Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRZĄŚCIK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Antagonism of picrotoxin-induced changes in dopamine and serotonin metabolism by allopregnanolone and midazolam.
Autorzy: Maciejak Piotr, Krząścik Paweł, Członkowska Agnieszka I., Szyndler Janusz, Bidziński Andrzej, Walkowiak Jerzy, Kostowski Wojciech, Plaznik Adam
Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 72 (4) s.987-991, il., tab., bibliogr. [11] poz.
Sygnatura GBL: 312,498

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The effects of allopregnanolone and midazolam, given intracerebroventricularly, on the behavioral and biochemical effects of picrotoxin, were examined in a model of neurotoxin-induced seizures, in mice. After acute injections, midazolam (ED50 = 39.8 nmol) and allopregnanolone (ED50 = 11.0 nmol) produced similar and dose-dependent protection against picrotoxin-induced seizures. Picrotoxin given intraperitoneally at the ED85 dose decreased significantly the concentration of serotonin (5-HT), dopamine (DA), homovanilic acid (HVA) and 3,4-dihydroxyindolacetic acid (DOPAC), in the mouse striatum and the frontal cortex, in the period of time immediately preceding the onset of seizures. A single injection of allopregnanolone more potently, in comparison to midazolam, antagonized the biochemical action of picrotoxin, abolishing its effects on DA, HVA and 5-HT concentration, in the mouse striatum and the frontal cortex. These results for the first time provide a direct argument for an involvement of central dopaminergic and serotonergic systems in the seizure development. The present data add also to the accumulating evidence suggesting a favorable pharmacological profile for some neurosteroids currently considered to have a future role in the management of epilepsy.


  2/5

  Tytuł oryginału: Neurotransmitter levels and [3H]muscimol binding sites in the brain of rats selectively bred for alcohol preference and non-preference.
  Autorzy: Dyr Wanda, Siemiątkowski Marek, Krząścik Paweł, Bidziński Andrzej, Płaźnik Adam, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.225-230, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Alcohol-naive high- (Warsaw High Preferring; WHP) and low- (Warsaw Low Preferring; WLP) preferring lines of rat were studied to determine the distribution and density of [3H]muscimol binding sites in the brain using quantitative autoradiography. The results have shown no difference in the density of [3H]muscimol binding sites in the cingulate and frontal cortex, dorsal and ventral striatum, lateral and medial septum, caduate-putamen, nucleus accumbens in the both lines of animals. In the separate experiments, the levels of neurotransmitters were measured in the frontal cortex, hippocampus and striatum of the WHP and WLP rats. The content of dopamine was significantly lower in the striatum of the WHP rats as compared to the WLP animals. The levels of serotonin and noradrenaline were without any important differences in the examined structures of both lines of rats.


  3/5

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat farmakoterapii otyłości.
  Tytuł angielski: Pharmacotherapy of obesity: current opinion.
  Autorzy: Krząścik Paweł, Kostowski Wojciech
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.680, 682-689, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadwaga i otyłość stanowią poważny problem medyczny i społeczny. W Europie i Stanach Zjednoczonych odsetek osób z BMI 30 wynosi ponad 27 proc. i stale wzrasta. Wiadomo także, że nadwaga jest istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób takich jak: nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia lipidowe, cukrzyca typu 2, choroby stawów, nowotwory i bezdech nocny. W niniejszej pracy zostaną przedstawione współczesne koncepcje dot. patogenezy nadwagi i otyłości ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę leptyny, receptorów, (3 i serotoniny, a także związków o budowie peptydowej (CART, oreksyny, rezystyna, białko AGAP). W oparciu o najnowsze badania kliniczne omówiono leki najczęściej stosowane w leczeniu otyłości i nadwagi. Uwzględniając mechanizm działania leki podzielono na następujące grupy: 10 zmniejszające przyjmowanie pokarmów, 2) leki zmniejszające wchłanianie pokarmów, 3) leki zwiększające termogenezę szczególną uwagę zwrócono na ich działania niepożądane i skuteczność działania.


  4/5

  Tytuł oryginału: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbólowych.
  Autorzy: Krząścik Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.48, 50-51
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według ostatnich badań, NLPZ zmniejszają tempo rozwoju zmian nowotworowych i powstawania przerzutów. Dlatego też celowe jest stosowanie leków z tej grupy u chorych z bólami nowotworowymi, gdyż z jednej strony mogą one hamować postęp choroby, zaś z drugiej nasilać działane analgetyków opioidowych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Leki i dieta a cytochrom P450.
  Tytuł angielski: Drugs and diet in regard to cytochrome P450.
  Autorzy: Krząścik Paweł
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.539-544, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze informacje dotyczące działania i funkcji cytochromów P450, a przede wszystkim ich roli w metabolizmie leków psychotropowych, hipotensyjnych, antyarytmicznych, przeciwwirusowych, hormonalnych i wielu innych. Szczególną uwagę poświęcono interakcjom lekowym najczęściej występującym w praktyce lekarskiej. Omówiono także wpływ żywności (sok grejpfrutowy i winogronowy, kapusta, grilowane mięso i jarzyny), etanolu i palenia papierosów na aktywność enzymów z grupy CYP450 i stężenie leków we krwi.

  Streszczenie angielskie: New informations about activity and function of cytochrome P450 enzymes in drug metabolism (e.q. psychotropics, hormones, hypotensive, antiarrhythmics and antiviral drugs) are discussed in the paper. Also drug interactions in clinical practice have been discussed in some detail. Special attention was paid to the influence of food (e.q. grapefruit and grape juice, cabbage, grilled meet and vegetables), ethanol and cigarette smoking on CYP450 activity and drugs serum concentration.

  stosując format: