Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULIKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Onkologia ginekologiczna w internecie.
Tytuł angielski: Oncologic gynecology in the internet.
Autorzy: Gizler Robert, Bielanów Tomasz, Kulikiewicz Krzysztof
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1132-1137, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwaiono strategię i wyniki przeszukiwania światowych zasobów internetowych pod kAtem danych na temat onkologi ginekologicznej. Eksploracji poddano zasoby "powierzchniowe" jak i z tzw. "głębokiej sieci" zarówno krajowe jak i światowe. Podano zestawienie 10 najlepszych, zdaniem autorów, lokalizacji związanych z zagadnieniem onkologii w ginekologii.

  Streszczenie angielskie: The strategy of World Wide Web searching for medical sites was presented in this article. The "deep web" and "surface web" resources were searched. The 10 best sites connected with the gynecological oncology, according to authors' opnion, were presented.

  stosując format: