Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZYWICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ostry dyżur okulistyczny w systemie nowej organizacji ochrony zdrowia.
Tytuł angielski: Emergency service in an ophthalmology clinic in new system of health protection.
Autorzy: Krzywicki Stanisław, Samson Ewa, Kruszewska-Bogusz Barbara
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.47-50, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 5 Sympozjum Naukowe Sekcji Ergoftalmicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 2000
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Purpose: To analyse possibilities, needs, expenses and perspectives of the emergency service in ophthalmology clinic. Material and methods: The nmmber of patients were treated and diagnosis profile set. It has been analysed in emergency service in ophthalmology clinic. The calkulation of patient's need and hospital operating costs has been performed. Results: Only a few patients needed high specialist recue of ophthalmology department. Conclusion: The system in which every patient has a possibility to go to the emergency service in ophthalmology department of hospital requires urgent changes. This system is too expensive for hospital and does not solve the problem who should take care of the patient: a general practicioner, out-patients ophthalmologist or other physicians.


  2/8

  Tytuł oryginału: Nieprzenikająca głęboka sklerektomia ab externo z wszczepem śródtwardówkowym w jaskrze dziecięcej.
  Tytuł angielski: Non-perforating deep sclerectomy ab externo with intrascleral implant in juvenile glaucoma.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Szała Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.222-225, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Trabeculectomy, a very well known preocedure giving mainly good result, may sometimes produce many serous postoperative complications, connected with opening of anterior chamber. Another operating technique prepared by Fyodorov, Zimmerman and Kozlov, seems to be useful in all cases wih openangle glaucoma and does not produce complications like the once caused by trabeculectomy. Material and method: Non-perforating sclerctomy was performed on 7 children aged 8 to 15 with juvenile glaucoma /in 4 cases as the first procedure and in 3 cases as a secondary technique after trabeculectomy done more than 10 years before/. The operative technique was done with an implant to sclera made from natrium sodium of hialuronic acid. Observation lasted from 6 to 18 months. Results: In 6 cases good results were obtained after the first procedure, in one reoperation was necessary. The intraocular pressure /less than 20 mmHg/ was low in all eyes during 6 months observation, after a year low intraocular pressure decreased in 72 p.c. of cases, but with complimentary local therapy was low in all cases. In 1 eye there was intraoperative complication-perforating of Schlemm's canal structures but without great outflow of aqueous. All parameters of vision /visual acuity and visual field/ were stable. Conclusions: This operataive technique, although difcult to perform was not dangerous for the eye and gavegood results, unfortunately only in some of the eyes.


  3/8

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Sympozjum ISOPP.
  Tytuł angielski: Ocular Pharmacology and Pharmaceutics - ISOPP.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.315 - 4 Międzynarodowe Sympozjum ISOPP nt. medycznych, etycznych i ekonomicznych aspektów leczenia w okulistyce Sewilla 28.02-03.03. 2002
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/8

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku u dzieci po urazach tępych głowy
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Litewska Mariola, Królicka Jolanta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.316-321, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Toksyna botulinowa (BTX) i inne sposoby chemodenerwacji w okulistyce.
  Tytuł angielski: Botulinum toxin (BTX) and others types of chemodenervation in opthalmology.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.33-36, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The mechanism of BTX reaction were described. The usefulness of BTX in opthalmology and others area of medicine were presented. The pathologies of BTX treatment, the procedures of therapy and the side effects of BTX were described.


  6/8

  Tytuł oryginału: Wyniki stosowania toksyny botulinowej (BTA) w różnych postaciach zeza u dzieci.
  Tytuł angielski: The results of botulinum toxin (BTA) injection in diffrent types of squint in children.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Kruszewska-Bogusz Barbara
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.37-41, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The results of injection BTA in eye muscles in different types of squin in children were presented. Thirty children were treated, with paralytic, convergens and divergens squints. The side effects of BTA were described. The usefulness of this type of squint therapy and qualification for therapy were presented.


  7/8

  Tytuł oryginału: Angiografia fluoresceinowa w cukrzycy młodzieńczej.
  Tytuł angielski: Fluorescein angiography in children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Kruszewska-Bogusz Barbara, Krzywicki Stanisław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.25-26, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is to analyse the fluorescein angiography examination in children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus.


  8/8

  Tytuł oryginału: Poliwidony w profilaktyce zakażeń śródoperacyjnych u dzieci.
  Tytuł angielski: The polyvidons as profilactic agent before overoperating infections in children.
  Autorzy: Krzywicki Stanisław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.68-70, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The usefulness of local antibiotic therapy is connected with many controversies because it is connected with changes in conjuctiva and other tissues. Many cases have had a lot of local and general allergic reactions after antibiotic drops application. Aseptic of surgical procedure seems to be enough to prevent of all bacteria and other microelements. Material and methods: Polyvidons (Oculotect fluid) were used before and after squint surgery. Children reactions and anterior surface of eyeball were assessed. Results: In all cases no reactions possible to associate with bacteriological infection ald allergic reaction to drops were found. Conclusions: Polyvidons (Oculotect) are useful in all types of ocular surgery excluding traumatic cases with perforation of eyeball.

  stosując format: