Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUBANI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Optymalizacja tomograficznych badań komputerowych w planowaniu leczenia implantologicznego.
Tytuł angielski: Scanning parameters selection and accuracy of linear measurements on CT for dental implant planning.
Autorzy: Kubani Marcin
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.41-46, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z głównych badań dodatkowych w implantologii są badania radiologiczne. W chwili obecnej tomograficzne badania komputerowe są źródłem dostarczjącym implantologowi najwiecej informacji. Celem pracy było określenie wiarygodności pomiarowej tomografii komputerowej osiowej i spiralnej w rekonstrukcji dental i wielopłaszczyznowej (MPR) oraz subiektywna ocena jakości obrazu uzyskanego ze skanu spiralnego pitch 1 i 2 w porównaniu ze skanem osiowym. Przeprowadzono badania doświadczalne i kliniczne. W badaniach doświadczalnych wykorzystano preparaty mokre i suche kości czaszki. W badaniu klinicznym poddano ocenie porównawczej 30 zdjęć tomograficznych osiowych i spiralnych. Wykonano pomiary przewidywanego łoża wszczepu, które porównano z wartościami faktycznymi. Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej. We wnioskach stwierdzono szczególną przydatność tomograficznego badania komputerowego pitch 2 oraz rekonstrukcji MPR w planowaniu złożonego leczenia implantologicznego.

  Streszczenie angielskie: Radiographic studies are of utmost importance for preoperative dental implant planning. In each case it should be appropriately selected to provide the maximum information with the minimum exposure of patient to radiation. The aim of the study was the evaluation of linear measurements accuracy in CT pitch 1 and 2 spiral scans and MPR reconstruction. An experimental and clinical study was conducted. In experimental part cadaver heads were used. Bone volum of the selected implant site was assessed. In clinical part 30 CT axial and helical scans were compared. In the study Elscint Tiwn scaner was employed. Results: The study demonstrated that imaging of entire course of the lower alveolar nerve canal, the flor of the maxillary sinus orthe nasal cavity as continuum ofers subiective benefis. Application of multiplaner reconstruction (MPR) allows accurate determination of the measured site and axis. In the MPR reconstruction measurement is not burdened with any error.


  2/3

  Tytuł oryginału: XXV Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA 2001, Praga 6-8 września 2001 r.
  Tytuł angielski: XXVth Annual Conference of European Prosthodontic Association, Prague September 6-8 2001.
  Autorzy: Adamczyk Ewa, Kubani Marcin, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Nawrocka-Furmanek Jolanta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.54-58, il. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Protetyczne


  3/3

  Tytuł oryginału: Windykacja w praktyce. Bądź mądry przed szkodą.
  Autorzy: Kubanik Artur
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.145-146
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: