Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUKUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Autotransplantacja zęba z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR). Doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Autoplasty of tooth using guided bone regeneration - on the basis of the authors' own observations.
Autorzy: Kukuła Jacek, Kuras Marek
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.42-44, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autotransplantacja polega na przemieszczeniu zawiązku zęba lub zęba o ukończonym rozwoju w inne miejsce łuku zębowego u tego samego pacjenta. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana jako uzupełnienie leczenia szczękowo-ortopedycznego lub jako alternatywa leczenia protetycznego bądź implantologicznego. Autorzy opisują trzyletnie obserwacje przypadku autotransplantacji kła o ukończonym rozwoju korzenia. Zabieg przeprowadzono z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR) ze względu na brak odpowiedniej ilości podłoża kostnego koniecznego do prawidłowego umocowania zęba w kości wyrostka zębodołowego.


  2/3

  Tytuł oryginału: Badania densytometryczne żuchwy mężczyzn w przebiegu osteodystrofii nerkowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of mandibula bone density in renal osteodytrophy in men.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Grabowska Kinga, Kukuła Krzysztof, Fołtyn Paweł, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Adamczyk Ewa, Markiewicz Hanna, Fiedor Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.195-201, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o możliwości podjęcia rehabilitacji implantologicznej pacjenta jest odpowiednia ilość oraz gęstość tkanki kostnej. Dla prawidłowj oceny gęstości żuchw pacjentów z osteodystrofią nerkową stworzono model densytometryczny dla różnych stref anatomicznych na podstawie cyfrowych zdjęć pantomograficznych w systemie Planmeca oceniane przy wykorzystaniu programu Wix Vin 2000. W oparciu o stworzony cyfrowy model densytometryczny żuchw zdrowych mężczyzn, stwierdzono obniżoną gęstość optyczną kości żuchw u mężczyzn po przeszczepieniu nerki, najsilniej zaznaczoną w trzonie i kącie. Autorzy podjęli próbę dyskusji nad możliwością zawężenia przeciwwskazań do rehabilitacji implantologicznej u chorych z osteodystrofią nerkową.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzne badanie przezodbytnicze stercza (TRUS).
  Autorzy: Szerstobitow Beata, Kukuła Anna, Pawłowski Jacek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.24, 26, 28, 30, 32, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Istnieje możliwość zastosowania obrazowania trójwymiarowego (3D) w diagnostyce ultrasonograficznej stercza. Metoda ta umożliwia dokładną ocenę echostruktury gruczołu w trzech płaszczyznach. Stosując rekonstrukcję trójwymiarową, wykonywaną po zebraniu danych wyjściowych, uzyskuje się przestyrzenny obraz stercza lub uwidocznionej zmiany ogniskowej. Na podstawie uzyskanego obrazu można, za pomocą obrysu jego kształtu, oblicztyć objętość gruczołu z większą dokładnością niż przy zastosowaniu dotychczasowych metod.

  stosując format: