Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUSZYŃSKA-ROSADA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy a występowanie Streptococcus mutans u matek i dzieci.
Tytuł angielski: Intensity of caries and incidence of Streptococcus mutans in mothers and children.
Autorzy: Kruszyńska-Rosada Maria, Borysewicz-Lewicka Maria
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.8-11, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istotną rolę w etiologii próchnicy zębów przypisuje się bakteriom Streptococcus mutans, które zasiedlają jamę ustną dziecka na początku pierwszego ząbkowania. Źródłem zakażenia jamy ustnej dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Badaniom poddano 30 mieszkających w wielkim mieście młodych kobiet i ich niemowlęta. Oceniono stan uzębienia i występowanie bakterii Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej u kobiet i dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników nie wykazano zalezności między liczebnością bakterii Streptococcus mutans u matek i niemowląt. Stwierdzono natomiast statystycznie istotne związki między występowaniem nieleczonej próchnicy u kobiet a liczebnością bakterii Streptococcus mutans u dzieci. Obserwacje te potwierdzają, że zły stan uzębienia opiekunów stanowi zagrożenie dla zdrowia jamy ustnej dziecka.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena radiologiczna stopnia rozwoju korzenia zęba.
  Tytuł angielski: Radiological assessment of degree of root development.
  Autorzy: Żmijewska Cezara, Kruszyńska-Rosada Maria, Biedziak Barbara
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.52-54, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie oceny obrazów rentgenowskich przedstawiono etapy kształtowania się korzenia zęba. O ile w fazie wzrostu korzenia (apeksogenezy) skorzystano z klas zaproponowanych przez Moorrees, Fanning i Hunt, to w fazie rozwoju jego wierzchołka (apeksyfikacji) wyodrębniono okres ścian równoległych, okres ścian zbieżnych i okres całkowitego zamknięcia wierzchołka.

  stosując format: