Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUPSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wartość badań obrazowych (TK i MR) w diagnostyce kręgozmyku.
Tytuł angielski: Value of the CT and MRI evaluations in diagnosis of the patients with spondylolisthesis.
Autorzy: Fatyga Marek, Majcher Piotr, Krupski Witold, Gawda Piotr
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.575-581, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy, w oparciu o własny materiał kliniczny i piśmiennictwo, przedstawiają wartość badania TK i MR w diagnostyce kręgoszczeliny i kręgozmyku. Rozwój nowoczesnych sposobów obrazowania zwiększył i rozszerzył wskazania do leczenia operacyjnego, nie tylko przez uwidocznienie światła kanału kręgowego, ale także zmian w układzie kostnym. Według autorów, ścisła współpraca klinicysty i radiologa sprzyja dokładniejszej analizie badanych przypadków, z określeniem wskazań do leczenia operacyjnego. Autorzy przedstawiają schemat postępowania diagnostycznego i wybrane problemy diagnostyczne kręgoszczeliny i kręgozmyku.


  2/12

  Tytuł oryginału: Nawrotowe zapalenie chrząstki z poważnym zajęciem dolnych dróg oddechowych u dziesięcioletniego chłopca.
  Tytuł angielski: A case of relapsing polychondritis with severe involvement of the lower airway in a 10 years old boy.
  Autorzy: Postępski Jacek, Korobowicz Agnieszka, Krupski Witold, Skomra Danuta, Emeryk Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.763-771, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Nawrotowe zapalenie chrząstki jest bardzo rzadko występującą u dzieci chorobą tkanki łącznej. Procesem zapalnym mogą być objęte wszystkie bogate w chrząstkę narządy. Przedstawiono przypadek nawrotowego zapalenia chrząstki u dziesięcioletniego chłopca. Objawem prezentującym chorobę było obustronne zapalenie małżowin usznych. Choroba w poważnym stopniu rozwinęła się również w układzie oddechowym. W ustaleniu stopnia zaawansowania choroby w układzie oddechowym szczególnie pomocne były badania czynnościowe ukladu oddechowego i tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości. Ostatecznie rozpoznanie potwierdził obraz histopatologiczny objętej procesem zapalnym chrząstki drzewa oskrzelowego.

  Streszczenie angielskie: Relapsing polychondritis is a very disease of the connective tissue in children. Inflammation may affect all cartilaginous structures. The study presents the case of a 10 years old boy with bilateral conchitis as a prominent symptom of the disease. In our patient lower airways were seriously affected. The detection of the degree of the disease in respiratory tract was facilitated to a large degree by pulmonary function tests and high resolution computed tomography. Histopathological picture of the inflamed cartilage of the tracheobronchial tree finally confirmed the diagnosis.


  3/12

  Tytuł oryginału: Wartość badania TK z wykorzystaniem opcji przestrzennej 3D w diagnostyce urazów, wad i zniekształceń kręgosłupa u dzieci i dorosłych.
  Tytuł angielski: The value of CT scans with the 3D option in the diagnosis of spinal trauma, defects and deformities in children and adults.
  Autorzy: Majcher Piotr, Fatyga Marek, Krupski Witold, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.662-666, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Oceniono wartość diagnostyczną wtórnych rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej w diagnostyce różnorodnej patologii kręgosłupa. Materiał i metdoy. Materiał obejmuje grupę 35 chorych, u których wykonano badania TK uzupełniane rekonstrukcjami 3D. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że rekonstrukcje 3D poszerzyły możliwości diagnostyczne osiowej tomografii komputerowej, zwłaszcza w zakresie perspektywicznej i całościowej oceny struktur kostnych kręgosłupa oraz umożliwiły określenie wzajemnych stosunków przestrzennych.

  Streszczenie angielskie: Background. The diagnostic means of 3D CT reconstruction in various spine disorders was evaluated. Material and methods. The material and methods a group of 35 patients who had CT enhanced with 3D option. Results and conclusions. It has been shown that the 3D reconstructions have broadened the diagnostic possibilities of axial CT, especially in the field of perspective and wholesome evaluation of spinal bone structures.


  4/12

  Tytuł oryginału: The usefulness of computed tomography spatial imaging in diagnosing lung tumours.
  Tytuł polski: Przydatność obrazowania przestrzennego tomografii komputerowej w diagnostyce guzów płuc.
  Autorzy: Krupski Witold, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.112-118, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/12

  Tytuł oryginału: The influence of nonsteroidal anti-inflammatory drugs abuse and chronic stress on the development of necrotizing fasciitis - case report.
  Tytuł polski: Wpływ nadużywania niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz przewlekłego stresu na rozwój martwiczego zapalenia powięzi - opis przypadku.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Kazubek Maria, Przyszlak-Szabała Małgorzata, Krupski Witold, Pęgiel-Sićko Ewelina, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.459-462, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/12

  Tytuł oryginału: The value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) in recognising the fissure of vertebral arch.
  Tytuł polski: Wartość rekonstrukcji przestrzennych tomografii komputerowej (3D TK) w rozpoznawaniu szczeliny łuku kręgu.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.463-470, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/12

  Tytuł oryginału: The value of radiological examination in postoperative diagnostics of cardiospasm.
  Tytuł polski: Wartość badania radiologicznego w pooperacyjnej diagnostyce kurczu wpustu.
  Autorzy: Krupski Witold, Mądro Przemysław, Ćwik Grzegorz, Kusz Wojciech, Wallner Grzegorz, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.471-477, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/12

  Tytuł oryginału: The correlation of US and CT values in the diagnostics of giant pseudo-cysts of the liver.
  Tytuł polski: Korelacje wartości USG i TK w diagnostyce olbrzymich torbieli rzekomych wątroby.
  Autorzy: Krupski Witold, Szafranek Joanna, Pasławski Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.562-569, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/12

  Tytuł oryginału: High resolution computed tomography (HRCT) in diffuse pulmonary intraparenchymatous disorders.
  Tytuł polski: Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (TKWR) w rozlanych schorzeniach śródmiąższowych płuc.
  Autorzy: Złomaniec Janusz, Guz Wiesław, Matysiak Magłorzata, Krupski Witold
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.303-313, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wartość tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (TKWR)przedstawiono w materiale 62 rozlanych schorzeń śródmiąższowych płuc. Analizowano uwidocznienie zacienień typu szkła mlecznego, plastra miodu, zmian guzkowych, rozedmy pęcherzykowej zwykle skojarzonej ze śródpłacikową lub przyprzegrodową. Wydechowe przekroje TKWR ułatwiały odkrycie pułapek powietrznych. W TKWR było możliwe zróżnicowanie zmian aktywnych i nieodrwacalnych (zwłóknień).

  Streszczenie angielskie: The value of high resolution computed tomography (HRCT) was presented in the material of 62 diffuse pulmonary intraparenchymatous disorders. Visualisation of milk-glass type opacities, honeycomb picture, nodular changes, alveolar emphysema, usually associated with intralobular or periseptal, was analyzed. Expirational HRCT section facilitate the discovery of air traps. HRCT make possible differentiation of active changes from irreversibles (fibrous).


  10/12

  Tytuł oryginału: Mercurialism in the material of the Regional Centre of Acute Poisonings of the Institute of Rural Medicine in Lublin.
  Tytuł polski: Zatrucia rtęcią w materiale Regionalengo Ośrodka Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
  Autorzy: Brzeski Zdzisław, Złomaniec Janusz, Guz Wiesław, Krupski Witold
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.387-389, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Na tle objawów klinicznych zatruć rtęcią przedstawiono przypadek zatrucia w celach samobójczych o pomyślnym przebiegu leczenia i dobrym rokowaniu. Podkreślono znaczenie toksycznego uszkodzenia nerek oraz różnorodnych objawów ze strony CUN.

  Streszczenie angielskie: Against the background of clinical symptoms of mercury posionings a case of suicidal poisoning which had favourable course and prognosis was presented. The impact of toxic renal damage and different CNS symptoms was emphasised.


  11/12

  Tytuł oryginału: Arteriovenous angiomas in pictures of digital subtractional angiography (DSA).
  Tytuł polski: Naczyniaki tętniczo-żylne w obrazach cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA).
  Autorzy: Piasecka Katarzyna, Krupski Witold, Jędrzejewski Grzegorz, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.390-399, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W materiale 16 naczyniaków tętniczo-żylnych stwierdzanych w grupie 591 angiografii tętnic mózgowych przedstawiono wartość cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. Analizowano uwidocznienie tętniczych naczyń zaopatrujących, masy naczyniowej, jądra i żył drenujących. Angiogramy korelowano z przekrojami kontrastowymi TK, odtwarzając współistniejące krwawienie śródmózgowe i podpajęczynówkowe. Porównano stopień uwidocznienia efektu masy w obu badaniach. Podkreślano wartość angiograficznego wykazania działania ssącego naczyniaków w tzw. zespołach podkradania.

  Streszczenie angielskie: The value of digital subtractional angiography (DSA) was presented in the material of 16 arteriovenous anigomas found in the group of 591 angiographies of cerebral arteries. Visualisation of arterial supplying vessels, vascular mass, nucleus and draining vessels was analyzed. Angiograms were correlated with CT contrast sections to reconstruct coexisting intracerebral and subarachnoid hemorrhages. The degree of visualization of mass effect in the two examinations was compared. There was emphasized the role of angiographic demonstration of the sucking effect of angiomas in the so-called stealing syndromes.


  12/12

  Tytuł oryginału: Degenerative changes of the vertebral column in spatial imaging of 3D computed tomography.
  Tytuł polski: Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w obrazowaniu przestrzennym tomografii komputerowej 3D TK.
  Autorzy: Krupski Witold, Majcher Piotr, Krupski Mirosław, Fatyga Marek, Złomaniec Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.459-465, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W grupie 36 chorych z bólowymi zespołami korzeniowymi dokonano oceny wartości diagnostycznej rekonstrukcji przestrzennej tomografii komputerowej (3D TK) w badaniach struktur kostnych kręgosłupa. Stwierdzono, że 3D TK jest techniką z wyboru w ocenie stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego, powierzchni wewnętrznej kanału, zwężeń kostnych otworów międzykręgowych oraz zachyłków bocznych.

  Streszczenie angielskie: In a group of 38 patients with radicular pain syndromes diagnostic value of spatial reconstructions with computed tomography (3D CT) was assessed in examinations of bone structures of the vertebral column. It was found that 3D CT is a technique of choice in the assessment of degenerative stenosis of the vertebral canal, internal surface of the vertebral canal, bone narrowings of intervertebral foramens and lateral recesses.

  stosując format: