Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZYWIŃSKA-ZDEB
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: 4.5-letnia obserwacja dziecka z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości i braku kości promieniowych).
Tytuł angielski: 4.5-year follow up of a child with TAR syndrome (thrombocytopenia absent radius).
Autorzy: Giżewska Maria, Zajączek Stanisław, Urasiński Tomasz, Romanowska Hanna, Krzywińska-Zdeb Elżbieta, Kołban Maciej, Walczak Mieczysław
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.227-232, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg 4,5-letniej obserwacji dziewczynki z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości z brakiem kości promieniowych), zwracając szczególną uwagę na burzliwy przebieg okresu noworodkowego i niemowlęcego, ze stopniową normalizacją liczby płytek krwi w kolejnych latach życia. Podkreślono konieczność wielokierunkowych działań ortopedyczno-rehabilitacyjnych, zmierzających do korekcji deformacji w układzie kostnym i usprawniania ruchowego dziecka. Opisano podstawy różnicowania zespołu TAR z innymi schorzeniami o typie fokomelii, w tym również przebiegającymi z manifestacją hemologiczną.


  2/2

  Tytuł oryginału: Przejściowa cukrzyca noworodków.
  Tytuł angielski: Transient neonatal diabetes mellitus.
  Autorzy: Giżewska Maria, Bilar Anna, Walczak Mieczysław, Krzywińska-Zdeb Elżbieta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.409-412, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przejściowa cukrzyca noworodków jest rzadką przyczyną hiperglikemii w tej grupie wiekowej. W pracy przedstawiono etiopatogenezę tego schorzenia, objawy kliniczne, trudności diagnostyczne oraz podstawowe zasady leczenia. Zwrócono uwagę na możliwość nawrotu cukrzycy (zarówno typu I, jak i II), nawet po wielu latach remisji, co tłumaczy konieczność dalszej, wieloletniej obserwacji tych pacjentów.

  stosując format: