Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUJAWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Możliwości genetyki w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi
Autorzy: Szyfter Krzysztof, Golusiński Wojciech, Gajęcka Marzena, Gawęcki Wojciech, Jarmuż Małgorzata, Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Szukała Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.24-29, bibliogr. [14] poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Niestabilność genetyczna w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani.
  Tytuł angielski: Genetic instability nn progression of laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Szyfter Krzysztof, Jałoszyński Paweł, Kujawski Maciej, Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Jarmuż Małgorzata, Gajęcka Marzena, Golusinski Wojciech, Szyfter Witold
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.26-31, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wieloetapowość procesu kancerogenezy pociąga za sobą akumulację uszkodzeń materiału genetycznego. W pracy przedstawiono wyniki własnych badań nad biologią nowotworów krtani, które dostarczyły argumentów na rzecz rosnącego poziomu uszkodzeń na poziomie DNA oraz chromosomów. O ile rola uszkodzeń chromosomów jest interpretowalna i przez to zrozumiała w nawiązaniu do delecji lub amplifikacji loci genowych kodujących onkogeny i geny supresorowe (anty-onkogeny), to wytłumaczenie znaczenia wzrostu poziomu uszkodzeń DNA w przebiegu choroby nowotworowej ciągle stwarza kłopoty i nie wychodzi poza wskazanie ogólnych prawidłowości. Badając jednoniciowe przerwy DNA, poziom aromatycznych i alkilowanych adduktów DNA oraz oksydacyjne uszkodzenia zasad DNA w przebiegu raka krtani wskazano na współbieżność narastania poziomu uszkodzeń DNA ze spadkiem potencjału naprawczego DNA. Równolegle prowadzona analiza poziomu uszkodzeń DNA w nowotworach i w tkance otaczającej, uznawanej za prawidłową, wykazała porównywalny poziom uszkodzeń DNA w obu tkankach, co dowodzi przebiegu zmian molekularnych według modelu kanceryzacji płaszczyznowej. Wnioskuje się, że kumulacja uszkodzeń materiału genetycznego prowadzi do wzrostu niestabilności genetycznej, co wydaje się warunkować zwiększenie agresywności i przechodzenie w stadium przerzutów.

  Streszczenie angielskie: The process of multistep carcinogenesis is associated with an accumulation of lesions of genetic material. The results of own studies on biology of laryngeal cancer are described in connection with progressive DNA damage and dynamics of chromosome alterations. The latter are interpretable in association with deletion and amplificatons of chromosome loci harbouring proto-oncogenes and tumour suppressor genes. A significance of DNA lesions besides an initiation of carcinogenesis remains to be explained. An accumulation of DNA single strand breaks, aromatic and alkylated DNA adducts as well as oxidative DNA damage was found to be accompanied by a decrease of DNA repair capacity. The level of the mentioned DNA lesions appears to be comparable in tumour and in non-tumour surrounding tissue that fits to the model of the field cancerization. It seems reasonable to claim that an accumulation of DNA damage and chromosome alterations is followed by an increase of genetic instability that in turn is a driving force of aggressiveness and metastasis.


  3/5

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patogenezę nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Current views on diabetic nephropathy pathogenesis.
  Autorzy: Błaszczak Robert, Kędziora-Kornatowska Kornelia, Kornatowski Tomasz, Kujawski Krzysztof
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.79-83, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa to jedno z najpoważniejszych powikłań cukrzycy zarówno typu 1 jak i typu 2 o charakterze mikroangiopatii. Charakteryzuje się białkomoczem, obniżonym klirensem kłębuszkowym oraz podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Patogeneza tego częstego powikłania cukrzycy jest złożona i wieloczynnikowa. Rozpatruje się udział czynników hemodynamicznych, metabolicznych oraz genetycznych. Nie leczona odpowiednio cukrzyca jak i nie wdrożenie leczenia zapobiegającego powstaniu i rozwojowi nefropatii może być przyczyną schyłkowej niewydolności nerek. Dlatego, też znajomość patogenezy nefropatii cukrzycowej ułatwia wdrożenie odpowiedniego schematu zapobiegania i zwalniania przebiegu choroby.

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is one of the most serious complications of diabetes type 1 and 2 of microangiopathic type. It is characterised by albuminuria, decreased glomerular clearance and elevated arterial blood pressure. Pathogenesis of this frequent diabetic complication is complex and multifactorial. Participation of hemodynamic, metabolic and genetic factors is considered. Not properly treated diabetes as well as not introduced therapy preventing the development of nephropathy may be the cause of renal failure. Thus, the knowledge of diabetic nephropathy pathogenesis makes easier the introduction of proper outline of prevention and slowing down the course of the disease.


  4/5

  Tytuł oryginału: Chromosome alterations reflect clonal evolution in squamous cell carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Sarlomo-Rikala Maarit, Gabriel Andrzej, Szyfter Krzysztof
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.BR279-BR282, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The mechanism of multistage carcinogenesis initiated by environmental carcinogens produces clonal evolution of initiated cells to the stage of metastasis. However, the simultaneous co-existence of various cell clones is not excluded. The analysis of chromosome alterations appears to be the best method to assess the clonal composition of a tumor. Material/Methods: Laryngeal tumor specimens and their corresponding metastases to the adjacent lymph nodes (20 pairs) were analysed by comparative genome hybridization (CGH). Results: The profile of gains and losses of DNA copy number was found to be fairly similar in the primary tumor location and in its metastasis. in this study the most frequent losses were found on 3p, 5q, 9p, 13p, and 13q, while gains occurred in 1q, 3q, 5p and 11q. The gains and losses were found more frequently in metastasis than in primary tumor, except for the loss of 3p and the gain of 5p. The bioogical function of the latter chromosome alterations seems to be limited to tumor growth, rather than metastasis formation. Conclusions: A comparison of the profiles of chromosomes alterations in primary tumor locations and metastases indicate that the progression of laryngeal cancer is connected with the clonal evolution of tumor cells.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zmiany genetyczne w obrębie chromosomu 13q związane z progresją choroby nowotworowej w przypadku płaskonabłonkowego raka krtani.
  Tytuł angielski: Genetic changes on 13q chromosome arm in progression of laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Kujawski Maciej, Szyfter Krzysztof
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (13) s.119-120, bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: