Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KSIĄŻYK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wpływ sposobu karmienia na częstość występowania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego u niemowląt.
Tytuł angielski: Influence of breast feeding/cow's milk formula on frequency and intensity of gastroesophageal reflux in infants.
Autorzy: Rowicka Grażyna, Książyk Janusz
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu sposobu karmienia na rodzaj obserwowanych niekorzystnych objawów klinicznych, częstość rozpoznawania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego (o.ż.-p.) rozpoznawanego na podstawie badań dodatkowych: ultradźwiękowego, radiologicznego górnego odcinka przewodu pokarmowego, 24-godzinnego monitorowania pH przełyku. Badaniami objęto 58 niemowląt w wieku od 2 do 7 miesiąca życia (średnia wieku 4,9 mies., 33 chłopców i 25 dziewcząt). Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że sposób karmienia nie ma wpływu na rodzaj obserwowanych niekorzystnych objawów klinicznych, częstość występowania oraz nasilenie odpływu żołądkowo-przełykowego u niemowląt.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the influence of feeding, breast/cow's milk formula on adverse clinical symptoms, frequency and intensity of gastroesophageal reflux (GER) diagnosed by ultrasound, radiology of the upper part of the gastrointestinal tract and 24-hour pH monitoring. We observed 58 infants aged from 2 - 7 months (mean age 4.9 months, 33 boys and 25 girls) no influence of feeding breast/cow's milk formula on adverse clinical symptoms, frequency and intensity of gastroesophageal reflux in infants was found.


  2/12

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Probiotyki i prebiotyki w karcynogenezie.
  Tytuł angielski: Probiotics and prebiotics in carcinogenesis.
  Autorzy: Książyk Janusz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (1) s.61-62, bibliogr. 15 poz., sum. - Sympozjum nt. probiotyków i prebiotyków Warszawa 01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwój choroby nowotworowej jest wynikiem skłonności genetycznych i warunków środowiskowych. Nie możemy jeszcze w pełni wyjaśnić roli prebiotyków i probiotyków w chorobach nowotworowych, ale możemy mieć nadzieję, że ich zastosowanie wpłynie na częstość występowania raka i postęp w jego leczeniu.

  Streszczenie angielskie: Carcinogenesis results from genetic susceptibility and environmental factors. Weare not able to explain the role of prebiotics and probiotics in neoplastic disease but we hope that their use will influence on cancer incidence and management.


  4/12

  Tytuł oryginału: Odpływ żołądkowo-przełykowy u dzieci z przewlekłymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego i jego znaczenie kliniczne : praca doktorska
  Autorzy: Rowicka Grażyna, Książyk Janusz (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Klinika Pediatrii w Warszawie
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w pediatrii.
  Tytuł angielski: The use of percutaneous endoskopic gastrostomy (PEG) in paediatric patients.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata, Bogucki Krzysztof, Celińska-Cedro Danuta, Cedro Andrzej, Teisseyre Mikołaj, Woynarowski Marek, Książyk Janusz, Kierkuś Jarosław, Popińska Katarzyna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest od dawna uznaną i stosowaną metodą leczenia żywieniowego i odbarczania żołądka. Z jej wykonaniem wiąże się mniej powikłań, niż przy gastrostomii zakładanej klasyczną metodą chirurgiczną, czy przy przewlekłym żywieniu przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Najczęstszym wskazaniem do PEG jest encefalopatia przebiegająca z zaburzeniami połykania. Inną dużą grupą chorych do PeG są chorzy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono 7-letnie obserwacje dotyczące wskazań, powikłań i wykorzystania PEG założonych u 55 chorych.


  6/12

  Tytuł oryginału: Żywienie a odporność.
  Tytuł angielski: Nutrition and immunity.
  Autorzy: Książyk Janusz
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.204-208, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: On the basis of research done on the influence of nutrition on child's immunity it is possible to state that normal nutritional status of the pregnant woman and adequate quantitative and qualitative nutrition of the child are mandatory for the development of normal immunologic status. In life-threatening diseases with acute infection or chronic inflammation additional - beyond routine nutritional support - administering of glutamine (and perhaps also arginine) and long-chain polyunsaturated n-3 fatty acids, may positively influence the treatment. Probiotics and prebiotics may positively modify body's response for infection and allergenic factors.


  7/12

  Tytuł oryginału: Karmienie naturalne a rozwój.
  Tytuł angielski: Breast feeding and development.
  Autorzy: Książyk Janusz
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.218-222, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  8/12

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  9/12

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  10/12

  Tytuł oryginału: [VI Szkoła Pediatrii].
  Opracowanie edytorskie: Gutkowski P[iotr] (red), Grenda R[yszard] (red.), Jarosz-Chobot P[rzemysława] (red.), Książyk J[anusz] (red.).
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.504-597, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  11/12

  Tytuł oryginału: Żywienie - rozwój - odporność.
  Tytuł angielski: Nutrition - growth - immunity.
  Autorzy: Książyk Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.577-580, il., bibliogr. 44 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • niemowlęta
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Na rozwój płodu wpływają czynniki genetyczne, ale decydujące znaczenie ma zaopatrzenie płodu w tlen i substraty energetyczne. Niemowlęta karmione piersią mogą rosnąć wolniej po czwartym miesiącu życia, co jest sytuacją prawidłową. Rozwój dziecka zależy jednak nie tylko od tego, czym jest karmione, ale też jak jest karmione. Brak jest wystarczających dowodów, że dzieci karmione mlekiem adaptowanym w porównaniu do niemowląt karmionych naturalnie rozwijają się inaczej. Niemowlęta karmione mlekiem kobiecym w porównaniu do karmionych butelką są mniej narażone na wystąpienie nadwagi w dzieciństwie i okresie młodzieńczym. Niedokrwistość z niedoboru żelaza może skutkować zaburzeniami mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego. Odporność człowieka może mieć też związek ze stanem odżywienia od okresu życia płodowego.


  12/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozpoznawanie niewydolności trzustki u niemowląt].
  Autorzy: Książyk Janusz
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.112 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(3)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: