Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRYNICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Successful use of activated recombinant factor FVIIa in the management of intra abdominal haemorrhage after cytoreductive surgery for advanced carcinoma of the ovary - a case report.
Tytuł polski: Zastosowanie rekombinowanego czynnika krzepnięcia FVIIa w leczeniu ciężkiego krwotoku dootrzewnowego u chorej po rozległej operacji cytoredukcyjnej z powodu zaawansowanego raka jajnika - opis przypadku.
Autorzy: Panek Grzegorz, Derlatka Paweł, Bidziński Mariusz, Stachurska Elżbieta, Krynicki Ryszard
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.309-311, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chirurgia cytoredukcyjna stanowi podstawę leczenia zaawansowanego raka jajnika. Towarzysząca tego typu operacjom utrata krwi oraz rozległe uszkodzenia tkanek mogą wyzwolić patologiczne procesy wykrzepiania i fibrynolizy, które w niektórych sytuacjach mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia chorej. Przedstawiono szczegółowy opis przypadku skutecznego zastosowania rekombinowanego czynnika VIIa u chorej z ciężkim krwawieniem dootrzewnowym, po operacji cytoredukcyjnej, wyknywanej z powodu zaawansowanego raka jajnika. U chorej bez pierwotnych zaburzeń układu krzepnięcia krwi zastosowano dwukrotnie preparat NovoSeven w dawce 20 ćg/kg, uzyskując zatrzymanie krwawienia zagrażającego życiu. Korzystny efekt działania tego preparatu wskazuje na możliwość rozważenia jego użycia w przypadku ciężkich krwawień, niemożliwych do opanowania klasycznymi metodami.


  2/4

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy in patients treated for early stage invasive cervical cancer.
  Tytuł polski: Znaczenie rokownicze czasu rozpoczęcia napromieniania pooperacyjnego w leczeniu chorych na raka szyjki macicy we wczesnym stopniu klinicznego zaawansowania.
  Autorzy: Krynicki Ryszard, Panek Grzegorz, Wierzba Waldemar, Jońska Joanna, Lindner Bogusław, Gawrychowski Krzysztof, Bidziński Mariusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.483-486, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ocena znaczenia prognostycznego czasu, jaki upłynął od operacji chorych na inwazyjnego raka szyki macicy do rozpoczęcia uzupełniającego napromieniania. Materiał i metoda. Przedmiotem analizy retrospektywnej była grupa 96 chorych, pierwotnie operowanych z powodu raka szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania Ib i napromienianych uzupełniająco w przypadku obecności niekorzystnych rokowniczo czynników, takich jak: przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, nieradykalna operacja pierwotna. Uzupełniająca radioterapia polegała na napromienianiu na obszar miednicy w dawce 43,2 do 46 Gy z następową brachyterapią dopochwową - LDR w dawce 35 Gy, specyfikowanej na głębokości 0,5 cm od powierzchni aplikatora. Posługując się wielowariantową analizą według modelu hazardu proporcjonalnego Cox'a, oceniono znaczenie prognostyczne wybranych czynników rokowniczych. Okres obserwacji po leczeniu wynosił minimum 60 miesięcy. Wyniki. Spośród 96 chorych objętych obserwacją, okres 5 alt bez objawów choroby przeżyło 78 (81 proc.) kobiet. Odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych, u których nie stwierdzono przerzutów do węzłów chłonnych miednicy, wyniósł 92 proc., natomiast z przerzutami do węzłów - 56 proc. (p 0,0004). Analiza wpływu odstępu czasu od zabiegu operacyjnego do rozpoczęcia uzupełniającej radioterapii w grupie 71 chorych, napromienianych uzupełniająco ppo nieoptymalnym zakresie operaacji, dostarczyła następujące wyniki: odsetek przeżć 5-letnich ze średnim czasem ...

  Streszczenie angielskie: Aim. Assessment of the prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant postoperative radiotherapy. Material and methods. A retrospective analysis of 96 early stage cervical cancer patients, initially treated with surgery. All patients received postoperative radiotherapy in case of positive pelvic lymph nodes or inappropriate surgical margins. All patients received external beam radiotherapy, dose range 43.2 Gy and 46 Gy, adn additionally, intracavitary brachytherapy - (LDR) with a mean dose 35 Gy, measured at 0.r cm below the vaginal cylinder. Cox's proportional hazards model was performed to evaluate independent factors affecting survival. The incidence of treatment-related toxicity was also recorded and scored according to the RTOG/EORTC toxicity scale. The minimum follow-8- was to months. Results. Among 96 patients in 5-year follow-up, 78 (81 p.c.) were still alibe without evidence of disease. The 5-year disease free survival for the node negative group was 92 p.c., and for the nodes positive group - 56 p.c. (p 0.0004). The analysis of prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy for the group of 71 patients has demosntrated that the tiem interval of 32.5, 44.5, and over 60 days, resulted in a 5-year disease - free survival of 91 p.c., 88 p.c. and 83 p.c. respectively. The time interval between surgery and radiotherapy over 60 days was also a significant factor negatively affecting survival (p 0.035). ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania Ca(OH)2, w postaci ćwieków dokanałowych, w leczeniu endodontycznym zainfekowanych kanałów korzeniowych.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of Ca(OH)2 points used in the infected root canals treatment.
  Autorzy: Kurek Halina, Mazur Sebastian, Brus-Sawczuk Katarzyna, Zakrzewska-Pysz Ewa, Krynicki Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.188-194, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical assesment of the calcium hydroxide points (ROEKO) used in the infected root canals treatment. 73 teeth (121 root canals) were submitted into the study, and finally 66 teeth with a diagnosis of irreversibles pulpitis were evaluated. After anamnesis and clinical evaluation of every single patient were completed the root canals were negotiated according to the chosen methodology. The Calciumhydroxid points (ROEKO), were applied intracanally during the routine root canal treatment. The time of treatment and the number of necessary appointments to have the endodontic therapy successfully completed were taken into account while evaluating the effectivenes of Ca(OH)2 points. The application of Calciumhydroxid points resulted in the limiting of the necessary medical appointments, and in reducing the time of conventional root canal treatmetn to 2.6 appointments on average. Ca(OH)2 guttapercha points are revommended in infected root canals treatment.


  4/4

  Tytuł oryginału: Rola badania USG TV w monitorowaniu leczenia chorych na raka szyjki macicy poddanych radioterapii.
  Tytuł angielski: The usefulness of USG imaging with colour Doppler for assessment of changing the intensity of blood vessels in cervical carcinoma following radiotherapy.
  Autorzy: Krynicki Ryszard, Lindner Bogusław, Tulimowski Jacek, Panek Grzegorz, Jońska Joanna, Bidziński Mariusz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza przydatności badania ultrasonograficznego z zastosowaniem kolorowego Dopplera dla oceny zmian w unaczynieniu raka szyjki macicy po radioterapii. Badaniem objęto 90 chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem na obszar miednicy w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 2000-2001. U wszystkich chorych wykonywano badanie USG sondą dopochwową z wykorzystaniem kolorowego Dopplera przed i po radioterapii. Wskaźnik oporu RI w szyjce macicy przed napromienianiem u 62 proc. chorych wynosił poniżej 0,42, u 38 proc. powyżej tej wartości. Po radioterapii wskaźnik RI u 50 proc. chorych nie uległ zmianie, u 33 proc. wzrósł u 17 proc. chorych uległ obniżeniu. W przymaciczach wzrost wskaźnika RI stwierdzono u 71 proc. chorych i korespondował on z regresją nacieku nowotworowego. Stwierdzono, że częściej, jednak nieznamiennie, wzrost wskaźnika RI występował w grupie chorych z małym naciekiem nowotworowym zarówno w szyjce macicy, jak i w przymaciczach. W pilotażowej grupie chorych potwierdzono przydatność USG dopochwowego z zastosowaniem kolorowego Dopplera w monitorowaniu leczenia napromienianiem chorych na raka szyjki macicy.

  Streszczenie angielskie: Aim: to analyse the usefulness of USG imaging with colour Doppler for assessment of changing the intensity of blood vessels in cervical carcinoma following radiotherapy. Material and method: 90 patients with carcinoma of the uterine cervix treated with radiotherapy in Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer in Warsaw during the period: 1999-2001. In all of these patients transvaginal USG with colour Doppler before and after radiotherapy was performed. Cervical index of resistance RI before radiotherapy was below 0.42 in 62 p.c. of patients and in 38 p.c. of cases was over this value. In 50 p.c. of patients the index did not change, in 33 p.c. of cases has grown up, and in 17 p.c. went down. The resistance index in parametrial tissue in the final test was higher than in the beginning test in 71 p.c. of patients and correspondet with the tumour regression. It was confirmed, that more often, but not significantly, the growing up resistance index value was observed as well for small volume of the tumour in the cervix as in the parametrial tissues. Conclusion: in pilot group of cervical cancer patients the usefulness of transvaginal USG imaging with colour Doppler for monitoring of cervical cancer patients treatment with radiotherapy was confirmed.

  stosując format: