Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZESKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Grzybica inwazyjna zatok przynosowych o piorunującym przebiegu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Acute invasive fungal rhinosinusitis - a case report.
Autorzy: Jędrusik Agnieszka, Galewicz Anna, Krzeski Antoni, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Deptała Andrzej, Michalik Joanna
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.95-99, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek grzybicy kropidlakowej zatok przynosowych o piorunującym przebiegu u chorej z ostrą białaczką szpikową. Przestawiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań diagnostycznych, w tym obrazu endoskopowego nosa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zatok przynosowych oraz badania histopatologicznego wycinka pobranego ze zmienionych chorobowo tkanek. Pomimo wcześnie ustalonego rozpoznania oraz zastosowania agresywnego leczenia obejmującego podawanie wysokich dawek amfotyerycyny B, antybiotyków o szerokim spektrum oraz operacji zatok przynosowych choroba rozwijała się bardzo szybko i doprowadziła do zgonu chorej.

  Streszczenie angielskie: A case report of acute invasive fungal rhinosinusitis in 28 year old woman with acute myeloid leukemia is described in this paper. The diagnosis of the fungal disease was based on clinical presentation, endoscopic evaluation of nasal cavity, copmuted tomography and magnetic resonance imaging of the paranasal sinuses and histopathological findings. An aggressive treatment including antifungal therapy (amphotericin B), antibiotics and the surgery of paranasal sinuses was implemented. Unfortunately the underlying disease and the fungal invasion progressed rapidly and the patient died on the forth week post-op due to cardiorespiratory failure.


  2/5

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  3/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dostępu poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach) w chirurgii włókniaka młodzieńczego.
  Tytuł angielski: Midfacial degloving approach in the surgical treatment of angiofibroma juvenile.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Krzeski Antoni, Jakubczyk Iwona
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.427-431, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie w latach 1996-2001 z powodu włókniaka młodzieńczego (angiogibroma juvenile) leczono 8 pacjentów płci męskiej w wieku 10 - 19 lat, stosując dojście chirurgiczne poprzez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving approach). Autorzy prezentują zebrany materiał kliniczny oraz opisują szczegółowo zastosowaną technikę operacyjną, uznając ją za godną uwagi i rozpowszechnienia alternatywę dla innych dojść operacyjnych stosowanych dotychczas w leczeniu włókniaka młodzieńczego.

  Streszczenie angielskie: From 1996 through 2001 8 male with a diagnosis of juvenile angiofibroma were managed at the ENT Department of Medical University in Warsaw using midfacial degloving approach. Surgical technique as well as pre- and postoperative management of these patients were described. According to authors' experience midfacial degloving approaach enables the broad exposition of the operating field.


  4/5

  Tytuł oryginału: Płynotok nosowy - diagnostyka.
  Autorzy: Krzeski Antoni, Held-Ziółkowska Marta
  Źródło: Mag. Otorynolaryngol. 2002: 1 (1) s.5-12, il., tab., bibliogr. [35] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cerebrospinal rhinorrhea is called a discharge of cerebrospinal fluid through the fistula between anterior skull base and the nasal cavity, paranasal sinuses or tympanic cavity. The fracture of the bone and the tear of the dura mater leads to the rhinorrhea and may be caused by trauma, including iatrogenic trauma, inflammatory process, tumors or by congenital malformations. Authors present different diagnostic methods of detection and localization of the cerebrospinal fluid fistula.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zarys historii urologii warszawskiej.
  Autorzy: Krzeski Tadeusz
  Opracowanie edytorskie: Sosnowski Roman (oprac.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.122, 124, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Niniejsze opracowanie jest kontynuacją pierwszej części "Zarysu historii urologii warszawskiej", która ukazała się w "Przeglądzie Urologicznym" nr 2/2002. Inspiracją i bazą do jej napisania był opublikowany w 1996 roku artykuł, w którym przedstawiony został rys historyczny warszawskiej urologii. Jego autorem jest prof. Tadeusz Krzeski, który niewątpliwie należy do grona zasłużonych lekarzy, mających istotny wkład w rozwój "warszawskiej szkoły urologicznej".

  stosując format: