Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUKWA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Ocena wyników słuchowych u chorych na otosklerozę leczoną operacyjnie różnymi metodami.
Tytuł angielski: The evaluation of results of the surgical treatment patients with otosclerosis.
Autorzy: Krzywdzińska Małgorzata, Kukwa Andrzej, Siemińska Jolanta
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.181-188, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stan słuchu 216 uszu operowanych z powodu otosklerozy. W pracy zastosowano metodę obliczeń uśrednionej po częstotliwości dźwięku rezerwy ślimakowej w odniesieniu do progu przewodnictwa kostnego oznaczonego przed operacją. Czas obserwacji chorych wynosił od 2 miesięcy do ponad 10 lat. Ewidentną i trwałą poprawę słuchu uzyskano w ponad 93 proc., w 5 proc. nie uzyskano żadanej poprawy słuchu, pogorszenie poniżej 2 proc. Zamknięcie rezerwy ślimakowej poniżej 10 dB uzyskano u 59 proc. chorych. Przypadki braku poprawy lub pogorszenia słuchu po zabiegu operacyjnym korespondują z dużymi anomaliami rozwojowymi w budowie jamy bębenkowej i rozległymi ogniskami otosklerotycznymi.

  Streszczenie angielskie: The authors presents hearing rersults in 216 patients with otosclerosis surgical treated. Averaged cochlear reserve in relation to the bone conduction determined before operation was used in this study. The follow-up was 2 months-10 years. Good results was proved in more than 93 p.c., no change in 5 p.c. and deterioration in less than 2 p.c. The cochlear reserve up to 10 dB obtained in 59 p.c. of all patients. The cases when no changes (and deterioration) after surgical treatment correlated to large anomaly evolution in the structure of the hole drum and extensive focus with otosclerosis.


  2/10

  Tytuł oryginału: Un cas de r‚cup‚ration partielle de I'audition apr‚s I'ablation d'un neurinome de I'angle pontoc‚r‚belleux.
  Tytuł angielski: Partial hearing recovery after cerebello-pontine angle neurinoma removal.
  Autorzy: Bochenek W., Hatliński G., Kukwa A[ndrzej], Krajewski R.
  Źródło: Rev. Laryngol. Otol. Rhinol. 2002: 123 (3) s.199-201, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A cause of a 44 year-old women farmer with a total deafness and lack of vestibular function on the left side operated upon the cerebello-pontine cystic neuroma 2.5 x 1.5 cm large via the retromastoidal craniectomy is presented. Despite of the negative audiological tests' results the cochlear nerve flatten on the tumor was cautiously separated. Some time after surgery, she observed "a partial recovery of hearing" in the operated ear confirmed by the tonal (mean 0.5-2 kHz 36 dBHL) vocal SRT 70 dB), BERA and EOAEs tests. The paralysis of the left vestibular function did not recover. In consecutive audiogram a notch at 6 kHz 15 dB deep appeared in the operated ear and one can presume an increased vulnerability of this ear to the noise of the agricultural machines used by then by the patient.


  3/10

  Tytuł oryginału: Monitorowanie i diagnostyka zaburzeń oddychania podczas snu.
  Tytuł angielski: Monitoring and diagnosing of respiratory disorders during sleep.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Hatliński Grzegorz J., Kornacki Witold, Dobrowiecka Bożena, Pikiel Marek
  Źródło: Sen 2002: 2 (4) s.137-140, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono architekturę dwóch systemów do szczegółowej diagnostyki osób z zespołem snu z bezdechami - system kliniczny i system do monitoringu domowego. Umożliwiają one rejestrację sygnałów EEG, EOG, EMG, EKG oraz sygnałów z czujników ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha, przepływu powietrza, SaO2, tętna, położenia ciała, chrapania i ruchów kończyn. System kliniczny oraz przenośny system domowy do diagnostyki zespołu snu z bezdechami przygotowano w Przemysłowym Instytucie Elektroniki przy współpracy z Kliniką Otolaryngologii O.S. w Warszawie. System kliniczny umożliwia wielogodzinną, 16-kanałową rejestrację danych fizjologicznych z jednoczesnym wyświetlaniem zarejestrowanych przebiegów na ekranie monitora, natomiast system domowy 8-kanałową rejestrację w domu chorego.


  4/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik chirurgii podstawy czaszki w leczeniu gruczolaków przysadki.
  Tytuł angielski: Skull base surgery techniques in treatment of pituitary adenomas.
  Autorzy: Bonicki Wiesław, Michalik Radosław, Krajewski Romuald, Kukwa Andrzej, Oziębło Artur
  Opracowanie edytorskie: Majchrzak Henryk (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1121-1133, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Także zamieszczno odpowiedź autorów na komentarz
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie operacyjne olbrzymich gruczolaków przysadki jest nadal trudnym problemem i pomimo rozwoju techniki dostępu przez zatokę klinową 5-10 proc. chorych wymaga dostępu przez kraniotomię. Techniki chirurgii podstawy czaszki pozwalają ograniczyć uraz związany z zabiegiem operacyjnym i poprawiają dostęp. U 75 chorych operowanych w latach 1998-2001, stanowiących 19 proc. wszystkich chorych (395) z rozpoznaniem gruczolaka przysadki operowanych przez autorów w tym okresie, głównie z dostępu przez nos i zatokę klinową (320 chorych), zastosowano między innymi dostęp przezpodstawny-podczołowy (67 chorych) i/lub thinotoninę boczną (2 chorych). Wskazaniem do wykonania dostępu przezpodstawnego-podczołowego były dużę rozmiary gruczolaka z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia oraz rozrost gruczolaka do sąsiednich przestrzeni anatomicznych. W tej grupie chorych makroskopowo całkowite usunięcie guza uzyskano w 88 proc. W pozostałych przypadkach fragmenty guza pozostały w zatokach jamistych. Techniki stosowane w chirirgii podstawy czaszki są bardzo przydatne w leczeniu wybranych chorych z gruczolakami przysadki.

  Streszczenie angielskie: The giant pituitary adenoma surgery remains a real challenge to any neurosurgeon. Despite an extensive development of transsphenoidal techniques, open craniotomy procedures still are required in 5 - 10 p.c. of all cases with pituitary adenoma. The skull base surgery techniques not only albow to minimize the surgery-related trauma of the brain, but also improve the access to the operating field. In the years 1998 - 2001 the authors operated on the totalm of 395 pituitary adenoma patients, mostly using the transsphenoidal approach (320 cases), with skull base surgery techniques applied in 75 acses (i.e. in 19 p.c. of all patients) - in 67 patients the transbasal-subfromatal approach was applied, and in 2 cases - lateral rhinotomy. There were two incidations to the transbasal - subfrontal approach: a large size of the tumour causing visual disturbances, and extension of the adenoma to adherent anatomical spaces. In this group of patients the total removal of the tumor was achieved in 88 p.c. of cases. In the remaining patients remants of the tumor were left in the cavernous sinuses. THe skull base surgery techniques are most usefull in the treatment of selected patients with pituitary adenoma.


  5/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Kiedy podejrzewać zespół bezdechu śródsennego. Objawy mogą być dyskretne, ale leczenie jest proste].
  Autorzy: Kukwa Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.118, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(3) : 70
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Opanowywanie objawów przewlekłego nieżytu nosa. Leczenie nakierowane na przyczynę].
  Autorzy: Kukwa Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.198, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(6) : 77
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii w laryngologii
  Autorzy: Zajkowski Piotr
  Opracowanie edytorskie: Kukwa Andrzej (przedm), Jakubowski Wiesław (przedm.).
  Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne MAKmed 2002, 137, [5] s. : il., sum., 24 cm. - Współaut. rozdz. 10: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) monitorowana USG - Maciej Wysocki
  Seria: Ultrasonografia Praktyczna 16
  Sygnatura GBL: 736,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/10

  Tytuł oryginału: Częstość zespołu zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów kliniki otolaryngologii na podstawie badań pulsoksymetrycznych.
  Tytuł angielski: Obstructive Sleep Apnea Syndrome among patients of Otorhinolaryngology Clinic on the basis of pulsoxymetry investigation.
  Autorzy: Śrutwa Elżbieta, Kukwa Andrzej, Dudziec Katarzyna
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.61-63, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pulsoksymetrię można traktować jako badania przesiewowe w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu (ZOPS). Celem pracy była ocena częstości zespołu ZOPS u pacjentów leczonych w klinice autorów z powodu upośledzenia drożności górnych dróg oddechowych. Materiał i metody. W latach 1999-2001 u 2380 pacjentów przed operacją rekonstrukcyjną z powodu zaburzonej drożności nosa przeprowadzono badaia pulsoksymetryczne, które wykonano za pomocą zestawu do pomiaru saturacji krwi i tętna ZOPS z wykorzystaniem napisanego to tego celu programu komputerowego. Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników zespół ZOPS stwierdzono u 55 proc. pacjentów. Wnioski. Wyniki badań pulsoksymetrycznych przetwarzane komputerowo są dobrą metodą w diagnostyce przesiewowej sespołu ZOPS u pacjentów z upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Pulsoxymetry can be treated as screening examination to diagnose Sleep Apnea. The aim of this work was to show how often such problems appears amongpatients who are treated at our clinic because of broblems with upper airway obustruction. Material and methods. In the years 1999-2001, 2380 patients were examined; pulsoxymetry examinations done before the reconstructial operation because of problems with obstruction ofthe nose. The examination was done with the usage of a set used for measurement of blood sasturation and pulse with the help of a computer program specially written to this purpose. Results. On the basis of results achieved, it was stated that 55 p.c. of patients suffered from sleep apnea. Conclusions. Computer transformation of pulsoxymetry examination is a good method to diagnose Obstructive Sleep Apnea Syndrom among patients with disabled uppear airway obstruction.


  9/10

  Tytuł oryginału: Pulsoksymetria jako metoda badań przesiewowych zaburzeń oddychania podczas snu.
  Tytuł angielski: Pulsoxymetry as a scrining method of sleep respiratory disorder diagnosing.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Obarska Agnieszka, Dudziec Katarzyna, Hatliński Grzegorz J.
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.73-77, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według autorów zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) są zjawiskiem dosyć powszechnym i obejmują około 5 proc. ogólnej populacji. Badania wykonane za pomocą "małej" i "dużej" polisomnografii są drogie oraz wymagają obecności wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Ponadto aparatura jest bardzo droga i niewiele instytucji medycznych stać na zakup więcej niż jednego urządzenia. Kilkuletnie badania kliniczne pozowliły na wprowadzenie modyfikacji do pulsoksymetrii, przede wszystkim poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i metod analizy danych pulsoksymetrycznych. Obecnie pulsoksymetria jako badanie przesiewowe wystarcza do stwierdzenia, czy występują ZOPS, a także pozawala na przybliżoną ocenę głębokości tych zaburzeń. Na jej podstawie można również orientacyjnie ocenić, czy zaburzenia oddychania mają podłoże na przykład pulmonologiczne. Wdrożenie pulsoksymetrii jako badania przesiewowego pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów oraz zwiększenie liczby badań diagnostycznych wykrywających ZOPS.

  Streszczenie angielskie: According to our investigations, sleep respiratory disorder is a quite common problem and it concerns about 5 p.c. of all population. The cost of the small and the large polysomnography is high and it requires highly qualified medical personnel. In addition, the equipment is very expensive and none of any instyitutions can afford to purchase more than one apparatus. Years of our clinical trials on that subject allowed us tio introduce some new modifications to pulsometric examination such as a new technological system and a new method of pulsoxymetric information analysis. At present moment pulsoxymetry is consider to be sufficient to diagnose sleep respiratory disorders, their approximate grade and to suspect pulmonological cause of sleep isorder in some cases. Introducing the pulsoxymetry as a screening test let us decrease the cost and increase the amount of examinations patients with sleep respiratory disorders.


  10/10

  Tytuł oryginału: Efekty operacyjnego leczenia chorych z umiarkowaną postacią zespołu snu z bezdechami.
  Tytuł angielski: The effects of operative treatment of patients with moderate form of OSAS.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Dudziec Katarzyna, Olędzka Iwona, Więcławska Małgorzata, Tulibacki Marek, Sarzyńska Maria
  Źródło: Sen 2002: 2 (3) s.91-93, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Leczenie chirurgiczne obwodowej postaci zespołu snu z bezdechami nadal budzi wiele emocji i kontrowersji. Materiał i metody. Autorzy przedstawiają efekty leczenia chirurgicznego 17 chorych z umiarkowaną postacią zespołu, leczonych w Klinice Otolaryngologicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie w latach 2001-2002. U leczonych pacjentów wskaźnik AHI wynosił 25-50/h, a spadki saturacji dochodziły do 80 proc. U wszystkich chorych przeprowadzono dwuetapowe leczenie operacyjne. Pierwszy etap miał na celu poszerzenie drogi oddechowej na poziomie nosa i nosogardła, zaś w drugim poszerzono drogę oddechową na poziomie gardła środkowego. Po każdym etapie wykonywano badania kontrolne, których wyniki przedstawiono w pracy. Wnioski. Przy indywidualnie dobranym sposobie postępowania chirurgicznego możliwe jest uzyskanie poprawy poziomu saturacji oraz zdecydowane obniżenie, a nawet normalizacja wskaźnika AHI, bez konieczności stosowania suplementacji oddychania przez używanie aparatu CPAP.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrom (OSAS) is still very controversial. Material and methods. The authors present the effects of surgical treatment in patients with moderate form of OSAS, who were treated at ENT Clinic of Czerniakowski Hospital in Warsaw in years 2001-2002. The value of AHI rate in those patients was 25-50/h and saturation drops were reaching 80 p.c. Two stages of operative treatment were performed in all patients. The first aimed at widening the upper airway at the level of nose and post nasal space. The second stage aimed at widening the upper airway at the level of oropharynx. The follow up examination were performed after every stage of treatment. Conclusion. The usage of individual methods of surgical procedure, causes saturation improvement and visible AHI rate debasement (even its normalization). These results are reached without application of breathing supplement through CPAP.

  stosując format: