Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULIK-RECHBERGER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Serum concentrations of markers of type I collagen metabolism in women taking monophasic oral contraceptives.
Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Bogusiewicz Michał, Postawski Krzysztof, Jakimiuk Artur J., Tomaszewski Jacek, Kulik-Rechberger Beata, Jakowicki Jerzy A.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Karboksyterminalny propeptyd kolagenu typu I (PICP-carboxy-terminal propeptide of type I procollagen) i stabilizowany pirydynoliną karoboksyterminalny telopeptyd kolagenu typu I (ICTP - cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen) są markerami odpowiednio rozpadu i synetzy kolagenu typu I. Ich stężenia w surowicy krwi odzwierciedlają tempo przemian tego białka w organizmie. Oznaczono stężenia PICP i ICTP w surowicy kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu (Mercilon) lub 30 ćg etinylestradiolu i 150ćg desogestrelu (Marvelon) przez 6 miesięcy. Stwierdzono znamiennie niższe średnie stężenie PICP po 3 miesiącach przyjmowania preparatu zawierającego 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu, które jednak po 6 miesiącach nie różniło się istotnie od wartości poczatkowej. U kobiet przyjmujących preparat zawierający 30 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu nie zaobserwowano znaczących zmian stężenia PICP. Średnie stężenia ICTP nie uległy istotnym zmianom w obu grupach. Wyniki wskazują na przemijające zmniejszenie syntezy kolagenu typu I u kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu. Żaden z obu badanych preparatów nie wpływa znacząco na degradację kolagenu typu I w organizmie kobiet podczas pierwszych sześciu miesięcy przyjmowania.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To investigate serum concentrations of the carboxy-terminal of type I procollagen (PICP) and cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP), reflecting the rate of synthesis and degradation of the parent collagen respectively, in women using monophasic oral contraceptives. Study design: PICP and ICTP were estimated in 60 women taking 20 ćg of ethinyl estradiol (EE) + 150 ćg of desogestrel (DSG) or 30 ćg of EE + 150 ćg DSG over six months. Results: Mean PICP concentration decreased in women receiving 20 ćg of EE + 150 ćg of DSG after three cycles of administration. However, after six months this value returned to a leel comparable to the initial one. In women taking 30 ćg of EE + 150 ćg of DSG the mean concentrations of PICP did not change significantly throughout the period studied. None of the oral contraceptives noticeably influenced the concentrations of ICTP. Conclusion: Investigated oral contraceptives do not significantly affect the metabolism of type I collagen, however a transient decrease in its biosynthesis may be expected during the use of formulations containing 20 ćg of EE.


  2/3

  Tytuł oryginału: Leptyna, hormony płciowe oraz wskaźniki metabolizmu kolagenu typu I i III jako wykładniki procesu pokwitania u dziewcząt : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kulik-Rechberger Beata; Akademia Medyczna I Katedra Pediatrii, Zakład Propedeutyki Pediatrii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Drukarnia LIBER 2002, 176 s. : il., tab., bibliogr. 257 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Leptyna a menarche u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Leptin and menarche in girls.
  Autorzy: Kulik-Rechberger Beata
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.24-27, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była ocena wzajemnych zależności pomiędzy stanem odżywienia, stężenia leptyny w surowicy oraz czasem osiągania menarche. W badaniach wzięło udział 126 dziewcząt w trzecim i czwartym stadium pokwitania. Zasoby tkanki tłuszczowej szacowano na podstawie BMI i grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Stężenie leptyny w surowicy oznaczano metodą RIA. Po upływie roku 57 dziewcząt, które w czasie pierwszego badania były w stadium III i przed menarche zgłosiło się ponownie, co pozwoliło na zebranie informacji odnośnie czasu wystąpienia menarche. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wysokie, dodatnie korelacje pomiędzy stężeniem leptyny a BMI i fałdami skórno-tłuszczowymi. Dziewczęta w stadium IV miały większe zasoby tkanki tłuszczowej i wyższe średnie stężenie leptyny w surowicy (6,55 ń 4,34 ng/ml) niż dziewczęta w stadium III (4,37 ń 3,44 ng/ml) (p 0,001), a dziewczęta w stadium III, które w czasie pierwszego badania były po menarche miały większe zasoby tkanki tłuszczowej i wyższe stężenie leptyny niż dziewczęta nie miesiączkujące. Nie stwierdzono, aby dziewczęta, które zaczęły miesiączkować w okresie obserwacji różniły się pod względem analizowanych cech antropometrycznych czy stężenia leptyny w surowicy od tych, które nadal nie miesiączkowały. Stąd wniosek, że na podstawie stanu odżywienia i stężenia leptyny w surowicy nie można przewidzieć, jak szybko dziewczynka osiągnie menarche.

  Streszczenie angielskie: The relationship between serum leptin concentration and menarche in 126 girls in third and fourth pubertal stage was studied. Body fat was estimated using BMI and the thickness of skin folds. Serum concentration of leptin was assessed by RIA methods. To obtain information about the sexual development of girls in third stage, 57 of them, that were before menarche during the first examination were personally interviewed after one year and the event of menarche was noted. It was observed that leptin strongly correlates with the thicknesses of the skin folds and BMI. The anthropometrical parameters assessing fat status and mean serum leptin concentration in girls in stage 4 (6.55 ń 4.34 ng/ml) were statistically higher (p 0,001) than in girls in stage 3 (4.37 ń 3.44 ng/ml) and in girls in stage 3, that during the first examination were after menarche, were higher than in girls before menarche. We had not observed the difference between anthropometrical parameters and leptin concentration in girls that reached menarche during one year of observation and in girls that were still before menarche. Therefore we conclude that on the basis of body fat status and serum leptin concentration is not reaching the menarche.

  stosując format: