Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KULEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Osteogeneza dystrakcyjna.
Tytuł angielski: Distraction osteogenesis. P. 1.
Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dudkiewicz Zofia, Cudziło Dorota
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.40-43, il., bibliogr. [12] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metoda osteogenezy dystrykcyjnej stała się w ostatnim dziesięcioleciu postępowaniem z wyboru do chirurgicznego korygowania niedorozwojów szkieletu twarzoczaszki. Wykorzystano w niej wyniki badań Ilizarowa, który wykazał, że nowa kość może powstać wskutek jej rozciągania wzdłuż długiej osi o 1 mm dziennie. Ten proces wywołuje tworzenie nowej kości wzdłuż wektora siły rozciągającej bez potrzeby używania przeszczepów kostnych. Technika ta powoduje również rozszerzenie pokrywających kość tkanek miękkich, które często są niedorozwinięte u pacjentów dotkniętych tą wadą. Dzięki tej metodzie chirurdzy są w stanie pobudzać tworzenie się nowej kości w miejscu jej niedoboru lub braku, nie muszą używać przeszczepów kostnych pobranych z innych miejsc anatomicznych. Metoda ta z powodzeniem może być stosowana w leczeniu hipoplazji szczęki i żuchwy. Jest techniką mało inwazyjną, stosunkowo prostą do zastosowania i powoduje mniejsze obciążenie dla pacjenta niż tradycyjne metody chirurgiczne.

  Streszczenie angielskie: In the last decade, distraction osteogenesis has become the method of choice for the surgical correction of deformitis of the craniofacial skeleton. Thanks to this method, surgeons are able to stimulate the formation of new bone in places where it is deficient or lacking, without having to use bone grafts taken from other anatomic locations. This method may be used successfully in the treatment of hypoplasia of the maxilla and mandible.


  2/5

  Tytuł oryginału: Osteogeneza dystrakcyjna.
  Tytuł angielski: Distraction osteogenesis. P. 2: Using of intraoral distraction devices.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dudkiewicz Zofia, Cudziło Dorota, Hortis-Dzierzbicka Maria
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.41-45, il., tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy było przestawienie korzyści wypływających z zastosowania osteogenezy dystrakcyjnej u pacjentów rozszczepowych z niedorozwojem środkowego piętra twarzy. W roku 2001 w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie u 18 pacjentów zrekonstruowano hipoplastyczną szczękę, posługując się techniką osteogenezy dystrakcyjnej. W grupie tej u 4 pacjentów wykonano wysoką osteotomię Le Fort I i użyto dystraktorów wewnątrzustnych (dynaForm-Leibinger). We wszystkich przypadkach osiagnięto dobry końcowy efekt kliniczny - średni 12 mm (w zakresie 8-15 mm) strzałkowy przyrost kości w poziomie umiejscowienia dystraktora. Podczas procesu dystrakcji wszyscy pacjenci byli objęci stałą kontrolą ortodontyczną. Osiągnięto dobre warunki zgryzowe. Pomiary cefalometryczne wykonane po dystrakcji wykazały istotne doprzednie przemiszczenie środkowego piętra twarzy. Do stabilizacji osiągniętego rezultatu chirurgicznego pacjenci przez 3 miesiące po dystrakcji stosowali maski twarzowe. Dystrakcja szczęki za pomocą dystraktora wewnątrzustnego pozwala na pełną rekonstrukcję deficytu środkowego piętra twarzy, zarówno szkieletowego, jak i tkanek miękkich.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to demonstrate the potential advantages of applying distraction osteogenesis techniques to the correction of midfacial hypoplasia in UCLP patietns. Since the beginning of 2001, 18 UCLP patients have been treated with osteodistraction techniques. Among them were four patients who were treated by high LeFort I osteotomies and insertion intraoral distraction device (DynaForm-Leibinger). The distraction devices were applied bilaterally to the zygomatic buttress region with the activating arms protruding from the oral cavity. Distraction osteogenesis was successful in all four cases resulting in a mean sagittal bone gain of 12 mm (range 8-15) at the level of distractor. All patietns were kept under orthodontic supervision during osteodistraction. The final occlusal relation was satisfactory. Analysis of the predistraction and postdistraction cephalometric radiographs revealed significant skeletal maxillary advancement. The face masks are used to stabilize the surgical result after removal of the distractor. Maxillary distraction osteogenesis with intraoral devices permits full correction of the midfacial deficiency, including both the skeletal and soft - tissue deficiencies.


  3/5

  Tytuł oryginału: Cefalometryczna ocena późnych wyników leczenia jednostronnych całkowitych rozszczepów wargi i podniebienia : praca doktorska
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dudkiewicz Zofia (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 58 k., [22] k. tabl. : tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Wzrost i rozwój twarzoczaszki.
  Tytuł angielski: Craniofacial growth and development.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.168-178, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzrost i rozwoj twarzoczaszki jest procesem biologicznym poddanym wewnętrznej kontroli na poziomie tkankowym i komórkowym. Postęp w rozumieniu wzrostu i rozwoju ludzkiej twarzoczaszki rozwija się w oparciu o badania histologiczne i embrionalne, radiologiczną cefalometrię, korelacje pomiędzy wzrostem i neprawidłowościami twarzy, przeglądy chirurgicznych interwencji, badania doświadczalne na zwierzętach oraz wiele danych z dziedziny badań podstawowych. Pomimo postępu w opisie i większym rozumieniu biologii struktur tkankowych twarzoczaszki, klinicyści nie mają możliwości wpływu na kontrolne mechanizmy tego procesu.

  Streszczenie angielskie: Craniofacial growth and development is a biological proces having an intrinsic control system at the tissue and cellular levels. Progress in understanding human craniofacial growth and facial anomalies, review of surgical interventions, animal research, and numerous basic science fields. Despite advances in description and a greater understanding of biology of craniofacial tissues, clinicians have only a tentative grasp of controlling mechanisms.


  5/5

  Tytuł oryginału: Nowa metoda odbudowy atroficznego wyrostka zębodołowego.
  Tytuł angielski: The new method of reconstruction of athrophic alveolar process.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dutkiewicz Zofia, Cudziło Dorota, Małkiewicz Konrad
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.26-31, il., bibliogr. [26] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Deformacja wyrostka zębodołowego jest jednym z najczęstszych problemów w chirurgii twarzoczaszki. Niedobór kostny wyrostka zębodołowego może być wrodzony lub nabyty. Najczęstszą przyczyną deficytu kostnego wyrostka jest utrata zębów wywołana chorobami przyzębia lub urazem. Atrofia wyrostka zębodołowego i błony śluzowej występuje nierzadko po ekstrakcji zębów jako naturalny proces przebudowy. Postępowanie kliniczne z atroficznym wyrostkiem zębodołowym jest trudne, ponieważ zawiera w sobie odbudowę kości, tkanek miękkich i zębów. Dodatkowo taka odbudowa musi spełniać wymogi estetyczne i foniatryczne.

  stosując format: