g nedocromil foue times daily (n = 19). Thirty children completed the study. After treatment with triamcinolone the level of IL-10 in blood serum significantly increased, bronchial hyperreactivity significantly decreased, and all clinical parameters improved. Mean IL-10 levels in serum before and after treatment with triamcinolone were 7.5 pg/ml with 95 p.c. Cl 6.79 p.c. - 8.22 p.c. and 14.21 pg/ml with 95 p.c. Cl 11.33 p.c. - 17.09 p.c. respectively (p 0.001). After treatment with nedocromil, clinical symptoms improved significantly, IL-10 serum levels and bronchial hyperreactivity did not change significantly (p = 0.094 and p = 0.09 respectively). This study demonstrated that one possible way by which triamcinolone contribute to inhibition of inflammation is by effect on IL-10.


  5/31

  Tytuł oryginału: Duszność - częsty objaw kliniczny w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Dyspnoe - common clinical symptom in general practitioner's office.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.115-119, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duszność jest definiowana jako uczucie braku powietrza i stanowi główny objaw chorób sercowo-naczyniowych. U chorego z dusznością należy wykonać badania mające na celu wykrycie jej przyczyny i ocenę innych towarzyszących dolegliwości. Oceny klinicznej stopnia nasilenia duszności dokonać można w prosty sposób na podstawie stopnia tolerancji wysiłku. Duszność występuje zwykle wtedy, kiedy rośnie praca oddechowa, i zawsze jest związana z nadmierną lub nieprawidłową aktywacją oś odków oddechowych w pniu mózgu. Bodźce pobudzające do ośrodków oddechowych są przekazywane (1) z receptorów zlokalizowanych w klatce piersiowej za pośrednictwem nerwu błędnego; (2) wstępujące nerwy somatyczne wychodzące z mięśni oddechowych i ściany klatki piersiowej, a także z mięśni szkieletowych i stawów; (3) chemoreceptorów w mózgu, aorcie, kłębku szyjnym oraz w naczynia; (4) ośrodków korowych i (5) włókien wstępujących, biegnących w nerwie przeponowym. Stwierdzono dość dobrą korelację między nasileniem duszności a stopniem upośledzenia czynności układu oddechowego i krążenia. Nagłe epizody duszności mogą występować w przypadku zatorowości płucnej, odmy opłucnowej, astmy oskrzelowej lub w nerwicy. Duszność nocna jest często związana z niewydolnością lewokomorową, astmą oskrzelową czy POChP. U wszystkich chorych z dusznością należy przeprowadzić dokładne badania czynnościowe układu oddechowego w uzupełnieniu do badań układu sercowo-naczyniowego. W leczeniu powinno się przede wszystkim brać pod ...

  Streszczenie angielskie: Dyspnea is defined as an abnormally unconfortable awareness of breathing. It is a cardinal symptom of diseases affecting the cardiopulmona system. Once it is established that a patient does have dyspnea, it is extremally important to define the circumstances ain which it is occurs and to assess associated symtoms. The gradation of dyspnea may usefully and simply be based upon the amount of physical exertion required to produce the sensation. Dyspnea occurs whenerver the work of breathing is excessive. In any event, dyspnea is characterized by an immoderate or abnormal activation of the respiratory centers in the brainstem. This activation comes about from stimuli transmitted from or through a variety of structures and pathways including (1) intrathoracic receptors via the vagi; (2) afferent somatic nerves, particularly from the respiratory muscle and chest wall, but also fromother skeletal muscles and joints; (3) chemoreceptors in the brain, aortic and carotid bodies, and elsewhere in the circulation; (4) higher (cortical) centers; and perhaps (5) afferent fibers in the phrenic nerves. There is a reasonable good correlation between thh severity of dyspnea and the disturbances of pulmonary or cardiac function which are responsible. Sudden and unexpected dyspneic episodes at rest can be associated with pulmonary emboli, spontaneous pneumothroax, asthma, or anxiety. Nocturanal episodes of severe paroxysmal dyspnea are characteristic of left ventricular strain, asthma ...


  6/31

  Tytuł oryginału: A randomized, double-blind trial of the effect of treatment with montelukast on bronchial hyperresponsiveness and serum eosinophilic cationic protein (ECP), soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1) in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Kuna Piotr
  Źródło: J. Allergy Clin. Immunol. 2002: 109 (2) s.257-263, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 301,408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Anti-inflammatory properties of leukotriene modifiers and their on bronchial hyperresponsiveness have npt been studied in children with asthma. Objective: The primary objective of this study was to determine the changes in serum levels of inflammatory mediators, clinical efficacy, and bronchial hyperresponsiveness after treatment with montelukast. Methods: In this double-blind, randomized, placebo-controlled trial, 39 children with mild-to-moderate atopic asthma were randomly allocated to receive montelukast or placebo or 6 weeks. Main outcome measures were changes in serum concentrations of soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1); peripheral blood eosinophil count; and eosinophilic cationic protein (ECP). Asthma severity score, FEV1, and bronchial hyperreactivity (BHR) for histamine were secondary end points. Results: Compared to placebo, serum concentrations of IL-4 sICAM-1, and ECP and eosinophil blood counts significantly decreased after 6 weeks of treatment with montelukast. Montelukast significantly improved asthma control and FEV1. Montelukast resulted in within-group significant decrease in levels of serum sIL-2R (611 vs 483 pg/mL), IL-4 (0.123 vs 0.102 pg/mL), sICAM-1 (280 vs 244 ng/mL), and ECP (74 vs 59 ćg/mL) and in eosinophil blood counts (349 vs 310 cells/mm3). Mean FEV1 value changed from 85 p.c. of predicted to 95 p.c. (P .001) and for histamine (PC20H) from 2.8 mg/L to 3.8 mg/mL (P .001) after treatment with montelukast...


  7/31

  Tytuł oryginału: Żywność funkcjonalna. Wpływ dodatku prebiotyków i probiotyków na wartość odżywczą żywności.
  Tytuł angielski: Functional food. Impact of prebiotics and probiotics on nutritive value of food.
  Autorzy: Kunachowicz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Kłys Wojciech (aut.).
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.33-40, tab., bibliogr. 31 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mleczne napoje fermentowane stają się coraz powszechniejsze w naszej diecie, a ich różnorodność i dostępność na rynku znacznie się zwiększa. Zawartość białka w różnego typu kefirach jest bardzo zbliżona i waha się od 3,3 proc. do 3,4 proc., przy znacznie wyższej zmienności tłuszczu 2,0 proc. do 3,5 proc. i węglowodanów od 4,0 proc. do 4,7 proc. W przypadku jogurtów zmienność wszystkich składników podstawowych jest większa. Zawartość białka waha się w granicach 3,4 proc. do 4,8 proc., tłuszczu od 0,8 proc. do 3,0 proc. a zawartość węglowodanów od 3,8 proc. do 11,8 proc. Stosowanie bakterii o działaniu probiotycznym i prebiotyków w produkcji napojów fermentowanych wpływa na wartość odżywczą wyrobów, która polega m.in. na zwiększeniu gęstości składników odżywczych, wzroście zawartości lub pojawieniu się nowych substancji o znaczeniu żywieniowym, związków prebiotycznych np. nietrawionych oligosacharydów, lepszej przyswajalności składników odżywczych, eliminowaniu składników niekorzystnych żywieniowo np. laktozy, czy substancji alergizujących np. niekorzystnych frakcji białka, nadanie nowych korzystnych cech sensorycznych, wzbogaceniu produktów w syntetyzowane przez drobnoustroje witaminy grupy B. Spożycie napojów fermentowanych może także przyczyniać się do podniesienia w naszej populacji wapnia, które ciągle jest zbyt niskie, a także innych składników mineralnych, jak np. jod.

  Streszczenie angielskie: Fermented milk products are more and more popular in our diet and their variety and accessibility on market is rising. Content of protein in different kinds of analysed kefirs was similar and varied from 3.3 p.c. to 3.4 p.c. fat content was more different - from 2.0 p.c. to 3.5 p.c. and also carbohydrates - from 4.0 p.c. to 4.7 p.c. For natural yoghurts the changeability of all proximates was more significant. Content of protein varied from 3.4 p.c. to 4.8 p.c., content of fat from 0.8 p.c. to 3.0 p.c. and content of carbohydrates from 3.8 p.c. to 11.8 p.c. Using microbes with probiotic activity and prebiotivs in production of fermented milk products have the influence on nutritive value of product, which lies in the fact that it is rising density of nutriens, rising content of important components or appearing a new nutritionally important substances, prebiotic components eg. non-digestible oligosachardides, improvement of availability of nutriens, eliminating of harmful substances eg. lactose or alergic substances (eg. some proteins). Important is also improving the flavor and sensoric characteristic of product and enrichment in vitamin of B group, which are synthetised in the intestinal tract. Consumption of fermented milk products may affect on increasing of calcium consumption in our population, which is still low and other nutrients eg. iodine.


  8/31

  Tytuł oryginału: Do glikokortykosteroidów wziewnych w terapii łączonej astmy należy dodać: Pro II: lek antyleukotrienowy.
  Tytuł angielski: In the therapy of asthma it is reasonable to supplement inhaled glucocorticosteroids with: Pro II: antileukotriens.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.60-63, bibliogr. 26 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono współczesne poglądy na stosowanie leków przeciwzapalnych w leczeniu astmy. Szczególny nacisk położono na korzystne działanie sterydów wziewnych i leków antyleukotrienowych. Sterydy wziewne poprawiają FEV1, zmniejszają nadreaktywność oskrzeli, zapobiegają zaostrzeniom astmy, poprawiają jakość życia chorych i zmniejszają koszty leczenia. Niestety sterydy wziewne ani systemowe nie hamują wytwarzania leukotrienów pod wpływem alergenów u chorych na astmę, u części chorych wywołują też objawy niepożądane. Poszukując bezpiecznego leczenia pacjenci powinni skierować swoją uwagę na nową grupę leków blokujących receptory leukotrienowe. Leki antyleukotrienowe (montelukast i zafirlukast) blokują receptory dla leukotrienów C4, D4 i E4 i zapobiegają skurczowi mięśni gładkich oskrzeli, duszności prowokowanej czynnikami swoistymi i nieswoistymi, zapobiegają zaostrzeniom astmy, poprawiają jakość życia chorych a dodane do sterydów wziewnych pozwalają na istotne ograniczenie ich dawki przy zachowanej dobrej kontroli astmy. Ostatnio zwrócono uwagę na zmniejszenie nasilenia zapalenia alergicznego i hamowanie zjawiska remodelingu dróg oddechowych przez leki antyleukotrienowe. Leki antyleukotrienowe mogą być stosowane już od 2 roku życia, a najnowsze badania wskazują na ich skuteczność i bezpieczeństwo u niemowlaków od 6 m-ca życia. Dodatkowo ta grupa leków jest także skuteczna w leczeniu chorób często współistniejących z astmą oskrzelową jak alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry.


  9/31

  Tytuł oryginału: Stężenie alergenu karalucha Bla g 2 w mieszkaniach łódzkich.
  Tytuł angielski: Cockroach allergen Bla g 2 levels in the houses in Łódź.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Chew Ginger, Bobrowska Monika, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.462-465, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Każdego roku wzrasta zachorowalność na astmę, zwłąszcza wśród dzieci. Pośród wielu przyczyn tego zjawiska zwraca się uwagę na dużą ekspozycję na alergeny domowe, gdyż coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Wiele doniesień podkreśla znaczący udział alergenów karalucha w tej grupie. Analizie poddano próbki kurzu podchodzące z 39 mieszkań z regiony łódzkiego, pacjentów Poradni Alergologicznej w Zgierzu. W każdym mieszkaniu zebrano jedną próbkę kurzu z kuchni i jedną z sypialni. Stężenie alergenów karalucha w kurzu oznaczano za pomocą gotowych zestawów firmy Indoor Biotechnologies (Wielka Brytania), metodą immunoenzymatyczną ELISA. W 78 próbkach kurzu pobranych z 39 badanych mieszkań stwierdzono występowanie antygenu karalucha Bla g 2 w 43 (55,133 proc.) próbkach, w tym w 62,8 proc. próbkach pobranych z kuchni i 37,2 proc. próbkach z sypialni. We wszystkich 30 mieszkaniach z wykrytym w kurzu antygenem karalucha stężenie antygnu Bla g2 przekaraczało 8 U/g (przynajmniej w jednym z pomieszczeń). W badanej grupie większe stężenia antygenu występowały w starych domach, bez centralnego ogrzewania i w domach o niższym statusie ekonomicznym. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że częstość występowania antygenu karalucha Bla g 2 w kurzu w domach łódzkich jest znacznie większa od wartości stwierdzanych w innych krajach, a stężenia alergenu Bla g 2 wykazują zależność od charakterystyki badanych mieszkań.

  Streszczenie angielskie: Asthma morbidity increase every year, especially among children. The cause of this is multifactorial, but exposure to high levels of indoor allergens is thought to be one important factor, since we spend the large fraction of time indoors. Next to other popular indoor allergens, many studies underline the importance of cockroach allergen. In this study dust samples from 39 homes were collected. Patients were recruited from Allergy Clinica in Zgierz. In each home the sample from kitchen and bedroom were taken. After extraction Bla g 2 concnetration was measured by ELISA assay (Indoor Biotechnologies, Great Britain). Bla g 2 antigen was detected in 43 (55.13 p.c.) out of 78 samples, in 62.8 p.c. kitchen samples and 37.2 p.c. bedroom samples. In all homes with detected cockroach antigen, the levels were higher then sensitization value 8 U/g (at least in one room). The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating and in houses with lowere income. Our results showed that concentrations of Bla g 2 antigen in homes in Łódź region, are higher than previously reported in other countries and is strongly related to the house characteristics.


  10/31

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - epidemiologia, problemy społeczne i ekonomiczne.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - epidemiology, public and economical problems.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Maniecka-Bryła Irena, Korzeniewska Aleksandra, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.509-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pzedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie astmy oskrzelowej, zwłaszcza w odniesieniu do zgonów z powodu tego schorzenia na świecie i do liczby utraconych lat życia korygowanych niesprawnością (ang. disability adjusted life years). Szczegółowej analizie poddano wieloletnie statystyki zgonów z powodu astmy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współczynniki umieralności specyficznej w Stanach Zjednoczonyc zestawiono z analogicznymi współczynnikami obliczonymi dla obszaru działania Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych ustosunkowano się także do ekonomicznych skutków astmy oskrzelowej. Wiele uwagi poświęcono także programom zapobiegania i przeciwdziałania astmie, m.in. jednemu z programów polityki zdrowotnej państwa pt. "Program zapobiegania i leczenia astmy i chorób alergicznych".

  Streszczenie angielskie: In this review, authors described epidemiology of asthma in regards to mortality and disability caused by the disease. In particular, longtime statistical analyses of asthma mortality in United States and Great Britain has been shown. Specific mortality factors between United States and Regional Health Authority of Lodz were compared. Economical costs of asthma management were studied, taking United States as an example. The review also focused on variety of preventive and counteraction programs, for example the national health program - "Prevention and treatment of asthma and allergic diseases".


  11/31

  Tytuł oryginału: Współczesna immunoterapia, ingerencja w układ immunologiczny - rzeczywistość i zagrożenia.
  Tytuł angielski: Immunologic intervention - reality and pitfall.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.26-30, bibliogr. 34 poz. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/31

  Tytuł oryginału: Wysiłek fizyczny a astma oskrzelowa.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma and physical exercise.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (5) s.175-179, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma wysiłkowa i powysiłkowy skurcz oskrzeli to zespół objawów obturacji oskrzeli występujących po wysiłku. Dolegliwości te zgłaszają najczęściej osoby chorujące na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z nadreaktywnością oskrzeli. Postawienie prawidłowej diagnozy umożliwia wywiad i test prowokacji wysiłkiem. Podstawą terapii jest leczenie przeciwzapalne choroby podstawowej lub leki doraźne: á2 mimetyki wziewne i kromony. Wdrożenie prawidłowego leczenia zabezpiecza pacjenta przed skurczem oskrzeli indukowanym wysiłkiem i umożliwia rekreacyjne, a nawet wyczynowe uprawianie sportu.

  Streszczenie angielskie: Exercise induced asthma (EIA) and post exercise bronchoconstriction are conditions characterized by symptoms of airway narrowing developing after vigorous exercise. Theses symptoms usually appear in patients suffering from chronic respiratory tract disorders associated with bronchial hyperreactivity. Diagnosis of EIA should be based on exercise test and detailed patient history. Treatment options include anti-inflammatory agents and preexercise medications: inhaled á-agonists and cromones. Correct treatment protects patients from the post exercise bronchospasm and gives them the possibility of participation in sports or other physical activities.


  13/31

  Tytuł oryginału: Precyzja i ekonomia punktowych testów skórnych.
  Tytuł angielski: Precision and economy of skin prick tests.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kupryś Izabela, Kuna Pitor
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.190-193, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zachorowań na choroby alergiczne, co wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na ich rozpoznawanie i leczenie. Z tego względu możliwość zmniejszenia kosztów związanych z wykonywaniem punktowych testów skórnych wydawała się szczególnie atrakcyjna. Wielu lekarzy praktyków stosuje jeden nożyk do wykonania serii testów z kilkoma alergenami u jednego pacjenta. Celem naszej pracy było zbadanie czy ten sposób wykonywania testów skórnych wpływa w istotny sposób na uzyskiwane wyniki. Badanie przeprowadzono u 52 osób, z czego 13 to zdrowi, a 39 to chorzy z wcześniej rozpoznaną alergią. U wszystkich badanych wykonano punktowe testy skórne jednoczasowo dwema metodami: jedno nakłucie-jeden nożyk na jednym przedramieniu i seria nakłuć jednym nożykiem na drugim. Występowanie fałszywie dodatnich reakcji na roztwór kontroli ujemnej nałożony po alergenie zaobserwowano wyłmącznie w metodzie, w której stosowano jeden nożyk do wykonania serii nakłuć, w 41 przypadkach na 72 wykonane nakłucia (p 0,00001) - jeśli uwzględniane były wszystkie reakcje na placebo (ň 1 mm) i w 26 na 72 (p = 0,00001) - jeśli przyjąć że średnica bąbla wynosiła 3 mm. Wielkość fałszywie dodatniego odczynu na placebo zależy od siły odczynu na alergen, po którym kontrola została nałożona (współczynnik rang Spearmana R = 0,706, p 0.000001) i słabnie w kolejnej próbie (p = 0,000001). Przeprowadzone przez nas badania pokazały, że metoda ...

  Streszczenie angielskie: Due to a rise in the number of cases of allergic disease and a need to increase financial recourses for the diagnosis of these conditions, the possibility of reducing costs of skin pricks tets (SPT) was very welcome. In an attempt to reduce costs some practitioners use one lancet for several pricks in one patient. The purpose of this study was to determine whether this way of performing SPT influences the results. 52 subjects with (39) and without (13) atopy were tested with histamine, codeine and standard allergen extracts. SPT were applied to the volar surface of a randomly assigned forearm using two methods: one lancet-one prick on one forearm (single test method) and one lancet-multiple pricks ("multiple test" method) on the other. The false positive tests at the placebo site following allergen were recorded only in multiple test method, in 41 out of 72 pricks (p 0.00001) when all reactions above baseline were considered and in 26 out of 72 (p = 0.00001) when a 3 mm cut-off was considered. The size of the false positive reaction depends on the intensity of the reaction to the preceding allergen (rang Spearman factor R=0.706, p 0.000001) and decreases in the second consecutive placebo test. Our data show that one lancet for multiple test method cannot be used to diagnose factors responsible for allergy, particularly in aptietns qualified for immunotherapy and in scientific studies. For financial reasons multiple test method can be used in screening and ...


  14/31

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na eozynofilę krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on eosinophil blood counts, ECP serum levels and clinical parameters in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.208-213, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, w którym pośredniczą eozynofile, jest głównym mechanizmem patogenetycznym w astmie. Glikokortykosteroidy mają potwierdzon właściwości przeciwzapalne, natomiast wpływ formoterolu, montelukastu i nedokromilu na mediatory zapalenia jest badany. Liczba eozynofilów we krwi obwodowej i stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w surowicy są często używane jako markery klinicznego monitorowania aktywności choroby. Celem tego badania było określenie wpływu terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem oraz formoterolem na liczbę eozynofilów w krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz parametry kliniczne. Badanie randomizowane (8-tygodniowe) prowadzone było metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej placebo i przeprowadzono je u 154, dzieci z umiarkowaną astmą atopową. Chorzy zostali zrandomizowani i rozmieszczeni w grupach otrzymujących 40 ćg triamcinolonu (n - 28); 5 lub 10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n - 27); 24 ćg formoterolu (n - 28); 16 mg nedokromilu sodu (n - 26) lub placebo (n - 45). Badanie ukończyło 140 dzieci. Po leczeniu triamcinolonem i montelukastem eozynofilia krwi obwodowej istotnie obniżyła się, a po leczeniu triamcinolonem, montelukastem i nedokromilem uzyskano obniżenie stężenia ECP w surowicy; parametry kliniczne uległy statystycznie istotnej poprawie po leczeniu każdym lekiem; efekt leczenia triamcinolonem był najsilniejszy. Średnia liczba eozynofilów we krwi obwodowej przed i po leczeniu ...

  Streszczenie angielskie: Eosinophil-mediated damage to the respiratory epithelium is a major pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed antiinflammatory properties and effect of formoterol, montelukast and nedocromil on markers of inflammation has been studied. Eosinophil blood counts and eosinophil cation protein (ECP) serum level are often use as markers of clinical monitoring of the disease activity. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured eosinophil blood counts and ECP serum level, and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil, formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial fo 154 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated to receive 400 mg triamcinolon (n = 28), 5 or 10 mg (according to age) montelukast (n = 27), 16 mg nedocromil (n = 26), 24 ćg formoterol (n = 28) or placebo (n = 45). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon and montelukast eosinophil blood counts significantly decreased, after treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil ECP serum level significantly decreased; all clinical parameters improved after treatment with each drug; treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean eosinophil blood counts before and after treatment with triamcinolon were ...


  15/31

  Tytuł oryginału: Wpływ nedokromilu sodu na stężenie IL-4 i IgE w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium decreased serum levels of IL-4 and IgE in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.214-217, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W drogach oddechowych ludzi chorujących na astmę zwiększone jest stężenie proalergicznej interleukiny IL-4, która jest podstawową cytokiną regulującą wiele etapów zapalenia alergicznego. IL-4 wraz z IL-13 stanowią główny bodziec do podjęcia przez limfocyty B wytwarzania immunoglobulin klasy E mających ogromne znaczenie w astmie atopowej a taką jest w 90 proc. astma dziecięca. Mechanizm działania nedokromilu sodu, chętnie stosowanego u dzieci, jest dyskutowany. Nasze wcześniejsze badanie na temat wpływu nedokromilu na różne markery zapalenia wykazało obniżenie stężeń IL-4 i IgE w surowicy po monoterapii u 15 dzieci chorych na astmę oskrzelową. Obecnie przeprowadziliśmy badanie na większej grupie chorych. Celem badania było określenie wpływu miesięcznej monoterapii nedokromilem sodu na stężena IL-4 i IgE w surowicy oraz objawy kliniczne i nadreaktywność oskrzeli u dzieci chorych na astmę atopową umiarkowaną. Było to 8-tygodniowe badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane przy użyciu placebo, przeprowadzone u 81 dzieci z umiarkowaną astmą atopową, uczulonych na roztocza kurzu domowego. Chorzy zostali zrandomizowani i zakwalifikowani do grup otrzymujących nedokromil sodu w dawce 2 wziewy (0,002 g/wziew) 4 razy dziennie (n = 34) lub placebo (n = 47). Badanie ukończyło 69 dzieci. Po terapii nedokromilem stwierdzono istotne obniżenie stężenia IL-4 oraz IgE w surowicy a także znaczne zmniejszeie objawów klinicznych i nadreaktywności. Średnie stężenia IL-4 w ...

  Streszczenie angielskie: Levels of pro-allergic cytokine IL-4 are increased in asthmatic airways, contributing to allergic inflammation. IL-4 and IL-13 are the most important factors in production of class E immunoglobulin, playing major role in childhood atopic asthma. The mechanism of effect of nedocromil, often prescribed in children, has been discussed. Our previous study on the effect of nedocromil on different inflammatory markers, showed decreased levels of IL-4 and IgE after monotherapy in 15 asthmatic children. The purpose of this study was to define the effect of treatment with nedocromil on serum level of IL-4 and IgE, clinical symptoms and bronchial hyperreactivity (BHR) in children with moderate atopic asthma. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 81 children with moderate atopic asthma allergic to dust mite. Patients were randomly allocated to receive nedocromil sodium two puffs four times daily (0.002 g/puff) (n = 34) or placebo (n = 47).69 children completed the study. After treatment with nedocromil the levels of IL-4 and IgE in blood serum in study group significantly decreased, and all cinical parameters improved. Mean levels of IL-4 in serum before and after treatment with nedocromil were 0.13 pg/ml ń 0.01 and 0.12 pg/ml ń 0.02 respectively (p 0.01). Mean serum levels of IgE before and after treatment with nedocromil were 556.83 IU/ml ń 201,3 and 485 IU/ml ń 200.5 respectively (p 0.02). This study demonstrate that one possible way by ...


  16/31

  Tytuł oryginału: Mukolityki w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Mucolytics in acute and chronic respiratory tract disorders. P. 1: Patophysiology mechanisms of action.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.245-247, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadmierne wytwarzanie śluzu o zwiększonej lepkości jest jednym z podstawowych objawów zarówno ostrych, jak i przewlekłych chorób dróg oddechowych. W warunkach prawidłowych wydzielina oskrzeli pełni funkcje ochronne, produkowana w nadmiarze prowadzi do obturacji i sprzyja zakażeniom bakteryjnym. W pierwszej części naszej pracy przedstawiliśmy czynniki odpowiedzialne za nadprodukcję śluzu i kliniczne konsekwencje tego procesu. Omówione zostały mechanizmy działania i wskazania do stosowania mukolityków. Leki mukolityczne, w szczególności ambroksol i N-acetylocysteina, skutecznie rozrzedzają wydzielinę oskrzeli, ułatwiają odkrztuszanie, sprzyjają szybszej poprawie klinicznej. Udowodniono, że stosowanie mukolityków sprzyja poprawie parametrów opisujących wydolność płuc i poprawia komfort życia chorych. Bez wątpienia leki te stanowią cenne uzupełnienie terapii chorób dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Mucus hypersecretion is a cardinal sign of both acute and chronic pulmonary diseases. Normally, mucus protects respiratory tract, but its overproduction leads to airway obstruction and promotes bacterial colonization. In the first part of our review we outlined the possible factors responsible for mucus hypersecretion and clinical consequences of this process. Mucolytic agents such as Ambroxol and N-acetylcysteine are able to alter the secretion of mucus and its physical properties which results in improvement of mucociliary clearance. Mechanisms of action and indications for use of mucolytics are presented. Mucolytics have been shown to have a role in improving lung functions and patients' quality of life. Undoubtedly they are useful as an adjunctive therapy of respiratory tract disorders.


  17/31

  Tytuł oryginału: Mukolityki w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Mucolytics in acute and chronic respiratory tract disorders. P. 2: Mucolytics in use, treatment and their antioxidant properties.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.248-252, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pierwszej części naszej pracy przedstawiliśmy czynniki odpowiedzialne za nadprodukcję śluzu w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych. W części II omówione zostały wyniki badań dowodzących celowości stosowania mukolityków w terapii chorób układu oddechowego. Leki mukolityczne, zwłaszcza ambroksol i N-acetylocysteina, skutecznie rozrzedzają wydzielinę oskrzeli, ułatwiają odkrztuszanie, sprzyjają szybszej poprawie klinicznej. Wyniki cytowanych badań dowodzą, że leki te są skuteczne, szczególnie w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), astmy i ostrego zapalenia oskrzeli. Wykazano, że preparaty te działają synergistycznie z antybiotykami w leczeniu infekcyjnego zaostrzenia POChP. Ponadto mają właściwości antyoksydacyjne, a ambroksol hamuje uwalnianie mediatorów powstających w zapaleniu o podłożu alergicznym. Leki mukolityczne są tanie, dobrze tolerowane i bezpieczne, dlatego stanowią cenne uzupełnienie farmakoterapii ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: In the first part of our editorial we reviewed the possible factors responsible for mucus hypersecretion in acute and chronic pulmonary disease. The present paper presents the results of studies proving, that mucolytics are useful in adjunctive thrapy of respiratory tract disorders. Mucolytic agents such as Ambroxol and N-acetylcysteine are able to alter the secretion of mucus and its physical properties which results in improvement of mucociliary clearance. Current evidence indicate, that these drugs are effective, especially in chronic obstructive pulmonary disease, asthma and acute bronchitis. They produce a modest improvement in symptom control and lung function. It has been demonstrated that there is a synergism between mucolytics and antibiotics in the treatment of exacerbation of chronic bronchitis. Moreover, they act as scavengers of reactive oxygen species. Ambroxol is able to inhibit mediator release involved in the pathogenesis of allergic inflammation. As mucolytics are cheap and well-tolerated they are beneficial in the therapy of patients suffering from respiratory tract disorders.


  18/31

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - epidemiologia, patofizjologia, klinika.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.22, 24-31, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/31

  Tytuł oryginału: Cockroach allergy and exposure to cockroach allergen in Polish children with asthma.
  Autorzy: Stelmach I., Jerzyńska J., Stelmach W., Majak P., Chew G., Górski P., Kuna P.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (8) s.701-705, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacgriund: Asthma morbidity increases every year, especially among children, and exposure to high levels of indoor allergens is a very important factor. We evaluated the prevalence and exposure to cockroach (CR) allergen in asthmatic children in Poland, and also tested the hypothesis that asthma with allergy to CR is more severe than with allergy to other antigens. Methods: One hundred and sixty children with asthma were examined, had skin prick tests (SPT) with common and CR allergens, underwent spirometry, and provocation tests to histamine. Children with positive SPT to CR had measured specific IgE levels to this antigen and Bla g 2 concentrations were measured in their homes. Results: The most common allergen, was dust mite 51.3 p.c., followed by pollen 48.8 p.c. and CR allergen 24.3 p.c. In children with CR sensitivity, 13 p.c. had mild ashma, 26 p.c. moderate and 61 p.c. had severe asthma. Their levels forced expiratory volume in one second (FEV1), and te provocative concentration of histamine that caused a 20 p.c. fall in FEV1 (PC20), were statistically lower than in the group of children with other than CR allergies. Bla g 2 antigen was detected in 55.13 p.c. samples. The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating, and in houses with lower income. Conclusion: In Polish children, CR allergen is a very important factor of sensitivity. Concentratins of Bla g 2 in homes are higher than previously reported in other European countries, and are strongly related to the houses' characteristics. Also, children with CR hypersensitivity have severe asthma more often than children with other allergies.


  20/31

  Tytuł oryginału: Leki przeciwzapalne - skuteczne i bezpieczne leczenie astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Anti-inflammatory drugs - effective and safe in the treatment of bronchial asthma.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 1 s.23-24, 26-27, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Current knowledge on anti-inflammatory drugs in the treatment of bronchial asthma are discussed in the article. Inhaled steroids increase FEV1 and prevent exacerbation of the disease, improve patients' quality of life and decrease costs of the treatment. Therpay with steroids and á-2 adrenergic drugs is of increasing value. Looking for a safe treatment of bronchial asthma one should take interest in new preparations which act on the leukotriene receptor. Steroids in low doses are also safe, while in larger amounts may have some adverse events, which however cannot overwhelm their efficacy.


  21/31

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości leczenia chorób zapalnych i obturacyjnych dróg oddechowych - podawanie leków w nebulizacji.
  Tytuł angielski: Nebulization - a novel approach to the treatment of inflammatory and obturative airway diseases.
  Autorzy: Kupczyk Maciej, Kuna Piotr
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 1 s.29-31, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents nebulization - a novel method in the treatment of airway diseases. Its advantages over conventional administration of steroids, beta-adrenergic receptor agonists and ipratropium are stressed. Some results of clinical studies concernig the use of nebulizers in the treatment of asthma in children and adults are discussed.


  22/31

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - klinika i leczenie.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis - clinical features and treatment.
  Autorzy: Kuna Piotr, Bocheńska-Marciniak Małgorzata
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4) z. 1 s.38-46, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Pathogenesis of atopic dermatitis is complex. It is currently thought that it is an inflammatory disease of the skin, connected with atopy genes. Atopic dermatitis is due improper immunological reaction to various environmental factors leading to chronic skin inflammation response. Alimentary and inhalatory allergens, bacteria and fungi, and especially superantigens produced by microorganisms as well as environmental changes and pollution are inducing and maintaining the disease. The most characteristic symptoms of atopic dermatitis are pruritus, xerodermia, typical morphology and site of skin changes as well as chronic, recurrent course of the disease in a person with atopy in his or familly history. The aim of the treatment of atopic dermatitis is control over skin changes and improvement of life quality with minimal risk of adverse events due to treatment. Understanding and co-operation between the patient, his family and physician is crucial in the curative process.


  23/31

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  24/31

  Tytuł oryginału: Projekt standardów postępowania diagnostycznego i leczenia dietetycznego w celiakii.
  Autorzy: Socha Jerzy, Kunachowicz Hanna, Gregorek Hanna, Okolska Grażyna, Stolarczyk Anna, Wojtasik Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.63, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/31

  Tytuł oryginału: Liczmy kalorie
  Autorzy: Kunachowicz Hanna, Nadolna Irena, Przygoda Beata, Iwanow Krystyna
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 269 s. : tab., 12x17 cm.
  Sygnatura GBL: 612,927


  26/31

  Tytuł oryginału: Synergic therapy in bronchial asthma.
  Tytuł polski: Leczenie synergistyczne w astmie oskrzelowej.
  Autorzy: Kuna P[iotr]
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.136-140, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Glikokortykosteroidy stosuje się w leczeniu stanu zapalnego dróg oddechowych w astmie. Leki á2-mimetyczne o przedłużonym działaniu zapobiegają i odwracają skurcz oskrzeli. Obie grupy leków działają komplementarnie, a tym samym wpływają leczniczo na dwie komponenty patogenetyczne astmy oskrzelowej. Synergia działania glikokortkosteroidów i długo działających á2-mimetyków powoduje, że takie leczenie jest bardziej skuteczne niż podwojenie dawki GCS. Badania kliniczne wykazały, że łączenie leków wziewnych w jednym inhalatorze, np. Symbicartu (budezonid + firmoterol) lub Seretidu (flutikazon + salmeterol) jest co najmniej tak samo efektywne, dobrze tolerowane i bezpieczne, jak podawanie każdego leku w oddzielny inhalatorze Symbicort jest zalecany także do doraźnego odwracania skurczu oskrzeli ze względu na szybkie działanie bronchodylatacyjne formoterolu.

  Streszczenie angielskie: Corticosteroids treat the underlying airway inflammation in asthma; long-acting á2-agonists prevent and reverse airway obstruction. Thus, corticosteroids and long-acting á2-agonists exert complementary effects, treating two different components of asthma. Clinical studies show that in the treatment of asthma, the combination of glucocorticosteroids with long-acting á2-agonist is more effective than double dose GCS, due to their-synergy. It is already well documented that combination therapy in asthma with drugs such as symbicort (budesonide plus formoterol) or Seretide (fluticasone plus salmeterol) is at least as effective, well tolerated and safe as its mono-products in corresponding doses given via separate inhalers. More convenient treatment represents an important benefit for patients with asthma. Symbicort is recommended for regular treatment and could also be used "as needed" due to the rapid onset of the bronchodilatatory effect of formoterol.


  27/31

  Tytuł oryginału: [V Jubileuszowa Szkoła Interny].
  Opracowanie edytorskie: Fiszer Urszula (Red.), Hryniewicz Waleria (red.), Gaciong Zbigniew (red.), Karnafel Waldemar (red.), Kuna Piotr (red.).
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13004-13118, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  28/31

  Tytuł oryginału: Nowe leki w leczeniu astmy i alergii.
  Tytuł angielski: New agents in the treatment of asthma and allergy.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13080-13085, bibliogr. 46 poz. - 5 Jubileuszowa Szkoły Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby alergiczne i astma stały się w ostanich latach grupą najczęstszych chorób przewlekłych. W Polsce cierpi na nie co trzecie dziecko i co piąta osoba dorosła. Niestety nadal choroby te są zbyt rzadko rozpoznawane, a tym samym źle leczone. Jedną z przyczyn jest lekceważenie często niecharakterystycznych i zmiennych objawów tych chorób przez chorych i lekarzy. Do grupy chorób alergicznych należą alergiczne zapalenia błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie spojówek, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, alergiczna astma oskrzelowa, niektóre postacie pokrzywki ostrej i przewlekłej. U podłoża tych chorób leżą reakcje nadwrażliwości na czynniki powszechnie występujące w środowisku. Wspólną cechą chorób alergicznych jest udział immunoglobulin klasy E, komórek tucznych, eozynofilów, limfocytów T w ich mechanizmie prowadzący w konsekwencji do zapalenia alergicznego. Rozpoznanie chorób alergicznych i ustalenie ich podłoża opieramy o badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania czynnościowe układu oddechowego, testy skórne, testy prowokacyjne z czynnikami podejrzewanymi o wywoływanie dolegliwości, badania laboratoryjne uwzględniające pomiar całkowitych i swoistych IgE oraz inne badania immunologiczne. Rozpoznanie choroby alergicznej pozwala na wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia, które zapobiega postępowi choroby i jej powikłaniom. Dzięki badaniom naukowym wiedza o chorobach alergicznych nieustannie się zwiększa i pozwala na opracowywanie coraz skuteczniejszych leków i metod leczenia. W ostatnich latach do leczenia chorób alergicznych i astmy wprowadzono...


  29/31

  Tytuł oryginału: Symbicort - terapia uszyta na miarę.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.59-61, bibliogr. 16 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/31

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Kuna Piotr
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.4, 6, 8-16, 18-19, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/31

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - diagnostyka i terapia.
  Autorzy: Kuna Piotr, Kupczyk Maciej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.57-63, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: