Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUŁAKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Poradnik dla kobiet po odjęciu piersi
Autorzy: Mika Krystyna A.
Opracowanie edytorskie: Kułakowski Andrzej (przedm.).
Wydanie: - Wyd. 7 popr. i rozszerz.
Źródło: - Warszawa, Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki" 2002, 27 s. : il., 21 cm.
Sygnatura GBL: 669,957

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca popularna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/11

  Tytuł oryginału: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - materiały konferencyjne.
  Opracowanie edytorskie: Stojcev Zoran (Przedm.), Szawłowski Andrzej W. (przedm.), Herman Krzysztof (przedm.), Koszarowski Tadeusz (przedm.), Kułakowski Andrzej (przedm.), Meder Janusz (przedm.).
  Źródło: Współcz. Onkol. [2002]: [6] supl. s.I-II, VII-XXI, 1-58, il., tab. - 819 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii OnkologicznejKonferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. nowotworów układu pokarmowego UstkaUstka 23-25.05.23-25.05. 20022002
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej


  3/11

  Tytuł oryginału: Postęp w wykrywaniu przedklinicznych zmian nowotworowych piersi - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Detectability of pre-clinical breast pathologies in own experience.
  Autorzy: Popiela Tadeusz J., Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Podsiadło-Kleinrok Beata, Owsiański Gerard, Młynarczyk Szymon
  Opracowanie edytorskie: Kułakowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.36-44, il., tab., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i rozpoznawany jest zwykle w zaawansowanych stadiach choroby. Wprowadzenie przesiewowych badań obrazowych zwiększyło liczbę wykrywanych podejrzanych zmian subklinicznych, wymagających precyzyjnej diagnostyki patomorfologicznej. Celem pracy była ocena użyteczności biopsjii mammotomicznej (BM) zarówno pod kontrolą mammografii, jak i usg w wykrywaniu przedklinicznego raka piersi. Materiał i metodyka. Biopsję mammotomicznąą i ultrasonograficzną wykonano odpowiednio u 99 (grupa I) i 23 pacjentek (grupa II). Wyniki. W obu grupach wykryto zarówno przedinwazyjne, jak i inwazyjne niepalpacyjne raki piersi w grupie I - 12 proc., w grupie II - 13 proc.; hiperplazję atypową odpowiednio 17 proc. i 4,3 proc. W pozostałych przypadkach stwierdzono zmiany łagodne. Wnioski. BM jest metodą alternatywną do biopsji chirurgicznej, zwłaszcza dla zmian niepalpacyjnych, jest minimalnie inwazyjna, z niewielkim ryzykiem powikłań. Jest metodą ambulatoryjną zapewniającą dobry efekt kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most frequently occurring malignancy among women in Poland usually detected at the advantages stage. The introduction of screening projects with the aim to detect this disease increased detectability of the pre-clinical lesions reqiuiring precise pathomorphological verifiication. Aim of the study was to evaluate the usefulness of mammotome biopsy (BM) guided by mammography and USG in the detection of the dectection of pre-clinical breast cancer. Material and methods. BM giuded by mammography and ultrasonography was performedd in 99 (group I) and 23 (group II) patients, respectively. Results. Pre-invasive and invasive non-palpable breast cancer was detected in 12 p.c. of group I patients, and in 13 p.c. of group II, atypical ductal hyperplasia in 17 p.c. and respectively and benign lesions in the remaining cases. Conclusions. BM is an alternative to open surgical biopsy, in detection of non-palpable lesions. It is minimally invasive method associated with low risk of complications. It can be performed on ambulatory basis, and ensures good cosmetics effects.


  4/11

  Tytuł oryginału: Programowana stymulacja komór.
  Tytuł angielski: Programmed ventricular stimulation.
  Autorzy: Kułakowski Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.119-122, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/11

  Tytuł oryginału: Późne potencjały komorowe.
  Tytuł angielski: Ventricular late potentials.
  Autorzy: Kułakowski Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.351-354, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/11

  Tytuł oryginału: 23 Konferencja North American Society for Pacing and Electrophysiology (NASPE), San Diego, 8-11 maja 2002.
  Autorzy: Kułakowski Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.658-659 - 23 Konferencja Północnoamerykańskiego Towarzystwa Elektorfizjologii i Stymulacji Serca (NASPE) San Diego 08-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Omdlenia - standardy postępowania (rozpoznanie i leczenie). Aktualne (2001) wytyczne European Society of Cardiology].
  Autorzy: Kułakowski Piotr
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.92-93 - Tł. artyk. z czas. European Heart Journal 2001; 22 : 1256-1306
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  8/11

  Tytuł oryginału: Pięćdziesiąt lat znajomości, wspólnej pracy i przyjaźni - wspomnienie o Tadeuszu Koszarowskim.
  Autorzy: Kułakowski Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.540-541, il.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Koszarowski
 • Tadeusz 1915-2002


  9/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Czerniak - metody zapobiegania, wczesnego rozpoznawania i leczenia u progu XXI wieku].
  Autorzy: Kułakowski Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (4) s.37-38, bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. CA Cancer Journal for Clinicians 2000; 50 : 215-236
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Rokowanie po zawale serca : wartość prognostyczna różnych metod oceny dyspersji repolaryzacji : praca doktorska
  Autorzy: Achremczyk Piotr, Kułakowski Piotr (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Kardiologii w Warszawie, Radomski Szpital Specjalistyczny Oddział Kardiologii
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 158 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Sygnatura GBL: 45/21043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie rejestrów arytmii w diagnostyce napadów kołatania serca : praca doktorska
  Autorzy: Makowska Ewa, Kułakowski Piotr (promot.).; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Klinika Kardiologii, w Warszawie
  Źródło: 2002, 65, [16] k. : il., tab., bibliogr. 83 poz.
  Sygnatura GBL: 45/21045

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: