Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZOWSKA-FIRYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena ekspresji genów dla receptorów TNF-alfa w liniach komórkowych LCL oraz zawartość limfocytów CD4 i CD8 u chorych na mononukleozę zakaźną : praca doktorska
Autorzy: Krzowska-Firych Joanna, Modrzewska Roma (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie
Źródło: 2002, 75 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20220

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: CD4+ and CD8+ T cells and soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R) levels in patients with infectious mononucleosis.
  Autorzy: Krzowska-Firych Joanna, Tomasiewicz Krzysztof, Fota-Markowska Hanna, Modrzewska Roma
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.45-50, tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the percentage of T lymphocytes with a surface phenotype CD4+ and CD8+ in patients with acute symphomatic phase of infectious mononucleosis, and the serum sIL-2R level in patients with infectious mononucleosis and healthly individuals. In the present study we have demonstrated the percentage of CD8+ cells during an acute phase of infectious mononucleosis was twice as high as in control group. The percentage of CD4+ was three times smaller than in healthly individuals. We have also observed the intense increase of soluble IL-2 receptor serum level, which can be regarded as CD8+ cells activation marker.

  stosując format: