Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUSZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Drobnoustroje izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Tytuł angielski: Microorganisms isolated from patients treated at the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier's Medical University of Bydgoszcz.
Autorzy: Gospodarek Eugenia, Kania Iwona, Kruszyńska Ewa, Ulatowska Beata, Mikucka Agnieszka, Talar Jan
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.131-133, bibliogr. 13 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Intensywność próchnicy a występowanie Streptococcus mutans u matek i dzieci.
  Tytuł angielski: Intensity of caries and incidence of Streptococcus mutans in mothers and children.
  Autorzy: Kruszyńska-Rosada Maria, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.8-11, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istotną rolę w etiologii próchnicy zębów przypisuje się bakteriom Streptococcus mutans, które zasiedlają jamę ustną dziecka na początku pierwszego ząbkowania. Źródłem zakażenia jamy ustnej dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Badaniom poddano 30 mieszkających w wielkim mieście młodych kobiet i ich niemowlęta. Oceniono stan uzębienia i występowanie bakterii Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej u kobiet i dzieci. Na podstawie uzyskanych wyników nie wykazano zalezności między liczebnością bakterii Streptococcus mutans u matek i niemowląt. Stwierdzono natomiast statystycznie istotne związki między występowaniem nieleczonej próchnicy u kobiet a liczebnością bakterii Streptococcus mutans u dzieci. Obserwacje te potwierdzają, że zły stan uzębienia opiekunów stanowi zagrożenie dla zdrowia jamy ustnej dziecka.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena radiologiczna stopnia rozwoju korzenia zęba.
  Tytuł angielski: Radiological assessment of degree of root development.
  Autorzy: Żmijewska Cezara, Kruszyńska-Rosada Maria, Biedziak Barbara
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.52-54, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie oceny obrazów rentgenowskich przedstawiono etapy kształtowania się korzenia zęba. O ile w fazie wzrostu korzenia (apeksogenezy) skorzystano z klas zaproponowanych przez Moorrees, Fanning i Hunt, to w fazie rozwoju jego wierzchołka (apeksyfikacji) wyodrębniono okres ścian równoległych, okres ścian zbieżnych i okres całkowitego zamknięcia wierzchołka.


  4/4

  Tytuł oryginału: Enterokoki w moczu pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych 1996-2000.
  Autorzy: Kania Iwona, Michalska Anna, Kruszyńska Ewa
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.67-69, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań była analiza poszczególnych gatunków enterokoków wyosobnionych z moczu i monitorowanie wrażliwości na antybiotyki z uwzględnieniem szczepów pochodzących od chorych ambulatoryjnych i hopoitalizowanych w Samodzielnym Państwowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy w latach 1996-2000.

  stosując format: