Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KSIĄŻEK
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Leczenie objawowe zespołu nerczycowego u dzieci
Autorzy: Książek Joanna
Źródło: W: Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.16-21 - Konferencja pt. Nefrologia dziecięca w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 26.10. 2002
Sygnatura GBL: 820,221

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/19

  Tytuł oryginału: Dwoista natura tlenku azotu w patogenezie nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Dual role of nitric oxide in the pathogenesis of diabetic nephropathy.
  Autorzy: Książek Krzysztof, Witowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.153-157, il., tab., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tlenek azotu (NO) jest mediatorem odgrywającym zasadniczą rolę zarówno w fizjologii, jak i patologii nerek. W przypadku nefropatii cukrzycowej NO może wywierać zarówno działanie destrukcyjne (hiperfiltracja, uszkodzenie tkanek przez nitrujące pochodne), jak i ochronne (zmniejszenie ekspresji TGF-á i akumulacji macierzy pozakomórkowej, hamowanie agregacji płytek krwi). W niniejszej pracy omawiamy mechanizmy, leżące u podstaw tych pozornie sprzecznych efektów.

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is a key mediator in renal physiology and pathology. In diabetic nephropathy, NO may exert destructive effects (hyperfiltration, peroxynitrate-mediated tissue injury) as well as exhibit certain protective properties (reduced TGF-á expression and extracellular matrix expansion, inhibition of platelet aggregation). Hare, we briefly review the biochemistry and pathophysiology of NO, and discuss the mechanisms underlying the contrasting effects of NO in diabetic nephropathy.


  3/19

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  4/19

  Tytuł oryginału: Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the prostate after renal transplantation. A case report.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Ciechan Janusz, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Siezieniewska-Sikorska Zofia, Bar Krzysztof, Książek Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.84-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia
 • urologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Narażenie na zakażenie prątkami Mycobacterium tuberculosis lub uaktywnienie się istniejącego piewotnego ogniska występuje najczęściej po przeszczepie nerki z chwilą rozpoczęcia terapii immunosupresyjnej. Rozpoznanie procesu swoistego jest jednak niejednokrotnie trudne. Przedstawiono przypadek chorego, będącego po zabiegu przeszczepienia nerki, u którego - podejrzewajac proces nowotworowy stercza - stwierdzon biopsją rdzeniową typową ziarninę gruźliczą w obrębie tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis is one severe infectious complications in patients after renal transplantation. The risk of dissemination is high in these group of patietns, but clinical symptoms are weak and nonspecific. Tubreculosis has been often described in kidney transplant recipients as an infection with predominantly pulomunary involvement. We now report a rare case of tuberculosis of the prostate in a patient after renal transplantation.


  5/19

  Tytuł oryginału: Stan nawodnienia i osmolalności u pacjentów dializowanych.
  Tytuł angielski: Hydration and osmolality status in dialysed patients.
  Autorzy: Swatkowski Andrzej, Książek Andrzej, Załuska Wojciech
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.113-116, bibliogr. 34 poz., sum. - 4 Krakowskie Dni Dializoterapii - sesja pt. Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u dializowanych Kraków 07-09.09. 2000
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ocena kliniczna stanu nawodnienia będąca podstawą właściwego prowadzenia pacjentów przewlekle dializowanych nie zawsze jest obiektywna. Zmusza to badaczy do znalezienia metod wspomagających ocenę kliniczną. Obecnie najczęściej stosowane są metody biochemiczne (oznaczanie stężenia cGMP lub ANP), bioimpedencja ciała ludzkiego, średnia żyły głównej dolnej oraz indeks zapadania się, pomiar objętości krwi krążącej. Jednak również te metody mogą w pewnych warunkach mylnie określać stan nawodnienia. Jednak dializa jest to nie tylko usuwanie płynów ale przede wszystkim usuwanie produktów przemiany materii, a przez to ingerencja w stan osmolalności osocza. Zmiany osmolalności mogą wpływać na dystrybucję płynów w obrębie poszczególnych przedziałów. Niewłaściwe przesunięcia płynów podczas hemodializy mogą powodować niekorzystne objawy uboczne. Głównym sposobem stabilizacji osmolalności jest profilowanie sodu w płynie dializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Clinical assessment of hydration state, which is one of the main points of proper management of chronically dialysed patients, is not always objective. This stimulates the search for some methods supporting clinical interpretation. The most frequently used methods are biochemical methods (cGMP or ANP assessment), bioimpedance of human body, blood volume measurements, inferior cava diameter and collapsibility index. These methods can however in some circumstances not properly assess hydration state. Dialysis through removal of metabolic waste products influences plasma osmolality. Osmolality changes can influence fluid distribution in water comparatments which can result in side effects. The main method of osmolal stabilization is sodium profilling during hemodialysis.


  6/19

  Tytuł oryginału: Znaczenie sodu w hemodializie.
  Tytuł angielski: The role of sodium in haemodialysis.
  Autorzy: Książek Andrzej, Książek Piotr, Swatowski Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.117-119, il., bibliogr. 38 poz., sum. - 4 Krakowskie Dni Dializoterapii - sesja pt. Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u dializowanych Kraków 07-09.09. 2000
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wydalanie sodu w warunkach fizjologicznych zależy od jego ilości przyjętej w diecie. U chorych z niewydolnością nerek regulacja ta jest zaburzona. Sód jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na regulację osmolalności i stanu wolemii u chorych hemodializowanych. Brak zdolności regulacji zawartości sodu w organizmie spowodowany niewydolnością nerek wymaga odpowiedniego bilansowania oraz odpowiedniego schematu dializoterapii. Utrzymanie wlaściwego bilansu sodowego oraz właściwa technika jego usuwania pomaga w utrzymaniu pacjenta we właściwej wolemii oraz sprzyja unikaniu niestabilności śróddializacyjnej. Najlepszym sposobem uzyskania tego jest stosowanie profili sodowych w czasie hemodializy.

  Streszczenie angielskie: Sodium excretion in physiological conditions depends on amout ingested with diet. In patients with renal insufficiency, this regulation is disturbed. Sodium is a very important factor influencing regulation of osmolality and volemic status in hemodialysed patients. The lack of sodium regulation in patients with chronic renal failure requests application of proper balance and adequate dialysis. The maintenance of sodium balance and technique of its removing helps in achievement of adequate volemic status and helps to avoid intradialytic instability. The best method of obtaining it is sodium profiling during dialysis procedure.


  7/19

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  8/19

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  9/19

  Tytuł oryginału: Nefrotoksyczność Cyklosporyny A u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: The nephrotoxicity of Cyclosporine A in children with nephrotic syndrome.
  Autorzy: Jarmużek Wioletta, Książek Joanna, Grenda Ryszard, Litwin Mieczysław, Gorzkowska-Paczwa Małgorzata, Wożniewicz Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.635-640, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 33 dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w wieku od 9 miesięcy do 15 lat (śr. 4,3 lat), po 9 - 54 (śr. 24) miesiącach leczenia Cyklosporyną A (CsA) wykonano kontrolną biopsję nerki. Na podstawie wstępnej biopsji zmiany minimalne (z.m.) rozpoznano u 9 dzieci, u 10 rozplem mezangium (r.m.) i u 3 ogniskowe szkliwienie kłebuszków (o.s.k.). U 11 dzieci wstępnej biopsji nie wykonano, a po leczeniu u 6 rozpoznano z.m., u 4 - r.m. i u 1- o.s.k. W 22 biopsjach kontrolnych stiwerdzono progresję zmian w kierunku o.s.k. u 6 dzieci ze z.m. i u 3 dzieci z r.m. Typowe dla toksycznegoo działąnia CsA zmiany stwierdzono u 9 (27,3 proc.) dzieci. Zakwalifikowano je do grupy I. Chorych, u których nie stwierdzono objawów nefrotoksyczności CsA w biopsji zakwalifikowano do grupy II. Hiperurikiemia wstępowała częściej u chorych z grupy I (77,7 proc. vs 20,1 proc.), hipomagnezemia u 56 porc. vs 46 proc., a hiperkaliemia tylko u 22 proc. dzieci z grupy I. U 4 (12 proc.) dzieci wystąpiła schyłkowa niewydolność nerek. Średnia dawka CsA (4,7 vs 4,6 mg/kg m.c./24) i poziom leku we krwi (119 vs 135 ng/ml) były w obu grupach podobne. Stały białkomocz stwierdzano u 78 proc. chorych z grupy I i u 11 proc. chorych z grupy II. Inne objawy niepożądane leczenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze obserwowano u 19 (57,5 proc.), nadmierne owłosienie u 21 (63,6 proc.) i przerost dziaseł u 11 (33,3 proc.) dzieci. Zmiany morfologiczne będące wyrazem nefrotoksyczności CsA występowały częściej u tych dzieci, u których nie uzyskano pełnej remisji.

  Streszczenie angielskie: In 33 children with nephrotic syndrome aged from 9 months to 15 years (mean 4,3 years) renal biopsy was performed after 9-54 (mean 24) months of Cyclosporine A (CsA) treatment. In 9 children the first biopsy revealed minimal changes (m.ch.), in 10 mesangial proliferative (m.p.) and in 3 focal sclerosing glomerulonephritis (f.s.g.n.). In 11 children no initial biopsy was performed and in the post-treatment biopsy m.ch. was diagnosed in 6, m.p. in 4 and f.s.g.n. in 1. Progress to f.s.g.s. was found in 22 children (in 6 with m.ch. and 3 with m.p.). Interstitial lesions and tubular injury as CsA nephrotoxicity was noted in 9 (27.3 proc.) children, regarded as group I. The patients without morphological signs of CsA nephrotoxicity were regarded as group II. In group I hyperuricaemia was present in 77.7 p.c. (vs. 20.1 p.c.), hypomagnesemia in 56 p.c. (vs 46 p.c.), hyperkaliemia in 22 p.c. (vs. 0 p.c.) of children. Four patients (12 p.c.) developed end-stage renal failure. No significant differences of teh mean values of CsA doses (4.7 vs. 4.6 mg/kg b.w./24 h) and CsA blood level (119 vs. 135 ng/ml) were observed. Persistent proteinuria was observed in 78 p.c. of patients in group I vs. 11 p.c. in group II. Other side effects such as hypertension were observed in 19 (57.5 p.c.), hypertrichosis in 21 (63.6 p.c.) and gingival hyperplasia in 11 (33.3 p.c.) of children. Signs of histological CsA nephrotoxicity were found more frequently in children with only partial remission.


  10/19

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  11/19

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty metabolizmu homocysteiny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Some aspects of homocysteine metabolism in hemodialysis patients.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Buraczyńska Monika, Wawrzycki Sławomir, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Książek Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1041-1047, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Homocysteina (Hcy), pośredni metabolit metioniny (Met) jest uznanym czynnikiem miażdżycogennymm, mającym istotny wpływ na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Konieczne są więc prawidłowo funkcjonujące procesy biochemiczne uczestniczące w metabolizmie Hcy i utrzymaniu jej prawidłowego stężenia w surowicy krwi. Wiadomo, że zarówno czynniki nabyte w postaci niedoboru witamin, jak i wrodzone, związane z mutacją genów kodujących enzymy uczestniczące w kolejnych etapach metabolizmu Hcy powodują podwyższenie stężenia Hcy w surowicy krwi chorych leczonych przewlekle hemodializą (HD). Nie można wykluczyć, że nieprawidłowe stężenia aminokwasów egzo- lub endogennych stwierdzane w surowicy krwi chorych przewlekle hemodializowanych mogą mieć związek z występującą w tej grupie chorych hiperhomocysteinemią. Celem badań podjętych u chorych leczonych HD była ocena wybranych aspektów metabolizmu Hcy. Analizie poddano polimorfizm genu kodującego reduktazę metylenotetrahydrofolanu (MTHFR), enzymu uczestniczącego w remetylacji Hcy oraz badano wpływ mutacji MTHFR na stężenie Hcy w surowicy chorych. Ponadto zbadano w surowicy chorych i zdrowych stężenia puli wszystkich aminokwasów raz aminokwasów uczestniczących w poszczególnych etapach metabolizmu Hcy: metioniny (Met), seryny (Ser), cysteiny (Cyst) oraz tauryny (Tau). Badania wykonano u 71 chorych leczonych HD (35 mężczyzn i 36 kobiet), średnia wieku 56,2 ń 11,24 lat. Byli oni dializowani przez średnio 87,7 ń 84,7 miesięcy. Grupę ...

  Streszczenie angielskie: Homocysteine (Hcy) is a non-protein forming sulfur amino acid, synthesised from methionine (Met), whose metabolism is at the junction of two metabolic pathways: remethylation and transsulfuration. Increased Hcy serum concentration is a well established independent risk factor of cardiovascular diseases and a known feature of end stage renal disease. Hcy plasma level is influenced by folate, vitamin B6 and genetic factors. mutation C677T in gene encoding methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), an enzyme involved in Hcy remethylation has been associated with elevated Hcy in homozygous carriers (TT genotype). Several amino acids take part in metabolism of Hcy. There are abnormalities of concentration of the non essential and essential and essential of amino acids in serum of patietns treated with hemodialysis (HD). It is possible that these abnormalities of amino acids can change the Hcy metabolism. The aim of this study was the evaluation of some aspects of Hcy metabolism. We examined the MTHFR gene polymorphism and its relationship with plasma Hcy cocnentration. The plasma levels of totoal amino acids and amino acids connected with Hcy metabolism: methionine (Met), seryne (Ser), cysteine (Cyst) and tauryne (Tau) were evaluated in hemodialaysis patietns. The study was conducted in 71 (35 male, 36 female) patietns, mean age 56,2 ń 12,4 years. They were dialysed for a mean duration of 87,7 ń 84,7 months (Range 2-302). The control group (CG) in which Hcy and amino ...


  12/19

  Tytuł oryginału: Metody leczenia zespołu nerczycowego u dzieci.
  Autorzy: Książek Joanna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.539-544, tab., bibliogr. 36 poz. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/19

  Tytuł oryginału: Pięć dróg do jatrogennej hiperpotasemii zagrażającej życiu - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Five ways leading to life threatening iatrogenic hyperpotassemia - case report.
  Autorzy: Jaroszyński Andrzej J., Dragan Michał, Książek Andrzej
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.189-196, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opisy 5 przypadków jatrogennej hiperpotasemii, będących następstwem różnych mechanizmów.

  Streszczenie angielskie: Drug-induced iatrogenic hyperkalemia may directly threaten life. It may be encountered by physicians of all specialities; therefore, the article presents 5 different cases of life threatening iatrogenic hyperpotassemia caused by various pathomechanisms. Special attention was paid to the factors predisponing for hyperpotassemia, such as: renal function impairment, old age of patients or diabetes. Based on the cases described the most important groups of drugs were discussed (ACE inhibitors, potassium saving diuretics, trimethoprim, hypolipomizing drugs - statine and fibrates, á-blokers, non-steroids anti-inflammatory drugs) which may lead to the increase in pottassium concentration in blood serum.


  14/19

  Tytuł oryginału: Usprawnianie oddechowe - interdyscyplinarny standard opieki nad pacjentem torakochirurgicznym
  Autorzy: Książek Janina, Skokowski Jan, Matusiak Dagmara
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.363-368, tab., bibligor. 6 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/19

  Tytuł oryginału: Influence of the hepatocellular damage on the clinical usefulness of biochemical markers of bone matabolism and parathormon in haemodialysed patients.
  Autorzy: Jaroszyński Andrzej J., Książek Andrzej, Załuska Wojciech
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR652-CR656, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The present study was undertaken to determine if hepatitis C virus (HCV) and cytomegalovirus (CMV) infections, as well as biochemical indices of liver damage, can significantly influence the relationships occurring between markers of bone formation, resorption and PTH in hemodialysis patients. Material/Methods: 76 HD patients were tested for anti-HCV and anti-CMV antibodies. Serum intact PTH osteocalcin, total and bone isoenzyme of alkaline phosphatase, and plasma tartrate-resistant acid phosphatase were determined as bone metabolism indices. Serum alanine aminotransferase (ALT) and gamma-glutamyl transferase (ć-GT) were measured as markers of hepatocyte function. The patients were divided into subgroups according to serological and enzymatic status. Results: 37 patients were anti-HCV positive, 61 were anti-CMV positive, and 35 were both anti-HCV and anti-CMV positive. 13 patients were free of viruses. Elevated ALT and ć-GT activity was found in 26 and 15 patients respectively. Indices of bone formation, resorption and pTH values showed no signficance differences in the respective subgroups. markers of bone formation significantly correlated with one another, as well as markers of bone resorption and intact PTH in all patients. In the subgroup of patients with increased ć-GT activity, significant differences were found in the slopes of the regression lines occurring in most of the estimated correlations in comparison with all other subgroups. Conclusions: In renal osteodystrophy, hepatocellular damage indicated by an increase of ć-GT influences the relationship between the biochemical markers of bone metabolism and parathormone levels, but the presence of anti-HCV and anti-CMV antibodies does not.


  16/19

  Tytuł oryginału: Czy infekcja Helicobacter pylori u chorych przewlekle hemodializowanych ma związek ze stężeniem gastryny w surowicy krwi?
  Tytuł angielski: Are there relationships between Helicobacter pylori infection and gastrin levels in long term hemodialysed patients?
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Książek Andrzej, Majdan Maria, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Mierzicki Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.977-979, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Infekcja Helicobacter pylori jest istotnie patogenetycznie związana z różnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wcześniejsze prowadzone przez nas badania wykonane u chorychy przewlekle hemodializowancyh (HD) nie wykazały istnienia zależności między nieprawidłowym stężeniem parathormonu (PTH) a zakażeniem H. pylori. Celem obecnie przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje związek między stężeniem gastryny a zakażneiem H. pylori u chorych hemodializowanych. Oceną objęto 65 chorych, średnia wieku 49 ń 12 lat, leczonych HD przez średnio 103 miesiące (zakres 4-288). Grupę kontrolną (GK) stanowiło 15 zdrowych, średnia wieku 38 ń 8 lat. U wszystkich badanych oznaczono w surowicy krwi stężenia (st): gastryny (G), przeciwciał IgG przeciw H. pylori oraz parathormonu (PTH). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanej grupie chorych średnie st. G w surowicy wynosiło 155,37 ń 235,4 pg/ml i było oznamiennie wyższe w porównaniu z wartościami uzyskanymi w GK (87,97 ń 9,5 pg/ml, p 0,01). Nie zaobserwowano znamiennych różnic między średnimi wartościami stężeń przeciwciał IgG przeciw H. pylori w obu badanych grupach. Wartości te wynosiły odpowiednio: 88,2 ń 80,0 U/ml (GK) oraz 91,34 ń 66,8 U/ml (HD). Wykazano również istnienie dodatniej korelacji między st. przeciwciał IgG przeciw H. pylori a stężeniem gastryny (r = 0,315, p 0,001). Nie stwierdzono istotnych zależności między st. G oraz st. PTH, jak również między st. ...

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (H. pylori) infection in patients with chronic renal failure plays an important role in the pathogenesis of upper gastrointestinal tract diseases. In our earlier study we did not find significant relationship between parathormone (PTH) concentration abnormalities and H. pylroi infection inhemodialyssis patietns (HD pts). The aim of our present study was to examine other parameters and interrelationships between them, connected with H. pylori infection in HD pts. Tee serum concentration of the following substances were measrued: gastrin (G) parathormone (PTH), and IgG antibodies against H. pylori. The study was conducted in 65 (36 M, 29 F) stable HD pts: age 49 ń 12 years, dialysed from 6 to 288 months. The control group (CG) consisted of 15 healthy people, mean age 38 ń 8 years. The mean concentration of serum PTH serum was significantly higher in HD pts than in CG (538 ń 520 vs 35 ń 9.3 pg/ ml, p 0,001). The mean concentration of gastrin in serun was significantly higher in HD pts than in CG (155.37 ń 235.4 vs 87.97 ń 9.5 pg/ml, p 0,01). The mean concentrations of IgG antibodies against IgG H. pylori was similar in HD pts and CG (88.1 ń 80.0 vs 91.34 ń 66.8 U/ml). We found significant positive correlation between IgG antibodies against H. pylori infection and gastrin level in serum of HD pts (r = 0.315, p 0,001). We did not find significant correlation between concentrations: PTH vs G and PTH vs IgG against H. pylori. Conclusion: ...


  17/19

  Tytuł oryginału: Akwaporyny - specyficzne komórkowe kanały wodne - w nerkowej regulacji gospodarki wodnej.
  Tytuł angielski: Aquaporin water channels in water balance regulation in the kidney.
  Autorzy: Książek Krzysztof, Witowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1013-1017, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Akwaporyny stanowią rodzinę małocząsteczkowych, przezbłonowych kanałów wodnych, odpowiedzialnych za wybiórczy transport wody przez błony komórkowe. Odkrycie akwaporyn pozwoliło wyjaśnić mechanizm niezwykle efektywnej resorpcji wody w nerce i jej regulację przez wazopresynę. W nerkach występuje co najmniej 7 typó akwaporyn, zlokalizowanych w różnych częściach nefronu. AQP1 dominuje w nabłonku cewki bliższej i ramienia zstępującego pętli Henlego, natomiast AQP2, AQp3 i AQP4 wytstępują w nabłonku cewki zbiorczej. Szczególną rolę w procesie zagęszczania moczu pełni AQP2, która jest regulowana przez wazopresynę. W stanach zaburzonego bilansu wodnego obserwuje się znaczne zmiany w rozmieszczeniu i funkcji nerkowych akwaporyn. Zmniejszona ekspresja akwaporyn. Zmniejszona ekspresja akwaporyn towarzyszy zaburzeniom zagęszczania moczu i poliurii w różnych formach moczówki prostej i niewydolnosci nerek. Podwyższony poziom nerkowych akwaporyn stwierdza się natomiast w stanach przebiegających z nadmierną retencją wody, np. w niewydolności krążenia, marskości wątroby i zespole nieprawidowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Poznanie struktury i funkcji akwaporyn może mieć zatem istotne znaczenie w terapii zaburzeń gospodarki wodnej ustroju.

  Streszczenie angielskie: The aquaporins (AQP) are a family of small transmembrane water channels. THe discovery of AQP has provided insight into molecula mechanisms underlying renal water absorptio and its regulation by vasopressin. Seven types of AQP have been identified in the kidney. AQP1 has been localized in the proximal tubule and descending thin limb, while AQP2, AQP3, and AQP4 are expressed inthe collecting duct. Of these isoforms, AQP2 expression and intracellular trafficking is tightly regulated by vasopressin. Decreased expression of renal AQP has been detected in several disorders associated with polyuria and impaired ability to concentrate urine, as exemplified by nephrogenic diabetes insipidus or renal failure. In contrast, increased expression of AQQP is seen in conditions leading to water retention, such as congestive heart failure, liver cirrhosis, and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone seceretion. Thus, the understanding of molecular structure and function of aquaporins may have important implications for therapy of water balance disorders.


  18/19

  Tytuł oryginału: Zaburzenia metaboliczne u pacjentów leczonych hemodializą - scyntygrafia kości i markery obrotu kostnego.
  Tytuł angielski: Metabolic abnormalities in patients treated with haemodialysis - skeletal scintigraphy and bone turnover markers.
  Autorzy: Chrapko Beata, Książek Andrzej, Bednarek-Skublewska Anna, Tarkowska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.159-172, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteodystrofia nerkowa (ON) jest jednym z głównych problemów klinicznych u pacjentów hemodializowanych. Celem pracy była korelacja scyntygrafii kości z biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Materiał kliniczny stanowiło 23 pacjentów hemodializowanych w wieku od 33 do 72 lat. U wszystkich pacjentów określano we krwi stężenie: osteocalcyny (BGP), parathormonu (iPTH), á-2 mikroglobuliny (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH, metodami RIA, IRMA oraz chemiluminescencji. Ponadto przeprowadzono scyntygrafię kości metodą całego ciała, po 2,5 godzinach po dożylnej iniekcji MDP99mTc. Ocena scyntygrafii objemowała ocenę wzrokową oraz półilościową. Ocena półilościowa polegała na obliczeniu wskaźnika kość/tkanka K. Wskaźnik K w grupie osób hemodializowanych (HD) był istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (GK) p 0,001. Wartości BGP, iPTH oraz á-2m w grupie HD były istotnie wyższe w porównaniu z normy. Natomiast stężenia rT3, FT4, TSH nie wykazywały istotnych odchyleń od normy. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy BGP i iPTH (r = 0,762, p 0,001) oraz BGP i rT3 (r = - 0,718, p 0,001) oraz pomiędzy iPTH i rT3 (r = -0,607, p 0,01) a także pomiędzy iPTH i FT4 (r = -0,607, p 0,01). Wykazano również istotną zależność pomiędzy wskaźnikiem K i iPTH oraz K i BGP. Wykazano istnienie zależności pomiędzy obrazem scyntygraficzym kości i oceną półilościową gromadzenia radioaktywnego MDP w układzie kostnym pacjentów hemodializowanych a biochemicznymi wykładnikami obrotu kostnego. Na ...

  Streszczenie angielskie: Renal osteodystrophy is one of the main problems in patients treated with haemodialysis. The aim of the study was a comparson between bone scintigraphy and biochemical markers of bone turnover. The study was performed in a group of 23 haemdialysed patietns aged 33-72 years. In all patients serum concentrations of osteocalcin (BGP), intact parathyroid hormone (iPTH), á-2 microglobulin (á-2m), rT3, FT3, FT4, TSH were measured using RIA, IRMA and chemilminescece methods. Whole-body bone scintigraphy was performed 2.5 h after injection of 740 MGq MDP99mTc. The quantification of bone images was performed using bone to soft tissue index - K. Index K was significantly higher in haemodialysed patients (HD) than in control group (GK) (p 0,01). In patietns with renal osteodystrophy serum BGP, iPTH and á-2m concentrations were markedly elevated as compared with the upper range of normal values. On the other hand rT3, FT3, FT4, TSH levels did not show any abnormal changes. There were signifciant correlations between BGP and iPTH (r = 0,762, p 0,001) and between BGP and rT3 (r = -0,718, p 0,001) and between iPTH and rT3 (r = -0,607, p 0,01) and and between iPTH and FT4 (r = -0,605, p 0,01). Significant correlations were found also between K on one hand and iPTH and BGP levels on the other. A significant relationship was found between visual and quantitative of bone scintigraphy and biochemical bone turnover markers. THe obtained results indicate that skeletal ...


  19/19

  Tytuł oryginału: Wpływ ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny na układ adrenergiczny u szczurów w przebiegu eksperymentalnej mocznicy : praca doktorska
  Autorzy: Książek Piotr, Janicka Lucyna (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 227 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20867

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  stosując format: