Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUBISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Losy doktora Ryszarda Rodzińskiego (1890-1938) i jego rodziny.
Tytuł angielski: The history of Dr. Ryszard Rodziński and his family.
Autorzy: Duda Krzysztof, Kubisz Agnieszka
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.37-40, il., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rodziński
 • Ryszard 1890-1938


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości elektryczne i cieplne kolagenu kości zwierzęcej : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kubisz Leszek; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Biofizyki w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 105, [1] s. : il., tab., bibliogr. 146 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,293

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • in vitro


  3/7

  Tytuł oryginału: General physics a brief guide
  Autorzy: Kubisz Leszek, Tuliszka Marek
  Opracowanie edytorskie: Limanowska-Shaw Honorata (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 64 s. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,685

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny


  4/7

  Tytuł oryginału: Studies on the time and temperature dependencies of the water solubility of the irradiated bovine bone.
  Autorzy: Pankowski Edward, Kubisz Leszek
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (2) s.107-113, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Measurements of the solubility of bone material were made over the range of 20-70řC. The degree of solubility and concentration of the dissolved material was measured as a function of dose, temperature and duration of the dissolution process. The irradiated material was dissolved in distilled water. The degree of solubility and the concentration of the dissolved material were dose and temperature-dependent. For the dose of 500 kGy, the highest rate of the dissolution process was observed during the first three hourse at a temperature of 20řC. About 10 p.c. of the initial mass of the bone was dissolved at a temperature of 30řC and about 20 p.c. at a temperature of 70řC.


  5/7

  Tytuł oryginału: Changes in the electrical conductivity of the ç-irradiated BAT collagen.
  Autorzy: Kubisz Leszek, Marzec Ewa, Jaroszyk Feliks
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.157-164, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie angielskie: Measurements of dc electrical conductivity were performed on the air-dried BAT collagen, within a temperature range of 290-500 K. The temperature elevation of the sample led to an increase in electrical conductivity. The signa-T relationship reflects the following: the structure of the material, the thermal history of the sample and interactions with ionising radiation. The changes in dc electrical conductively generated during linear heating were analysed to determine the processes occurring in the material. The activation energy of the charge conduction process was calculated on the basis of the Arrhenius plots for electrical conductivity. In comparison with non-irradiated samples, the dose of 50 kGy led to higher electrical conductivity up to 440 K. For the dose of 500 kGy, for all temperatures, a distinct increase in electrical conductivity was observed. At temperatures below the flex point, i.e. 415 K and 460 K for 50 and 500 kGy respectively, the activation energy was dose-independent. At temperatures higher than the flex point, irradiation decreased the activation energy. For higher temperatures, the activation energy increased with the dose.


  6/7

  Tytuł oryginału: The effect of ç-irradiation on the dielectric behaviour of animal tissues.
  Autorzy: Marzec Ewa, Kubisz Leszek, Jaroszyk Feliks
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (4) s.219-224, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Dielectric spectroscopy has been applied to the study of the relaxation mechanisms of bone and keratin in the electric field frequency range of 10**1-10**5 Hz and at temperatures from 22 to 200řC. In this paper, particular attention has been paid to the effects of temperature and ionising radiation on the dielectric properties of these biological materials.


  7/7

  Tytuł oryginału: Amplitudy załamków wzrokowych potencjałów wywołanych w grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.
  Tytuł angielski: Amplitudes of visual evoked potentials in a group of patients diagnosed with schizophrenia.
  Autorzy: Pilecki Witold, Małyszczak Krzysztof, Kubiszewski Marek, Maciejowski Andrzej, Sobieszczańska Małgorzata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.365-370, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie wywołanych potencjałów wzrokowych przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (22 kobiet i 8 mężczyzn) ze schizofrenią rozpoznaną wg kryteriów DSM-III-R, (6 - osób schizofrenia zdezorganizowana, 12 - schizofrenia paranoidalna, 6 - schizofrenia rezydualna i 6 - schizofrenia niezróżnicowana). W okresie badania 20 pacjentów było leczonych neuroleptykami, 10 pacjentów nie przyjmowało leków psychotropowych. Grupa kontrolna składała się z 50 zdrowych osób (25 kobiet i 25 mężczyzn). Zastosowano stymulację pełną szachownicą. Rejestrowano różnicę potencjałów pomiędzy elektrodą umieszczoną na szczycie głowy a punktami O1 i O2. Oceniano symetrię wykresów oraz amplitudy załamków i porównywano z wykresami uzyskanymi u osób zdrowych. Wyniki wykazały różnice średniej amplitudy załamków P1, P100 i N2. Średnia amplituda załamków P1 i N2 była większa w grupie chorych, natomiast średnia amplituda P100 była większa w grupie kontrolnej. Różnice amplitud były symetryczne i dotyczyły zarówno załamków prawostronnych, jak i lewostronnych. W przypadku załamków N1 i P300 różnice rozkładu amplitud nie były statystycznie znamienne. Odchylenia standardowe amplitud w grupie chorych były kilkakrotnie większe niż w grupie kontrolnej, co świadczy o większej zmienności międzyosobniczej wzrokowych potencjałów wywołanych u osób z rozpoznaniem schizofrenii.

  Streszczenie angielskie: A study of visual evoked potentials (VEP) was carried out on a group of 30 patients (8 males and 22 females) with a DSM-III-R diagnosis of schizophenia: disorganised (5 cases), paranoid (12), residual (6), or undifferentiated schizophrenia (6 cases). During the study 20 patients were treated with neuroleptics, while 10 patients received no psychotropic medication. A control group consisted of healthy persons (25 males and 25 females). A full chessboard stimulation was applied. Differences between evoked potentials from electrodes located on the top of the head and in EEG points O1 and O2 were registered. Symmetry of registered VEPs and their amplitudes were assessed and compared with these obtained from healthy controls. Differences in mean amplitudes of P1, P100 and N2 were found. The mean amplitudes of P1 and N2 were higher in the group of schizophrenic patients, while the mean P100 amplitude was higher in the control group. The amplitude differences were symmetrical and pertained both to left-and right-sided VEPs. As regards N1 and P300 amplitudes, the differences in their distribution were statistically insignificant. Standard deviations of amplitudes in the group of schizophrenic patients were much higher than these in the control group, which indicates a much more marked inter-individual VEP variability in patients diagnosed with schizophrenia.

  stosując format: