Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZEMIŃSKA-PAKUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/30

  Tytuł oryginału: Prognostic value of echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
  Tytuł polski: Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa. Znaczenie rokownicze badania echokardiograficznego.
  Autorzy: Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Jencek Renata, Rau Magdalena, Plewka Michał, Ciesielczyk Michał, Zwierzak Marcin, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.291-299, il., tab., bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground. Idiopathic dilated cardiomyopathy (DCMS) is a primary myocardial disorder of unknown cause. Twodimensional echocardiograpchy plays a crucial role in the diagnosis of this condition. Aim. To evaluate the prognostic value of echocardiographic parameters obtained during the first presentation of patients diagnosed with DCM. Methods. The study group consisted of 77 consecutive patients with DCM (mean age 49 ń 9 years, 82 p.c. males) with left ventricular enlargement 2.7 cm/mý and reduced ejection fraction 40 p.c. without any concomitant cardiac or extracardiac disorders. Transthoracic two-dimensional echocardiographic and echo-Doppler parameters were measured while at rest. Results. During the mean ffollow-up of 63 ń 7 months (range 49-75 months) 30 (39 p.c.) patients died and 5 (6 p.c.) underwent successful heart transplantation. In the univariate analysis the following echocardiographic variables were significantly predictive of poor outcome: larger left ventricular diastolic (p = 0.007) and systolic dimensins (p = 0.003), lower fractional shortening (p = 0.01) and ejection fraction (p = 0.02), larger left ventricular mass (p = 0.003) and left atrial dimension (p 0.001) as well as higher grade of mitral (p 0.001) and tricuspid regurgitation (p 0.001). Using multivariate regression analysis, only the grade of tricuspid regurgitation (p= 0.005) and left atrial dimension (p = 0.017) were found to have an independent association with mortality or need for transplantation. The relative risk and 95 p.c. confidence intervals were 1.7...


  3/30

  Tytuł oryginału: Leki ratujące życie i takie, które wykazują pewne działanie...
  Tytuł angielski: Life-saving drugs and drugs of unproven efficacy - a review.
  Autorzy: Ceremużyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.), Wrabec Krzysztof (koment.), Poloński Lech (koment.), Krzemińska-Pakuła Maria (koment.), Opolski Grzegorz (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.330-336, bibliogr. 29 poz. + bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/30

  Tytuł oryginału: Ocena echokardiograficzna zmian w układzie krążenia w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Echocardiographic findings in patietns with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Kaczor Sławomir W., Krzemińska-Pakuła Maria, Rogowski Waldemar, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie i cel pracy: Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest układową chorobą tkanki łącznej z możliwym zajęciem układu krążenia. Dotychczasowe doniesienia dostarczają rozbieżnych danych określających charakter nieprawidłowości kardiologicznych zależnych od rzs, zwłaszcza u pacjentów z wykluczoną współistniejącą chorobą układu krążenia. Celem obecnej pracy było określenie charakteru i nasilenia nieprawidłowości uchwytnych w badaniu echokardiograficznym u pacjentów z rzs bez rozpoznawanej uprzednio choroby serca. Metodyka: 75 pacjentów z potwierdzonym według kryteriów ARA rzs (średni czas trwania 10 lat), bez rozpoznawanej uprzednio choroby układu krążenia (19 mężczyzn, 56 kobiet) w wieku 52 ń 11 (23-72 lat) oraz dobrana demograficznie grupa kontrolna, została poddana pełnemu przezklatkowemu badaniu echokardiograficznemu z oceną przepływów wewnątrzsercowych metodą Dopplera. Wyniki: Nieprawidłowy echokardiogram występował częściej u pacjentów z rzs niż w grupie kontrolnej (61 proc. vs. 5 proc.; p 0,001). Średni wymiar rozkurczowy prawej komory był większy u pacjentów z rzs (2,22 ń 0,52 vs. 1,95 ń 0,35 cm), ponadto obserwowano istotnie statystycznie częściej dysfunkcję rozkurczową (zaburzenia relaksacji - 21 proc. sv. 0 proc.) oraz zmiany zastawkowe serca (52 proc. vs. 5 proc.). Obserwowano tendencję do częstszego występowania odcinkowych zaburzeń kurczliwości w grupie chorych na rzs (16 proc. vs. 0 proc.) przypodobnej frakcji wyrzutowej. Nie wykazano ...

  Streszczenie angielskie: Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic disease affecting mainly the skeletal system, but also involivng many organ systems and is frequently accompanied by cardiac alterations. However, there is coniderable disagreement concerning the prevalence of cardiac abnormalities in patietns with RA. The purpose of the present study was to determine the nature and extent of cardiac involvement in RA patients without previous diagnosis of cardiac disease, using transthoracic Doppler echocardiographic examination. Methods: 75 rheumatology clnic outpatients (19 man, 56 women), aged 52 ń 11 (23-72 years) with RA without previously known heart disease were studied and compard with demographically matched control group. All patietns were in sinus rhythm and mean RA duration was 10 years. Standard 12-lead ECG, standard 2-D, M-mode, complete Doppler echocardiographic examination and clinical assessment were carried out on each subjects. Results: Echocardiographic abnormalities were found more frequently in RA patietns than in controls (61 p.c. vs. 5 p.c.; p 0.001). The following findings were significantly more prevalent in RA patietns: left ventricular diastolic dysfunction (abnormal relaxation, 21 p.c. vs. 0 p.c.), valvular abnormalities (52 p.c. vs. 5 p.c.) and the right ventricular dimension was larger in RA patients (2.22 ń 0.52 vs. 1.95 ń 0.35 cm). There was a trend toward more frequent regional wall motion abnormalities in RA group (16 p.c. vs. 0 p.c.), without ...


  5/30

  Tytuł oryginału: HOPE i Heart Prevention Study (HPS): nowa era prewencji kardiologicznej.
  Tytuł angielski: HOPE and Heart Prevention Study (HPS): a new era in preventive cardiology.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.43-47, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie epidemii chorób układu sercowo-naczyniowego jednym z czołowych zadań kardiologii jest prewencja pierwotna i wtórna tych schorzeń. Wśród wielu prowadzonych badań klinicznych, za szczególnie ważne należy uznać HOPE i HPS - dwa badania, które wykazały możliwość znacznego obniżenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i poprawy przeżycia w szerokich populacjach pacjentów. Uzyskane w nich wyniki leczenia pacjentów o podwyższonym ryzyku powikłań krążeniowych ramiprilem i simwastatyną, znacznie rozszerzają wskazania do ich stosowania, wytyczając nowe perspektywy leczenia prewencyjnego. Nowe, toczące sie badania, muszą udzielić odpowiedzi na nowe pytania, z których najważniejsze to optymalizacja dawek zapobiegawczych, ocena możliwości potęgowania ich efektu przez ich terapię łączoną, "efekt klasy" a także na temat użyteczności tych leków w prewncji innych grup pacjentów, np. z izolowanym nadciśnieniem.

  Streszczenie angielskie: In the era of epidemic atherosclerotic disease one of the most important taks of clinical cardiology is primary and secondary prevention of cardiovascular complications. Two of major completed clincial trails - HOPE and Heart Protection Study HPS - have indicated the possibility of efficient reduction of cardiovascualr risk and improving survival inv extensive groups of patietns with cardiovascular risk factors. The results of treatment with ramipril and simvastatin in patietns with increased risk of cardiovascular complications are likely to expand their indications spectrum and open a new perspective in preventive cardiology. New ongoing trials have to address arising questions regarding the status of statins and converting enzyme inhibitors in prevention - such as optimization of dosage, possible synergistic effects, elucidation of presence or absence of "drug class effect" and usefulness of these drugs in specific subsets of patients at risk - e.g. those with isolated hypertension.


  6/30

  Tytuł oryginału: Tetralogia Fallota u 64-letniej nieleczonej kobiety.
  Tytuł angielski: Tetralogy of Fallot in a 64-year old untreated woman.
  Autorzy: Wejner-Mik Paulina, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.71-75, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tetralogia Fallota jest najczęstszą wrodzoną, siniczą wadą serca spotykaną u dorosłych, jednak nieleczeni chirurgicznie pacjenci rzadko osiągają dojrzały wiek. Opisujemy 64-letnią, skąpoobjawową pacjentkę z rozpoznaną w pierwszych dniach życia tetralogią Fallota, która nie poddała się leczeniu operacyjnemu. Wydolność fizyczną oceniono na IIIř w kalsyfkiacji czynnościowej wg NYHA, ciśnienie tętnicze krwi 120/70. W elektrokardiogramie, oprócz cech przerostu prawej komory, widoczny jest blok przedsionkowo-komorowy IIř typu Mobitza, z akcją serca o częstości 42/min. Dwu- i trójwymiarowe badanie echokardiograficzne potwierdziło obecność typowych cech tetralogii Fallota, ze średniego stopnia podzastawkową stenozą płucną. Trójwymiarowa echokardiografia umożłiwiła dokładną planimetrię ubytku międzykomorowego, a także mięśniowego zwężenia drogi odpływu prawej komory. Wieloletnie przeżycie u opisywanej pacjentki można wiązać z umiarkowaną stenozą płucną, średniego stopnia przerostem mięśnia prawej komory i z dobrą funkcją lewej komory. Istotne znaczenie ma też dośc szybka, mimo bloku przedsionkowo-komorowego akcja serca oraz oszczędzający tryb życia pacjentki.

  Streszczenie angielskie: Tetralogy of Fallot (ToF) is the most frequent cyanotic congenital cardiac disorder. ToF patietns rarely reach an adult age without surgical intervention. We present a case of 64-year-old woman with neonatally diagnosed untreated tetralogy of Fallot. The functional status of this patient was New York Heart Association (NYHA) class III and the systemic blood pressure was 120/70 mmHg. The hematocrit was 51.4 p.c. and the arterial partial pressure of oxygen 55.7 mmHg. Electrocardiogram presents atrioventricular block second degree (Mobitz type), with 42 heart rate. Two- and three-dimensional echocardiography confirmed the presence of typical tetralogy of Fallot with moderate degree of subvalvular pulmonic stenosis. Three-dimensional study allowed detailed planimetry of VSD. That long survival time seems to be connected with moderate pulmonary stenosis, average degree of right ventricular hypertrophy and good left ventricular function. Sufficient heart rate in spite of atrioventricular block coexistence and protective lifestyle can also contribute to unusual longevity for tetralogy of Fallot patient.


  7/30

  Tytuł oryginału: Myocardial ischemia and autonomic activity in dippers and non-dippers with coronary artery disease: assessment of normotensive and hypertensive patients.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Drożdż Jarosław, Bednarkiewicz Zbigniew, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.133-142, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the relations between the circadian variations of blood pressure (BP) and the pattern of ischemia and autonomic activity in normotensive and hypertensive patients with coronary artery disease (CAD). Patients and methods: On the basis of the results of ambulatory BP monitoring, 115 patients with stable CAD were divided into Group 1 (with arterial hypertension) and Group 2 (normotensives). Groups were subdivided into dippers and non-dippers. Holter monitoring was performed to assess the occurrence and circadian pattern of ischemic episodes. Time domain and frequency domain HRV analyses were performed to evaluate the autonomic activity. Results: The total number of ischemic episodes was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had a greater number of silent episodes and a different circadian pattern of ischemia with more night episodes. Among the time-domain HRV parametres, only SDNN was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had lower pNN50 and rMSSD - the parameters expressing parasympathetic activity. Differences between diurnal and nocturnal results of spectral HRV analysis were observed in dipper patients only. They presented an elevation of HF power and a decline of LF power at night. All differences between dippers and non-dippers were of similar significance in both hypertensives and normotensives. Conclusions: A lack of a nocturnal fall in BP is present in normotensive and hypertensive patients with CAD. Non-dippers with CAD had silent and nightime ischemia more often. They also had an abnormal pattern of autonomic activity with higher sympathetic and lower parasympathetic modulation.


  8/30

  Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Coronary artery disease in family doctor's practice.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.135-136, sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duża liczba pacjentów z chorobami układu krążenia powoduje, że lekarz rodzinny często staje w obliczu problemów związanych z diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca. Szybkie postępy dokonujące się w tych dziedzinach zmuszają do ustawicznego samokształcenia. Dużą część diagnostyki kardiologicznej można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych, jednak niektóre badania są wykonywane tylko w wyspecjalizowanych oddziałach kardiologicznych, z którymi lekarz rodzinny powinien ściśle współpracować. W pracy tej przedstawiono krótko zasady nowoczesnej diagnostyki i terapii choroby niedokrwiennej serca.

  Streszczenie angielskie: Because of a great number of patients with cardiovascular diseases the family doctor often comes across problems with diagnosis and treatment of coronary artery disease. Rapid progress in modern cardiology should stimulate family doctors to an incessant self-education. Some important examinations in patients with coronary artery disease are possible to be performed only in specialistic cardiologic departments, and family doctors should closely cooperate with them. This review presents modern guidelines for diagnosis and treatment of coronary artery disease.


  9/30

  Tytuł oryginału: Prognostic value of low-dose dobutamine echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Plewka Michał, Ciesielczyk Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Chest 2002: 121 (4) s.1216-1222, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 300,494

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Study objectives: Dobutamine echocardiography is widely used for the evaluation of myocardial contractile reserve. The purpose of the study was to determine the prognostic value of low-dose dobutamine echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy (IDCM). Patients: The study group consisted of 77 consecutive patients with recently diagnosed IDCM (mean [ń SD] age, 49 ń 9 years; men, 82 p.c.) and left ventricular (LV) ejection fractions of 40 p.c. Interventions: Two-dimensional and Doppler echocardiographic variables were measured before and after the infusion of dobutamine at the rate of 10 ćg/kg/min for 5 min. Measurements and results: During a mean follow-up period of 63 ń 7 months (range, 49 to 75 months) 30 patients (39 p.c.) died and five patients (6 p.c.) underwent successful heart transplantations. Using multivariate regression analysis, the only significant factors related to fatal outcome or the need for cardiac transpantation were the following: (1) LV end-systolic volume of 150 mL after low-dose dobutamine infusion (odds ratio [OR], 2.2; confidence interval [CI], 1.2 to 4.1; p = 0.011); (2) no decrease of LV end-diastolic volume after dobutamine infusion (OR, 1.9; CI, 1.1 to 3.4; p = 0.031); (3) atrial fibrillation (OR, 2.7; CI, 1.4 to 5.3; p = 0.003); and (4) male gender (OR, 2.6; CI, 1.2 to 5.5; p = 0.017). A scoring system was proposed with one point assigned for each of the above-mentioned factors. The mortality rates for total scores of 0, 1, 2, 3, and 4 were 0 p.c., 19 p.c., 48 p.c., 83 p.c., and 100 p.c., respectively. Conclusion: The response of the LV to low-dose dobutamine infusion adds clinically valuable prognostic information to the evaluation of the patient with IDCM.


  10/30

  Tytuł oryginału: Mitralna wada serca w praktyce lekarza rodzinnego. Kiedy operować?
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.44-48, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/30

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal coronary angioplasty in coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Autorzy: Peruga Jan Z., Religa Wojciech, Krzemińska-Pakuła Maria, Drzewoski Józef
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.115-120, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Badania epidemiologiczne u chorych z chorobą niedokrwienną serca (CHNS) wykazują, że cukrzyca (DM) przyspiesza jej rozwój, pogarsza przebieg kliniczny i rokowanie w porównaniu z pozostałą częścią populacji. Celem pracy jest analiza zabiegów koronaroplastyki (PTCA) u chorych z CHNS i towarzyszącą DM w porównaniu z pacjentami bez DM. Materiał i metodyka: W okresie trzech lat (1998 - 2000) w Klinice Kardiologii IMW AM w Łodzi przeprowadzono łącznie 1570 zabiegów PTCA. W grupie tej 1303 chorych (83 proc., grupa 1) miało prawidłowy metabolizm węglowodanów, a u 267 chorych (17 proc., grupa 2) rozpoznano DM typu II. Obydwie grupy nie różniły się wiekiem, jedynie w grupie 1 było więcej mężczyzn 81 proc. vs. 73 proc. (p 0.05), zaś w grupie 2 chorzy częściej zgłaszali przebyty zawał mięśnia sercowego 43 proc. vs. 32 proc. (p 0.05). Wyniki: U chorych z DM w badaniu koronarograficznym częściej stwierdzano chorobę wielonaczyniową 38 proc. vs. 13 proc. (p 0,05), a wymiar referencyjny zwężonego naczynia poddawanego zabiegowi koronaroplastyki był znamiennie mniejszy 3,12 ń 0,4 vs. 3,4 ń 0,5 ( p 05), podczas zabiegów koronaroplastyk częściej w tej grupie implantowano stent 40 proc. vs. 34 proc. (p 0,05). Częstość powikłań w okresie szpitalnym była podobna w obydwu grupach. W okresie obserwacji poszpitalnej (średnio 1 rok) całkowita śmiertelność wynosiła 4,07 proc. i była znamiennie większa w grupie 2 - 5,24 proc. vs. 3,83 proc. (p 0,0050. Wnioski: Rokowanie po ...

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies have clearly proven that diabetes mellitus accelerates atherosclerosis, leading to more severe course of ischemic heart disease when compared to non-diabetic subjects. The aim of the study was the analysis of PTCA in CAD patients with or without diabetes. In a three-year period, between 1998 and 2000, 1570 PTCA procedures were performed in the Cardiology Department, Internal Medicine Institute, Medical University of Łódź. The patients were divided into two groups: group 1 - PTCA patients with normal glucose metabolism (n = 1303) and group 2 PTCA (267 patients, 17 p.c.) who had type II diabetes mellitus. Both group were similar in terms of age, but not of gender distribution. Men was great in non diabetic group 81 p.c. vs. 73 p.c. (p 0.05), The history of previous myocardial infarction more often in patients with diabetes 43 p.c. sv. 32 p.c. (p 0.05). Diabetic patients were more often found to have multivessel disease 38 p.c. vs. 13 p.c. (p 0.05) and the reference diameter of stenotic vessel was significantly smaller in patients with diabetes 3.12 ń 0.4 vs. 3.4 ń 0.5 (p 0.05) Stent implantation was also more often in diabetic subjects (40 p.c. vs. 34 p.c. (p 0.05). Early complications rates and mortality were similar in both groups. Mean follow-up time (exceeding 1 year) was comparable in both groups. Total mortality in whole group was 4.07 p.c., but was significantly greater in diabetic group 5.24 p.c. vs. 3.83 p.c., p 0.005. ...


  12/30

  Tytuł oryginału: Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne.
  Tytuł angielski: Myocardial contrast echocardiography using dipyridamole-atropine stress - preliminary report.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Ciesielczyk Michał, Krzemińska-Pakuła Maria, Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Plewka Michał
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.141-148, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przezklatkowa echokardiografia dwuwymiarowa jest podstawową techniką diagnostyczną współczesnej kardiologii. Do jej istotnych ograniczeń należy jednak zależność od okna akustycznego, subiektywizm oceny kurczliwości serca i brak możliwości bezpośredniego uwidocznienia perfuzji miokardium. Nowe techniki echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii kontrastowej, stanowią próbę pokonania tych ograniczeń. Bezpośrednia ocena perfuzji może polegać na badaniu wzmocnienia kontrastowego po podaniu dożylnego środka kontrastowego. Prezentujemy wstępne doświadczenia nad wykorzystaniem echokardiograficznego testu dipirydamolowego z użyciem Optisonu w trybie bramkowanego obrazowania harmonicznego jako udoskonalonej metody oceny niedokrwienia miokardium. We wstępnej serii badań użyteczne diagnostycznie zacieniowanie miokardium uzyskano w 87 proc. segmentów. Czułość rozpoznania 70 proc. zwężenia tętnic wieńcowych, w porównaniu z koronarografią wynosiła 81 proc., a swoistość - 88 proc.

  Streszczenie angielskie: Standard 2-dimensional echocardiography is a basic tool of modern cardiology. However, it has important limitations such as dependence on good acoustic windows, subjective factors in the assessment and inability of direct detection of myocardial perfusion. Novel technical developments such as contrast echocardiography address these issues, with a potential for direct visualization of myocardial perfusion. A number of techniques can be used for direct detection of presence of contrast microbubbles in myocardium, including ECG-gated harmonic 2-dimensional echocardiography. In preliminary experience, this approach can be effectively used as a test for ischemia during dipyridamole-atropine stress testing with feasibility of 87 p.c. (in segmental analysis), sensitivity for significant stenosis - 81 p.c. and specificity - 89 p.c.


  13/30

  Tytuł oryginału: Improved reperfusion and clinical outcome with enoxaparin as an adjunct to streptokinase thrombolysis in acute myocardial infarction.
  Autorzy: Simoons M. L., Krzemińska-Pakuła M., Alonso A., Goodman S. G., Kali A., Loos U., Gosset F., Louer V., Bigonzi F.
  Źródło: Eur. Heart J. 2002: 23 (16) s.1282-1290, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 306,213

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Aims. To establish whether the addition of enoxaparin (a low-molecular-weight heparin0 to streptokinase therapy improves early and sustained patency and clinical outcome in patients with evolving myocardial infarction. Methods and results. A total of 496 patients with acute myocardial infarction treated with streptokinase were randomized to an intravenous bolus (30 mg) and subcutaneous injections (1 mgúkg-1 twice daily) of enoxaparin (n = 253), or placebo (n = 243) for 3-8 days. The median duration of treatment in both groups was 5 days. ST-segment resolution at 90 min and 180 min measured by electrocardiogram was improved in patients receiving enoxaparin. Complete, partial and no ST-segment resolution at 180 min was observed in 36 p.c., 44 p.c. and 19 p.c. in the enoxaparin group vs 25 p.c., 44 p.c. and 31 p.c. in the placebo group, rspectively (P = 0.004). Assessment of the primary end-point revealed improved TIMI-3 flow with enoxaparin vs placebo (70 p.c. vs 58 p.c., P = 0ú01). Combined TIMI-2 and -3 flow was also improved (88 p.c. vs 72 p.c., P = 0ú001), as was TIMI frame count (P = 0ú003). The triple clinical end-point of death, reinfarction and recurrent angina at 30 days was reduced with enoxaparin (13 p.c. vs 21 p.c., P = 0.03). Conclusion. Streptokinase in combination with enoxaparin is associated with better ST-segment resolution and better angiographic patency at days 5-10, suggesting more effective reperfusion. This was associated with a significant reduction in clinical events, indicating less reocclusion.


  14/30

  Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej wybranych parametrów elektrokardiograficznego testu wysiłkowego i echokardiograficznej próby z dobutaminą w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Czuba-Gręda Grażyna, Krzemińska-Pakuła Maria (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20059

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/30

  Tytuł oryginału: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - nowe zastosowania.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.13-18, il., tab., bibliogr. 42 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/30

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ocena funkcji śródbłonka - zastosowanie i metodyka.
  Tytuł angielski: Non-invasive assessment of endothelial function - implementation and methodology.
  Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Jeżewski Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.99-103, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne stadia miaźdźycy przejawiają się upośledzeniem funkcji śródbłonka. zaburzenia te obserwuje się nie tylko w naczyniach wiencowych, ale także w obwodowych naczyniach tętniczych. Celem opracowania było przybliżenie przydatności i metodyki nieinwazyjnych pomiarów funkcji śródbłonka. Nieinwazyjna metoda oceny funkcji śródbłonka naczyń obwodowych - pomiar rozszerzalności zależnej od śródbłonka tętnicy ramiennej po wywolanym przekrwieniu reaktywnym - wykazuje istotną korelację z inwazyjnymi metodami oceny funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych. Powtarzalność metody, istotna korelacja z obecnością czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, a także przydatność w monitorowaniu dynamiki rozwoju procesu miażdżycowego wskazuje na dużą przydatność tej metody w ocenie wczesnych postaci miażdżycy jeszcze niewidocznej podczas koronarografii.

  Streszczenie angielskie: Early stages of atherosclerosis cause endothelium dysfunction even in absence of visible atherosclerotic changes in coronaroangiopraphy. Early atherosclerotic process involves endothelium in not only coronary bat also in peripheral arteries. The aim of this was to describe usefulness and methodology of noninvasive test of vascular function in detecting of early stages of atherosclerosis. The prevention and early treatment of atherosclerosis is gaining more attention, and these tests might be used as indications or perhaps guides to the effectiveness of therapy.


  17/30

  Tytuł oryginału: Wady zastawki dwudzielnej. Kiedy operować?
  Tytuł angielski: Mitral valve disease. When to operate?
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.568-572, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/30

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna farmakologicznego testu echokardiograficznego dla wczesnych i odległych powikłań krążeniowych.
  Tytuł angielski: The differential predictive value of stress echocardiography for early and remote cardiac events.
  Autorzy: Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Wierzbowska Karina, Mik Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.646-649, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Farmakologiczna echokardiografia obciążeniowa i obrazowanie radioizotopowe są konkurującymi metodami diagnostycznymi pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, jednak wartość prognostyczna badań izotopowych została dotychczas lepiej określona. Celem pracy była ocena długoterminowej wartości predykcyjnej farmakologicznego testu echokardiograficznego dla przewidywania powikłań krążeniowych. Metody: Echokardiograficznej próbie obciążeniowej poddano 224 pacjentów (62 proc. mężczyzn w wieku 55 ń 10 lat) z chorobą niedokrwienną serca, 26 proc. z dusznica bolesną. 39 proc. z nadciśnieniem, 43 proc. z hipercholesterolemią, 12 proc. osób paliło papierosy, 44 proc. badanych paliło papierosy w przeszłości, 10 proc. chorych leczyło się z powodu cukrzycy. Okres obserwacji obejmował 53 ń 19 miesięcy (12 do 91 miesięcy). Oceniane powikłania krążeniowe obejmowały: zawał mięśnia sercowego, nawroty niestabilnej dusznicy bolesnej, wymagające hospitalizacji, rewaskularyzację naczyń wieńcowych oraz śmiertelność z powodów kardiologicznych. Wyniki: Cechy niedokrwienia podczas farmakologicznej próby echokardiograficznej zaobserwowano u 109 pacjentów (48 proc.). W czasie obserwacji 21 chorych zmarło (9 proc.), a u 132 pacjentów (59 proc.) wystąpiły inne powikłania krążeniowe. Dodatnia wartość predykcyjna (PPV) w badaniu kontrolnym wynosiła 51 proc. (dla zgonu - 8 proc.) dla pierwszego roku obserwacji: 7 - 12 proc. (dla zgonu - 0-4 proc.) w latach 2 - 5. Ujemna wartość predykcyjna (NPV) dla pierwszego roku wynosiła 82 proc. (dla zgonu - 98 proc.) i 79 - 94 proc. (dla zgonu - 99 - 100 proc.) w latach 2 - 5. PPV dla śmiertelności dla pierwszego roku była 8 proc. przy wysokiej NPV wynoszącej 98 proc...


  19/30

  Tytuł oryginału: Clinical application of 3-dimensional echocardiography - a 3-year single center experience.
  Tytuł polski: Zastosowanie klinicznej echokardiografii trówymiarowej - doświadczenia 3-letnie.
  Autorzy: Ciesielczyk Michał, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Plewka Michał, Zwierzak Marcin, Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.658-662, il., bibliogr. 43 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Echokardiografia trójwymiarowa (3DE) jest nową i szybko rozwijającą się techniką echokardiograficzną. Teoretycznie 3DE powinna mieć zastosowanie w trudnych badaniach, gdy w badaniu dwuwymiarowym (2DE) nie można uzyskać oczekiwanych informacji z powodu złożonych zależności przestrzennych w objętym chorobą sercu lub niemożności uzyskania odpowiedniej płaszczyzny przekroju. Dokładna ocena ilościowa stanowi kolejną zaletę zastosowania 3DE. Metody: W badaniu prezentujemy 3-letnie doświadczenie naszego ośrodka w zastosowaniu 3DE. Retrospektywna analiza bazy danych pozwoliła uzyskać dane 204 badań 3DE. Wszystkie badania zostały przeprwoadzone na aparacie Tom-Tecechoscan 3.1 z zastosowaniem rotacyjnej akwizycji danych. Wyniki: Ogółem wykonano 474 akwizycje obrazów trójwymiarowych. Wskazaniem do wykonania badania 3DE były: ocena funkcji lewej komory serca (51); wady zastawkowe (47); ocena aorty piersiowej (36); guzy serca (22). Jakość uzyskanego obrazu 3D była oceniana w trójstopniowej skali; 0 - zła, 1 - dostateczna, 2 - dobra, 3 - optymalna. Średnia jakość rekonststrukcji 3D wynosiła 2,1 ń 0,8 (w 73 proc. badań uzyskano jakość dobrą lub optymalną). W porównaniu z 2DE, dodatkowe informacje jakościowe lub ilościowe uzyskano u 47 proc. pacjentów; w podziale wg wskazań do badania: w 41 proc. badań funkcji lewej komory serca; w 40 proc. badań wad zastawkowych; w 31 proc. badań aorty piersiowej; w 64 proc. badań wad wrodzonych, w 64 proc. badań guzów serca. Wnioski: 3DE może być zastosowane jako wydajne narzędzie rutynowej diagnostyki kardiologicznej. 3DE jest wartościową techniką w klinicznie uzasadnionych przypadkach, wnosząc dodatkową informację jakościową lub ilościową w 47 proc. badań.


  20/30

  Tytuł oryginału: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - nowe wskazania.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.13-14, 16, 18, bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/30

  Tytuł oryginału: Patients with unstable angina pectoris present increased humoral response against Helicobacter pylori in compariosn with patients with aggravated dyspepsia.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kasprzak Jarosław D., Chmiela Magdalena, Krzemińska-Pakuła Maria, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.339-344, tab., bibliogr. s. 343-344
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A role of autoimmune process and its link with bacterial infections in initiation or aggravation of atherosclerosis symptoms has been suggested. Antigenic mimicry and cross-reactivity of circulating antibodies have been indicated as some major factors in this process. In this study, the prevalence and titers of IgG and IgA antibodies reacting with glycine extract of H. pylori surface antigens were determined immunoenzymatically (ELISA) in the group of patients with unstable ischaemic heart disease and in patients with aggravated dyspepsia. Our results reveal that elevated titers of IgG anti-H. pylori are more typical for cardiac patients and lower prevalence of IgA anti-H. pylori - for those with aggravated dyspepsia. This supports the hypothesis that intensed humoral response in immunoglobulins class G against some bacterial antigens may play a role in the aggravation of symptoms of coronary atherosclerosis.


  22/30

  Tytuł oryginału: Obraz zatoru tętnicy płucnej w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową - wartość diagnostyczna objawu McConnella.
  Tytuł angielski: The significance of McConnell's sign for the diagnosis of pulmonary embolism by transthoracic echocardiography.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Guzik Przemysław, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.337-342, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zator tętnicy płucnej (ztp) jest często stanem zagrożenia życia wymagającym szybkiej i trafnej diagnozy i leczenia. W ostatnich latach wzrosło znaczenie echokardiografii (również z dostępu przez klatkę piersiową) w rozpoznaniu i stratyfikacji ryzyka w ztp. Objawy przeciążenia ciśnieniowego prawej komory, a także hipokineza jej wolnej ściany (objaw McConnella) wydają się wskazywać na istotny hemodynamicznie ztp, który może wymagać leczenia trombolitycznego. Cel pracy: Celem pracy była charakterystyka parametrów echokardiograficznych u pacjentów z potwierdzonym ztp oraz ocena wartości diagnostycznej objawu McConnella u pacjentów z klinicznym podejrzeniem ztp. Metody: Analizowano wyniki echokardiograficznego badania przez klatkę piersiwoą u 87 pacjentów [średni wiek 61 ń 13 lat; 35 (54 proc.) mężczyzn] ztp potwierdzono za pomocą innego badania (echokardiografia przezprzełykowa, scyntygrafia płuc, angiografia) a u 22 [średni wiek 59 ń 12 lat; 9 (41 proc.) mężczyzn] wykluczono. Wyniki: Wymiary prawej komory i prawego przedsionka były istotnie większe w grupie pacjentów z ztp, obserwowano także wyższe skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej (SPAP) i krótszy czas akceleracji wyrzutu płucnego (AcT). Spośród pacjentów z udokumentowanym ztp u 35 (54 proc.) obserwowano objaw McConnella, nieobecny w grupie osób bez ztp. Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna, ujemna wartość predykcyjna i dokładność objawu McConnella w rozpoznaniu ztp wynosiły odpowiednio: ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Pulmonary embolism (PE) is a life-threatening entity requiring rapid diagnosis and treatment. Recently, transthoracic echocardiography (TTE) has gained important role in the detection and risk stratification of PE. Evidence exists that the right ventricular dysfunction manifesting as cavity enlargement and free wall hypokinesis (McConnell's sign) indicates on hemodynamically significant PE suitable for thrombolysis. Aim of study: The aim of our study was to characterize echocardiographic parameteres in patietns with proved pulmonary emboism and to assess the diagnostic value of McConnell's sign in patients examined by TTE because of clinical suspicion of PE. Methods: We analysed TTE results of 87 patients [mean age 61 ń 13; 44 (51 p.c.) male] with suspected PE. In 65 [mean age 61 ń 13; 35 (54 p.c.) male] PE was proved by other test (transesophageal echocardiography, pulmonary scyntygraphy or angiography) and in 22 [mean age 59 ń 12; 9 (41 p.c.) male] PE was excluded. Results: Right ventricular and right atrium dimensions were higher in patietns with PE, together with higher systolic pulmonary artery pressure and shorter acceleration time of pulmonary ejection. Echocardiographic parameters varied significantly between patietns with PE and control gorup indicating pressure overload of the right-sided cardiac chambers. Among the patients with proved PE McConnell's sign was observed in 35 (54 p.c.), whereas the sign was absent in the patietns without PE. ...


  23/30

  Tytuł oryginału: Nowe oblicze znanych leków - inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.10, 12-15, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) otworzyło nową erę w farmakoterapii chorób układu krążenia. Ich prekursorem tych leków była substancja wuodrębniona z jadu węża Bothrops jararaca. Kaptopril - pierwszy preparat z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny został zsyntetyzowany w 1976 roku, a rok później Fergusson jako pierwszy opisał jego zastosowanie u ludzi.


  24/30

  Tytuł oryginału: Przydatność elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.
  Tytuł angielski: Usefulness of exercise stress test in non ST-segment elevation acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.285-291, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/30

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Konsekwencje kliniczne badań nad statynami].
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.52-54, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 387-393
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/30

  Tytuł oryginału: Wpływ monitorowania odprowadzenia prawostronnego na wartość diagnostyczną elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Role of the right chest lead in improving the accuracy of myocardial ischemia detection.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kurpesa Małgorzata, Peruga Jan, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.684-686, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znanym ograniczeniem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w wykrywaniu choroby wieńcowej jest jej niska czułość, dotycząca szczególnie zmian w prawej tętnicy wieńcowej. W ostatnio opublikowanych badaniach proponowano wprowadzenie dodatkowych odprowadzeń prawostronnych w celu poprawy wykrywalności niedokrwienia z zakresu unaczynienia prawej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Celem obecnego badania była ocena wpływu zastąpienia standardowego pierwszego odprowadzenia przezsercowego (V1) czwartym odprowadzeniem prawostronnym (V4R) na wartość diagnsotyczną próby wysiłkowej. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 100 pacjentów (78 meżczyzn i 22 kobiety, średni wiek 55 ń 9 lat), u których wykonano elektrokaridiograficzną próbę wysiłkową według protokołu Bruce'a (ExT) oraz badanie koronarograficzne. U 52 pacjentów moniotorowano odprowadzenie V4R (grupa V4R), a pozostałe 48 osób stanowiło grupę kontrolną ze standardowym układem elektrod (grupa V1). Za istotne hemodynamicznie przyjęto zmiany miażdżycowe zawężające światło pnia lewej tętnicy wieńcowej o co najmniej 50 proc. a pozostałych tętnic o co najmniej 70 proc. Wyniki: U 76 spośród 100 pacjentów stwierdzono istotne zmiany miażdżycowe w badaniu koronarograficznym, 81 proc. w grupie V4R i 71 proc. w grupie V1. Czułość (71 proc. grupa V4R vs 79 proc. grupa V1), swoistosć (40 proc. grupa V4R vs 21 proc. grupa V1) oraz dokładnośc (65 proc. grupa V4R vs 63 proc. grupa V1) testu wysiłkowego dla wykrycia istotnej choroby ...

  Streszczenie angielskie: Background: The limitations of exercise electrocardiography in the detection of coronary artery disease includes low sensitivity, especially in isolated right coronary artery (RCA) disease. Recent studies postulated the addition of right precordial leads to the standard exercise ECG (ExT) recording for better detection of right ventricular ischemia. Purpose: We tested the hypothesis that the replacement of the standard first precordial lead (V1) with a fourth right chest lead (V4R) can improve the diagnostic accuracy of ExT. Materials and methods: We studied 100 patients (78 men and 22 women aged 55 ń 9 years (31-71) who underwent treadmill ExT (Bruce protocol) and coronary angiography. 52 patients had the V4R lead (Group V4R) instead of V1. THe control group (Group V1)included 48 patients with the standard 12-lead ECG. Hemodynamically significant lesions were defined as stenosis = 50 p.c. in left main coronary artery or = 70 p.c. in other arteries. Results: 76 out of 100 patients had significant coronary lesions on the arteriogram, 81 p.c. in Group V4R and 71 p.c. in Group V1. Over all senstivity (71 p.c. Group V4R vs 79 p.c.Group V1), specificity (40 p.c. Group V4Rvs 21 p.c. Group V1) and accuracy (65 p.c. Group V4R vs 63 p.c. Group V1) of ExT for detection of significant coronary artery disease was similar in both groups. THere was also no statistical significant difference in the abilit to define an inferior or right ventricle vs. anterolateral ischemia ...


  27/30

  Tytuł oryginału: Dysfunkcja naczyń tętniczych u młodych pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy.
  Tytuł angielski: Vascular dysfunction in young patients with impaired glucose tolerance; insights from pulse wave velocity and endothelial function measurements.
  Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Kasprzak Jarosław D., Kurpesa Małgorzat, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.765-769, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego jest uznawana za wczesny sygnał świadczący o rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena funkcji śródbłonka naczyniowego i podatności naczyń tętniczych u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy. Metodyka: badana grupa składała się z osób bez czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, z prawidłowym spoczynkowym zapisem EKG, ujemną EKG próbą wysiłkową, prawidłowym obrazem i funkcją serca w badaniu echokardiograficznym, u których po wykonanym teście doustengo obciążenia glukozą rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy - grupa 1 (IGT) 48 pacjentów (poziom glukozy na czczo 5,7 ń 0,2 mmol/l, po 2 godzinach od podania 75g glukozy 9,2 ń 0,6 mmol/l). Grupę 2 staowiły 43 osoby spełniające powyższe kryteria z prawidłowym wynikiem testu obciążenia glukozą dobranych pod względem płci i wieku w stosunku do grupy 1 (glukoza na czczo 4,9 ń 0,5 mmol/l). Oceny rozszerzalności zależnej od funkcji śródbłonka (RŚZ) dokonywano na tętnicy ramiennej po wywołanym przekrwieniu reaktywnym, aparatem Acuson Sequoia głowicą liniowa 8 MHz zgodnie z metodyką opisaną przez Celermeja i wsp. Prędkość rozchodzenia fali tętna (PWV) - wykąłdnik podatności naczyń oceniano aparatem Complior Colson z punktami pomiaru nad tętnicami szyjną wspólną i udową. Wyniki: Po wywołanym przekrwieniu reaktywnym przyrost średnicy tetnicy ramiennej u pacjentó z IGT wynosił 6,1 ń 3,1 proc. w poró naniu do 13,4 ń 3,9 proc. Prędkość rozchodzenia fali ...

  Streszczenie angielskie: Endothelial dysfunction is regarded as an early marker of atherosclerosis and decreased arterial disstensibility has similar significance. The aim of this study was to evaluate endothelial function and arterial distensibility in patients with impaired glucose tolerance which may constitue markers of atherosclerosis. Methods: Study group consisted of patients without chest pain, ischemic ECG changes, arterial hypertension or any risk factors for IHD, who were divided into two grops: Impaired glucose tolerance group (ITG) - 48 patients with fasting glucose levels of 5.7 ń 0.2 mmol/l and glucose levels of 9.2 ń 0.6 mmol/l 2 hours after starting a 75 g oral glucose load and group 2 - 43 healthy age and sex matched controls with fasting glucose levels of 4.9 ń 0.5 mmol/l and normal glucose tolerance. Endothelium dependant (EDV) and independent vasodilatation (EIV) was assessed with 8MHz high resolution ultrasound (Acuson Sequoia) according to Celermajer's method. PWV was measured with COmplior Colson automatic device with measurement points above femoral and carotid artery. Results: Flow associated with vasodialatation was significantly impaired in ITG group (6.1 ń 3.1 p.c. vs 13.4 ń 3.9 p.c. - controls, p 0.001). EIV was not significantly different between both groups. PWV was significantly higher in patients with impaired glucose tolerance than in controls (9.9 ń 0.5 m/s ws 7.8 ń 0.9 m/s) p 0.001. COnclusions: Increased values of PWV indicate and increased arterial ...


  28/30

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny zmian dyspersji odstępu QT w teście wysiłkowym w rozpoznawaniu restenozy po zabiegu angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Assessment of QT-dispersion during exercise test as a useful diagnostic tool in detection of restenosis after coronary angioplasty.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Rechciński Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Opierając się na doniesieniach o wpływie niedokrwienia mięśnia sercowego na dyspersję QT (QTd), postanowiono sprawdzić, czy poszerzenie interpretacji próby wysiłkowej o ocenę QTd poprawi przydatność tego badania w przewidywaniu restenozy po angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Do badania włączono 76 pacjentów po zabiegu PTCA z powodu jednonaczyniowej choroby wieńcowej. W 30 dniu po zabiegu wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej. Analizowano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG wykonane przed rozpoczęciem testu oraz na szczycie wysiłku, oceniając zmiany odcinka ST, odstępu QT oraz QTd. Pacjentów obserwowano przez 6-mcy ; w przypadku podejrzenia nawrotu zwężenia wykonywano kontrolną koronarografię. Wyniki: Angiograficznie potwierdzoną restenozę rozpoznano u 17 chorych. Nie różnili się oni pod względem standardowo ocenianych parametrów próby wysiłkowej od pacjentów z dobrym odległym efektem PTCA. Natomiast na szczycie wysiłku istotny wzrost wartości QTd obserwowano tylko w grupie z restenozą (z 48 ń 11 ms do 78 ń 14 ms vs. z 42 ń 14 ms do 50 ń 12 ms u chorych bez restenozy). Czułość powysiłkowych zmian QTd w przewidywaniu restenozy w badanej grupie oceniono na 76 proc., zaś swoistość - na 71 proc. Wartość prognostyczna wyniku dodatniego oceny QTd wynosiła 43 proc., a wyniku ujemnego - 91 proc. Wnioski: Ocena wysiłkowych zmian QTd podnosi wartość diagnostyczną próby wysiłkowej w rozponzniu restenozy po PTCA w przypadku jednonaczyniowej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Exercise test is an important diagnostic tool in patients after PTCA. However, its sensitivity in detection of restenosis is rather poor. Since recent studies have confirmed the influence of ischemia on QT-dispersion (QTd), we hypotesized that assessment of exercise-induced QTd changes could improve the accuracy of exercise test in prediction of restenosis. Material and methods: The study group consisted of 76 patients in whom PTCA was done because of one-vessel coronary artery disease. One month following PTCA treadmill exercise test was performed. 12-lead electrocardograms were recorded before the test and at peak exercise. ST-segment, QT-interval and QTd were assessed. During 6 month follow-up period coronary angiography was performed in patients suspected of restenosis. Results: Angiographically documeneted restenosis was found in 17 patients. They had similar exercise capacity and ST-segment changes like those without restenosis. However, significant increase of QTd was observed at peak exercise only in group with restenosis (from 48 ń 11 ms to 78 ń 14 ms vs. from 42 ń 14 ms to 50 ń 12 ms in patients without restenosis). Exercise induced QT changes allowed to predict restenosis with sensitivity 76 p.c. and specifity 71 p.c. Positive predictive value was 43 p.c. whereas negative predictive value - 91 p.c. Conclusions: Assessment of QTd could improve diagnostic accuracy of exercise test in prediction of restenosis after PTCA in patients with one-vessel coronary artery disease.


  29/30

  Tytuł oryginału: Dwu- i trójwymiarowa echokardiograficzna ocena serca trójprzedsionkowego.
  Tytuł angielski: Two and three dimensional echocardigraphic evaluation of cor triatriatum.
  Autorzy: Jeżewski Tomasz, Bińkowska Anna, Stefanowska Jolanta, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.577-581, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Mężczyzna w wieku 62 lat, wcześniej nieleczony z powodu chorób układu krążenia zgłosił się do szpitala z powodu uczucia kołatania serca, ucisku w okolicy mostka, wzmożonej męczliwości, występujących od kilku dni. W zapisie EKG stwierdzono migotanie przedsionków. W chwili przyjęcia pacjenta zakwalifikowano do III klasy czynnościowej według NYHA. Podobne dolegliwości oraz krótkotrwałe incydenty kolatania serca pojawiały się sporadycznie od 5 lat. W wykonanym przed planową próbą umiarowienia przezklatkowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono poszerzenie lewego przedsionka serca, niedomykalność zastawki mitralnej (++/+++) ora zbłoniastą przegrodę w świetle lewego przedsionka, odpowiadającą morfologii serca trójprzedsionkowego lewego. Średnicę otworu w błonie oceniono na 19 mm oraz zarejestrowano laminarny przepływ przez otwór z prędkością do 0,65 m/s. Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne wykluczyło obecność skrzeplin w uszku lewego przedsionka oraz pozwoliło na dokładniejsze zobrazowanie membrany, która nie ograniczała w istotny sposób napływu krwi do dystalnej części lewego przedsionka. Zarejestreowany w trakcie badania przezprzełykowego echokardiogram trójwymiarowy pozwolił na rekonstrukcję przestrzenną obrazu membrany, w której pole otworu umożliwiającego przepływ krwi oceniono na 5,4 cmý. Nazajutrz dokonano skutecznej kardiowersji elektrycznej. Podczas 6-miesięcznej obserwacji u pacjenta utrzymywał się rytm zatokowy.

  Streszczenie angielskie: 62-year old man without previous cardiac history was admitted to hospital because of palpitations, gripping retrosternal pain and loss of exercise capacity lasting several days before admission. Similar symptoms, but of less intensity occurred several times during the last 5 years. Admission 12-lead ECG revealed atrial fibrillation. Transthoracic echocardiography performed before planned cardioversion showed the dilatation of the left atrium, mitral valve insufficiency (++/+++) and fibro-muscular membrane in the lumen of left atrium characteristic for the morphology of cor triatriatum sinister. The orifice between proximal and distal part of the left atrium was measured to have 19 mm in diameter, and the peak velocity of laminar flow through the orifice was 0.65 m/s. Transeosophageal echocardiography (TEE) excluded the presence of thrombi in the left atrial appendage. Three dimensional echocardiogram obtained during TEE examination enabled three dimensional reconstruction of the membrane. The area of the orifice counted from three dimensional image was estimated to have 5.4 cmý. Successful electric cardioversion was performed on the next day after examination. During 6 months follow-up paitent remains in sinus rhythm.


  30/30

  Tytuł oryginału: Leczenie niewydolności serca.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Foryś Jakub
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.34-41, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność serca jest zespołem klinicznym o szczególnym znaczeniu w kardiologii, ponieważ może być następstwem prawie każdej jednostki chorobowej dotyczącej serca. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów na temat leczenia niewydolności serca w aspekcie współczesnej patofizjologii.

  stosując format: