Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZYŻAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Prawa tętnica wieńcowa - atypowo położona. Trudności leczenia inwazyjnego.
Tytuł angielski: Progression of atherosclerosis in the right coronary artery anomalously originating from aorta above the left sinus of Valsalva.
Autorzy: Buda Stanisław, Dudek Dariusz, Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Krzyżak Paweł, Gutkowski Wojciech, Polewczyk Anna
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.258-260, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We present a case of a sixty-one-year-old patient with multiple with multiple coronary heart disease risk factors who had recurrent angina. Coronary angiography revealed occlusion of the anomalous right coronary artery originating above the left sinus of Valsalva. The patient was successfully revascularized by PCI - the procedure required a wide selection of catheters, wires and turned out to be very challenging from the technical point of view. The patient remains in good clinical condition since the procedure.


  2/4

  Tytuł oryginału: Czy wysiłek fizyczny jest bezpieczny dla młodych sportowców z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej (MVP)?
  Tytuł angielski: Is physical activity safe for young athletes with mitral valve prolapse (MVP)?
  Autorzy: Krzyżak Patryk, Dłużniewski Mirosław, Krysztofiak Hubert, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.429-436, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie można spotkać opisy przypadków nagłej śmierci sercowej wśród pacjentów z zespołem wypadania zastawki mitralnej (MVP). Celem pracy była ocena czy wysiłek fizyczny stawarza zagrożenie dla pacjentów z MVP. Materiał i metody. Do badania włączono 91 sportowców badanych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej (35 mężczyzn i 56 kobiet) w wieku 15-35 lat (średnia 23,9 ń 5,7), z echokardiograficznie rozpoznawanym MVP. Pacjentom wykonano echokardiografię obciążeniową na bieżni ruchomej. Ocenie poddano obecność stymulowanego wysiłkiem nasilenia wypadania płatka zastawki mitralnej (-MVP) i/lub nasilenia fali zwrotnej (-MR) w zależności od pojawienia się zmian repolaryzacji w krzywej EKG. Celem oceny zaburzeń rytmu serca wykonano 24-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu chi2. Wyniki. Nasilenie wypadania płatka zastawki mitralnej obserwowano u 25 osób (27,5 proc.), nasilenie mitralnej fali zwrotnej obserwowano także u 25 osób. Równoczesne wystąpienie obu zjawisk uwidoczniono u 7 pacjentów (7,7 proc.). Zmiany repolaryzacji w krzywej EKG istotnie statystycznie częściej obserwowano w grupie osób, u których wysiłek fizyczny powodował -MVP lub -MR. W takcie testu wysiłkowego u żadnej z badanych osób nie obserwowano istotnej arytmii oraz zaburzeń kurczliwości. Wnioski. 1. Zmiany okresu repolaryzacji są związane z nasileniem prolapsu płatka zastawki mitralnej lub niedomykalności mitralnej. 2. Zmiany repolaryzacji nie są związane z zaburzeniami kurczliwości mięśnia lewej komory. 3. Wysiłek fizyczny nie stwarza zagrożenia dla sportowców z MVP.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In medical literature there are reports about sudden cardiac death in patient with mitral valve proplase (MVP). The aim of the study was to estimate if physical activity is dangerous for patients with MVP. Material and methods. 91 athletes (35 men and 56 women), aged 15-36 (mean 23.9 ń 5.7), under Sport Medicine Center's (COMS) care, with MVP diagnosed by echocardiography were enrolled into the study. Methods: Treadmill stress-echo was performed in all the patients. Correlation between ECG repolarization changes and intensification of MVP and/or mitral regulation (MR) was estimated. Holter ECG was conducted to detect arrhythmia. Statistical analysis was performed with the use of chi-square test. Results. Intensification of MVP was observed in 25 (27.5 p.c.) pts. Intensification of MR was observed in 25 pts. Both (intensification of MVP and MR) were detection in 7 patients (7.7 p.c.). Statistically significant correction between ECG repolarization changes and intensification of MVP or MR was found. Neither severe arrhythmias nor wall motion abnormalities occured during treadmill stress-echo. Conclusions. 1. Repolarization changes are associated with intensification of mitral valve prolapse or mitral regurgitation. 2. Repolarization changes are not associated with ventricle wall motion abnormalities. 3. Normal physical activity is safe sportsmen with MVP.


  3/4

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna : dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 1: Diagnostyka kardiologiczna
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).
  Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 123 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: