Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Zasady postępowania chirurgicznego w raku piersi spełniające wymogi leczenia onkologicznego oraz umożliwiające sprawne przeprowadzenie operacji odtwórczej w przypadku amputacji gruczołu piersiowego.
Tytuł angielski: The principles of surgical treatment of breast cancer in accordance with oncological requirements and enabling easy breast reconstruction in case of mastectomy.
Autorzy: Kruszewski Wiesław Janusz
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.144-146, 148, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Próby leczenia raka piersi podejmowano od wielu wieków. Istotne zmiany w sposobie walki z tą chorobą wprowadzono dopiero w XVI w. W XVIII w. stworzono podstawy naukowe operowania raka piersi. W XXI w. jedną z metod leczenia tej choroby pozostaje zmodyfikowana radykalna amputacja gruczołu piersiowego. Operacja ta musi spełniać wymogi leczenia onkologicznego. Jednocześnie musi zapewnić chorej szybki powrót do pełnej sprawności fizycznej i zminimalizować ryzyko powikłań związanych z dokonanym okaleczeniem oraz umożliwić łatwe odtworzenie utraconej piersi. Istotnym elementem tego postępowania jest właściwe wypreparowanie płątów skórno-podskórnych oraz wielu nerwów czuciowych i ruchowych oraz ich zachowanie wraz z towarzyszącymi im naczyniami krwionośnymi. Zachowanie ruchowego unerwienia mięśni ograniczających dół pachowy znacząco ułatwia przeprowadzenie operacji odtwórczej piersi każdą ze stosowanych metod chirurgicznych. Do nerwów, które w szczególności staramy się zaoszczędzić należą: nerw piersiowo-grzbietowy, nerw piersiowy długi, nerw międzyżebrowo-ramienny i nerwy piersiowe - boczny i przyśrodkowy. Dobre warunki dostępu do szczytu pachy można uzyskać przez przeciwległe rozciągnięcie obu mięśni piersiowych hakami. Pozwala to na zachowanie mięśnia piersiowego mniejszego oraz chroni przed przecięciem odgałęzień nerwów piersiowych, a w szczególności nerwu piersiowego przyśrodkowego.

  Streszczenie angielskie: The treatment of breast cancer has been performed for many centuries. Fundamental changes concerning methods of treatmetn of this disease were introduced in XVI century. In XVIII century scientific basis was created for breast amputation because of breast cancer. In XXI century modified radical mastectomy still remains one of the methods used in the treatment of reast cancer. Apart from oncological demands this methods must fulfill the requirement of quick patient's return to full physical activity and maximally prevent from complications associated with amputation performed. Surgical treatment must also enable easy breast reconstruction. The important components of this approach remain: proper skin flap creation and preservation of many sensory and motor nerves with accompanying vessels. Flamp creation concerns division between subcutaneous tissue and superficial layer of superficial fascia enveloping the whole breast parenchyma. Fascia should be left intact. Consecutively breast is removed from chest wall with deep fascia covering petoralis major and serratus anterior muscles, and with deep layer of superficial fascia separating breast parenchyma from deep fascia. While removing tissues from axilla we should not exceed the entero-lateral edge of latissimus dorsi muscle, and axillary vein in order not to destroy lymphatic routes lying there. THe preservation of motor innervation of muscles bordering the armpit is essential to surgical breast reconstruction. Among nerves, which particularly should be preserved are: thoracodorsal nerve, long thoracic nerve, intercostobrachial cuteaneus nerve, and anterior thoracic nerves - medial and lateral...


  2/23

  Tytuł oryginału: A modified neutral comet assay: elimination of lysis at high temperature and validation of the assay with anti-single-stranded DNA antibody.
  Autorzy: Wojewódzka Maria, Buraczewska Iwona, Kruszewski Marcin
  Źródło: Mutat. Res 2002: 518 (1) s.9-20, il., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Comet assay under neutral conditions allows the detection of DNA double-strand breaks (DSB), considered to be the biologically relevant radiation-induced lesion. In this report, we describe modifications of the neutral comet method, which simplify and facilitate its use for estimation of DNA DSB in X-irradiation mammalian cells in centure. The analysis carried out according to this protocol takes less time than those most often applied. Also, the use of lysis at 50ř C is avoided; this is important in view of the presence of heat-labile sites in the chromatin of irradiated cells, recently reported by Rydberg [Radiation-induced heat-labile sites that convert into DNA double-strtand breaks, Radsaiation Research 153 (2000) 805-812]. The comets have well-defined, sharp limits, suitable for image analysis. The chromatin of the hydrogen peroxide-treated or UV-C-irradiated cell remains condensed similarly to that of the control cells. We checked the neutral comets for the presence of single-stranded DNA by means of a specific antibody. The results point to a satisfactory sensitivity of the modified neutral comet assay and its specificity for DSB. The minimum detection level of the modified neutral comet assay is about 5 Gy.


  3/23

  Tytuł oryginału: Immunoterapia doustna jest skuteczna w leczeniu alergii - przeciw.
  Tytuł angielski: Oral immunotherapy is effective in allergy treatment - con.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.66-68, bibliogr. 10 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/23

  Tytuł oryginału: Standaryzacja alergenów a problem skuteczności swoistej immunoterapii.
  Tytuł angielski: Allergen standardization and the efficacy of specific immunotherapy.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.48-50, bibliogr. 16 poz. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/23

  Tytuł oryginału: Specjalizacja z alergologii.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.A-8-A-9
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  6/23

  Tytuł oryginału: Lymphocyte labile iron pool, plasma iron, transferrin saturation and ferritin levels in colon cancer patients.
  Autorzy: Gackowski Daniel, Kruszewski Marcin, Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz, Oliński Ryszard
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Patients with colorectal carcinoma showed statistically significant lower values of transferrin saturation, total iron binding capacity and serum iron level as compared with control group, while the level of ferritin and the size of labile iron pool in carcinoma patients were higher, although this difference was not statistically significant. Our observations are in favour of the hypothesis which suggests that changes in iron metabolism restrict iron availability for tumour cells and as consequence, slow their growth.


  7/23

  Tytuł oryginału: Leki mediatorowe.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.66-72, bibliogr. 26 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/23

  Tytuł oryginału: Krótkotrwała stymulacja megakariopoezy w krwiotwórczych komórkach macierzystych krwi pępowinowej w układzie ex vivo.
  Tytuł angielski: Short term stimulation of megakaryopoiesis in cord blood derived hematopoietic stem cells in ex vivo model.
  Autorzy: Machaj Eugeniusz K., Gajkowska Agnieszka, Jastrzewska Marzena, Ołdak Tomasz, Kruszewski Marcin, Pojda Zygmunt
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.959-964, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Ekspansja megakariocytów w układzie ex vivo może znaleźć zastosowanie w zmniejszeniu efektu trombocytopenii występującej po zabiegu przeszczepienia krwi pępowinowej. Określenie optymalnych warunków krótkotrwałej stymulacji megakariopoezy stanowiło cel niniejszej pracy. Izolowane komórki CD34 krwi pępowinowej inkubowano w bezsurowiczym podłożu z dodatkiem czynników wzrostowych: Tpo (trombopoetyny) i IL-3 (interleukiny 3); Tpo, IL-3 i SCF (czynnika wzrostowego komórek macierzystych) oraz Tpo, IL-3 i IL-11 (interleukiny 11). Liczbę kolonii komórek magakariocytarnych (posiadających antygen CD41) określano w hodowlach klonalnych w 24-godzinnych odstępach przez 5 dni. Określono również wpływ zastosowanego modelu hodowlanego na prekursory innych linii krwiotwórczych. Wykazano, że najlepsze wyniki daje zastosowanie składu podłoża z czterema cytokinami pozwalające osiągnąć w piątym dniu ekspansji ośmiokrotny wzrost liczby prekursorów erytroidalnych i granulocytarno-makrofagowych. Skuteczność proponowanego modelu stymulacji megakariopoezy wskazuje, że może on znaleźć zastosowanie w próbach skrócenia okresu poprzeszczepowej małopłytkowej skazy krwotocznej.


  9/23

  Tytuł oryginału: Optimisation of transfection conditions of CD34+ hematopoietic cells derived from human umbilical cord blood.
  Autorzy: Ołdak Tomasz, Kruszewski Marcin, Machaj Eugeniusz Krzysztof, Gajkowska Agnieszka, Pojda Zygmunt
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.625-632, il., tab., bibliogr. s. 630-632
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Human umbilical cord blood is frequently used as a source of transplantable hematopoietic cells and more recently as a target of gene therapy - a new approach for treatment of various disorders. The aim of our study was optimisation of the transfection conditions of cord blood-derived CD34+ hematopoietic cells. Mononuclear cells fraction was isolated from cord blood samples by density gradient centrifugation. Subsequently, CD34+ hematopoietic cells were separated on immunomagnetic MiniMACS columns. Pure population of CD34+ cells was incubated in a serum free medium supplemented with thrombopoietin, stem cell factor and Flt-3 ligand for 48 h and then transfected with plasmid DNA carrying the enhanced version of green fluorescent protein (EGFP) as a reporter gene. We studied the influence of various pulse settings and DNA concentrations on teh transfection efficiency, measured by flow cytometry as the fluorescence of target cells due to the expression of EGFP. The optimal settings were as follows: 4 mm cuvette, 1600 ćF, 550 V/cm, and 10 ćg of DNA per 500 ć1. With these settings we obtained a high transfection frequency (41.2 p.c.) without a marked decrease of cell viability. An increase of the pulse capacitance and/or of DNA concentration resulted in a greater electroporation efficiency, but also in a decrease of cell viability. In conclusion, the results described here allow one to recommend electroporation as an efficient method of gene delivery into CD34+ hematopoietic cells derived from human umbilical cord blood.


  10/23

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwhistaminowe w 2002 roku.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (7) s.3-4, 6-9, tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono podstawowe cele i efekty poszukiwań nowych leków przeciwhistaminowych. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Wskazano na dwa podstawowe kierunki opracowywania nowych leków przeciwhistaminowych: modyfikowanie postaci znanych leków (na przykład nadanie im postaci mikrokropelek, skojarzenie z pseudoefedryną, przystosowanie do stosowania miejscowego) oraz opracowywanie nowego rodzaju preparatów - aktywnych metabolitów znanych leków drugiej generacji. W artykule omówiono preleki i ich aktywne metabolity, które były, są lub mogą być w przyszłości stosowane jako leki przeciwhistaminowe drugiej generacji.


  11/23

  Tytuł oryginału: Ciężkie powikłania uogólnionego wyprysku alergiczno-toksycznego.
  Tytuł angielski: Serious complications of generalised allergic-toxic eczema.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy, Bant Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.235-236, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 57-letniego chorego z owrzodzeniem podudzi, u którego w następstwie stosowania rywanolu wystąpił uogólniony wyprysk alergiczno-toksyczny. W dalszym przebiegu, w wyniku zmian skórnych, doszło do powikłań: rozwoju posocznicy gronkowcowej, zapalenia płuc i opłucnej, bakteryjnego zapalenia wsierdzia z wytworzeniem wady serca, jak również zatoru płucnego.

  Streszczenie angielskie: A case is presented of 57-year-old male patient with crural ulcer in whom allergic- toxic eczema developed after ethacridinum. In the result of infection of the skin lesions, staphylococcal sepsis, pleuropneumonia, bacterial endocarditis and pulmonary embolism developed.


  12/23

  Tytuł oryginału: Historia chirurgii regionu gdańskiego w latach 1945-1991
  Autorzy: Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Kruszewski Wiesław Janusz, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.88-98, il., bibliogr. 33 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  13/23

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej w Gdańsku w latach 1948-1970
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław J., Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.110-114, il., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  14/23

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirugii Onkologicznej w Gdańsku w okresie 1970-2001
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.114-119, il., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  15/23

  Tytuł oryginału: Properties of camptothecin analogues - promising topoisomerase I inhibitors determined by fluorescence spectoscopy methods.
  Autorzy: Kruszewski Stefan, Burke Thomas G.
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.183-192, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Camptothecin (CPT) and related congeners have become an important class of S-phase anticancer agents. Unfortunately CPT hydrolyses under physiological conditions, and converts into inactive carboxylase form. The hydrolysis problem with campthothecin and many analogues is exacerbated in the human blood. The principal goal of these researches was to find camptothecin analogues that display omproved blood stability. One of new camptothecis DB-67 exhibits impressive blood stability. Fluorescence spectroscopy methods were used to determine the physical and to predict the biological properties of camptothecins.


  16/23

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwhistaminowych.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.36-41, tab., bibliogr. 43 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/23

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne - co nam grozi na urlopie poza krajem.
  Autorzy: Muszyńska Anna, Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.52-55, il.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/23

  Tytuł oryginału: Preparatyka porcji krwi pępowinowej przeznaczonych do celów transplantacyjnych.
  Tytuł angielski: Cord blood samples processing for transplantation purposes.
  Autorzy: Ołdak Tomasz, Machaj Eugeniusz K., Gajkowska Agnieszka, Kruszewski Marcin, Jastrzewska Marzena, Pojda Zygmunt
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.383-390, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu opracowanie optymalnych metod preparatyki krwi pępowinowej, przeznaczonej dla celów transplantacyjnych. Podjęto także próbę optymalizacji metod separacji czystych populacji komórek jednojądrzastych oraz komórek krwiotwórczych. Wykazano, że wirowanie komórek w układzie gradientów gęstości oraz pozytywna immunoselekcja są najlepszymi metodami uzyskiwania populacji wzbogaconych wte komórki. Jednak ze względu na wysokie straty komórek procedury te nie mogą być używane do redukcji objętości pozyskanej porcji. Z pozostałych metod, sedymentacja w hydroksyetylowanej skrobi (HES) oraz izolacja kożuszka leukocytarnego powodują najmniejsze straty komórek. Dodatkową zaletą sedymentacji w HES jest możliwość eliminacji niemal wszystkich obecnych w porcji krwi erytrocytów, zaś izolację kożuszka leukcytarnego najłatwiej jest przystosować dla potrzeb preparatyki dużych objętości krwi. W dalszej części pracy badano przydatność tych właśnie procedur do opracowania optymalnej metody redukcji objętości krwi pępowinowej przed jej zamrożeniem. Zarówno sedymentację w HES, jak i separację frakcji leukocytarnej łatwo adaptować do potrzeb preparatyki dużych objętości krwi pępowinowej, zaś uzyskiwane odzyski komórek jednojadrzastych i CD34+ pozwalają na rekomendowanie obu tych metod jako równorzędnych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to elaborate the optimal cord blood processing method suitable for transplantation purposes. We used buffy coat (BC) separation, red cell lysis, sedimentation with hydroxyethyl starch (HES), methylcellulose or gleatin, density gradient centrifugation (Ficoll or Percoll) and immunomagnetic selection. The best methods to obtain a pure population of mononuclear cells (MNC) or hematopoietic cells (CD34+) were density gradient centrifugation and immunomagnetic selection, respectively. Only these emthods resulted in a significant MNC and CD34+ cell enrichment. However, due to the low cell recovery, these methods were not suitable for routine cord blood processing. HES sedimentation and BC centrifugation resulted in the highest cell recoveries. The additional advantage of HES sedimentation was almost total erythrocyte depletion, while the BC isolation could be easily adapted for processing of large blood volumes. We had further optimized the two latter methods for the volume reduction of large cord blood samples. Both, HES sedimentation and BC isolation were efficient methods of volume reduction and resulted in the high mononuclear and hematopoietic cell recoveries. Both could be recommended for routine reduction of a sample vlume in cord blood banking.


  19/23

  Tytuł oryginału: Chlamydiozy.
  Tytuł angielski: Chlamydial infections.
  Autorzy: Skibińska Anna, Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.21-24, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chlamydiozy to choroby wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Chlamydia. Obraz kliniczny wykazuje różnice w zależności od gatunku chlamydii (Ch) będącego patogenezą, np. Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae, Ch. psitaci, Ch. pecorum.

  Streszczenie angielskie: In this paper epidemiological and clinical aspects of Chlamydial (Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae, Ch. psitaci, Ch. pecorum) infections are presented. We discussed also their relationship, especially Ch. pneumoniae infection, with arteriosclerosis and asthma bronchiale exacerbations.


  20/23

  Tytuł oryginału: Krajowy nadzór w dziedzinie alergologii.
  Autorzy: Kruszewski Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.32-33, il.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/23

  Tytuł oryginału: Ocena węzła "wartownika" w raku piersi za pomocą metody barwnikowej.
  Tytuł angielski: Sentinel lymph node identification for patients with breast cancer using blu-dye method.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Karmoliński Andrzej, Kruszewski Wiesław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.37-44, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  22/23

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2001.
  Tytuł angielski: The history of The Oncological Surgery Clinic of Medical University of Gdańsk between 1970-2001.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.345-352, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  23/23

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Kazimierza Dębickiego w latach 1948-1970.
  Tytuł angielski: The activity of the Surgical Clinic of Medical University of Gdańsk led by prof. Kazimierz Dębicki in Gdańsk in 1948-1970.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław, Jastrzębski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.353-360, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  stosując format: