Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRYST
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Functionally impaired TR mutants are present in thyroid papillary cancer.
Autorzy: Puzianowska-Kuźnicka Monika, Krystyniak Agnieszka, Madej Agnieszka, Cheng Sheue-Yann, Nauman Janusz
Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (3) s.1120-1128, il., tab., bibliogr. 52 poz.
Sygnatura GBL: 310,620

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: TRs are transcription factors that regulate cell proliferation, differentiation, and apoptosis. They are cellular homologs of the transcriptionally inactive viral oncogene v-erbA. We tested the hypothesis that the functions of TRs could be impaired in cancer tissues as a result of aberrant expression and/or somatic mutations. As a model system, we selected human thyroid papillary cancer, in which the most common abnormalities, RET/papillary thyroid cancer rearrangements (fusion of RET kinase domain to the activating domains of other genes), were found in 40-45 p.c. of cases. We found that the mean expression levels of TRá mRNA and TRŕ mRNA were significantly lower, whereas the protein levels of TRá1 and TRŕ1 were in cancer tissues than in healthy thyroid. Sequencing of TRá1 and TRŕ1 cDNAs, cloned from 16 papillary cancers, revealed that mutations affected receptor amino acid sequences in 93.75 p.c. and 62.5 p.c. of cases, respectively. In contrast, no mutations were found in healthy thyroid controls, and only 11.11 p.c. and 22.22 p.c. of thyroid adenomas had such TRá1 or TRŕ1 mutations, respectively. The majority of the mutated TRs lost their trans-activation function and exhibited dominant negative activity. These findings suggest a possible role for mutated thyroid hormone receptors in the tumorigenesis of human papillary thyroid carcinoma.


  2/9

  Tytuł oryginału: Leki przeciwbólowe w chirurgicznej praktyce stomatologicznej.
  Autorzy: Kryst Leszek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.66-67, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/9

  Tytuł oryginału: Ocena przebudowy struktur kostnych wokół implantów tytanowych na podstawie analizy matematycznej obrazów rentgenowskich.
  Tytuł angielski: The evaluation of bone structure around the titanium implants on the basis on mathematical analysis of radiograms.
  Autorzy: Kryst Leszek, Chaberek Sławomir, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.147-154, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny wmagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskopowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania, napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem przedstawionej pracy jest próba obietkywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantó stoamtologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazó radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowaniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry, jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury tkanki kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na prównywanie tych obraz ze znormalizwanym histogramem prawidłowej (nienaruszonej) mikrostruktury kostnej. Przeporwadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonalnym obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych obiektywnych infomracji dotyczących oceny kinetyki przemian zachodzących w tkance kostnej. Może być zatem użytecznym narzędziem badawczym w ocenie konstrukcji opartych na wszczepach w każdym okresie czasu oraz do oceny gojenia się kości.

  Streszczenie angielskie: Rentgenodiagnosis of integrated dental implants has been evaluated subjective sofar. The aim of the presented paper is an objective, noninvasive method of bone analysis around the implant. This analysis was based on digital radiographic images and their mathematical transformation. Four parameters of histograms of the intensity, characterizing bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery, as well as intact bone as a control, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The significant statistically differences on all parameters for examined images were found, mainly for 3 versus 12 months, because the bone remodelling process around the implants in comparison to the control bone is more intensive. This digital methodology used for the description of radiographic images is objective and allows for the non-invasive evaluation of the kinetics of bone remodelling after implantology treatment and seems to be useful for evaluation of bone healing process in time.


  4/9

  Tytuł oryginału: A prospective comparison of antibiotic usage in pediatric surgical patients: the safety, advantage, and effectiveness of the surgical infection society guidelines versus a common practice.
  Autorzy: Górecki Wojciech, Grochowska Elżbieta, Krysta Mirosław, Wojciechowski Piotr, Taczanowska Anna, Stanek Beata
  Źródło: J. Pediatr. Surg. 2002: 37 (10) s.1430-1434, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The Surgical Infection Society (SIS) guidelines for antibiotic (Ab) usage minimally changed the surgical practice. The authors believed that clinical evidence of the safety, advantage, and effectiveness of SIS guidelines may improve inappropriate usage of Ab. Methods: A group of dedicated surgeons attempted to use Ab appropriately to SIS guidelines in their patients (group A). A comparison was made with a concurrent cohort of patients (group B), treated by surgeons who were nonsupporters of SIS guidelines. The trial was conducted in 378 children between. March 1999 and May 2000. The outcome measures were morbidity and mortality rates, Ab treatment duration, timing of administration, unjustified spectrum, and swith of Ab. Analysis of variance and Xý test were used in statistics. P value less than .05 was considered significant (s). results: Group A included 124 patients and Group B, 254. There were no intergroup differences in age, sex, and clen/contaminated/ratio of procedures. The mean duration of Ab treatment was 3.9 days in group A, versus 7.1 days in group B (s), with overall rate of appropriateness of 77 p.c. versus 36 p.c. (s) and no differences in mortality and morbidity rates. Conclusion: Perhaps these results may change Ab usage in pediatric surgery.


  5/9

  Tytuł oryginału: Wpływ sposobu postępowania operacyjnego u pacjentów z uszkodzeniem łąkotek na sprawność pooperacyjną stawu kolanowego : praca doktorska
  Autorzy: Krystowski Robert, Król Roman (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii] w Szczecinie, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szczecinie
  Źródło: 2002, 288 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19842

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii. Odcinek 16: Technika drenażu opłucnowego u dzieci.
  Autorzy: Krysta Mirosław
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.143-147, 165, il., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/9

  Tytuł oryginału: Opis przypadku pary bliźniąt jednojajowych z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz dodatkowo uzależnienia od substancji psychoaktywnych u jednego z nich.
  Tytuł angielski: A case of a pair of monozygotic twins with paranoid schizophrenia and additional addiction to psychoactive substances in one of them.
  Autorzy: May-Majewski Andrzej, Krysta Krzysztof, Skałbania Witold
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pary bliźniąt jednojajowych cierpiących na schizofrenię paranoidalną. U jednego z nich dodatkowo rozpoznano uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Obaj byli hospitalizowani z powodu zaostrzenia schizofrenii, a u pacjenta uzależnionego stwierdzonoponadto objawy abstynencyjne spowodowane odstawieniem substancji psychoaktywnych. Po zastosowaniu właściwego leczenia i uzyskaniu poprawy stanu psychicznego u obu z nich, pod koniec hospitalizacji dokonano porównania pod względem przebiegu leczenia, a także innych parametrów opisujących ich funkcjonowanie społeczne, jakość życia. U obu dokonano też oceny procesów poznawczych przy pomocy odpowiedniej baterii testów psychologicznych. Powyższa analiza wykazała, że u pacjenta z tzw. "podwójną diagnozą", czyli współistnieniem choroby psychicznej i uzależnienia od substancji, konieczne było zastosowanie wyższych dawek neuroleptyków w celu osiągnięcia poprawy stanu psychicznego. Ponadto stwierdzono, że poziom funkcjonowania społecznego i jakość życia utrzymywały się u niego na znacznie niższym poziomie niż u bliźniaka nie używającego substancji psychoaktywnych. Ocena procesów poznawczych u obu bliźniaków, dokonana po ustabilizowaniu stanu psychicznego, wykazała, że u bliźniaka z "podwójną diagnozą" stwierdzono gorsze wyniki w większości testów (ocena selektywności i czujności uwagi, przestrzennej i werbalnej pamięci operacyjnej) w porównaniu z bliźniakiem nie używającym substancji. Powyższe wnioski oparte na ocenie jednej tylko pary bliźniąt, ponieważ szanse znalezienia i poddania badaniu podobnej pary są minimalne.

  Streszczenie angielskie: A case of monozigotic twins suffering from paranoid schizophernia was described. In one of them also an addiction to psychoactive substances was diagnosed. Both were hospitalized for exacerbation of schizophrenia, and in the adicted patient also abstinences signs caused by discontinuation of psychoactive substances appeared. After appropriate treatment and improvement of mental condition in both twins, at the end of hospitalization they were compared in view of the course of treatment, as well as other parameters describing their social functioning and quality of life. In addition, cognitive processes were evaluated using a relevant set of psychological tests. This analysis indicated that in the patient with the so called "dual diagnosis", i.e. comorbility of mental disease and addiction to psychoactive substances, it was necessary to use higher doses of neuroleptics in order to improve the mental condition. Furthermore, he exhibited a much lower level of social functioning and quality of life. Evaluation of cognitive processes in both twins, carried out after stabilization of their mental condition, demonstrated much worse results in most of the tests in the twin with the " dual diagnosis" (evaluation of selective and attentiveness, spacial and verbal operative memory), as compared to the one who did not use any substances. These conclusions are based on evaluation of only one pair of twins, but the chances of finding and examining a similar pair of twins are minimum.


  8/9

  Tytuł oryginału: Od hormonu do genomu - mechanizm działania hormonu tarczycy.
  Tytuł angielski: From the hormone to the genome - the mechanism of the thyroid hormone activity.
  Autorzy: Puzianowska-Kuźnicka Monika, Nauman Alicja, Krystyniak Agnieszka, Madej Agnieszka, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.13-30, il., tab., bibliogr. 76 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Historia odkryć dotyczących funkcji hormonów tarczycy sięga XIX wieku. Stwierdzono wtedy, że żywe organizmy posiadają zdolność koncentrowania jodu. Na początku XX wieku wykazano, że substancje produkowane przez gruczoł tarczowy są niezbędne dla prawidłowego procesu metamorfozy niektórych zwierząt, a następnie, w połowie XX wieku, zidentyfikowano te substancje jako tyroksynę (T4) i trijodotyroninę (T3). W latach siedemdziesiątych XX wieku określono metody oceny stężenia tych hormonów w surowicy krwi. Wykazano, że najaktywniejszą formą hormonu tarczycy jest T3, oraz że gromadzi się ona w jądrach komórkowych. W latach osiemdziesiątych sklonowano jądrowe receptory trijodotyroniny (TR), wykazano, że istnieją dwa geny je kodujące: TRA u człowieka zlokalizowany na chromosomie 17 i TRB na chromosomie 3. Nastepne lata przyniosły olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej mechanizmów regulacji transkrypcji genów T3-zależnych. Wyjaśniono funkcję chromatyny w tym mechanizmie. Wykazano, że niezwiązane z ligandem TR hamują transkrypcję genów docelowych, zaś po jego dołączeniu - aktywują ją znacznie ponad poziom podstawowy. W ostatnich latach zidentyfikowano liczne geny regulowane przez T3 w sposób odwrotny. Ponadto wykazano, że w nowotworach ludzkich często stwierdza się nieprawidłowości chromosomalne w postaci utraty heterozygotyczności fragmentów chromosomów zawierających geny TR, zaburzenia poziomu ekspresji TR, liczne mutacje somatyczne genów TR oraz nieprawidłową regulację aktywacji ...

  Streszczenie angielskie: History of the discoveries regarding thyroid hormone function begins at the end of 19th century. It has been shown then that living organisms are able to concentrate iodine. In the beginning of 20th century a proof has been delivered that substances produced by thyroid gland are necessary for the proper metamorphosis of some animals. Then, in the middle of 20th century, these substances were identified as thyroxine (T4), and triiodothyronine (T3). In the seventies of the same century a number of methods of thyroid hormone concentration measurement in the serum have been established. It has been also shown that T3 is the most active form of thyroid hormone, and that it resides mostly in the cell nucleus. In the eighties triiodothyronine nuclear receptors (TRs) have been cloned, and the localization of the two genes encoding TRs in human genome has been established: TR on the chromosome 17, and TR on the chromosome 3. Over the next years a huge progress has been made with regard to the molecular mechanisms of transcription regulation of T3-target genes. Function of chromatin in this mechanism has been clarified. It has been also shown that TRs without T3 suppress transcription of downstream genes, while TRs activated by T3 - activate it markedly above basal level. Lately, a number of genes regulated conversely have been identified. In addition, it has been shown that in human cancers chromosomal abnormalities, namely - loss of heterozygosity of chromosome fragments ...


  9/9

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna metoda oceny przebudowy tkanki kostnej przy wykorzystaniu fourierowskiej analizy obrazu: po wszczepieniu masy płytkowej i Bio-Oss oraz wokół implantów.
  Tytuł angielski: Non-invasive method of bone remodeling evaluation, using Fourier analysis of radiograms: after PRP-Bio-Oss grafts, and around the dental implants.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Kryst Leszek, Chaberek Stanisław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.4-9, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rentgenowska analiza osteointegracji zainstalowanego implantu miała dotychczas subiektywny charakter. Zobiektywizowanie tej oceny, wymagało odsłonięcia wszczepu i biopsyjnego pobrania tkanki kostnej do badań mikroskpowych. Takie postępowanie, szczególnie w przypadku implantów spełniających swoje zadania napotyka na sprzeciw i budzi etyczne zastrzeżenia. Celem pracy jest próba obiektywizacji oceny procesów i stanów zachodzących w tkance kostnej wokół implantów stomatologicznych, w oparciu o matematyczną analizę uzyskanych obrazów radiologicznych w 3, 12 i 36 miesiącu po zainstalowniu wszczepów. Matematycznie przekształcone histogramy obrazów radiologicznych, a szczególnie takie ich parametry jak: średnia, skośność, energia, entropia, pozwalają na ocenę mikrostruktury kostnej, zachodzących w niej przemian i procesów, a także na porównywanie ich obrazów ze znormalizowanym histogramem prawidłowej nienaruszonej mikrostruktury kostnej. Przeprowadzona analiza dowodzi, że nasilona przebudowa tkanki kostnej przy powierzchni implantów ma miejsce w pierwszych 3 miesiącach oraz pod koniec pierwszego roku od czasu pogrążenia implantów w kości. Zależy zatem od przebiegu wgajania się (ankylozy) w kości otaczającej, a następnie od osteointegracji związanej z funkcjonowaniem obciążeniem implantów. Proponowana metoda jest nieinwazyjna, nie obciąża badanego pacjenta, a równocześnie pozwala na uzyskanie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących oceny kinetyki przemian ...

  Streszczenie angielskie: The evaluation of rentgenodiagnosis of intergrated dental implants have had a subjective character, until now. This study concern the proposal of mathematical, non-invasive evaluation of bone regeneration of alveolar process of the maxilla at the 18 years old patient, who suffers from a car accident trauma, treated by GBR (guided bone regeneration using an autogenic platelet rich plasma-PRP with the Bio-Oss and bone microstructure around the implant on 3, 12 and 36 months after surgery. The trabecular structure of regenerated and intact bone was compared using the Fourier analysis of radiograms. The radial and spatial distribution of Fourier transforms showed, that the original trabecular pattern, which exists in the intact bone on both sides of the defect, is replicated in the evident way in the regenerated bone. The presence of replication in original like trabecular pattern in regenerated bone allows for to think that genetic mechanisms influence the organisation process of the trabecular pattern in regenerated bone tissue, probably, under the main influence of the growth factors included in autologous PRP. Four parameters of histograms, which characterized the bone microstructure around the implant, were evaluated: standard deviation, skews, energy and entropy. The statistically significant differences, concerning all of the parameters for examined images, were found, mainly in the comparison of periods of 3 versus 12 months, what is concerned with the bone ...

  stosując format: