Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUŻDŻAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 4



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Dekortykacja płuca wykonana techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego.
Tytuł angielski: Lung decortication performed by video-assisted thoracic surgery (VATS).
Autorzy: Wąsowski Dariusz, Kużdżał Jarosław, Reifland Agnieszka, Soja Jerzy, Szlubowski Artur, Sładek Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Kołodziej Jerzy (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.54-60, tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie dekortykacji płuca wykonanej techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego (VATS). Materiał i metodyka. Podstawą leczenia ropniaków opłucnej, w zależności od nasilenia zmian, jest w dalszym ciągu drenaż płucnej lub dekortykacja płuca. Wideotorakoskopia (WTS) umożliwia przyspieszenie diagnostyki i skrócenie leczenia wczesnych postaci ropniaków (faza I i II). W przypadku wystąpienia ropniaka przewlekłego (faza III) leczeniem z wyboru jest dekortykacja płuca przez wykonanie rozległej torakotomii. U częsci chorych jest to zabieg zbyt obciążający. Połączenie natomiaswt techniki klasycznej torakochirurgii z wykorzystaniem toru wizyjnego (video-assisted thoracic surgery - VATS) pozwala bezpiecznie wykonać całkowitą dekortykację przy jednoczesnym ograniczeniu urazu operacyjnego, a w rezultacie szybszą rehabilitację oddechową chorych i lżejszy przebieg pooperacyjny. Taka taktyka umożliwia skuteczne operowanie bardziej obciążonych chorych. Spośród 58 chorych leczonych na oddziale z powodu ropniaka opłucnej ośmiu leczono tylko drenażem, u 30 udało się oczyścić jamę opłucnej techniką WTS, a u 20 podczas wideotorakoskopii konieczne było rozszerzenie zabiegu do VATS i wykonanie dekortykacji płuca. Wyniki. U wszystkich chorych po dekortykacji płuca płuca uzyskanoo poprawę radiologiczną i zostali wypisani do domu w stanie ogólnym dobrym. Wszyscy chorzy żyją. Średni okres obserwacji wynosi 19 miesięcy (ń 7,4). Wniosek. Technika VATS jest skutecznym sposobem wykonywania dekortykacji płuca. Umożliwia zmniejszenie urazu operacyjnego ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present video-assisted thoracic surgery (VATS) as the method of lung decortication. Material and methods. Standard treatment of pleural empyema, regarding the intensity of changes is still tube thoracostomy or lung decortication by thoractomy. Videothoracoscopy (VTS) accelerates the diagnostic process and shortens treatment of early forms of empyema (stage I and II). In case of organizing empyema (stage III) standard treatment consists in lung decortication performed by means classical thoracotomy, although in some cases this approach seems too traumatic. However, video-assisted thoracic surgery (VATS) enables a complete lung decortication by mini-thoracoctomy, with less surgical trauma. Finally, the post-operative course and respiratory rehabilitation are much easier to treat. Patients in poor general condition may also be operated by VATS. In our department 58 patients were treated due to pleural empyema. Eight of them were treated by tube thoracostomy, 30 by VTS and 20 required VATS and lung decortication. Results. In all operated patients we observed clinical and radiological improvement. There were no hospital deaths, and all patients remain alive (mean follow-up was 19 months ń 7.4). Conclusion. Video-assisted thoracic surgery (VATS) is an efficient method of lung decortication, reducing postoperative trauma. Due to better visualization of the surgical field VATS is a safer method in comparison to classical ones.


  2/4

  Tytuł oryginału: Pleurodeza u chorych z rozsiewem nowotworowym w opłucnej : praca doktorska
  Autorzy: Kużdżał Jarosław, Szczeklik Andrzej (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, II Katedra Chorób Wewnętrznych w Krakowie
  Źródło: 2002, 57 k. : il., tab., bibliogr. 197 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20283

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie widzialnego polichromatycznego światła spolaryzowanego (VIP Light) w rehabilitacji.
  Tytuł angielski: The use of visible incoherent polarised light in rehabilitation. P. 2: Mechanism of biological impact of visible incoherent polarised light.
  Autorzy: Kużdżał Adrian, Walaszek Robert
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.65-71, il., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł jes kontynuacją serii opracowań dotyczących terapeutycznych właściwości polichromatycznego światła spolaryzowanego liniowo - VIP (Visible Incoherent Polarized) light. W poprzednim artykule przedstawiono fizyczną charakterystykę światła VIP. W części drugiej autorzy przedstawiają obecnie uznawane hipotezy i teorie różnych badaczy i jednostki naukowe, dotyczące mechanizmów biologicznego oddziaływania światła spolaryzowanego. Zarówno w przypadku biostymulacji laserowej, jak i światłem VIP liczne obserwacje kliniczne wyprzedziły badania mechanizmów oddziaływania biologicznego. Pomimo wielu opinii na temat oddziaływania światła na tkanki ludzkie, jak dotąd rzeczywiste procesy i mechanizmy zachodzące na poziomie molekularnym pod wpływem biostymulacji światłem nie są znane.

  Streszczenie angielskie: This article continues the series of papers about therapic properties of the visible incoherent polarised light. The first paper described the physical features of the VIP light. In the 24nd part the authors present current hypotheses and theories concerning the mechanism of biological impact of the polarised light recognised by different scientists and scientific institutes. In both laser and VIP light stimulation, numerous clinical observations proceed the studies on the mechanisms of biological impact of the polarised light. Despite numerous views on the impact of the polarised light on human tissues, the actual processes and mechanisms preceeding at the molecular level under the influence of light biostimulation, so far remain unknown.


  4/4

  Tytuł oryginału: Doniesienie z międzynarodowej konferencji "Bioptron - światło, które leczy".
  Tytuł angielski: News from the International Conference - Bioptron - the light that heals.
  Autorzy: Kużdżał Adrian
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.101-103 - Międzynarodowa konferencja pt. Bioptron - światło, które leczy Warszawa 08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,222

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: