Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUBIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Sygnatura GBL: 312,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  2/9

  Tytuł oryginału: Skojarzona terapia fizykalna w leczeniu entezopatii stawu łokciowego.
  Tytuł angielski: Combined physical therapy in the elbow joint enthezopathy treatment.
  Autorzy: Kubiak Jolanta, Niemierzycka Agnieszka
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.5-13, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z metod fizykalnych, dotychczas nie stosowaną w leczeniu epicondylitis humerii, jest terapia skojarzona (combined therapy). Dotyczy ona jednoczesnego stosowania dwóch powszechnie znanych w leczeniu entezopatii stawu łokciowego metod: ultradźwięków i prądu małej lub średniej częstotliwości. Połączenie ultradźwiękowego bodźca mechanicznego (mikromasaż tkanek) z prądowym bodźcem kinematycznym prowadzi do powstania jakościowo nowej metodyki, ktora umożliwia znaczne obniżenie stosowanego natężenia czynników fizykalnych i głębszą penetrację tkanek. Jak dotychczas brak jest powszechnie stosowanej i skutecznej terapii. Dlatego autorzy podjęli próbę zastosowania nowej metody fizykalnej w leczeniu zespołów bólowych bocznego i przyśrodkowego przedziału stawu łokciowego. Celem pracy była ocena przeciwbólowego działania ultradźwięków z prądem średniej częstotliwości w entezopatii stawu łokciowego. Badaniem objęto 40 chorych z zespołem bolesnego łokcia. U wszystkich badanych wykonano 15 zabiegów w okrewsie 3 tygodni. Biegun ujemny źródła prądu połączono z głowicą ultradźwiękową. Elektroda bierna ułożona została na ramieniu. Zastosowano następujące parametry zabiegowe: ultradźwięki impulsowe o częstotliwości nośnej 1 MHz, częstotliwości impulsów 100 Hz i natężeniu 0,5 W/cmý oraz prąd modulowany średniej częstotliwości (4000 Hz) o modulacji 100 Hz i natężeniu dobranym indywidualnie dla każdego badanego (do wyraźnego odczucia wibracji). Terapii poddano pole zabiegowe o ...

  Streszczenie angielskie: One the physical methods, not used so far in the treatment of the epicondylitis humeri is the "combined therapy". It refers to the simulataneous use of the two widley known methods used in the treatment of the cubital articulation enthesopathy: ultrasounds and low or medium frequency current. Combination of the ultrasound mechanic stimulus ("tissues micro massage") with current kinematic stimulus leads to origination of the new qualitaty methodology which allows significant decrease in used physical factors frequency and deeper tissues penetration. For the time being there isn't any available commonly ued and effective therapy. This is why the authors undertook an attempt to use new physical method in the treatment of pain syndromes of the lateral and medical section of the cubital articulation. The aim of the study was the evaluation of the analgesic effect of the ultrasounds with medium frequency current in the cubital articulation enthezopathy. The trial covered 40 cases of the painful elbow syndrome. In all examined individuals 15 medical treatment during 3 weeks were conducted. The negative end (blue pole) of the current source (generator) was connected to the ultrasound probe (head). Passive electrode (plate) was placed on arm (shoulder). The following treatment parameters were used: pulsed ultrasounds of 1 MHz carrier frequency, impulses frequency of 100 Hz and intensity of 0.5 W/cmý and modulated medium frequency current (400 Hz) with 100 Hz modulation and ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Rhabdomyosarcomatous (myoblastic ?) phentype of metastatic malignant melanoma. A case report.
  Autorzy: Pasz-Walczak Grażyna, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kubiak Robert, Biernat Wojciech, Sygut Jacek, Kordek Radzisław
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.97-100, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Melanoma may present a great variety of cell morphology and mimic virtually almost all other neoplasms, and metastatic lesions pose major diagnostic diffimulties. A typical immunoreactive profile of melanoma is: S-100p- and HMB-45-positivity, but these markers are not always present. Other new antigents for melanoma are NKIC3 and Anti-Melan-A (MART-1). This tumor may also present axpression of unspecific markers, as cytokeratin, CEA, EMA, desmin, NFP, GFAP, CD68 and actins. We present here unusual featres of two metastatic melanomas, showing the anaplastic pattern, imunopositive for desmin.


  4/9

  Tytuł oryginału: Doraźne i odległe skutki dekompresji.
  Tytuł angielski: Immediate and latent complications of decompression.
  Autorzy: Paradowski Andrzej, Kubiak-Janczaruk Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.285-290, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpatrywany jest patomechanizm choroby dekompresyjnej (DCS) u pilotów i nurków. Obniżenie ciśnienia w pęcherzykach płucnych prowadzi do proporcjonalnych zmian prężności gazów we krwi i desaturacji tkanek o dynamice zależnej od czasów połowicznego wysycenia gazami, wchodzącymi w skład medium oddechowego. Intensywna desaturacja tkanek wiąże się z powstawaniem pęcherzyków gazowych. Przyjmuje się, że nawet prawidłowo przeprowadzona dekompresja może prowadzić do generacji pęcherzyków gazowych o małych rozmiarach (tzw. pęcherzyki nieme), zaburzając homeostazę organizmu. Przyspieszona powoduje rozwój różnych postaci DCS, a nagła wiąże się dodatkowo z urazem ciśnieniowym. Uwalnianie pęcherzyków gazowych, nie powodujących objawów DCS, nie jest obojętne dla organizmu. Barotrauma i pojawiające się podczas dekompresji pęcherzyki gazowe mogą prowadzić do wielu odległych następstw. Odległym, poważnym skutkiem dekompresji może być martwica jałowa kości lub zaburzenia neurologiczne: czucia, pamięci, napady padaczkowe.


  5/9

  Tytuł oryginału: Wysoka gęstość naczyń w guzie usposabia do zwiększonej częstości przerzutów do wątroby u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: The high density of microvessels can predict the higher propensity for the liver metastases in colorectal carcinoma patients.
  Autorzy: Kubiak Robert P., Pasz-Walczak Grażyna, Faflik Marcin
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.123-128, il., tab., bibligor. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiogeneza stanowi centralny punkt w procesach wzrostowych guza i jego ekspansji. Wobec rozbieżnych wyników badań dotyczących znaczenia rokowniczego angiogenezy w raku jelita grubego, postanowiliśmy zbadać korelację pomiędzy gęstością naczyń w guzie a tzw. klasycznymi czynnikami rokowniczymi, takimi jak: wielkość guza, stopień złośliwości histologicznej, stan okolicznych węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów do wątroby u 122 chorych operowanych w Ośrodku Onkologicznym w Łodzi. W celu uwidocznienia naczyń wykonano barwienie immunohistochemiczne z użyciem przeciwciała monoklonalnego CD31. Oceny gęstości naczyń dokonano na obszarze o najwyższej gęstości naczyń (hot spot) w rejonie głębokiego, inwazyjnego brzegu nowotworu. Wyniki pracy nie ujawniły zależności statystycznych pomiędzy gęstością naczyń a większością badanych parametrów klinicznych, jednak częstość występowania przerzutów do wątroby była zdecydowanie większa u chorych z wyższą gęstością naczyń. Zależność ta nie był znamienna statystycznie (p=0,06).


  6/9

  Tytuł oryginału: Interakcje pęcherzyków gazowych ze składnikami osocza.
  Tytuł angielski: An interaction between gas bubbles and blood plasma components.
  Autorzy: Paradowski Andrzej, Kubiak-Janczaruk Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.379-385, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Patomechanizm choroby dekompresyjnej (DCS), powstającej w wyniku generacji w organizmie pęcherzyków gazowych, nie jest do końca poznany. Istotną rolę może odgrywać aktywność biologiczna otoczek pęcherzyków gazowych, w skład których wchodzą białka osocza o zmiernionej strukturze. Ich interakcja ze składnikami białkowymi osocza przyczynia się do agregacji płytek krwi i aktywacji czynnika Hagemana oraz aktywacji układu dopełniacza na drodze alternatywnej. Przypuszcza się, że wiele objawów DCS zależy od czynników C3a i C5a. W badaniach na zwierzętach i na podstawie obserwacji u ludzi stwierdzono, że osobnicza podatność na DCS wiąże się ze stopniem aktywacji układu dopełniacza przez biologicznie aktywne otoczki pęcherzyków gazowych, przy czym istotny jest skład tych otoczek. Pozbawienie osocza czynników dopełniacza może zapobiegać rozwojowi DCS.

  Streszczenie angielskie: Pathomechanism of decompression sickness (DCS) resulting from gas bubbles formation in the body remains unclear. An important role may be played by the biological activity of the gas bubbles outer layers containing structurally altered blood plasma proteins. Their interaction with blood plasma proteins contributes to blood platelets aggregation and Hageman factor activation as well as an activation of the complement by the alternative pathaway. It is believed that several DCS are mediated by C3a and C5a complement components. Experiments in animals and observation of the human beings indicate that an individual susceptibility to DCS correlates with a degree of complement activation via surface activity of the gas bubbles. Blood plasma deprivation of the complement may prevent DCS development.


  7/9

  Tytuł oryginału: Zasady prowadzeania badań przedklinicznych i klinicznych.
  Autorzy: Kubiak Rafał
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.81-100
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  8/9

  Tytuł oryginału: Instytucja rzecznika praw pacjenta w polskim systemie demokratycznym.
  Autorzy: Kubiak Maria
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (8) s.30-82, tab., bibliogr. [20] poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  9/9

  Tytuł oryginału: Charakterystyka dynamiki uzależnienia u osób podejmujących ryzyko gier hazardowych.
  Tytuł angielski: The characteristics of the addiction dynamics with people taking the risk of gambling.
  Autorzy: Górna Krystyna, Kubiak Katarzyna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.70-73, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 50 osób podejmujących gry hazardowe w kasynach na terenie miasta Poznania, w wieku od 21 do 63 lat (średnia 43 lata). Grupę kontrolną stanowiło 30 osób, w wieku od 24 do 76 lat (średnia 47 lat). Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankiety. W wyniku badań stwierdzono, iż spośród 50 osób podejmujących ryzyko gier hazardowych w kasynie około 70 proc. wykazuje symptomy uzależnienia. Analiza wybranych cech wykazała, że 82 proc. spośród graczy przebywało w kasynie jednorazowo od 3 do 8 godzin, 78 proc. osób przeznaczało na grę od 25 proc. do 75 proc. wolnego czasu, 74 proc. badanych grało co najmniej raz w tygodniu lub codziennie. U 70 proc. graczy przerwy w grze trwały od jednego dnia do tygodnia. Każdorazowy pobyt w kasynie u 40 proc. grających wiązał się zawsze z aktywnym uczestnictwem w grze. U ponad połowy badanych powodem przerwania gry był brak gotówki i/lub przegrana. W opinii połowy respondentów granie w kasynie stanowi dla nich problem.

  Streszczenie angielskie: The study comprised 50 people involved in gamblin in Poznań casinos, ranging from the age of 21 to 63 (the average age was 41). The control group was composed of 30 subjects, aged 24 to 76 (average 47). The study was conducted using a questionnaire. As a result of the investigation it was discovered that of the 50 people involved in gamblin nearly 50 p.c. displayed symptoms of addiction. The analysis of selected features demonstrated that 82 p.c. of the gamblers stayed in the casino from 3 to 8 hours at a time. 78 p.c. devoted from 25 p.c. to 75 p.c. of their leisure time to gambling. 74 p.c. of the subjects played at least once a week or every day. The break in the gambling routine among 70 p.c. of the gamblers ranged from one day up to a week. A single stay in the casino was connected with participating in gambling activities for 40 p.c. of the gamblers. The reason to stop playing was lack of money or a loss for nearly half of the subjects. Nearly half of the gamblers admit that gambling poses a problem for them.

  stosując format: