Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZAKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Badania kliniczne w onkologii - czy zawsze są prawidłowo interpretowane?
Tytuł angielski: Clinical trials in oncology -are the always interpreted in a right way?
Autorzy: Krzakowski Maciej
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.139-145, bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Randomizowane badania kliniczne są najlepszym dowodem naukowym pod warunkiem prawidłowego projektu i realizacji. Wyniki badań wywierają wpływ na podejmowanie decyzji w codziennej praktyce klinicznej. Wyniki badań klinicznych powinny być interpretowane z dużą ostrożnością ze względu na pewne ograniczenia w zakresie metodolgii. Czasopisma medyczne mogą w istotny sposób pomagać w interpretacji wyników badań klinicznych przez publikowanie artykułów redakcyjnych, będących niezależnymi komentarzami. W ramach codziennej praktyki klinicznej jest wskazana konfrontacja każdego przypadku ze stanem wiedzy opartym na wynikach badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Randomized clinical trials are the best scientific evidence when well designed and carried out. Their results influence decision-making in daily clinical practice. Since they may have certain methodological limitations, their results should be interpreted carefully. Medical jurnals are expected to help greatly in interpretation of clinical trials by including editorials. The general status of knowledge derived from clinical studies shoud be confronted with the detailed presentation of each specific case within daily practice.


  2/8

  Tytuł oryginału: Efficacy and safety of TTS fentanyl given directly after tramadol to patients with cancer related pain (based on FEN-POL-2 trial).
  Tytuł polski: Ocena efektywności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu bezpośrednio po tramadolu, u pacjentów z bólem pochodzenia nowotworowego (na podstawie badania FEN-POL-2 trial).
  Autorzy: Łuczak Jacek, Gorzelińska Lidia, Ramlau Rodryg, Wojtukiewicz Marek, Koralewski Piotr, Krzakowski Maciej, Załuski Jerzy
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.216-220, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania TTS fentanylu u chorych z bólem nowotworowym, którzy poprzednio nie otrzymywali silnych opioidów. Do badania włączono 72 pacjentów, leczonych przez ostatnie 3 dni traumadolem w dawce 400 mg na dobę z niedostatecznym efektem przeciwbólowym. Natężenie bólu oceniano za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS) oraz Słownej Skali Oceny Bólu (VRS). U wszystkich badanych stosowanie TTS fentanylu rozpoczęto od dawki 25 ćg/godz, a w razie wystąpienia bólu przebijającego podawano 5 mg roztworu wodnego szybko działającej morfiny lub nie opioidowe leki przeciwbólowe. Podczas badania dawkę początkową TTS fentanylu utrzymano u 18 chorych, pozostali wymagali zwiększenia dawek. Maksymalna dawka wynosiła 150 ćg/godz. i była stosowana u 2 pacjentów. Trwające 28 dni badanie ukończyło 64 chorych. W ostatnim dniu badania 45/64 (72 proc.) chroych zgłaszało brak bólu lub ból o nieznacznym nasileniu, 15/64 (22 proc.) ból o średnim natężeniu, a 4/64 (6 proc.) ból silny lub bardzo silny wg VRS. W trakcie badania wystąpiły następujące objawy uboczne: nudności (N = 3), wymioty (N = 3), zaparcie stolca (N = 2) i wzmożona potliwość (N = 1), u żadnego z badanych nie pojawiły się objawy depresji oddechowej. TTS fentanyl okazał się skutecznym i bezpiecznym środkiem w leczeniu bólu nowotworowego nie pobierających wcześniej silnych opioidów.

  Streszczenie angielskie: The main purpose of the trial was to investigate the clinical efficacy and safety of TTS fentanyl administered over 28 days to patients naive to strong opioids, treated over the past 3 days prior to entering the study with the maximal (400 mg) daily dose of traumadol. Seventy two patients were included in the study, all of them suffering from advanced cancer-related pain. All patients started with the lowerst available dose of fentanyl (Delivery rate 25 ćg/hr. If analgesia was insufficient, the patients were give a strong opiid (5 mg of immediate-release oral morphine) or a non- opioid analgesic as "rescue" medication. Pain intensity was evaluated by means of the Visual Analoque Scale (VAS) and the Verbal Rating Scale (VRS). Sixty four patients were eligible for analysis. During the study 18 patients continued with 25 ćg/hr, and the remaining was administerd a higher doses. The maximum does was 150 ćg/hr (2 patients). At the termination of the trial 45/64 (72 p.c.) patients had no pain or slight pain, 15/564 (22 p.c.) had moderate pain and 4/64 (6 p.c.) experienced strong or very strong pain (VRS). At the end of the trial in 51/64 (79 p.c.) pts pain control was good to excellent (in an overall assessment of pain treatment). Clinically relevant respiratory depression was not observed. The following side effects of opioids were observed: nausea (N = 3), vomiting (N = 3), constipation (N = 2) and sweating (N = 1). Transdermal fentanyl proved to be an effective and safe analgesic in the treatment of cancer-related pain in patients naive to strong opioids.


  3/8

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw białku p53 w surowicy chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Serum anti-p53 antibodies (Ab-anty-p53) in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).
  Autorzy: Skrzypski Marcin, Szymanowska Amelia, Janowicz Anna, Dziadziuszko Rafał, Ramlau Rodryg, Kozielski Jerzy, Pilarska-Machowicz Anna, Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek, Krzakowski Maciej, Jassem Ewa, Jassem Jacek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.353-358, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the frequency of serum Ab-anty-p53 in 39 patients with advanced NSCLC and to evaluate the predictive value of the test. Antibodies were present in 10 (25.6 p.c.) of patients. There was no correlation between Ab-anty-p53 and clinical characteristics including age, gender, and histological type of tumor. In 17 patients response to chemotherapy (CT) was obtained (in one patient - complete, and in 16 - partial response). The percentage of patients responding to CT in group with and without serum antibodies did not differ significantly (33 p.c. and 48 p.c., respectively; p = 0.48). The results of the study indicate that serum Ab-anty-p53 are relatively often present in advanced NSCLC patients, however the clinical value of this test needs further evaluation.


  4/8

  Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym w Polsce - przykład metodologii analizy typu koszt - efektywność.
  Autorzy: Skowron Agnieszka, Krzakowski Maciej, Brandys Jerzy, Jassem Jacek, Ramlau Rodryg, Żukowska Helena
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.85-89, tab., bibliogr. 18 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: Hormonoterapia raka piersi.
  Tytuł angielski: Hormonotherapy of breast cancer.
  Autorzy: Krzakowski Maciej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.12-18, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Nowadays hormonal therapy should be a treatment of choice in patients with positive level of receptor before or after menopause (apart from stage of progression- it means in adjuvant as well as in paliative manageament). Still the golden of breast cancer hormonal therapy is tamoxifen, but according to post-menopausal women aromatase inhibitors are still a compention. The optimal sequence of hormonal drugs within a framework of so-called "therapeutic cascade" or using them simultaneously are still the object of studies (recent data show that using hormonal drugs simultaneouslu is notr any better than sequential administration-it concerns advjuvant as well as paliative hormonotherapy). The objects of studies are new hormonal drugs: for example so-called "pure" antiestrogenic steroids, drugs from the SERM group (like raloxifen), drugs giving indirect effect between antiestrogenes and SERM. The konowledge of existence of different receptors with partially antagonistic acyivity may contribute to discover selective miodulators of estrogen influence on brest carcinoma cells.


  6/8

  Tytuł oryginału: Nowe leki w onkologii.
  Autorzy: Krzakowski Maciej
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.3-7, bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leki przeciwnowotworowe dzielimy na uszkadzające komórki nowotworu i leki prowadzące do zablokowania dojrzewania lub różnicowania komórek nowotworowych oraz promujące procesy apoptozy. Leki pierwszej kategorii prowadzą do zmniejszenia masy nowotworu i uzyskania stanu remisji, natomiast leki drugiej kategorii pozwalają na podtrzymanie stanu remisji uzyskanej metodami konwencjonalnymi lub wzmocnienie skuteczności tych metod (synergizm lub addytywność). W artykule przedstawiono nowe leki, które mają potwierdzone znaczenie w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe - nowe leki o działaniu cytotoksycznym, leki hormonalne, leki modyfikujące odpowiedź biologiczną oraz leki o działaniu immunologicznym. Ponadto zwrócono uwagę na istotny postęp w zakresie leczenia wspomagającego oraz omówiono nowe metody leczenia systemowego.


  7/8

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Uogólniony rak sutka].
  Autorzy: Krzakowski Maciej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (1) s.108-109 - Tł. oprac. z Current surgical therapy / ed. John L. Cameron. - Ed. 7th. - St Louis, 2001 : 727-732
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  8/8

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: