Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Tissue factor (TF) and tissue factor pathway inhibitor (TFPI) in the placenta and myometrium.
Autorzy: Kuczyński Jarosław, Uszyński Waldemar, Żekanowska Ewa, Soszka Tomasz, Uszyński Mieczysław
Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. 2002: 105 (1) s.15-19, il., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura GBL: 305,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Placental abruption is mainly due to the rupture of the uterine spiral arteries, but adjacent tissues are also damaged and substances derived from distintegrated placenta and myometrium probably cause coagulation disturbances, such as hypofibrinogenemia and disseminated intravascular coagulation (DIC). Aim: To measure whether placenta and myometrium are significant sources of tissue factor (TF) and tissue pathway inhibitor (TFPI), the components of key role in the initiation of coagulation. Materials and methods: Strips of placenta and myometrium were obtained from 48 women delivered by cesarean section at term. TF and TFPI concentrations were measured by immunoenzymatic method (ELISA) in tissue homogenates. Main results: Concentration of TF in placenta and myometrium was 31 (25-37) and 7.4 (4.9 - 11.4) ng/mg of total protein, respectively. In the plasma of the same women, it was 0.004 ng/mg of total protein. TFPI concentration was 13 (10 - 17) ng/mg of total protein in placenta, 4.5 (3.1 - 7.3) ng/mg in myometrium, and 0.70 (0.50 - 0.80) ng/mg in blood plasma protein. Conclusion: The levels of TF in placenta and myometrium, over TF in blood plasma may be clinically significant in obstetrics, for instance, in the etiology of DIC in placental abruption. The concentration of TFPI - natural inhibitor of TF - seems to be too low to prevent initiation of coagulation.


  2/9

  Tytuł oryginału: Postural sway vs. postural strategies in quiet standing
  Autorzy: Kuczyński Michał
  Źródło: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress - Wrocław, 2002 s.69-75, il., bibliogr. s. 74-75 - 13 Międzynarodowe Seminarium pt. Podstawy biomechaniki - czynniki cofania się i postępu Wrocław 05-07.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/9

  Tytuł oryginału: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Wybrane problemy współczesnego leczenia raka piersi" - program naukowy i streszczenia.
  Opracowanie edytorskie: Jaśkiewicz Janusz (Red.), Jankau Jerzy (red.), Kuczyński Maciej (red.).
  Źródło: Przew. Lek. 2002 supl. s.1-81, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Wybrane problemy współczesnego leczenia raka piersi Nałęczów 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
  Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,982


  5/9

  Tytuł oryginału: Jakość życia kobiet chorych na nowotwór narządu rodnego - humanistyczne wątki w onkologii.
  Tytuł angielski: Quality of life in women with reproductive organ cancer - human trends in oncology.
  Autorzy: Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Kuczyński Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1151-1153, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie raka i leczenie onkologiczne stanowią stres, który oddziaływuje na przeżycia duchowe, ocenę własnego położenia życiowego i fizyczne samopoczucie chorego. Dzięki nieustannemu rozwojowi nauk medycznych możliwe staje się odkrywanie coraz skuteczniejszych sposobów zmagania się z chorobą. Jednakże korzystaniu ze zdobyczy nauki towarzyszyć musi nieustanna troska o jakość życia pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Diagnosis of cancer and oncologic treatment create stress which influences estimation of their situation and physical feeling. Permanent development of medical sciences enables discoveries of more effective ways struggling with illness. However taking advantage of scientific development should be followed by constant concern about patient' quality of life.


  6/9

  Tytuł oryginału: The viscoelastic model of standing balance control: preliminary norms and clinical implications.
  Tytuł polski: Lepko-sprężysty model sterowania równowagą: wstępne normy i znaczenie kliniczne.
  Autorzy: Kuczyński Michał, Dean Elizabeth, Jones Alice
  Źródło: Człow. Ruch 2002 (1) s.5-13, tab., bibliogr. 37 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,540

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The viscoelastic model of standing balance extends information provided by traditional amplitude-based measeres, namely, centers of mass (COM) and pressure (COP). Firstly, the purpose of this study was to provide preliminary norms related to the parameters of the viscoelastic model, namely, peak frequency, stiffness, damping, viscosity, and the measures of dispersion of the COP time series, namely, standard deviation and range. Secondly, these measures are discussed in the context of an assessment tool for standing balance in patient populations. The standing balance of healthy adult subjects (n = 59) was assessed on a Kistler force plate. Each subject performed two trials, consisting of the eyes open condition (EO) followed by the eyes closed condition (EC). Norms for younger and older subjects, who adopt distinct strategies for maintaining postural balance, viscous vs. stiffening, were described with the use of descriptive statistics along with the 95 proc. confidence intervals. The rationale and means for maximizing the quality of the measures of standing balance based on the viscoelastic model in the clinical setting are presented.


  7/9

  Tytuł oryginału: Czynnik tkankowy (TF) i jego inhibitor (TFPI) w łożysku, mięśniu macicy i osoczu kobiet rodzących; rola TF i TFPI w patofizjologii zatoru płynem owodniowym i w przedwcześnie odklejonym łożysku.
  Autorzy: Kuczyński Jarosław, Soszka Tomasz
  Źródło: Suwal. Tow. Ginek. Biul. 2002: 11 (43) s.38, 55-83, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 306,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/9

  Tytuł oryginału: Czynnik tkankowy (TF) i jego inhibitor (TEPI) w płynie owodniowym, mięśniu macicy i łożysku oraz osoczu kobiet rodzących : praca doktorska
  Autorzy: Kuczyński Jarosław, Uszyński Mieczysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny, Katedra i Zakład Patofizjologii w Bydgoszczy, Samodzielny Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Suwałkach
  Źródło: 2002, [4], 138 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  9/9

  Tytuł oryginału: Porównanie bezpośrednich kosztów i efektów klinicznych leczenia risperidonem lub haloperidolem przewlekłej schizofrenii w Polsce. Analiza farmakoekonomiczna.
  Autorzy: Niewada M., Kamiński B., Kuczyński W., Rzewuska M., Spławiński J.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.40-47, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: