Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZESKA-MALINOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Labiryntektomia z zachowaniem przewodu ślimaka i rekonstrukcją bocznej ściany przedsionka - zastosowanie kliniczne.
Tytuł angielski: Labyrinthectomy with preservation of the cochlear duct and a reconstruction of the lateral wall of the vestibule.
Autorzy: Niemczyk Kazimierz, Bruzgielewicz Antoni, Krzeska-Malinowska Irena, Olesiński Tomasz, Janczewski Grzegorz
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.173-179, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono technikę i wyniki zastosowania zmodyfikowanej labiryntektomii u 9 pacjentów. Labirynektomię wykonywano podczas operacji nerwiaków drogą przezbłędnikową, w zaawansowanej jednostronnej chorobie Meniere'a, przy rozległej przetoce perilimfatycznej, oraz w przypadku labiryntitis latens. W trzech przypadkach operacji usuwania nerwiaków zachowano resztki słuchowe. W pozostałych przypadkach operowanych techniką labirynektomii słuch zachowano częściowo u 3 chorych. Przedstawiona technika zabiegów na strukturach błędnika tylnego stwarza szansę na zachowanie słuchu. Należy jednak sądzić, że jej udoskonalenie pozwoli zminimalizować ryzyko uszkodzenia ślimaka.

  Streszczenie angielskie: The authors described a technique and presented the results of the modified labyrintectomy in 9 cases. A labirintectomy was performed during the removal of neuromas by translabirynthine approach, in advanced unilateral Meniere disease, in a huge perylimphatic fistula and in a case of labyrintitis latens. In 3 cases of the neuromas removal the residual hearing was presented. In remained cases of labyrinthectomy hearing was preserved partially.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rola czynników immunologicznych w chorobie Meniere'a.
  Tytuł angielski: The role of immunological factors in Meniere's disease.
  Autorzy: Krzeska-Malinowska Irena, Held-Ziółkowska Marta, Kowalska Małgorzata, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.583-587, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dyskusja dotycząca udziału czynników immunologicznych w patogenezie choroby Meniere'a trwa od ponad dwóch dekad. Pomimo to wciąż brakuje badania laboratoryjnego, ktróe mogłoby jednoznacznie potwierdzać autoimmunologiczne podłoże choroby. Dlatego też diagnoza bywa często oparta wyłącznie na obrazie klinicznym i fakcie dobrej odpowiedzi pacjenta na leczenie immunosupresyjne. W artykule przedstawiono przypadek 44-letniej chorej z chorobą Menier'a, leczonej skutecznie doustną steroidoterapią. W pracy omówiono patogenezę, diagnostykę i leczenie przypadków choroby Meniere'a o podłożu autoimmunologicznym.

  stosując format: