Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZYSZTOŃ-RUSSJAN
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
Tytuł angielski: Recommendations for susceptibility testing to antimicrobial agents of selected bacterial species.
Autorzy: Hryniewicz Waleria, Sulikowska Agnieszka, Szczypa Katarzyna, Krzysztoń-Russjan Jolanta, Gniadkowski Marek
Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (3) s.12-39, tab., sum.
Sygnatura GBL: 313,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • mikrobiologia
  • farmacja

    Streszczenie polskie: Szerokie stosowanie a zwłaszcza nadużywanie antybiotyków pociąga za sobą stały wzrost oporności na leki wśród wielu kliniczne ważnych drobnoustrojów. Stymuluje także pojawianie się nowych, często trudnych do wykrycia, mechanizmów oporności. Oznaczanie lekowrażliwości jest jednym z najważniejszych etapów diagnostyki mikrobiologicznej. Mikrobiolog jest zobowiązany nie tylko do prawidłowego określenia wrażliwości na leki, ale także klinicznej interpretacji wyniku badania. Wymaga to ciągłego kształcenia i poszerzania swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że przedstawione zalecenia pomogą we właściwym wykonaniu antybiogramów oraz ułatwią interpretację uzyskanego wyniku lekowrażliwości.

    Streszczenie angielskie: The widespread use and abusing of antimicrobial agents has results in the dramatic increase of resistance in many pathogens towards various groups of drugs and in the emergence of new resistance mechanisms. Susceptibility testing is one of the most important steps in microbiological diagnostics. Microbiologist is obliged not only to perform susceptibility testing corectly but also to be able to provide clinical interpretation of underlying mechanisms of resistance. Thus we hope that the recommendations will help in proper performance and interpretation of the susceptibility testing.

    stosując format: