Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUBICKA-PERTKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Neurofibroma - diagnostyka i leczenie.
Tytuł angielski: Neurofibroma - diagnosis and treatment.
Autorzy: Szałwiński Michał, Piekarczyk Janusz, Samolczyk-Wanyura Danuta, Głębowski Paweł, Kubicka-Pertkiewicz Małgorzata, Szymańska Joanna
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.821-827, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie materiału II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przedstawiono możliwości diagnostyczne oraz leczenie pierwotnego neurogennego nowotworu części twarzowej czaszki o typie neurofibroma. Omówiono możliwości nowoczesnych metod diagnostyki radiologicznej w rozpoznawaniu i planowaniu dalszego leczenia. Wszystkie przypadki weryfikowano badaniem histopatologicznym, gdzie obok klasycznych metod stosowano badania histochemiczne, jak również wysoce specyficzne badania immunohistochemiczne. We wszystkich przypadkach stosowano leczenie chirurgiczne - całkowite usunięcie guza. Autorzy koncentrują się na dwóch, najbardziej interesujących i trudnych technicznie zabiegach.

  Streszczenie angielskie: A presentation has been of the made of the diagnosis and treatmen t of neurofibromas localized in the facial part of the head, based on cases treated at the II Department of Maxillofacial Surgeery. The Authors present the possibilities of modern visualization techniques in diagnosis and treatment planning. All cases were confirmed by histological examination, where histochemical and highly specific immunohistochemical staining were used in addition to traditional methods. A surgical procedure was performed in all cases, comprising of complete tumour removal. The authors have focused on two of the most interesting and technically complicated cases.


  2/2

  Tytuł oryginału: Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Mucinous carcinoma of the prostate.
  Autorzy: Kuzaka Bolesław, Kubicka-Pertkiewicz Małgorzata, Borkowski Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.76-79, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis leczenia 55-letniego chorego z gruczolakorakiem śluzotwórczym gruczołu krokowego leczonego w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie. U chorego wykonano cystektomię i operację Brickera z następowym leczeniem hormonalnym. Chory zmarł po upływie 9 miesięcy od ustalenia rozpoznania, wsród objawów uogólnionego rozsiewu choroby nowotworowej w jamie brzusznej. Przedstawiając dane z literatury podkreślono, że nie ma ustalonych metod leczenia tego typu nowotworu.

  Streszczenie angielskie: A course of treatment is presented of 55 years old patient with a mucinous carcinoma of the prostate, subject to treatment at the clinic. The treatment was made by cystectomy and Brickers operation, followed by a hormonal therapy. The patient died 9 months after the diagnosis, among symptoms of disseminated metastases within the abdomen. With reference made to literature, it is assumed that no adequate methods available for this kind of carcinoma.

  stosując format: