Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULISZKIEWICZ-JANUS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń cholesterolu w subklasach lipoprotein o dużej gęstości.
Tytuł angielski: The utility of high density lipoprotein cholesterol subclasses measurement.
Autorzy: Skoczyńska Anna, Turczyn Barbara, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata, Derkacz Arkadiusz, Poręba Rafał
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.525-532, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem planowanych badań była ocena przydatności oznaczeń cholesterolu zawartego w subklasach lipoprotein o dużej gęstości (HDL2 i HDL3) w osoczu krwi z rozpoznaniem normocholesterolemii i miażdżycy tętnic wieńcowych serca lub choroby rozrostowej krwi. Analizie poddano wyniki badań chorych z prawidłowymi wartościami cholesterolu całkowitego w surowicy, mimo iż miażdżycy naczyń wieńcowych towarzyszy najczęściej hipercholesterolemia, a chorobom rozrostowym krwi obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego. Miało to na celu określenie zmian w metabolizmie cholesterolu HDL2 i HDL3 zachodzących niezależnie od zmian zawartości cholesterolu w innych lipoproteinach. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że u pacjentów z rozpoznaniem miażdżycy naczyń wieńcowych i normolipemią występuje obniżenie stężenia cholesterolu w subklasach HDL2 i HDL3 w osoczu. U pacjentów z rozpoznaniem choroby rozrostowej krwi i normocholesterolemią, niewielkie obniżenie stężenia cholesterolu w subklasie HDL3 może być związane z umiarkowaną hipertriglicerydemią. W obu grupach badanych obniżenie zawartości HDL cholesterolu w osoczu towarzyszyła zwiększona peroksydacja lipidów we krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the cholesterol concentrations in high density lipoprotein subfractions (HDL2 and HDL3) in plasma of patients with normocholesterolemia and atherosclerosis of coronary arteries and in patients with myeloproliferative diseases. Blood samples from patients with normal plasma cholesterol levels were analyzed in spite of the fact that atherosclerosis of coronary arteries usually exist with hypercholesterolemia and myeloproliferative diseases usually ciexist with hypercholesterolemia. In this way we wanted to determine changes in HDL2 i HDL3 metabolism which occur independently from changes of cholesterol levels in other lipoproteins. Our results showed that in patients suffering from artherosclerosis of coronary arteries with normolipidemia the lowering of plasma cholesterol level in subfractions HDL2 and HDL3 was observed. In patients with myeloproliferative disease with normocholesterolemia the slight lowering of cholesterol level in subfraction HDL3 may be connected with moderate hypertriglyceridemia. In both groups the lowering of HDL cholersterol in plasma was accompanied with the increased lipid peroxidation.


  2/4

  Tytuł oryginału: Choroba Whipple'a powikłaniem przewlekłej białaczki limfatycznej leczonej fludarabiną.
  Tytuł angielski: Whipple's diseases as a complication of chronic lymphocytic leukemia treated with fludarabine.
  Autorzy: Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata, Małecki Rafał, Kuliczkowski Kazimierz, Jeleń Michał
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.887-891, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 53-letniego pacjenta cierpiącego od 1993 r. na przewlekłą białaczkę limfatyczną, u którego w 6 roku leczenia zastosowano fludarabinę. W kilka dni po podaniu leku pojawiła się wodnista biegunka nie reagująca na leczenie. Wykluczono zarówno infekcyjne czynniki etiologiczne, jak również naciek jelita w przebiegu choroby podstawowej. Badanie histopatologiczne z użyciem przeciwciał monoklonalnych i barwienie kwasem nadjodowym (PAS) wskazały na chorobę Whipple'a jako przyczynę enteropatii. Biegunka w ciągu 6 miesięcy doprowadziła do skrajnych zaburzeń gospodarki elektrolitowej, niewydolności nerek, a w rezultacie do zgonu pacjenta.


  3/4

  Tytuł oryginału: Powikłania skórne po długotrwałym leczeniu hydroksymocznikem.
  Tytuł angielski: Cutaneous adverse effects of long-term hydroxyurea therapy.
  Autorzy: Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Cisło Maria, Szepietowski Jacek, Maj Joanna, Plommer-Niezgoda Ewa, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.371-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hydroksymocznik jest cytostatykiem dobrze tolerowanym, stosowanym przede wszystkim w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Powikłania skórne typowe dla tego leku, takie jak owrzodzenia kończyn dolnych, zmiany przypominające dermatomyositis występują dość rzadko, głównie przy długoterminowej terapii. W pracy przedstawiono przypadki trzech pacjentów leczonych przewlekle hydroksymocznikiem z powodu schorzeń mieloproliferacyjnych, u których występowały zarówno owrzodzenia podudzi i stóp, jak i zmiany rumieniowo-zanikowe na rękach, imitujące zapalenie skórno-mięśniowe. Dodatkowo u jednego z chorych na skórze głowy obecne były ogniska rogowacenia słonecznego i rak kolczystokomórkowy. Artykuł ten zwraca uwagę na konieczność obserwacji dermatologicznej u chorych przewlekle leczonych hydroksymocznikiem.


  4/4

  Tytuł oryginału: The influence of membrane lipid metabolites on lymphocyte potassium channel activity.
  Autorzy: Teisseyre Andrzej, Michalak Krystyna, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1095-1109, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study, the whole-cell patch-clamp technique was applied to elucidate modulatory effects of high-density lipoproteins (HDL), sphingosine (SPH), sphingosine-1-phosphate (SPP), lysophosphatidic acid (LPA) and sphingosyl- phosphorylcholine (SPC) on the activity of Kv1.3 channels in human T lymphocytes (TL). Obtained data provide evidence that application of SPC at micromolar concentrations shifts teh channel activation midpoint by about 20 mV towards positive membrane potentials. This effect occurs in a concentration-dependent manner and is saturated at SPC concentrations higher than 10 ćM. The shift of channel activation midpoint is accompanied by a pronounced slowing of the activation kinetics. The modulatory effect of SPC is clearly voltage-dependent, being most potent at -20 mV and least potent at +60 mV. The steady-state inactivation curve is also shifted by about 20 mV towards positive membrane potentials. The kinetics of channel inactivation and deactivation (closure) remain unaffected upon SPC treatment. In contrast, application of HDL (250 ćg/ml), SPH (50 and 100 ćM), SPP (10 ćM) and LPA (10 and 36 ćM) does not exert any modulatory effect on the channel activity. The effect of SPC on Kv1.3 channel gating resembles the effect exerted by extracellular zinc at the concentration of 10 ćM. It is concluded that the effect of SPC is specific and may be due to the presence of a choline residue in SPC molecules. The possible mechanism and the physiological significance of this modulatory effect on Kv1.3 channels are discussed.

  stosując format: