Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZYWDZIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena wyników słuchowych u chorych na otosklerozę leczoną operacyjnie różnymi metodami.
Tytuł angielski: The evaluation of results of the surgical treatment patients with otosclerosis.
Autorzy: Krzywdzińska Małgorzata, Kukwa Andrzej, Siemińska Jolanta
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.181-188, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stan słuchu 216 uszu operowanych z powodu otosklerozy. W pracy zastosowano metodę obliczeń uśrednionej po częstotliwości dźwięku rezerwy ślimakowej w odniesieniu do progu przewodnictwa kostnego oznaczonego przed operacją. Czas obserwacji chorych wynosił od 2 miesięcy do ponad 10 lat. Ewidentną i trwałą poprawę słuchu uzyskano w ponad 93 proc., w 5 proc. nie uzyskano żadanej poprawy słuchu, pogorszenie poniżej 2 proc. Zamknięcie rezerwy ślimakowej poniżej 10 dB uzyskano u 59 proc. chorych. Przypadki braku poprawy lub pogorszenia słuchu po zabiegu operacyjnym korespondują z dużymi anomaliami rozwojowymi w budowie jamy bębenkowej i rozległymi ogniskami otosklerotycznymi.

  Streszczenie angielskie: The authors presents hearing rersults in 216 patients with otosclerosis surgical treated. Averaged cochlear reserve in relation to the bone conduction determined before operation was used in this study. The follow-up was 2 months-10 years. Good results was proved in more than 93 p.c., no change in 5 p.c. and deterioration in less than 2 p.c. The cochlear reserve up to 10 dB obtained in 59 p.c. of all patients. The cases when no changes (and deterioration) after surgical treatment correlated to large anomaly evolution in the structure of the hole drum and extensive focus with otosclerosis.

  stosując format: