Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUKULSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ilościowa analiza zmian regionalnej funkcji mięśnia sercowego wywołanych ostrym niedokrwieniem. Ocena eksperymentalna i kliniczna za pomocą wybranych parametrów Dopplera miokardialnego: rozprawa habilitacyjna.
Autorzy: Kukulski Tomasz
Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 43 s.1-108, 30 s. tabl., tab., bibliogr. 74 poz.
Sygnatura GBL: 313,709

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: E-NTPDazy - enzymy uczestniczące w procesach sygnalizacji w centralnym układzie nerwowym.
  Tytuł angielski: E-NTPDases - enzymes involved in signalling processes in the central nervous system.
  Autorzy: Kukulski Filip, Komoszyński Michał
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.449-463, il., tab., bibliogr. 69 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Streszczenie polskie: E-NTPDazy (Ecto-Nucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase family, E-fosfohydrolazy ATP), nazywane wcześniej ekto-ATPazami i ekto-aspirazami, są enzymami, które w obecności milimolowych stężeń kationów dwuwartościowych hydrolizują pozakomórkowe tri- i difosfonukleotydy. Wiele dowodów wskazuje, że E-NTPDazy uczestniczą w procesach przekazywania informacji z udziałem ATP i purynoreceptorów P2. Funkcja E-fosfohydrolaz ATP w neurotransmisji nie ogranicza się jedynie do usuwania agonistów receptorów P2. Enzymy te poprzez utrzymywanie równowagi pomiędzy stężeniem ATP i adenozyny regulują szybkość i intensywność odpowiedzi komórek na sygnał purynowy. Zachwianie równowagi [E-ATP]: [E-adenozyna] może prowadzić do wielu groźnych chorób. Jak dotąd nie wyjaśniono sensu występowania w przestrzeniach synaptycznych E-NTPDazy 2. Naszym zdaniem, enzym ten uczestniczy w obniżaniu wysokiego stężenia ATP w synapsie oraz tworzeniu z ATP innego neuroprzkaźnika - ADP.

  Streszczenie angielskie: The E-NTPDases (ecto-nucleoside triphosphate diphosphydrolase family, E-phoshohydrolases ATP) belong to the family of enzymes previously called ecto-ATPases and ecto-apyrases, which hydrolyze a variety of ecto-tri- and ecto-diphosphonucleosides in presence of divalent cations. There is strong evidence that E-phosphohydrolases ATP are involved in signaling processes via ATP and purinoceptors. The function of those enzymes is not restricted to releasing agonist from purinoceptors. They also regulate the velocity and intensity of cell respnse to purinergic signal by maintaining the balance between concentration of ATP and concentration of adenosine. Lack of [ATP]:[adenosine] balance may lead to different disease. The reason for existence of E-NTPDase 2 in synapse remains unclear. In our opinion E-NTPDazy 2 participates in lowering the high ATP concentrations in synaptic cleft and degradation of ATP to another signaling molecule - ADP.


  3/3

  Tytuł oryginału: Surgical microwave ablation of atrial fibrillation in mitral valve disease.
  Tytuł polski: Leczenie migotania przedsionków w wadzie zastawki mitralnej. Chirugiczna ablacja mikrofalowa. Doświadczenia własne.
  Autorzy: Zembala Marian, Kalarus Zbigniew, Lenarczyk Radosław, Puszczewicz Dariusz, Przybylski Roman, Pacholewicz Jerzy, Kukulski Tomasz, Foremny Jerzy, Średniawa Beata, Knapik Piotr, Gąsior Mariusz, Poloński Lech
  Opracowanie edytorskie: Woś Stanisław (koment.), Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.223-232, il., tab., bibliogr. 18 poz. + bibliogr. 5 poz. - 8 Kongres pt. Postępy w kardiochirurgii i torakochirurgii Miami 23-26.01. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Spontaneous sinus rhythm restoration during one year follow-up is observed in only 15-18 p.c. of patients following surgical correction of mitral valve disease. Surgical ablation of permanent atrail fibrillation (AF) in patients undergoing mitral valve surgery is a new and effective method of sinus rhythm restoration in the majority of patients. Aim. To assess early and long-term safety and efficacy of surgical microwave ablation of AF in patietns with a significant mitral valve disease undergoing surgical correction. Methods. The study group consisted of 32 patietns (19 females, 13 males, mean age 55.2 ń 8.6 years) with significant mitral valve disorder and persistent AF who underwent surgical correction of the valvular disease and microwave ablation in the left atrium. Application line was performed between all the pulmonary vein ostia and betweeen the left pulmonary vein ostium and mitral annulus. Results. None of the patients developed major peri-operative complications. At discharge, 27 (84.4 p.c.) patients had sinus rhythm. During mean eigh-moonth follow-up AF recurrence was observed in 3 (9.4 p.c.) patients whereas the remaining24 (75 p.c.) patietns maintained sinus rhythm. Conclusions. Surgical microwave ablation of AF in patients undergoing mitral valve repair is safe and effective - 75 p.c. of patients maintain sinus rhythm during a long-term follow-up period. Factors influencing the efficacy of this method are complex and need further evaluation.

  stosując format: