Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZESIEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Epidemiologia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci z województwa dolnośląskiego i opolskiego.
Tytuł angielski: Epidemiology of ulcerative colitis and Leśniowski-Crohn's disease in children in Dolnośląskie and Opolskie provinces.
Autorzy: Iwańczak Franciszek, Krzesiek Elżbieta, Iwańczak Barbara
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.301-309, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Około 15-20 proc. przypadków wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i 20-25 proc. choroby Leśniowskiego-Crohna występuje u dzieci i młodzieży. Celem pracy była ocena częstości zachorowań na wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz na chorobę Leśniowskiego-Crohna w latach 1998-2000 u dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie obecnych wojwództw: dolnośląskiego i opolskiego. Analizą objęto 73 pacjentów w wieku od 2,5 do 18 roku życia z rozpoznaniem przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit (p.n.z.j.), 61 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) oraz 12 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C). Rozpoznanie choroby zostało ustalone na podst. objawów klinicznych, wyników badania endoskopowego i histopatologicznego w II Klinice Pediat., Gastroenterol. i Żywienia AM we Wrocławiu lub na oddziałach dziecięcych szpitali województw dolnośląskiego i opolskiego. Przeprowadzone badania wykazały, że u dzieci do 18 roku życia częstość występowania nieswoistych zapaleń jelit jest zależna od wieku, rodzaju choroby, miejsca zamieszkania oraz pory roku. Najczęściej chorowały dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Stwierdzono, że 6-krotnie częściej dzieci chorowały na w.z.j.g. niż na ch.L-C. U dzieci z województwa dolnośląskiego zachorowalność na w.z.j.g. wynosiła 2,38/100 000 mieszkańców w ieku 0-19 lat, na chorobę Leśniowskiego-Crohna 0,38/100 000 dzieci w wieku 0-19 lat. Częstszą zachorowalność na w.z.j.g. ...

  Streszczenie angielskie: Approximately 15 to 20 p.c. of cases of ulcerative colitis of the large intestine and 20 to 25 p.c. of Leśniowski-Crohn's disease develop in children and adolescents. The objective of the study was to assess the morbidity rate of ulcerative colitis of the large intestine and Leśniowski-Crohn's disease in 1998-2000 in children and adolescents living in the Dolnośląskie and Opolskie Voyevodships. The analysis encompasses 73 patients aged from 2.5 to 18 years with recognised chronic unspecific inflammations of the large intestine, 61 patients with recognised ulcerative colitis (UC) and 12 patients with Leśniowski-Crohn disease (LC). The diagnosis was established taking into consideration clinical symptoms as well as endoscopic and pathologic examinations carried out either in the II Clinic of Paediatrics, Gastroenterology and Nutrition of Wrocław Medical University or in paediatric wards of Hospitals in the Dolnośląskie and Opolskie Voyevodships. The conducted studies showed that the frequency of unspecific intestinal inflammatory disease in children under 18 years depends on age, kind of disease, place of residence and season of the year. Children aged from 10 to 15 years suffered from the diseases most frequently. The prevalence of ulcerative colitis was six times higher that of Leśniowski -Crohn's disease. The ulcerative colitis morbidity rate in children from the Dolnośląskie Voyevodship was 2.28 per 100 000 inhabitants aged 0 to 19 years, in the case of ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit.
  Tytuł angielski: Advances in the treatment of inflammatory bowel diseases.
  Autorzy: Krzesiek Elżbieta
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.179-184, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the treatment of children with IBD is to relive symptoms, induce remission, prevent relapses of the disease and to maintain appropriate growth. Medical treatment used in IBD consists of pharmacotherapy, nutritional support and surgery. The choice of the treatment method depends on activity and severity of the disease and nutritional status of the child. The role of nutritional support in children with IBD is to provide adequate nutrient and colonic intake and to decrease intestinal losses. Feeding children with IBD ranges from normal or elemental diets to TPN depending on nutritional status, the degree of malabsorbtion and to the disease activity and severity. 5 ASA compounds, steroids and immunosuppresive agents are used in the treatment of IBD in children. Probiotics, Prebiotics, SCFA and fish oil are of supportive value. Heparin, nicotine, growth hormone were used in experimental trials. When conservative treatment fails surgery is recommended.

  stosując format: