Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/62

Tytuł oryginału: Badanie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu o standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35
Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Wójtowicz Jerzy G., Kuśnierkiewicz Maria, Szyfter Witold
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.62-71, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/62

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dla studentów medycyny : podręcznik
  Autorzy: Andres Janusz, Dyaczyńska-Herman Anna, Garstka Jerzy, Gaszyński Wojciech, Herman Zbigniew S., Kamiński Bogdan, Kbler Andrzej, Kuś Marian, Nestorowicz Andrzej, Szreter Tadeusz, Żołnowska Anna
  Opracowanie edytorskie: Kamiński Bogdan (red.), Kbler Andrzej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 264, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,670

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  3/62

  Tytuł oryginału: Allelic distribution of complement components BF, C4A, C4B, and C3 in Psoriasis vulgaris.
  Autorzy: Cisło Maria, Hałasa Jolanta, Wąsik Feliks, Nockowski Piotr, Prussak Magdalena, Mańczak Maria, Kuśnierczyk Piotr
  Źródło: Immunol. Lett. 2002: 80 (3) s.145-149, tab., bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 312,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Psoriasis vulgaris is a multifactorial disease; the strongest association was established with the HLA complex. The actual disease-predisposing gene(s) has not been identified yet, but several genes from this region were examined in addition to HLA-C and -B. However, HLA-linked complement component polymorphic genes were not extensively studied. Therefore, we typed 67 psoriatic patients for alleles of the HLA-linked complement components BF, C4A and C4B. Alleles of C3, encoded on another chromosome, were established in parallel as a negative control. Frequencies in patients were compared with thise in unrelated healthy controls, 100 individuals for C4A and C4B, 890 for BF and 4719 for C3. We found no association of BF alleles with disease, similarly to C3. Among C4 alleles, C4B*3 was present in 13,4 p.c. of patients as compared with 1 p.c. of controls (OR, 15.36; 95 p.c. CI, 1.897 - 124.42; P = 0.0009), and C4A*6 was present in 19.4 p.c. of patients versus 7 p.c. of controls (OR, 3.20; 95 p.c. CI, 1.202 - 8.508; P = 0.0155). The high frequency of C4B*3 in psoriatics has not been described so far. These results suggest a contribution of C4 genes themselves or a closely linked gene to the susceptibility to psoriasis.


  4/62

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy - a prospective family study.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa. Badanie prospektywne rodzin.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Michalak Ewa, Grzybowski Jacek, Skwarek Mirosław, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Piotrowski Walerian, Rydlewska-Sadowska Wanda, Rużyłło Witold
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-39, tab., bibliogr. 22 poz. - Kongres AHAKongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego AtlantaBarcelona 19991999 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. There is an increasing awareness of the familial nature of dilated cardiomyopathy (DCM) and of the fact that a sizeable proportion of DCM relatives have left ventricular enlargement (LVE). Aim. To detect the early stage of DCM by repeated clinical and non-invasive assessment of symptom-free relatives of patients with the disease. Methods. We prospectively evaluated 371 relatives (mean age 28.2 years, 191 male, 229 1st degree relatives) of 60 consecutive DCM patients (6.2 relatives/family). The diagnosis of DCM was based on the WHO criteria. The familial DCM was defined as 1 affected family member with DCM. The study protocol included clinical examination, 12-lead ECG and 2-D Doppler echocardiogram. LVE was defined according to the method of Henry. Results. Familial disease was present in 27 pedigrees. Sixty three (17 p.c.) relatives were excluded from the study because of other cardiovascular and/or systemic disease. Based on the screening results, we identified 13 (6 p.c.) relatives with DCM coming from 10 familial pedigrees. Of the 296 non-affected relatives, 78 (46.2 p.c.) fromfamilial and 47 (37.3 p.c.) from non-familial pedigrees were found to have LVE and/or other minor cardiac abnormalities (NS). Thirteeen newly-daignosed relatives were treated with angiotensin converting enzyme inhibitor.Long-term follow-up data ( 2 years) were available for 9 of them. One relative - a 82 year old male, with a fractional shortening of 15 p.c., died. In 5 of the affected relatives the fractional shortening increased from 21.9 ń 2.0 p.c. to 27.7 ń 2.4 p.c. whereas in the other three it remained unchanged...


  5/62

  Tytuł oryginału: Śluzak prawego i lewego przedsionka (dwustronny).
  Tytuł angielski: Biatrial myxoma - a case report.
  Autorzy: Dyk Wojciech, Michałek Piotr, Kuśmierczyk Mariusz, Kotliński Krzysztof, Hołdrowicz Michał
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.325-326, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny ze śluzakiem prawego i lewego przedsionka. Głównymi dolegliwościami chorego była duszność przy niewielkich wysiłkach i zasłbnięcia. Śluzak został rozpoznany w badaniu echokardiograficznym. Omówiono przebieg leczenia operacyjnego chorego.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55-year-old male with pulmonary emphysema, dyspnea and recurrent syncope is presented. A biatrial myxoma was diagnosed by echocardiography. The patient underwent successful surgical operation in extracorporeal circulation.


  6/62

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu przewlekłego, krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych na strukturę komórek mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn.
  Tytuł angielski: Influence of chronic critical atherosclerotic limb ischemia on skeletal muscle structure of ischemic limbs.
  Autorzy: Motyka Marek, Kuśmierz Janusz, Grzybek Henryk, Kocot Arkadiusz, Walas Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Majewski Wacław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.261-267, bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, miażdżycowa niedrożność tętnic kończyn dolnych wpływa na obraz mikroskopowy komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Materiał i metodyka. U 15 chorych z objawami krytycznego, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych leczonych w naszej klinice w okresie 01.1999 - 06.1999 r. wykonano biopsję cienkoigłową mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionej kończyn dolnej, badanie mikroskopowe bioptatu oraz badanie hemodynamiczne. Wyniki. W grupie chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych stopnia III B obraz mikroskopowy komórki mięśnia poprzecznie prążkowanego niedokrwionej kończyny dolnej (goleni) charakteryzował się chaotycznym przebiegiem włókien mięśniowych, widoczną rozpoczynającą się ich degradacją, obecnością niewielkiej liczby małych mitochondriów oraz początkiem procesów katabolicznych - obecnośći lizosomów. W grupie chorych z IV stopniem niedokrwienia zmiany były bardziej nasilone, tzn. zauważalny był bardziej nasilony proces degeneracji włókien mięśniowych, obecność większej liczby lizosomów. Z kolei u chorego z krytycznym, skrajnym niedokrwieniem kończyny kwalifikowanego do pierwotnej amputaacji oprócz wyżej wymienionych zmian wystąpił rozpad jądra komórkowego, a więc śmierć komórki. Wnioski. Na podstawie naszych badań stwierdziliśmy, że zmiany zachodząće w komórkach mięśni niedokrwionej kończyny dolnej zależą od stopnia tego niedokrwienia ocenianego wg zmodyfikowanej skali Fontaine'a, tj. im stopień niedokrwienia wyższy, tym bardziej są widoczne zmiany degeneracyjne w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to find an answer to the following question: Is preoperative lower ischemia connected with the microscopic image of skeletal muscle cells and to what extent: Material and methods. The study group comprised 15 patients wtih symptoms of critical, chornic lower extremity ischemia treated in our Department btween 01.1999 and 06.1999. We performed biopsy samples of ischemic lower limb skeletal muscles, microscopic examinations of biopsy samples and diagnostic tests. Results. In patients with III B grade ischemia the microscopic image of ischemic lower limb skeletal muscles (crus) was characaterized by chaotic placement of muscles fibers, visible beginning of their degeneration, presence of scarce, small mitochondria and the beginning of catabolic processes - presence of lysosomes. In patients with IV grade ischemia changes were much more advanced, we observed much more advanced processes of muscle fiber degeneration and the persence of a greater number of lysososms. In the patient qualified towards primary thigh amputation, apart from the above mentioned changes we noted cell nucleus degeneration, thus cell death. Conclusions. On the basis of our research we established that ischemic lower limb skeletal muscle cell changes depend on the degree of ischemia, according to Fontaine's scale. The higher the degree the more advanced degeneration changes in skeletal muscle cells of ischemic limbs.


  7/62

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość hemolityczna u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty.
  Tytuł angielski: Hemolytic anemia after repair of tetralogy of Fallot many years ago.
  Autorzy: Wójcik Anna, Jakubowska Ewa, Siudalska Hanna, Różański Jacek, Kuśmierczyk Mariusz, Hoffman Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.81-85, il., tab., bibliogr. 85 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek niedokrwistości hemolitycznej u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty. Hemoliza była spowodowana resztkowym przeciekiem lewo-prawym w obrębie łaty zamykającej ubytek przegrody międzykomorowej oraz istotnym zwężeniem podzastawkowym aorty. Skuteczne leczenie operacyjne spowodowało całkowite ustąpienie hemolizy po kilku dniach.

  Streszczenie angielskie: We report the case of 26-year-old patient with hemolitic anemia who underwent a repair of tetralogy of Fallot in childchood. The hemolysis was caused by mechanical damage of the erythrocytes due to vigorous flow through the residual ventricular septal defect and severely obstructed left ventricular outflow tract. Subsequent surgical correction stopped hemolysis within few days. During next 3 month follow-up reccurence of hemolytic anemia was not detected.


  8/62

  Tytuł oryginału: Przypadek mnogiego szkliwiejącego ziarniniaka płuc.
  Tytuł angielski: A case of multiple pulmonary hyalinizing granuloma.
  Autorzy: Wierzbicka Martyna, Kuś Jan, Langfort Renata
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.97-101, [2] tabl., il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hyalinizing granulomata are unusual, noninfectious lesions of the lung of uncertain etiology. The pathologic entity may represent a peculiar form of pulmonary immune reaction. We report the history of a 23-year-old women who had nodular lesions in the right lung without any other abnormalities. Non-invasive procedures didn't yield diagnosis. Toracotomy was performed. During intraoperational microscopic examination of one of 4 nodules, neoplastic disease was excluded. Remaining 3 nodules were also resected. The pulmonary hyalinizing granuloma was recognised in the histological examination. Follow-up after 12 months didn't reveale recuttence.


  9/62

  Tytuł oryginału: Przezskórny drenaż torbieli trzustki pod kontrolą ultrasonografii.
  Tytuł angielski: Percutaneous management of pancreatic pseudocysts guided by ultrasound.
  Autorzy: Walas Ryszard, Motyka Marek, Grodowski Mieczysław, Kuśmierz Janusz, Kocot Arkadiusz
  Opracowanie edytorskie: Kulig Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.287-297, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wartości przezskórnego drenażu pozapalnych torbieli trzustki (PTT) wykonywanego pod kontrolą ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1987-2000 u 137 chorych z torbielami trzustki wykonano 186 zabiegów przezskórnego leczenia PTT. Było to 68 punkcji aspiracyjnych, 97 przezskórnych drenaży zewnętrznych, w tym 14 z płukaniem przepływowym oraz 21 przezskórnych cystogastrostomii. Leczono 109 mężczyzn i 28 kobiet w wieku 20 - 67 lat (śr. 43,9). Wielkość drenowanych cyst wahała się od 170 do 5400 ml, a leczonych punkcją od 25 do 600 ml. W płynie oznaczano amylazę trzustkową, wykonywano posiewy oraz badanie cytologiczne. W pracy opisano metodę techniczną zabiegów. Wyniki. W latach 1987 - 1989 u 40 chorych wykonano punkcję aspiracyjną torbieli. Zaobserwowano 19 (48 proc.) nawrotów. Nie stwierdzono żadnych powikłań. U 89 chorych zastosowano przezskórny drenaż zewnętrzny. Wystąpiły trzy powikłania wymagające leczenia operacyjnego oraz 17 (22 proc.) nawrotów po rocznym okresie obserwacji. Czas drenażu wynosił od 5 do 94 dni (śr. 17 dni). Poziom amylazy w płynie wahał się od 300 to 54000 IU, a w 9 przypadkach wyhodowano z niego bakterie. U 21 chorych wykonano przezskórną cytogastrostomię pod kontrolą usg i gastroskopii. Stent typu double-j zakładano po dwóch dniach drenażu zewnętrznego. Nie obserwowano powikłań. Całkowity zanik torbieli uzyskano w 18 przypadkach (86 proc.). W całej grupie 137 chorych nie odnotowano zgonu. Leczenie operacyjne ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the effectiveness of ultrasonographic (US) controlled percutaneous drainage procedures in the management of pancreatic pseudocysts (PPs). Material and methods. The study group compresed one hundred thirty-seven patients with PP subject to 186 percutaneous procedures during the period 1987 - 2000. There were 68 fine needle aspirations (FNA), 97 external prolonged drainages (EPD) including lavage drainage in 14 cases and 21 PCG. The mean age of 109 men and 28 women was 43.9 years (ranging between 20 - 67). The capacity of drained pseudocysts ranged between 170 - 5400 ml, while that of aspirated between 25 - 600 ml. Cyst fluids were analyzed for tumor cells, bacterial growth and amylase levels. Technical details were described. Results. During the period 1987 - 1989 forty patients were treated by means of FNA. There were 19 cases of recurrence (48 p.c.). No complications were observed. EPD was performed in 89 patients. Theree complications required surgery and 17 (22 p.c.) recurrences were noted after a one- year follow- up. The duration of catheter drainage ranged between 5 - 94 days (mean 17 days). Amylase levels varied between 300- 54000 IU. Nine PPs were infected. Twenty one patients were subjects to procedures of percutaneous pseudocystogastrostomy under combined US and endoscopic guidance. A double-j stent was placed following two days of external transgastric drainage without complications. Complete resolution was observed in 18 ...


  10/62

  Tytuł oryginału: Promienica płuc jako powikłanie aspiracji ciała obcego.
  Tytuł angielski: Pulmonary actinomycosis as complication of foreign body aspiration.
  Autorzy: Zielonka Tadeusz M., Langfort Renata, Polubiec-Kownacka Małgorzata, Kuś Jan
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.161-165, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis promienicy układu oddechowego, powstałej na tle zaaspirowania ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Do zachłyśnięcia pestką owocu cytrusowego doszło w wyniku zwężenia przełyku i trudności w przełykaniu powstałych po omyłkowym wypiciu substancji żrącej przez osobę niewidomą. Obraz kliniczny i bronchoskopowy sugerował raka oskrzela, ale nie potwierdzała tego rozpoznania duwkrotna ocena histopatologiczna wycinków pobieranych w trakcie bronchoskopii ze zmienionej błony śluzowej oskrzeli. Rozpoznanie promienicy ustalono na podstawie oceny morfologicznej wycinków pobranych podczas trzeciej bronchoskopii oraz badania cytologicznego plwociny i wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Usunięcie zklinowanej w oskrzelu pestki oraz długotrwałe leczenie penicyliną spowodowały ustąpienie dolegliwości oraz obserwowanych zmian.

  Streszczenie angielskie: This first polish paper presents respiratory actinomycosis as a complication caused by aspiration of a foreign body. Aspiration of a citrus fruit stone occured as a result of esophagus stenosis and dysphagia caused by a mistake made by a blind person of drinking a caustic substance. Clinical and bronchoscopic features suggested bronchogenic carcinoma but it's not confirmed by two histopathologic examinations of section from pathological baronchial changes. Diagnosis was based on the morphological picture of sections taken during third fibreoptic bronchoscopy and on cytological sputum examination. Removing the aspired foreign body from bronchus and prolonged penicillin treatment resulted in clinical and radiological amelioration.


  11/62

  Tytuł oryginału: Głos w sprawie zaświadczeń lekarskich dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
  Tytuł angielski: A word on medical certificates for excursion and tour guides.
  Autorzy: Kuś Stefan
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.284, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  12/62

  Tytuł oryginału: Inwazyjna aspergiloza w materiale autopsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: Invasive aspergillosis in autopsy material in patients treated in the Institute of Tuberculosis and Chest Disease in the years 1993-2000.
  Autorzy: Remiszewski P., Langfort R., Podsiadło B., Kuś J., Płodziszewska M., Radzikowska E., Roszkowska B., Szopiński J., Tomkowski W., Wawrzyńska L., Wiatr E., Wierzbicka M., Załęska J., Załęska M., Zych J., Rowińska-Zakrzewska E.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.251-257, [2] s. tabl., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is an analysis of clinical documentation and results of autopsy of 21 patients (pts) who died of invasive aspergillosis (IA) in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1993-2000 and the assessment of predisposing factors for IA. In 17 pts IA was the main and in other 4 only an accessoru cause of death. All pts were treated with corticosteroids and/or cytostatic drugs - because of lung cancer (11 pts), cancer in other site (2 pts), haematologic disorders (2 pts), Wegener's granulomatosis (1 pts), polymyositis (1 pts), idiopathic pulmonary fibrosis (1 pts) and other diseases (3 pts). In 15 out of 21 pts granulocytopenia was revealed (from 0,008 x 10**9/L) on an average one month death. In 15 pts IA was limited to the lungs, in 6 others there were also fungal lesions in brain, kidneys, liver, spleen and heart. Pts with disseminated form of IA had significantly lower granulocyte count and were treated with higher doses of corticosteroids than others. Immunosupressive drugs and granulocytopenia can be regarded as predisposing factors. Fatal course of IA depended also on the late diagnosis.


  13/62

  Tytuł oryginału: The efficacy of terazosin for treating benign prostatic hyperplasia: a multicentre clinical trial.
  Autorzy: Miękoś E[ugeniusz], Trzepizur Z., Różański W., Boniecki R., Kuśnierz J., Jabłonowski Z., Zydek C.
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.771-772, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  14/62

  Tytuł oryginału: Gated SPECT - jednoczesne scyntygraficzne badanie perfuzji i kurczliwości lewej komory serca - możliwości diagnostyczne i zastosowania kliniczne.
  Tytuł angielski: Gated SPECT - simultaneous radionuclide examination of left ventricular perfusion and function - diagnostic potential and clinical applications.
  Autorzy: Płachcińska Anna, Kuśmierek Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.157-163, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scyntygrafizne badanie serca techniką "gated SPECT" umożliwia jednoczesne zobrazowanie perfuzji lewej komory serca oraz uzyskanie ilościowych parametrów jej kurczliwości. Badanie to pozwala na wyznaczenie objętości końcoworozkurczowej i końcowoskurczowej oraz frakcji wyrzutowej lewej komory, a także na uzyskanie map regionalnych wartości frakcji wyrzutowej, wskaźnika skurczowego grubienia oraz kurczliwości lewej komory, mierzonej w bezwzględnych jednostkach odległości (mm). Wśród klinicznych zastosowań jednoczesnego badania perfuzji i kurczliwości mięśnia sercowego techniką "gated SPECT" należy podkreślić rozpoznawanie choroby wieńcowej, ocenę nasilenia i rozległości zaburzeń perfuzji i skurczowej funkcji lewej komory po zawale serca, prognozowanie w chorobie wieńcowej oraz badanie żywotności mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: Gated SPECT is a novel approach to radionuclide myocardial study offering the potential of simultaneous imaging of left ventricular perfusion and function and providing quantitative measures of left ventricular contractility. The study allows the measurements of left ventricular end-diastolic and end-systolic volume and global ejection fraction, as well as provides polar maps of regional values of ejection fraction, systolic thickening and motion (measured in absolute distance units - mm). Among the clinical applications of gated SPECT, the diagnosis of coronary artery disease, evaluation of severity and extent of perfusion abnormalities and left ventricular systolic function after myocardial infarction, as well as prognosis in coronary artery disease and detection of viable myocardium should be emphasized.


  15/62

  Tytuł oryginału: Zastosowanie laseroterapii w chirurgii.
  Tytuł angielski: Laser-therapy in surgery.
  Autorzy: Kuśnierz Janusz, Sapieżko Jan, Wróblewski Piotr, Zydek Cezary
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.74-78, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ogólne informacje o laserach i zjawiskach fizyko-chemicznych z jakimi spotykamy się w trakcie stosowania energii laserowej na tkanki żywego organizmu. Najczęstsze zastosowania lasera w chirurgii w oparciu o dostępne piśmiennictwo krajowe i zagraniczne z wykorzystaniem własnych doświadczeń. Środki bezpieczenstwa, które powinny być znane oraz przestrzegane przez osoby wykorzystujące laser w medycynie.

  Streszczenie angielskie: General information is given about lasers and physicochemical phenomena observed when laser energy exerts its influence on living tissues. The most common implementations of laser in surgery on the basis of Polish and foregin literature and own experience have been presented. As well as precautions that should be known and followed by people using lasers for medical purposes.


  16/62

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją neutralną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with normal position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.242-249, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją neutralną (I klasa Angle'a) zdiagnozowanych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej. Do analizy 34 teleradiogramów L-L pacjentów z kliniczną I klasą Angle'a użyto metod Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Normę stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. Wyliczono średnie wartości pomiarów oraz ich odchylenia standardowe, wartości minimalne i maksymalne. Na podstawie analizy wyników badanej grupy stwierdzono, że w wadach z I klasą Angle'a najistotniejszym zaburzeniem było cofnięcie szczęki. W badanej grupie z okluzją neutralną istnieje także współzmienność położenia żuchwy i jej części zębodołowej, co może świadczyć o braku lub niewielkim nasileniu mechanizmów kompensacji wady ze strony tych struktur. Znalezione w badanym materiale skrócenie tylnej wysokości twarzy i zwiększenie przedniej dolnej wysokości twarzy może być wyrazem zaburzeń pionowych o charakterze zgryzów otwartych w wadach z I klasa Angle'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find out what morphological types of facial skeleton can be described on lateral cephalograms in patients with clinically diagnosed normal occlusion (Angle class I). Bj”rk, Sassouni and Schwarz methods were used to analyse 34 cephalograms of patients with clinical Angle class I. As a control group mean values of Bj”rk, Sassouni and Schwarz analysis were used. All measurements were analysed statistically. Mean values, standard deviation, and minimum and maximum values were determined. In Angle class I malocclusion, the most common disorder was a distal position of the maxilla. In the group of patients with normal occlusion, a correlation was found between the position of the mandible and its alveolar process, which may express a lack or a low level of the compensatory mechanisms on the part of these structures. On the other hand, a decreased posterior facial height and increased anterior lower facial height may express vertical malocclusion such as open bite in Angle class I.


  17/62

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu kolanowego
  Autorzy: Górecki Andrzej, Kuś Wojciech, Michalski Paweł, Purski Karol, Świątkowski Jan
  Opracowanie edytorskie: Górecki Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 356, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 41
  Sygnatura GBL: 735,271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/62

  Tytuł oryginału: Ocena wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Myocardial perfusion during exercise in patients after bypass grafting using internal mammary artery.
  Autorzy: Chiżyński Krzysztof, Kuśmierek Jacek, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Jaszewski Ryszard, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.233-237, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Tętnica piersiowa wewnętrzna (t.p.w.) stosowana jest jako pomost z wyboru do gałęzi zstępującej przedniej (g.z.p.) lewej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Ocena, czy t.p.w. jako pomost wieńcowy zapewnia odpowiednią perfuzję mięśnia sercowego w czasie wysiłku oraz czy istnieje zależność między wielkością wolnego wypływu krwi z t.p.w. a pooperacyjną perfuzją mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 68 pacjentów, u których w czasie zabiegu operacyjnego dokonano pomiaru wolnego wpływu krwi z t.p.w. Po 3 miesiącach po zabiegu operacyjnym u wszystkich pacjentów wykonano scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego przy użyciu Talu 201. Stopień perfuzji oceniono metodą półilościową w skali punktowej. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono stosując test chiý z poprawką Yatesa. Obliczono także iloraz szans OR i przedział ufności 95 proc. Cl. Wyniki: Wyływ krwi z t.p.w. poniżej 100 ml/min obserwowano u 30 proc. badanych, a u pozostałych 70 proc. pacjentów wolny wypływ z t.p.w. był powyżej 100 ml/min. O dobrych wynikach leczenia operacyjnego świadczyły prawidłowe scyntygramy zarówno po wysiłku, jak i w spoczynku (grupa A) i scyntygramy z niewielkimi ubytkami perfuzji po wysiłku i prawidłowymi scyntygramami w warunkach spoczynku (grupa B). Łącznie dobre wyniki stwierdzono u 57 badanych (84 proc.). Dla wyjaśnienia problemu, czy wyniki leczenia operacyjnego zależą od wielkości wypływu krwi z tętnicy piersiowej wewnętrznej, dokonano ponownie analizy ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Internal mammary artery (IMA) is now used as a conduit of choice for the grafting of the left anterior descending coronary artery (LAD). Aim: The aim of the study was to evaluate resting and exercise myocardial perfusion in patients after IMA bypass and to define the relationship between IMA blood outflow (IMA flow to "atmosphere") and the results of coronary operation. Material and methods: IMA bllod outflow was measured during bypass procedure in 68 patients. Three months after the bypass procedure 201Thallium mypcardial perfusion scintigraphy was performed in all patients. Perfusion was expressed as the tracer activity graded on a scale renging from 0 (absent) to 2 (normal) with grades increasing by 0.5. Results: IMA flow to "atmosphere" below 100 ml/min was observed in 30 p.c. patients. In the 70 p.c. of study patients IMA flow "atmosphere" was more than 100 ml/min. Good surgical results defined as normal perfusion during exercise and in the resting images (group A) or very small exercise induced perfusion defects and normal perfusion at rest (group B) were observed in 57 patients (84 p.c.). 201Thallium myocardial perfusion scintigrams were analyzed separately in the patients with IMA flow "atmosphere" bellow 100 ml/min and more than 100 ml/min. Good bypass results (group A and B scintigrams) were observed in 98 p.c. patients with IMA flow to "atmosphere" more than 100 ml/min but only in 50 p.c. patients with IMA flow to "atmosphere" below 100 ...


  19/62

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o profesorze Marianie Garlickim [1908-2002].
  Autorzy: Kuś Wojciech M., Białoszewski Dariusz, Świątkowski Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.395-396, il.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Garlicki
 • Marian 1908-2002


  20/62

  Tytuł oryginału: Atrial resynchronization in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Kuśnierz Jacek, Lech Bogdan, Wojarski Jacek, Kalarus Zbigniew, Przybylski Roman, Widomska-Czekajska Teresa, Religa Zbigniew, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower-Shumway technique (atrioatrial anastomosis) is the most frequently used technique for orthotopic heart transplantation and such a patient has two right atria and two sinus nodes. Sinus node dysfunction (SND) is a frequent finding in pts. after OHT; taking advantage of the frequency of innervated sinus node of recipient's atrial remnant as a natural biosensor for triggered pacing of donor atrium is an interesting option for these pts. The aims of our study: 1. the analysis of possibility of utility of recipient atrial sinus node as natural biosensor for triggered donor atrium permanent pacing in transplanted patients with SND. 2. the evaluation of pacing and sensing conditions of the recipient's atrium in the some pts. 3. long-term observation of effectiveness A2A2T(/D) pacing mode. Methods. 10 out of 37 pts. received A2A2T (8 pts.) and A2A2T/D (2 pts) pacing systems. In pts. with NSR of recipients atrium, we evaluated acceleration of its frequency during slight exercise and atropine. Results. In recipient's atrium among 37 pts we recognized NSR only in 15/37 pts.; in the remaining 22 pts. we found: sinus bradycardia - in 3, atrial flutter - in 3, low voltage AF - in 12 and no electrical activity - in 4 pts. Positive response to isometric exercise and atropine was observed in 12/15 pts. and 8 of them received A2A2T or A2A2T/D pacing system. We found much better sensing and pacing conditions in donor (A wave 2,1 mV, p. threshold 0,8 V) than in recipient atrium (1,1 mV and 1,4 V respectively)...


  21/62

  Tytuł oryginału: Atrial pacing of transplanted heart.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Wojarski Jacek, Foremny Jerzy, Kuśnierz Jacek, Jaworska Maria, Puszczewicz Dariusz, Łakomski Bogdan, Kalarus Zbigniew, Religa Zbigniew, Widomska-Czekajska Teresa, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.18-27, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Orthotopic heart transplantation (OHT) is most effective method for treatment of irreversible heart failure. Pateitns after OHT considered for permanent pacing consist still present a challenge for the implanting physician due to distorted atrial geometry and specific electrophysiological conditions of atrium. The aim of our study was to analyse the effectiveness of permanent atrial pacing in these patients. Patients and method. We implanted atrial lead in 37 SND pts., 2 months - 7 years after OHT, (3 pts with coexisting AV block received ventricular lead). Only straight BP screw in leads and manually formed stylets were used; we found satisfactor pacing/sensing conditions in 25 pts in RA appendage or anterior/lateral wall, in 10 pts - in CS ostium region and in 2 - in proximal part of CS. Results. Allimplantations were successful and no patient received WI pacing system. One dislodged lead required revision (1/37, 3 p.c.) but this was not related to endomyocardial biopsy. In 2 pts, due to nacceptable low RA potential and/or high PTh values atrial lead was implanted to CS for sensing/pacing of left atrium. The average acute value of A wave were 2,4 mV and chronic 2,2 mV; values of pacing threshold were 0,9 V and 1,6 V respectively. Only in 13/37 pts native A waves were recorded but with amplitude 0,6 mV. Wenckebach point was 120/min only in 2 pts., in borders 130-160 bpm in 15 pts. and exceeded 170 bpm. in remained 20 pts. Retrograde VA conduction was intact in 33/37 pts, but in 4 pts exceeded 260/min...


  22/62

  Tytuł oryginału: Isophosphoramide mustard analogues as prodrugs for anticancer gene-directed enzyme-prodrug therapy (GDEPT).
  Autorzy: Misiura Konrad, Szymanowicz Daria, Kuśnierczyk Halina, Wietrzyk Joanna, Opolski Adam
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.169-176, il., tab., bibliogr. 18 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Two types of prodrugs, benzyl analogues of isophosphoramide mustard (iPAM), activated by cytochrome P450, and acylthioethyl analogues, activated by esterases, were designed. In contrast to iPAM that hydrolyse rapidly, the examined compounds are stable in phosphate-vuffered saline and Tris buffer. Benzyl analgoues of iPAM are poor substrates for cytochrome P450, are not cytotoxic and posses no antitumour activity. Acylthiethyl analogues of iPAM are good substrates for pig liver esterase, are cytotoxic and exertanti tumour activity against L1210 leukaemia in mice. The observed correlation for iPAM analogues between their susceptibility to hydrolysis and cytotoxicity and antitumour activity suggests possible application of these compounds as the prodrugs in gene-directed enzyme-prodrug therapy.


  23/62

  Tytuł oryginału: Nowe cholinolityki w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Tytuł angielski: New cholinergic drugs in asthma and COPD.
  Autorzy: Kuś Jan
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.61-63, bibliogr. 11 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/62

  Tytuł oryginału: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego angiotensynę ma odmienny wpływ na wielkość przerostu lewej komory u kobiet i mężczyzn ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Tytuł angielski: The influence of an insertion-delection polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene on the left ventricle hypertrophy in patients with aortic stenosis is different in women and in men.
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa, Placha Grzegorz, Gaciong Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Baranowski Rafał, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Hoffman Piotr, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.855-866, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników klinicznych i echokardiograficznych oraz polimorfizm I/D genu kodującego ACE na wielkość przerostu lewej komory (PLK) w grupie chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej (ZZA). Badania przeprowadzono w grupie 302 chorych, 120 kobiet i 182 mężczyzn (średni wiek 58 ń 11 lat) z ZZA. Do oceny wpływu różnych czynników na wielkość PLK zastosowano metodę wieloczynnikowej regresji liniowej (eliminacja krokowa wsteczna) w całej grupie oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Do modelu wprowadzono następujące zmienne: wiek, płeć, wywiad nadciśnienia tętniczego (NT), wartość frakcji wyrzutowej (FW), maksymalny gradient przez zastawkę aortalną (MGA), obecność choroby wieńcowej (IZTW) oraz polimorfizm I/D ACE. Wykazano, że wielkość PLK wyrażona jako indeks masy lewej komory (IMLK) w całej grupie była zależna przede wszystkim od FW (t = -6,5; p = 0.0001 - im niższa FW tym większy IMLK), MGA (t = 3,9; p = 0,0001 im większy MGA tym większy IMLK) oraz płci (t = 2,8; p = 0,005 - większy IMLK u mężczyzn). U kobiet czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK były: FW (t = -3,6; p = 0,001 - im niższa FW tym większy IMLK), wiek (t = 2,9; p = 0,004 - wzrost IMLK wraz z wiekiem badanych) i MGA (t = 2,5; p = 0,013 - im większy MGA tym większy IMLK). U mężczyzn czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK była FW (t = -4,8; p = 0,0001 - im niższa FW tym większy IMLK) i MGA (t = 1,98; p = 0,049 - im większy MGA tym wyższy IMLK). Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn wykazano istotny wpływ polimorfizmu I/D na wielkość PLK. Był on odmienny w tych dwóch grupach ...


  25/62

  Tytuł oryginału: Doniesienie z terapii - perspektywa relacji z obiektem.
  Tytuł angielski: A therapy report viewed in the prespective of the object relation theory.
  Autorzy: Kuśnierzowski Adam
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.63-69, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia pierwszy rok pracy psychoterapeutycznej z 20-letnim mężczyzną cechującym się strukturą osobowości typu bordeline z silną skłonnością do samouszkadzających acting-outów. Opis związku terapeutycznego z uwzględnieniem zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia jest podstawą do analizy pierwotnych relacji pacjenta z częściowymi obiektami oraz ich wpływu na jego interpersonalne funkcjonowanie.


  26/62

  Tytuł oryginału: Ocena otolaryngologiczna stanu zdrowia poborowych w wojskowym rejonie leczniczym i ich przydatność do służby wojskowej na podstawie orzeczeń RWKL w Łodzi.
  Tytuł angielski: Otolaryngologic evaluation of recruits' health state in military therapeutic region and their usefulness in military service on the basis of expert medical opinions of Regional Military Medical Board in Łódź.
  Autorzy: Kuśmierczyk Krzysztof, Olszewski Jurek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.227-237, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał badań stanowiły orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi, obejmujące lata 1995-2000. W tym okresie komisjonowano 43696 poborowych, których podzielono na 5 grup: I - 33571 planowanych do odbycia służby zasadniczej w wojskach lądowych, II - 2139 planowanych do odbycia służby zasadniczej w wojskach powietrzno-desantowych, III - 4838 planowanych do odbycia służby w zasadniczej w wojskach radiolokacyjnych, IV - 420 kandydatów na płetwonurków i V - 2728 kandydatów szkół wojskowych. Najczęstszą przyczyną zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej z powodu chorób uszu było: jednostronne lub obustronne upośledzenie słuchu, wyłącznie w zakresie tonów wysokich. Głównymi przyczynami zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej z powodu chorób nosa, gardła i krtani było skrzywienie przegrody nosa.


  27/62

  Tytuł oryginału: Powikłania po najczęściej wykonywanych zabiegach laserowych w okulistyce.
  Tytuł angielski: Complications after most frequently performed laser procedures in ophthalmology.
  Autorzy: Góralczyk Monika, Zdzieszyńska Małgorzata, Goś Roman, Kuśmierczyk Jarosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.355-358, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najczęściej występujące powikłania po zabiegach chir. laserem argonowym i neodymowym YAG w okulistyce, w oparciu o doświadczenia własne i piśmiennictwo. Omówiono sposoby zapobiegania powikłaniom oraz postępowanie w przypadkach, gdy nie udało się ich uniknąć.


  28/62

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w monitorowaniu zabiegu alkoholowej ablacji tętnicy przegrodowej w zawężającej kardiomiopatii przerostowej.
  Tytuł angielski: The role of contrast echocardiography in monitoring of alcohol septal myocardial ablation in hypertrophic obstructive.
  Autorzy: Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Chojnowska Lidia, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.370-371, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/62

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją dystalną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with distal position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.383-389, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją dystalną (II klasa Angle'a) zdiagnozowanych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej na zdjęciach bocznych głowy. Metodami Bj”rka, Sassouniego i Schwarza analizowano 34 teleradiogramy w projekcji bocznej pacjentów z kliniczną II klasą Angle'a. Normę stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. Grupa zaburzeń zgryzu z okluzją dystalną w badanym materiale różniła się istotnie od grupy wzorcowej cofnięciem sczęki, cofnięciem żuchwy wraz z częścią zębodołową oraz skróceniem tylnej wysokości twarzy. Charakterystyczna dla grupy wad zgryzu z okluzją dystalną była zarówno zależność położenia części zębodołowej żuchwy od położenia trzonu żuchwy, jak też od położenia górnego wyrostka zębodołowego, co może świadczyć o istnieniu procesów kompensacyjnych o charakterze zmian zębowo-wyrostkowych zarówno w szczęce, jak i w żuchwie, zmniejszających obraz nasilenia zaburzenia podstawowego.


  30/62

  Tytuł oryginału: Ocena stosowania promieniowania laserowego niskiej mocy w leczeniu bólu.
  Tytuł angielski: The evaluation of using low intensity laser irradiation in the treatment of pain.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Kuśka Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.123-130, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/62

  Tytuł oryginału: Rola badań radioizotopowych w diagnostyce niedokrwienia kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Role of radionuclide studies in diagnostics of lower extremities' ischaemia.
  Autorzy: Dąbrowski Janusz, Kuśmierek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.73-77, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych rozpoznaje się na podstawie objawow klinicznych, badania ultrasonograficznego albo arteriografii (rentgenowskiej lub rezonansu magnetycznego). Metody radioizotopowe wnoszą do diagnostyki istotne informacje o charakterze czynnościowym, dotyczące regionalnej perfuzji mięśni kończyn dolnych, często niemożliwe do uzyskania za pomocą innych technik obrazowych. Charakteryzuje je duża powtarzalność, umożliwiają one wykrycie choroby w jej początkowej fazie, są uznanym sposobem oceny wyników leczenia, stanowiąc cenne uzupełnienie rutynowo stosowanych metod diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The diagnostic of lower extermities ichaemia is based on clinical symptoms, ultrasound studies or arteriography (X-ray or NMR). Radionuclide studies complement other diagnostic methods with functional data regarding regional perfusion of lower extremities' muscles, that are often impossible to obtain with other omaging modalities. They are characterized by high reproducibility, provide means for diagnosis of the disease in its early stage and for assessment of therapy results, thereby valuably complementing other, rutinely applied diagnostic methods.


  32/62

  Tytuł oryginału: Przydatność scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej przy użyciu 99mTc-MIBI do oceny wyników chirurgicznego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowski Janusz, Kuśmierek Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii-Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Medycyny Nuklearnej w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 95 k. : il., tab., bibliogr. k. 81-95, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20067

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/62

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie choroby refluksowej przełyku
  Autorzy: Stanowski Edward, Koziarski Tomasz, Kuśnierz Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.80-84, bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  34/62

  Tytuł oryginału: Postępowanie anestezjologiczne w zabiegach wszczepiania automatycznego kardiowertera - defibrylatora.
  Tytuł angielski: Automatic implantable Cardioverter-Defibrillator (AICD) implantation.
  Autorzy: Szurlej Dariusz, Węglarzy Andrzej, Rudnicki Marek, Toczek Krzysztof, Gaik Grzegorz, Domaradzka Dorota, Kuś Halina
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.24C-26C, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 1999-2001 wykonano znieczulenia do 215 zabiegów wszczepienia, bądź wymiany automatycznego kardiowertera (AICD), w tym 42 zabiegi u chorych z niską frakcją wyrzutową (EF 30 proc.). W pracy przedstawiono sposób postępowania wypracowany przez autorów, wymagane standardy monitorowania parametrów życiowych oraz konieczny sprzęt zabezpieczający. Metoda oparta jest na któtkim ogólnym znieczuleniu dożylnym z zastosowaniem wlewu ciągłego propofolu lub sedacją midazolamem w połączeniu z etomidatem, z zastosowaniem fentanylu oraz znieczuleniem miejscowym lidokainą. Tylko u czterech pacjentów doszło do niezaplanowanego zatrzymania krążenia w trakcie zabiegu. Nie było natomiast zgonów śród- i okołooperacyjnych. Autorzy uważają takie postępowanie anestezjologiczne za bezpieczne i zapewniające pełną okołooperacyjną stabilność hemodynamiczną chorym wymagającym wszczepienia AICD.

  Streszczenie angielskie: The AICD implantation has become a routine procedure in clinical practice. Many patients presented for implantation have a long history of several myocardial infarcts, cardiac arrests, cardiomyopathy and cardiac surgery and require careful management during the procedure. Over 3 years 215 implantations or ACID replacement were performed; 42 of patients had ejection fraction below 35 p.c. Intravenous continuous propofol anesthesia or midazolam/etamidate sedation were successfully used. There was only four cardiac arrests and none of patients died. We regard this method as a safe and providing stable hemodynamics.


  35/62

  Tytuł oryginału: Późne powikłania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Long-term complications in diabetes.
  Autorzy: Kuś Artur, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.749-754, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania późne takie jak uszkodzenie narządu wzroku (retinopatia), nerek (nefropatia), obwodowego układu nerwowego (neuropatia), są charakterystyczne dla źle wyrównanej i długotrwałej cukrzycy. Wynikają one z patologii w drobnych naczyniach siatkówki, nerek. Schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej jest nadal najczęstszą przyczyną leczenia nerkozastępczego w Polsce. Pacjenci z cukrzycą mają kilkakrotnie większe ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, wylewu krwi do mózgu. Powikłania te wynikające z przyspieszonej makroangiopatii są najczęstszą przyczyną zgonów.


  36/62

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Diabetes type 2 in children and adolescents.
  Autorzy: Kuś Artur, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.437-439, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapadalność dzieci na cukrzycę typu 2 w Polsce rośnie od kilku lat. Do najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na tę chorobę należą: czynniki genetyczne, otyłość, nieprawidłowa dieta, obecność cukrzycy u krewnych pierwszego stopnia, zaburzenia gospodarki węglowodanowej w okresie okołoporodowym, zarówno niska jak i wysoka urodzeniowa masa ciała. Cukrzyca typu dorosłych u dzieci (MODY) jest uwarunkowana mutacjami pojedynczych genów. Dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący, a pierwsze objawy występują najczęściej u nastolatków. Do chwili obecnej poznano pięć różnych mutacji genowych odpowiedzialnych za występowanie tej postaci cukrzycy. Uważa się, że cukrzyca typu MODY stanowi około 2 proc. wszystkich przypadków cukrzycy. Dane epidemiologiczne w Polsce dotyczące tej cukrzycy są nie do końca znane. Często cukrzyca typu MODY nie jest prawidłowo rozpoznawana i mylnie diagnozowana jako typ 1 cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of type 2 diabetes in Poland among children has been increasing during recent years. The risk indicators include certain genetics markers, obesity, diet, parental and siblings diabetes, prenatal hyperglycaemic environment and both low and high birthweight. Maturity-onset diabetes of the young (MODY) is a monogenic form of type 2 diabetes mellitus. It is inherited in autosomal dominant fashion and expressed at early adult life. To date mutations in five genes are known to cause MODY: the hepatocyte nuclear factor (HNF)-4ŕ gene on chromosome 20 (MODY 1), the glucokinase (GCK) gene chromosome 7 (MODY 2), the HNF - 1ŕ gene on chromosome 12 (MODY 3), the insulin promoter factor 1(IPF1) gene on chromosome 13 (MODY 4), and the HNF 1á gene on chromosome 17 (MODY p.c.). Maturity-onset diabetes of the young is tought to explain about 2 p.c. of all diabetes but its true prevalence in Poland is not clear. Many times MODY is misclassified as having type 1 diabetes.


  37/62

  Tytuł oryginału: Późne powikłania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Long-term complications in diabetes.
  Autorzy: Kuś Artur, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.446-451, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania późne takie jak uszkodzenie narządu wzroku (retinopatia), nerek (nefropatia), obwodowego układu nerwowego (neuropatia), są charakterystyczne dla źle wyrównanej i długotrwającej cukrzycy. Wynikają one z patologii w drobnych naczyniach siatkówki, nerek. Schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej jest nadal najczęstszą przyczyną leczenia nerkozastępczego w Polsce. Pacjenci z cukrzycą mają kilkakrotnie większe ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, wylewu krwi do mózgu. Powikłania te wynikające z przyspieszonej makroangiopatii są najczęstszą przyczyną zgonów.

  Streszczenie angielskie: Long-term complications are most important cause of mortality of diabetes patients in western countries and Poland. Diabetic nephropathy has emerged as major determinant of end-stage renal failure. Diabetic retinopathy and neuropathy are common in patients with long-term diabetes. Moreover, patients with diabetes mellitus have a high probability of developing acute cardiovascular disease, in particular myocardial infarctions and cerebrovascular stroke. This are cause of death in nearly 80 p.c. of this populations. Aldough Diabetes Control and Complications Trial establish that hyperglycaemia has a central role in diabetic complications, strict metabolic control can be difficult to achieve.


  38/62

  Tytuł oryginału: Późne powikłania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Long-term complications in diabetes.
  Autorzy: Kuś Artur, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.20-25, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania późne takie jak uszkodzenie narządu wzroku (retinopatia), nerek (nefropatia), obwodowego układu nerwowego (neuropatia), są charakterystyczne dla źle wyrównanej i długotrwającej cukrzycy. Wynikają one z patologii w drobnych naczyniach siatkówki, nerek. Schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej jest nadal najczęstszą przyczyną leczenia nerkozastępczego w Polsce. Pacjenci z cukrzycą mają kilkakrotnie większe ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, wylewu krwi do mózgu. Powikłania te wynikające z przyspieszonej makroangiopatii są najczęstszą przyczyną zgonów.


  39/62

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Diabetes type 2 in children and adolescents.
  Autorzy: Kuś Artur, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.34-36, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapadalność dzieci na cukrzycę typu 2 w Polsce rośnie od kilku lat. Do najważniejszych czynników ryzyka zachorowania na tę chorobę należą czynniki genetyczne, otyłość, nieprawidłowa dieta, obecność cukrzycy u krewnych pierwszego stopnia, zaburzenia gospodarki węglowodanowej w okresie okołoporodowym, zarówno niska jak i wysoka urodzeniowa masa ciała. Cukrzyca typu dorosłych u dzieci (MODY) jest uwarunkowana mutacjami pojedyńczych genów. Dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący, a pierwsze objawy występują najczęściej u nastolatków. Do chwili obecnej poznano pięć różnych mutacji genowych odpowiedzialnych za wystąpienie tej postaci cukrzycy. Uważa się, że cukrzyca typu MODY stanowi około 20 proc. wszystkich przypadków cukrzycy. Dane epidemiologiczne w Polsce dotyczące tej cukrzycy są nie do końca znane. Często cukrzyca typu MODY nie jest prawidłowo rozpoznawana i mylnie diagnozowana jako typ 1 cukrzycy.


  40/62

  Tytuł oryginału: Rola pojedynczego kompleksu MHC/peptyd w pozytywnej selekcji limfocytów T CD4+ w grasicy u myszy : praca doktorska
  Autorzy: Pacholczyk Rafał, Kuśnierczyk Piotr (promot.).; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda we Wrocławiu, Medical College Institute of Molecular Medicine and Genetics in Augusta, Georgia
  Źródło: 2002, [3], III, 90 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  41/62

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli u dorosłych. Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians, American College of Physicians-American Society of Internal Medicine i Infectious Diseases Society of America].
  Autorzy: Kuś Jan, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 3 s.62-64, bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 134 : 518-529
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/62

  Tytuł oryginału: Transcriptional activity of gene P53 and H2b/H4 histone encoding genes as molecular markers in vulvar carcinoma at various stages of advancement of the neoplastic process.
  Autorzy: Paul M., Mazurek U., Kuśmierz D., Wilczok T., Witek A.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.287-291, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Subjects: P53 overexpression or mutations correlate with poor prognosis and high prolifeartive activity in human tumors. Aim. The aim of the study was to evaluate the usefulness of P53 and histone 2Hb/H4 genes expression level as a marker of vulvar carcinoma. Material and methods: The level of P53, 2Hb and H4 mRNA was estimated using RT-QPCR method in vilvar carcinoma (n = 27) at vartious stages of advancement of the neoplastic process. Results: In our experiments the average H2b and H4 genes expression was significantly higher lymph nodes in comparison of normal lymph nodes. Ca vulvae G2 showed significantly higher P53, H2b and H4 mRNA levels than normalk tissues. Ca vulvae G3 showed higher P53 and H2b mRNA levels and lower H4 mRNA level than normal tissues. Conclusion: The results confirm advantage of estimation of P53, 2Hb and mRNA levels as a marker of vulvar carcinoma. Overexpression of H2b encoding gene appears to be connected with genetic instability.


  43/62

  Tytuł oryginału: Zastosowanie różnych elementów mocujących przeszczep więzadła krzyżowego przedniego
  Autorzy: Świąder Piotr, Kuś Wojciech Maria, Wiśniewski Włodzimierz, Strzelczyk Piotr, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.225-226, tab., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/62

  Tytuł oryginału: Wpływ współistniejących uszkodzeń stawu kolanowego na wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
  Autorzy: Strzelczyk Piotr, Kuś Wojciech Maria, Świąder Piotr, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.227-228, tab., bibliogr. 6 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/62

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia operacyjnego złamań rzepki
  Autorzy: Wiśniewski W., Świątkowski J., Kuś W. M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.291-292, bibliogr. 11 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  46/62

  Tytuł oryginału: Effect of sound source position on learning and performance of auditory delayed matching-to-sample task in dogs.
  Autorzy: Kuśmierek Paweł, Kowalska Danuta M.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.251-262, il., bibliogr. s. 261-262
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spatial adjacency of stimulus source and response site has been proven important for learning of simple behavioural tasks, including auditory quality and location discrimination. We investigated effect of sound source position (adjacent or not adjacent to manipulanda) on learning and performance of a complex auditory recognition memory task. Spatial adjacency of stimuli and manipulanda imporved learning of a simple auditory directional task, which was an intermediate stage of training. In contrast, no improvement of learning and performance of the recognition task was found.


  47/62

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją mezjalną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with mesial position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.681-687, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją mezjalną (III klasa Angle'a) ocenianych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej na zdjęciach bocznych głowy. Metodami Bj”rka, Sassouniego i Schwarza zanalizowano 27 teleradiogramy w projekcji bocznej pacjentów z kliniczną III klasą Angle'a. Wzorzec stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwartrza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. W badanym materiale stwierdzono wiele parametrów różnicujących tę grupę od wzorca. Zaburzenia morfologii dotyczyły szczęki, jak i żuchwy. W badanej grupie wad zgryzu z okluzją mezjalną stwierdzono cechy kompensujące wadę polegające na przechyleniu dolnych siekaczy i zwiększeniu wartości kąta żuchwy oraz kąta nachylenia żuchwy do podstawy czaszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to find out what morphological types can be described on lateral cephalograms within the group of patients with clinically defined mesial occlusion (Angles class III) Bj”rk, Sassouni and Schwarz methods were used to analyse 27 lateral cephalograms of patients with clinically - diagnosed Angles class III. As a control group, mean values of Bj”rk, Sassouni and Schwarz analysis were used. All measurements were analysed statistically. In the material studied, many parameters were found to differ significantly from those of the control group. Disorders of morphology were found in both the maxilla and the mandible. Compensatory mechanisms were observed in the examined group: retroclination of the lower incisors, an increased mandibular angle (gonion) and a steep inclination of the mandible to the anterior cranial base.


  48/62

  Tytuł oryginału: Ocena ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki w świetle zasad medycyny "opartej na faktach".
  Opracowanie edytorskie: Kuśnierz-Cabala Beata (Oprac.).
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (2) s.16, bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  49/62

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych. Cz. 3. Wytyczne British Thoracic Society].
  Autorzy: Hryniewicz Waleria, Kuś Jan
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (12) s.140, 143-145, bibliogr. 9 poz. - Tł. artyk z czas. Thorax 2001; 56 suppl. 4 : iv35-iv64
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  50/62

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka operacyjnego leczenia tętniaków aorty brzusznej w materiale własnym
  Autorzy: Motyka Marek, Pietraszek Krzysztof, Kuśmierz Janusz, Walas Ryszard, Kocot Arkadiusz, Warzocha Ireneusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.280-285, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  51/62

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki leczenia zakażonych protez aortalnych w materiale własnym
  Autorzy: Motyka Marek, Cieślik Zbigniew, Walas Ryszard, Warzocha Ireneusz, Kuśmierz Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.321-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  52/62

  Tytuł oryginału: Ocena mikrokrążenia w zespole pozakrzepowym na podstawie oksykapnometrii przezskórnej
  Autorzy: Motyka Marek, Kocot Arkadiusz, Kuśmierz Janusz, Walas Ryszard, Cieślik Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.346-350, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  53/62

  Tytuł oryginału: Miejsce laparostomii w leczeniu ostrych schorzeń jamy brzusznej
  Autorzy: Motyka Marek, Walas Ryszard, Cieślik Zbigniew, Kuśmierz Janusz, Warzocha Ireneusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.359-362, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  54/62

  Tytuł oryginału: Korelacje pomiędzy ekspresją mRNA histonów H2B i H4 oraz mRNA receptorów kinin B1 i B2 wyznaczanymi metodą QRT-PCR (Taq Man) w raku sromu.
  Tytuł angielski: Correlation between the expression of mRNA of histones H2B and H4 and mRNA of kinin receptors B1 and B2 assessed by QRT PCR (TaqMan) in vulvar cancer.
  Autorzy: Olejek Anita, Mazurek Urszula, Kuśmierz Dariusz, Michalska Agnieszka, Wilczok Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.897-903, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono korelację pomiędzy ekspresją mRNA histonów H2B i H4 - markerów proliferacji komórek oraz mRNA receptorów kinin B1 i B2 - markerów stanu zapalengo. Wykazany związek pomiędzy ekspresją tych genów wskazuje na udział obu grup genów w procesie nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Histones are involved in process of proliferation and differentiation of the cells. In many lesions the expression of mRNA of histones is a marker of proliferation. The expression of kinin receptors B1 and B2 coexist with inflammatory processes, but in some studies the expression of these receptors was found to influence the growth and differentiation of different cells. Design: In search of proliferation markers in squamous cell vulvar cancer we have analysed the correlation between the expression of the mRNA of histone H2B and H4 and mRNA of kinin receptors B1 and B2. Materials and Methods: The specimen obtained from 46 women operated for squamous cell vulvar cancer stages I to IV according to FIGO were analysed. RNA was extracted and the number of mRNA copies were assessed by QRT-PCR using ABI PRISM TM 7700 (TaqMan). Results: The results obtained in this study indicate a statistically signifciant correlation between mRNA B1 and mRNA H4 (p 0,01), B2 and histone H4 (p 0,01) B1 and histone H2B (p 0,01). Conclusions: The expression of mRNA of histones and kinins receptors may reflects the dynamics of neoplastic growth in vulvar cancer.


  55/62

  Tytuł oryginału: Gruźlica - sytuacja epidemiologiczna oraz współczesne poglądy na leczenie i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Tuberculosis - epidemiology, current status of treatment and opinions on prevention.
  Autorzy: Kuś Jan
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.26-29, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis remains a disease which has enormous influence on the health status of the global population. The World Health Organization estimates that one-third of the population is infected with Mycobacterium tuberculosis resulting in 8 million new cases of tuberculosis every year. The incidence of tuberculosis in Poland is declining slowly reaching in 2001 27,6 new cases per 100 000 population. This rate is much higher than in developed European countries and lower than in Baltic Republics, Belarus and Russian Federation. Contemporary treatment of tuberculosis is highly effective, provided the patient follows strictly the recommendations. The treatment must be supervised which means that every dose of drugs must be taken under direct observation of trained health care worker. Directly observed therapy known as DOT strategy is cost effective and should be a standard procedure in treatment of tuberculosis.


  56/62

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...


  57/62

  Tytuł oryginału: Effect of repeated treatment with reboxetine on the central ŕ1-adrenergic and dopaminergic receptors.
  Autorzy: Rogóż Zofia, Margas Wojciech, Skuza Grażyna, Solich Joanna, Kuśmider Maciej, Dziedzicka-Wasylewska Marta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.593-603, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Reboxetine (REB) is a member of a new class of antidepressants drugs, which selectively inhibit the neuronal reuptake of noradrenaline. It is devoid of any affinity for neurotransmitter receptors nor does it inhibit monoamine oxidases A or B. Since our earlier studies have shown that antidepressant drugs administered repeatedly increase the responsiveness of ŕ1-adrenergic receptors and induce the up-regulation of postsynaptic dopamine D2/D3 receptors in the rat brain, we designed the present experiments to determine whether repeated administration of REB evokes similar effects. The experiments were carried out on male Wistar rats. REB was administered at a dose of 10 mg/kg (or 30 mg/kg in some cases) once or repeatedly (twice daily for 14 days). The obtained results show that REB administered repeatedly increased exploratory behavior induced by phenylephrine and potentiated the hyperlocomotion induced by D-amphetamine. These behavioral effects indicate the hyperresponsiveness of 1-adrenergic receptors. Biochemical studies did not show any changes in the binding parameters of [3H]prazosin (Bmax or Kd), but the ability of the ŕ1-adrenergic receptor agonist, phenylephrine, to complete for these sites was significantly increased upon repeated administration of REB. Locomotor activity induced by quinpirole was not changed, although there was a potentiation of 7-OH-DPAT-induced locomotor hypereactivity in rats receiving repeated administration of REB. At the same time no significant changes in the binding of [3H]quinpirole and [3H]7-OH-DPAT, or at the level of mRNA...


  58/62

  Tytuł oryginału: Diagnostyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV).
  Opracowanie edytorskie: Kuśnierz Beata (Oprac.), Anyszek Tomasz (oprac.).
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (6) s.55-58, tab.
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  59/62

  Tytuł oryginału: Wybór rodzaju fundoplikacji w laparoskopowym leczeniu choroby z zarzucania żołądkowo-przełykowego. [Streszczenie pracy doktorskiej].
  Autorzy: Kuśnierz Jerzy
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.30-31
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  60/62

  Tytuł oryginału: Ocena powtarzalności oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 metodą immunoenzymatyczną.
  Tytuł angielski: Evaluation of repeatability of enzymoimmunoassay of anti-A60 antibodies.
  Autorzy: Demkow Urszula, Zielonka Tadeusz M., Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Michałowska-Mitczuk Dorota, Soszka Anna, Boros Piotr, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Kuś Jan, Zwolska Zofia
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.101-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowane od wielu lat testy serologiczne nie znalazły jeszcze pełnego uznania i stałego miejsca w diagnostyce gruźlicy. W dużej mierze wiązało się to z trudnościami w uzyskaniu oczyszczonych i swoistych antygenów oraz użyciem mniej czułych i swoistych technik. Celem pracy była ocena powtarzalności oznaczenia przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 w klasie IgG, IgA i IgM metodą immunoenzymatyczną z określeniem przydatności w rozpoznawaniu gruźlicy. Pomiar miana przeciwciał wykonano dwukrotnie w surowicy 45 chorych, wśród których było 33 chorych na gruźlicę, 3 na mykobakteriozę i 9 na sarkoidozę. Przeciwciała przeciwprątkowe anty-A60 poznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA) używając odczynników produkcji ANDA-Biologicals. Dodatnie wyniki uzyskano u 41 proc. chorych na gruźlicę w teście IgG, 31 proc. dla IgA oraz 18 proc. dla IgM. Dodatnie wyniki stwierdzono również u 2 chorych na mykobakteriozę we wszystkich klasach oraz u 3 chorych na sarkoidozę w klasie IgG i IgA. Odsetek zgodnych wyników wynosił 92 proc., 88 proc. i 82 proc. dla odpowiedniego IgG, IgA i IgM. Natomiast istotne różnice w gęstości optycznej stwierdzono w 5 proc. dla IgG, 2 proc. dla IgA i 4 proc. dla IgM. Obserwowano bardzo wysoki współczynnik korelacji Pearsona dla obu pomiarów (odpowiednio 0,982 dla IgG, 0,995 dla IgA i 0,98 dla IgM). Ocena powtarzalności enzymatycznego testu służącego do wykrywania przeciwciał przeciwprątkowych wykazała dużą zgodność uzyskiwanych wyników. Wyniki potwierdziły, że testy serologiczne wykrywające przeciwciała przeciwprątkowe są powtarzalne, wiarygodne i przydatne w rozpoznawaniu gruźlicy. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Serology testing, in spite of many years of application, has not found its permanent palce in TB diagnosis yet. The goal of our study was to evaluate repeatability of enzymoimmunoassay measuring antibodies IgG, IgA and IgM anti-A60 antigen for its usefulness in tuberculosis diagnosis. Serologic response against A60 mycobacterial antigen in group of 45 patients (33 patients with tuberculosis, 3 patients with myocardia; infections other than tuberculosis - MOTT and 9 patients with sarcoidosis) was measured. Comercially availalble ELISA based kits against antigen A60 ANDA TB (ANDA-Biological, Strasburg) were used. Positive results of 41 p.c. for IgG, of 31 p.c. for IgA and of 18 p.c. for IgM were achieved. In addition, 2 positive results in MOTT for IgG, IgA and IGM and 3 positive results for IgG and IgA in sarcoidosis were shown. Percentage of consistent results was as follows: 92 p.c., 88 p.c. and 82 p.c. for IgG, IgA and IgM respectively. However there were significant differences in optical density of 5 p.c. for IgG, 2 p.c. for IgA and 4 p.c. for IgM. Furthermore, extermely high Pearson correlation coefficient was registered of 0.982 for IgG, 0.995 for IgA and 0.98 for IgM. Evaluation of repeatability of enzymatic test for determination of antibodies anti-A60 showed significant consistency of results. The results indicate that ELISA tests constitute a vaulable tool in diagnosis of tuberculosis.


  61/62

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  62/62

  Tytuł oryginału: Usprawnianie korekcyjne dzieci i młodzieży z zespołem Downa w świetle dysharmonii rozwoju somatycznego.
  Tytuł angielski: Corrective rehabilitation of children and youths with Down's syndrome in the light of disharmony of somatic development.
  Autorzy: Kuś Anna, Sadowska Ludwika, Mysłek Monika
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.65-86, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U wszystkich dzieci i młodzieży z zespołem Downa występują nieprawidłowości rozwoju posturalnego, które narastają wraz z wiekiem. Hipotonia i wiotkość układu więzadłowo-stawowo-kostnego to główna przyczyna warunkująca nabyte dysfunkcje i wady postawy, które najczęściej występują w postaci wad kończyn dolnych, nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa i deformacji klatki piersiowej. Badania pediatryczne, fizjoterapeutyczne i antropometryczne objęły 127 osób z zespołem Downa (ZD) w wieku od 3 do 18 lat, rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym, oraz 98 równowiekowych, nieusprawnianych dzieci zdrowych (GK). Profile morfologiczne dzieci z ZD wykazują budowę nieharmonijną. Duży deficyt wysokości ciała wynikający ze słabszego wzrastania kości długich, przy niewielkim deficycie masy ciała czyni sylwetkę dziecka z ZD niskorosłą, krótkokończynową, dobrze otłuszczoną, krępą. Stopy dzieci z ZD są bardzo krótkie, co przy prawidłowej szerokości i dodatkowo obniżonym sklepieniu podłużnym i poprzecznym stopy nadaje obraz wysoko zaawansowanego płaskostopia. W badanej grupie dzieci z ZD u 113 dzieci (89 proc.) występowały różnego rodzaju wady postawy, a w grupie kontrolnej u 12 dzieci (12.2 proc.). Wśród występujących wad postawy u dzieci z ZD dominuje płaskostopie i koślawość (76 proc.), patologia kręgosłupa (43 proc.) oraz klatki piersiowej 925 proc.). Wszystkie dzieci z ZD wymagają rehabilitacji i rewalidacji od niemowlęctwa. Pogłębiające się wraz z wiekiem patologie postawy obligują do wczesnego wprowadzenia indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych, które hamują rozwój wad i poprawiają funkcje stomatomotoryczne.

  Streszczenie angielskie: Posture development of children and youths with Down's syndrome is always abnormal and the disorder progresses with age. Hypotomia and flaccidity of ligament-osteoarticular system are the main causes of dysfunction and faulty posture, the most frequently occurring faults being malformation of lower limbs, incorrect spinal curvature and thorax deformations. Paediatric, physiotherapeutic and anthropometric examinations involved 127 subjects with Down's syndrome (DS) aged 3 - 18 years, rehablilitated as out-patients, as well as their 98 healthy peers (CG). Abnormal morphological profiles of DS children included disorders resulting from poor growth of long bones and distorted foot proportions. Most DS children (89 p.c.) but only 12 p.c. of control ones had faulty posture. Platypodia and valgity of knees (76 p.c.), and abnormalities of spine (43 p.c.) and thorax (25 p.c.), were the most common anatomical deformaties in DS children. All DS children required rehabilitation and revalidation since infacy. As the abnormalities of posture progress with age, it is of utmost importance that individual corrective exercises be introduced as early as possible.

  stosując format: