Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZEMIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Występowanie w jamie ustnej bakterii z rodzajów Micrococcus, Kocuria, Nesterenkonia, Kytococcus i Dermacoccus.
Tytuł angielski: Prevalence of bacteria of the genera Micrococcus, Kocuria, Nesterenkonia, Kytococcus and Dermacoccus in the oral cavity.
Autorzy: Szczerba Izabela, Krzemiński Zbigniew
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.29-34, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano częstość występowania i liczebnosć mikrokoków w jamie ustnej osób obu płci w różnym wieku. Stwierdzono, iż drobnoustroje te występują w jamie ustnej jedynie u około połowy badanych osób a ich liczebność w tym środowisku jest niewielka. Przyczyną tej niewielkiej częstości występowania i małej liczebności mikrokoków jest m.in. silna aktywność antagonistyczna fizjol. flory bakteryjnej jamy ustenj w stosunku do tych drobnoustrojów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the prevalence of different bacteria in the oral cavity. The bacteria were present in the oral cavities of 73 (48,7 p.c.) of 150 individuals. Nesterenkonia halobia, the most frequently isolated species, was found in 20 (27 p.c.) individuals, Micrococcus luteus in 16 (22 p.c.), Kocuria kristinae in 12 (16 p.c.), Kocuria varians in 10 (14 p.c.), Dermacoccus sedentarius in 9 (12 p.c.), Micrococcus lylae in 8 (11 p.c.), and kytococcus nishinomiyaensis in 3 (4 p.c.). Mean counts of these microorganism were relatively low and amounted in log10 CFU/ml saliva for M. luteus 1,87 ń 0,52 for M.lylae 2,03 ń 0,39, for N. halobia 2,14 ń 0,56, for K. kristinae 2,20 ń 0,69, for K. varians 2,19 ń 0,67, for K. nishinomiyaensis 1,72 ń 0,39, and for D. sedentarius 2,27 ń 0,55. The factor limiting the population sizes for these microorganisms was most probably the antagonistic activity of the bacteria living in oral cavity.


  2/6

  Tytuł oryginału: Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego.
  Tytuł angielski: Colon diverticulosis associated colovesical fistula.
  Autorzy: Krzemiński Dariusz, Szepietowski Marcin
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.69-71, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z przetoką pęcherzowo-esiczą, której przyczyną pierwotną była uchyłkowatość jelita grubego. Chorego poddano operacji, wykonując częściową cystektomię w jednym bloku z odcinkową resekcją esicy. Pomimo powikłania w postaci przetoki jelitowo-skórnej i wydłużeniu czasu pobytu na oddziale, wynik pooperacyjny oceniono jako bardzo dobry, zwłaszcza w kontekście przeprowadzonych badań kontrolnych.

  Streszczenie angielskie: The case study of a patient with colovesical fistula primarily caused by colon diverticulosis is presented. The patient underwent the surgical procedure of en-block partial cystectomy with segmental colon resection. In spite of complications such as enterocutaneous fistula, and consequently a longr stay in hospital, the final outcome was very good, as confirmed by postoperative check.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie piłki Gigliego w leczeniu zadzierzgnięcia prącia.
  Tytuł angielski: The use of Giglie saw for a treatment of penis strangulation.
  Autorzy: Krzemiński Dariusz, Nalej Dariusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.88-89, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek zadzierzgnięcia prącia u 75-letniego mężczyzny. Zastosowanie narzędzia używanego głównie przez neurochirurgów (piłki Gigliego) do przecięcia metalowego pierścienia i uwolnienia prącia okazało się niezwykle prostym, szybkim i bezpiecznym sposobem leczenia.

  Streszczenie angielskie: A rare case of penis strangulationin 75-year-old man was presented. Cutting of a metal ring and relasing of the penis with the use of a neurosurgical tool - a Giglie saw - was very simple, quick and safe method of the treatment.


  4/6

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu furnidypiny - nowej pochodnej dihydropirydyny oraz innych leków tej grupy po podaniu dożołądkowym - na parametry hemodynamiczne i komorowe zaburzenia rytmu w modelu wczesnych arytmii reperfuzyjnych u szczurów in vivo : praca doktorska
  Autorzy: Grzyb Joanna, Krzemiński Tadeusz F. (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [6], 151 s., [25] k. tabl. : bibliogr. 528 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  5/6

  Tytuł oryginału: Rola radiologicznych badań obrazowych w diagnostyce narządu ruchu.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Krzemiński Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.529
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Effect of static handgrip on plasma adrenomedullin concentration in patients with heart failure and in healthy subjects.
  Autorzy: Krzemiński K., Kruk B., Wójcik-Ziółkowska E., Kozera J., Cybulski G., Nazar K[rystyna]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.199-210, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Adrenomedullin (ADM) release is enhanced in pheochromocytoma, chronic heart failure (HF), hypertension and renal diseases. This study was designed to test the hypothesis that ADM secretion increases also in response to acute stimuli, such as static effort and to compare plasma ADM response to this stimulus in patients with chronic HF and healthy persons. Eight male HF patients (II/III class NYHA) and eight healthy subjects (C) performed two 3-min bouts of static handgrip at 30 p.c. of maximal voluntary contraction, alternately with each hand without any break between the bouts. At the end of both exercise bouts and in 5 min of the recovery period, plasma ADM and catecholamines were determined. In adition, heart rate, blood pressure, and stroke volume (SV) were measured. The baseline plasma ADM and noradrenaline levels were higher, whilst plasma adrenaline and SV were lower in HF patients than in C group. The 1 st exercise bout caused an increase in plasma ADM from 3.32 ń 0.57 to 4.98 ń 0.59 pmol 1-1 (p 0.01) in C and from 6.88 ń 0.58 to 7.80 ń 0.43 pmolú1-1 (p 0.02) in HF patients. The 2nd exercise bout did not produce further elevation in plasma ADM and during recovery the hormone concentration declined to pre-exercise or lower values. There were no differences between groups in exercise-induced increases in plasma ADM. Plasma ADM correleated with SV (r=-0.419) and with noradrenaline concentrations (r = 0.427) . It is concluded that static exercise causes the short-lasting in plasma ADM conccentration which is similar in healthy subjects and in patients with mild heart failure.

  stosując format: