Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUŚNIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: The efficacy of terazosin for treating benign prostatic hyperplasia: a multicentre clinical trial.
Autorzy: Miękoś E[ugeniusz], Trzepizur Z., Różański W., Boniecki R., Kuśnierz J., Jabłonowski Z., Zydek C.
Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.771-772, tab., bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 300,816

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  2/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie laseroterapii w chirurgii.
  Tytuł angielski: Laser-therapy in surgery.
  Autorzy: Kuśnierz Janusz, Sapieżko Jan, Wróblewski Piotr, Zydek Cezary
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.74-78, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ogólne informacje o laserach i zjawiskach fizyko-chemicznych z jakimi spotykamy się w trakcie stosowania energii laserowej na tkanki żywego organizmu. Najczęstsze zastosowania lasera w chirurgii w oparciu o dostępne piśmiennictwo krajowe i zagraniczne z wykorzystaniem własnych doświadczeń. Środki bezpieczenstwa, które powinny być znane oraz przestrzegane przez osoby wykorzystujące laser w medycynie.

  Streszczenie angielskie: General information is given about lasers and physicochemical phenomena observed when laser energy exerts its influence on living tissues. The most common implementations of laser in surgery on the basis of Polish and foregin literature and own experience have been presented. As well as precautions that should be known and followed by people using lasers for medical purposes.


  3/9

  Tytuł oryginału: Atrial resynchronization in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Kuśnierz Jacek, Lech Bogdan, Wojarski Jacek, Kalarus Zbigniew, Przybylski Roman, Widomska-Czekajska Teresa, Religa Zbigniew, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower-Shumway technique (atrioatrial anastomosis) is the most frequently used technique for orthotopic heart transplantation and such a patient has two right atria and two sinus nodes. Sinus node dysfunction (SND) is a frequent finding in pts. after OHT; taking advantage of the frequency of innervated sinus node of recipient's atrial remnant as a natural biosensor for triggered pacing of donor atrium is an interesting option for these pts. The aims of our study: 1. the analysis of possibility of utility of recipient atrial sinus node as natural biosensor for triggered donor atrium permanent pacing in transplanted patients with SND. 2. the evaluation of pacing and sensing conditions of the recipient's atrium in the some pts. 3. long-term observation of effectiveness A2A2T(/D) pacing mode. Methods. 10 out of 37 pts. received A2A2T (8 pts.) and A2A2T/D (2 pts) pacing systems. In pts. with NSR of recipients atrium, we evaluated acceleration of its frequency during slight exercise and atropine. Results. In recipient's atrium among 37 pts we recognized NSR only in 15/37 pts.; in the remaining 22 pts. we found: sinus bradycardia - in 3, atrial flutter - in 3, low voltage AF - in 12 and no electrical activity - in 4 pts. Positive response to isometric exercise and atropine was observed in 12/15 pts. and 8 of them received A2A2T or A2A2T/D pacing system. We found much better sensing and pacing conditions in donor (A wave 2,1 mV, p. threshold 0,8 V) than in recipient atrium (1,1 mV and 1,4 V respectively)...


  4/9

  Tytuł oryginału: Atrial pacing of transplanted heart.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Wojarski Jacek, Foremny Jerzy, Kuśnierz Jacek, Jaworska Maria, Puszczewicz Dariusz, Łakomski Bogdan, Kalarus Zbigniew, Religa Zbigniew, Widomska-Czekajska Teresa, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.18-27, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Orthotopic heart transplantation (OHT) is most effective method for treatment of irreversible heart failure. Pateitns after OHT considered for permanent pacing consist still present a challenge for the implanting physician due to distorted atrial geometry and specific electrophysiological conditions of atrium. The aim of our study was to analyse the effectiveness of permanent atrial pacing in these patients. Patients and method. We implanted atrial lead in 37 SND pts., 2 months - 7 years after OHT, (3 pts with coexisting AV block received ventricular lead). Only straight BP screw in leads and manually formed stylets were used; we found satisfactor pacing/sensing conditions in 25 pts in RA appendage or anterior/lateral wall, in 10 pts - in CS ostium region and in 2 - in proximal part of CS. Results. Allimplantations were successful and no patient received WI pacing system. One dislodged lead required revision (1/37, 3 p.c.) but this was not related to endomyocardial biopsy. In 2 pts, due to nacceptable low RA potential and/or high PTh values atrial lead was implanted to CS for sensing/pacing of left atrium. The average acute value of A wave were 2,4 mV and chronic 2,2 mV; values of pacing threshold were 0,9 V and 1,6 V respectively. Only in 13/37 pts native A waves were recorded but with amplitude 0,6 mV. Wenckebach point was 120/min only in 2 pts., in borders 130-160 bpm in 15 pts. and exceeded 170 bpm. in remained 20 pts. Retrograde VA conduction was intact in 33/37 pts, but in 4 pts exceeded 260/min...


  5/9

  Tytuł oryginału: Doniesienie z terapii - perspektywa relacji z obiektem.
  Tytuł angielski: A therapy report viewed in the prespective of the object relation theory.
  Autorzy: Kuśnierzowski Adam
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.63-69, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia pierwszy rok pracy psychoterapeutycznej z 20-letnim mężczyzną cechującym się strukturą osobowości typu bordeline z silną skłonnością do samouszkadzających acting-outów. Opis związku terapeutycznego z uwzględnieniem zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia jest podstawą do analizy pierwotnych relacji pacjenta z częściowymi obiektami oraz ich wpływu na jego interpersonalne funkcjonowanie.


  6/9

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie choroby refluksowej przełyku
  Autorzy: Stanowski Edward, Koziarski Tomasz, Kuśnierz Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.80-84, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Ocena ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki w świetle zasad medycyny "opartej na faktach".
  Opracowanie edytorskie: Kuśnierz-Cabala Beata (Oprac.).
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (2) s.16, bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Diagnostyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV).
  Opracowanie edytorskie: Kuśnierz Beata (Oprac.), Anyszek Tomasz (oprac.).
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (6) s.55-58, tab.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Wybór rodzaju fundoplikacji w laparoskopowym leczeniu choroby z zarzucania żołądkowo-przełykowego. [Streszczenie pracy doktorskiej].
  Autorzy: Kuśnierz Jerzy
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.30-31
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: