Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena zastosowania zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu niezaawansowanych idiopatycznych postaci zespołu kanału nadgarstka.
Tytuł angielski: The assesment of application of low frequency magnetic field in the treatment of not advanced idiopathic carpal tunnel syndrome.
Autorzy: Ginszt Apolinary, Kuliński Włodzisław
Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.57-68, il., tab., sum.
Sygnatura GBL: 305,284

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół kanału nadgarstka (zkn) jest najczęściej występującą neuropatią uciskową. W etiologii schorzenia dominuje mechanizm przewlekłego odcinkowego ucisku i niedokrwienia nerwu pod troczkiem zginaczy, a także miejscowego stanu zapalnego i zaburzeń transportu aksonalnego. Następstwem tego jest upośledzenie krążenia krwi w naczyniach pnia nerwu, a następnie jego zwyrodnienie, co prowadzi do zaburzeń czuciowo-ruchowych w unerwieniu nerwu pośrodkowego w obrębie ręki. W leczeniu zkn ważne miejsce zajmują metody fizykoterapeutyczne. Wprowadzane są także nowe, udoskonalane formy tej terapii. Wśród nich od kilku lat stałe miejsce znalazło zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości (zpmncz). Wykorzystuje się jego działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Obserwowane korzystne efekty oddziaływania zpmncz w neurorehabilitacji stanowiły podstawę do podjęcia badań mających na celu określenie jego przydatności w leczeniu zespołu kanału nadgarstka. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji, czy zpmncz wpływa na stan podmiotowy i przedmiotowy chorych, czy poprawia parametry przewodzenia we włóknach czuciowych i ruchowych nerwu pośrodkowego, a także na temat długości okresu utrzymywania się efektów tej terapii oraz niepożądanych skutków ekspozycji. Badaniami objęto 59 chorych - 50 kobiet i 9 mężczyzn z niezaawansowana idiopatyczną postcią zkn. Wiek badanych wahał się w przedziale 28 - 75 lat. Badani zostali podzieleni losowo na dwie grupy. W ...

  Streszczenie angielskie: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy. The dominant mechanism in etiopathogenesis is connected with long-lasting segmental compression and nerve ischaemia under carpal ligament, local inflammation and axonal transport disturbances. It results in instability of blood flow in nerve stem vessels with subsequent nerve degeneration. It leads to sensorimotor disturbances within median nerve innervation area. Physical therapy methods play a significant role in the treatment of CTS. New improved methods are being introduced, among which variable magnetic field of low frequency (VMFLF) has gained its stable position for the last few years. We use its analgesic, anti-inflammatory and antioedematous effect. Beneficial effects of VMFLF in neurorehabilitation have given rise to evaluation of its usefulness in carpal canal syndrome treatment. The goal of the study was to estimate whether VMFLF influence subjective and objective signs and symptoms and whether can improve conductivity parameters of motor and sensory fibres of median nerve. At the same time, we decided to elucidate how long eventual therapeutic effects last and reveal any side effects of exposition to VMFLF. The group analysed consisted of 59 patients, 50 females and 9 men with idiopathic, not advanced CTS. The age of the patients varied from 28 to 75 years. In order to verify the assumptions, patients were randomised into 2 groups. First group was treated with VMFLF and palmary splint ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o prof. Andrzeju Żebrowskim [1941-2002].
  Autorzy: Kuliński Włodzisław
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.116, il.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Żebrowski
 • Andrzej 1941-2002

  stosując format: