Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUPA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Trudności interpretacyjne obrazów TK przy planowaniu biopsji stereotaktycznej - opis 2 przypadków.
Tytuł angielski: Interpretative difficulties of CT scans in planning of stereotactics biopsy - description of two cases.
Autorzy: Gościński Igor, Moskała Marek, Polak Jarosław, Krupa Mariusz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.61-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy w swojej pracy podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia stereotaktycznej biopsji mózgu. Wysoki stopień prawidłowych rozpoznań, niską liczbę popwikłań można osiągnąć poprzez odpowiednie zaplanowanie zabiegów, dobór metod obrazowania, trajektorii, liczbę, sposób i miejsce pobierania próbek. Przedstawiamy 2 chorych, których zakwalifikowanie do biopsji mogło doprowadzić do niebezpiecznych następstw.

  Streszczenie angielskie: We describe the rules implemented by us to perform stereotactic brain biopsy safely and effectively. The low mortality and morbidity, but high diagnostic yield rates can be obtained by complex surgical planning, with regard to patient selection, biopsy trajectory, maging technique, target choice. We show two patients - their inclusion to stereotactic procedures could have dangerous complications.


  2/13

  Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
  Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  3/13

  Tytuł oryginału: Family history of hypertension: a novel and potent risk factor for premature coronary artery disease.
  Tytuł polski: Wywiad rodzinny nadciśnienia tętniczego - nowy, niezależny czynnik ryzyka choroby wieńcowej.
  Autorzy: Szczęch Radosław, Bieniaszewski Leszek, Narkiewicz Krzysztof, Somers Virend K., Krupa-Wojciechowska Barbara
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.68-74, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background. While highe blood pressure is strongly associated with an increased risk of coronary artery disease (CAD), the contribution of a parental history of hypertension to prevalence of CAD remains unclear. Aim. THe aim of this study was to test the hypothesis that a positive family history of hypertension is independently linkedto an increased risk of CAD in a large cohort of young ( 40 years), middle-aged (40-60 years) and elderly ( 60 years) subjects participating in the Polish Hypertension Survey. Methods. We studied 310 579 subjects (176 908 females and 133 671 males; mean age 46 ń 17 years, mean BMI 25.3 ń 4.4 kg/mý). Hypertension was defined as SBP 140 mmHg and/ or DBP 90 mmHg, or taking antihypertensive treatment. Results. Parental hypertension was strongly and independently linked to increased risk of CAD in all age groups. COmpared to subjects with a negative family history of hypertension, and after adjusting for blood pressure, the odds ratio for CAD in subjects with positive family history was 2.25 (95 p.c. confidence interval 2.11 to 2.39) for young subjects, 1.53 (1.48 to 1.58) for middle aged subjects and 1.62 (1.51 to 1.73) for elderly subjects. This blood pressure independent interaction between family history of hypertension and the prevalence of CAD was also strikingly evident when normotensive subjects were analyzed separately. Odds ratio for CAD in normotensives was 2.23 (2.40 to 2.06), 1.40 (1.33 to 1.47) and 1.32 (1.26 to 1.38), respectively. Conclusions. Family history of hypertension is associated with increased risk of CAD. This association is independent of age and blood pressure level.


  4/13

  Tytuł oryginału: Podłoże i okoliczności powstawania antydromowego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego.
  Tytuł angielski: Antidromic atrioventricular reentrant tachycardia.
  Autorzy: Walczak Franciszek, Szufladowicz Ewa, Koźluk Edward, Kępski Roman, Szumowski Łukasz, Krupa Wojciech, Stępińska Janina
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.466-469, il., tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  5/13

  Tytuł oryginału: Powikłania cholecystektomii laparoskopowej - wyniki ankiety z 17 krajowych ośrodków chirurgicznych - 10 lat obserwacji.
  Tytuł angielski: Postoperative complications of laparoscopic cholecystectomy - multi-centre questionnaire results.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Krupa Jarosław
  Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.691-699, bibliogr. 11 poz. + 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powikłań cholecystektomii laparoskopowej z zastosowaniem techniki wideochirurgicznej w 17 ośrodkach Wojskowej Służby Zdrowia. Materiał i metodyka. Poddano analizie wyniki ankiet nadesłanych z 17 ośrodków Wojskowej Sł żby Zdrowia w Polsce. Analiza obejmowała 15 143 chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. Wyniki. Oceniono powikłania śródoperacyjne, wczesne (występujące w 1-3 dobie po operacji) i późne (pojawiające się po wypisaniu ze szpitala, od kilku dni do kilku miesięcy po operacji). Uszkodzenie głównej drogi żółciowej wystąpiło u 0,4 proc. chorych, przewodu pokarmowego u 0,09 proc. chorych, przepony u 0,01 proc., krwawienia zaś u 0,5 proc. chorych. Do powikłań wczesnych zaliczono również bóle barków występujące po zabiegu (4 proc. chorych). Powikłania późńe obejmowały głównie zakażenia ran po trokarach (0,94 proc.) oraz przepuklinę pępkową (0,36 proc.). U 2 (0,02 proc.) chorych, u których w badaniu histopatologicznym wyciętego pęcherzyka żółciowego znalezion oniska gruczolakoraka, stwierdzono przerzuty nowotworowe w miejscu wprowadzenia trokarów. Ogólny odsetek wczesnych powikłań pooperacyjnych wyniósł 4,4 proc., późńych zaś 1,3 proc. Relaparoskopię trzeba było wykonać u 0,2 proc., głównie z powodu powikłań krwotocznych lub utrzymującego się wycieku treści zółciowej przez dren asekuracyjny. Laparotomię wykonano u 0,3 proc. chorych. Odsetek konwersji w badanej grupie chorych wyniósł 2,6 proc. Wniosek. Na podstawie uzyskanych wyników można przewidzieć, że technika wideochirurgiczna podczas cholecystektomii laparoskopowej daje mniej powikłań niż operacja klasyczna i jest godna polecenia w powszechnej praktyce chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse intraoperative and postoperative laparoscopic cholecystectomy complicaitons from 17 Military Medical Service Centers. Material and methods. Questionnaire results obtained from 17 Military Health Service hospitals were analyzed. The study group comprised 15 143 patients who underwent laparoscopic cholecystectomies. Results. Intraoperative, early (on the 1st - 3rd postoperative day) and late complications (after hospital discharge) were analyzed. Bile duct injuries occurred in 0.4 p.c. of patients, GI tract injuries in 0.09 p.c. and hemorrhage in 0.5 p.c. of cases. Shoulder pain was present in 4 p.c. of patients. Late complications comprised trocar site inflammation (0.94 p.c.) and postoperative umbilical hernia (0.36 p.c.). In 2 cases 90.02 p.c.0 with gallbladder adenocarcinoma, port site metastases were observed during the follow-up period. Overall, early and late postoperative complications were observed respectively in 4.4 p.c. and 1.3 p.c. of patietns. Relaparoscopies were performed in 0.2 p.c. of cases, mainly due to bleeding or prolonged bile leakage, while 0.3 p.c. of patietns required laparotomy. The conversion rate amounted to 2.6 p.c. Conclusion. The videosurgical technique is connected with a lower complication rate, in comparison to classical cholecystectomy and therefore, should be strongly recommended.


  6/13

  Tytuł oryginału: Extrahepatic bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy - a survey of 6873 patients.
  Autorzy: Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Stanowski Edward, Krupa Jarosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR438-CR440, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Despite recognised advantages of laparoscopy, the damage of extrahepatic bile ducts during cholecystectomy is a subject of ongoing discussions, as such injuries are more frequent comparing with open surgery. The analysis included 6873 patients who underwent laparoscopic cholecystectomy. The study group comprised both the patients after elective surgery due to symptomatic cholelithiasis and patients after emergency procedures necessiated by acute cholecystitis. Common bile duct was damaged in 9 patients. Five people had their main bile duct transected, in 2 people it was partial excision, and in the other 2 subjects - puncture damage with electrocoagulation took place. In seven cases, the damage was diagnosed still during laparoscopy and conversion to open surgery was performed. In two subjects the damage was diagnosed in postoperative period and it was subsequently confirmed by ERCP. Roconstructive surgery included: BCD suturing with interrupted stiches, end-to-end anastomosis over T-tube and Roux-en-Y bilioenteric anastomosis. Good postoperative outcome was obtained in 6 patiens. One subject required repeated endoscopic dilatation and placement due to recurrent cholangitis. Two patients died due to upper gastrointestinal bleeding and multiple organ failure. Extrahepatic bile duct injury remains a dangerous complication following cholecystectomy. It is more likely to occur in case of anomalous anatomy of bile ducts, inflammatory or malignant infiltration and technical errors of an operating surgeon. It is very important to diagnose the damage early enough, preferably still during laparoscopy. Imaging investigations (ultrasound, ERCP, MRCP, cholangiography) may be helpful in establishing the diagnosis during the postoperative period.


  7/13

  Tytuł oryginału: Profil metaboliczny otyłych dziewcząt z przedwczesnym pubarche.
  Tytuł angielski: Metabolic profile in obese girls with premature pubarche.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Krupa Beata, Wieczorek Wiesława
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.28-30, 32, 34, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dziewczęta z przedwczesnym idiopatycznym pubarche, w poźniejszym okresie życia częściej wykazują objawy czynnościowego hiperandrogenizmu pochodzenia jajnikowego z hiperinsulinemią i dyslipidemią. W pracy oceniono wybrane parametry zespołu metabolitycznego u dziewcząt z otyłością prostą i przedwczesnym pubarche. Stwierdzono, że otyłe dziewczynki z pubarche praecox stanowią grupę ryzyka wczesnych powikłań metabolicznych otyłości.

  Streszczenie angielskie: Premature pubarche has been show to be associated with increased incidence of postpubertal functional ovarian hyperandrogenism, hyperinsulinemia and dyslipidemia. In the present study, selected parameters of metabolic syndrome were evaluated. In conclusions, obese girls with premature pubarche may represent a subgroup of obese patients with a high risk for metabolic complications of obesity.


  8/13

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/13

  Tytuł oryginału: Prof. dr med. Aleksander Januszkiewicz (1872-1955).
  Autorzy: Krupa-Wojciechowska Barbara, Bandosz Piotr
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.235-238, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Januszkiewicz
 • Aleksander 1872-1955


  10/13

  Tytuł oryginału: Zależność wyniku testu pionizacyjnego od zastosowanego w nim protokołu. Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego.
  Tytuł angielski: Results of head-up tilt test in relation to the protocol used. The pilot results of the Polish multicenter study.
  Autorzy: Koźluk Edward, Kozłowski Dariusz, Szufladowicz Ewa, Gajek Jacek, Krupa Wojciech, Piątkowska Agnieszka, Zyśko Dorota, Zastawna Inga, Walczak Franciszek, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.217-225, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Omdlenia kardiopresyjne występują wcześniej niż wazodepresyjne. Z kolei prowokacja nitrogliceryną (NTG) może fałszywie zwiększać częstość rozpoznań zespołu wazowagalnego ze składową ciśnieniową. Jest to istotne ze względu na obserwowaną tendencję do skracania protokołu pionizacyjnego (TT) przez wcześniejsze podanie NTG. Cel pracy: Porównanie wyników TT wykonywanych przy użyciu różnych protokołów i ocena wpływu wcześniejszego podania podjęzykowo 0,25 mg NTG na wynik badania. Materiał i metody: Przeanalizowano 446 TT (259 K; wiek 41 ń 19 lat). Grupa 1 - test bierny 60 min (n = 97), grupa 2 - test bierny 45 min + 20 min po NTG (n = 150), grupa 3 - 30 min + 20 min po NTG (n = 93), grupa 4 - 20 min + 20 min po NTG (n = 106). Wyniki: Grupa 1: test ujemny - 62 (64 proc.), omdlenie o typie mieszanym (1 wg VASIS) - 20 (21 proc.), kardiodepresyjnym (VASIS 2) - 10 (10 proc.), wazodepresyjnym (VASIS 3 - 5 (5 proc.), reakcja fałszywie dodatnia - 0; grupa 2: odpowiednio - 28 (19 proc.), 63 (42 proc.), 36 (24 proc.), 23 (13 proc.), 3 (2 proc.); grupa 3: 46 (50 proc.), 20 (22 proc.), 16 (17 proc.), 11 (12 proc.), 0; grupa 4: 39 (37 proc.), 30 (28 proc.), 26 (24 proc.), 4 (4 proc.), 3 (3 proc.). U 4 chorych z grupy 4 (4 proc.) wystąpiła reakcja dysautonomiczna. Nie wykazano istotnych różnic między grupą 3 i 4. W grupie 1 było więcej wyników ujemnych (vs. grupa 2, 3-4 odpowiednio p 0,0000002; 0,004), przedłużenie fazy biernej przed NTG zwiększało liczbę dodatnich TT (p 0,0003). W grupie 4 było mniej wyników wazodepresyjnych niż w grupie 2 (p 0,025)...


  11/13

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane obrażeniami naczyń i nerwów w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Elbow joint lesions complicated with injuries of vessels and nerves in own material.
  Autorzy: Wodzisławski Wojciech, Krupa Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.57-61, tab., bibliogr. 20 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenia stawu łokciowego stanowią 3-4 proc. obrażeń narządu ruchu u dorosłych i 14-16 proc. u dzieci. Ich leczenie jest trudne, a współistniejące powikłania naczyniowo-nerwowe znacznie pogarszają rokowanie. W klinice w latach 1990-2000 leczono 108 chorych z różnymi obrażeniami okolicy stawu łokciowego. W grupie tej 21 pacjentów miało obrażenia naczyń lub/i nerwów. Powikłanie to najczęściej dotyczyło nerwu łokciowego. Autorzy przedstawiają spopsób postępowania i następstwa tych powikłań.


  12/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie oznaczania przygodnej glikemii w rozpoznawaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Importance of determination of incidental glycemia in diagnosing carbohydrate metabolism disorders in the practice of primary health care physician.
  Autorzy: Schabowski Janusz, Krupa-Hippner Alina, Frydrych Wacław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.235-242, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań przesiewowych w celu wykrycia zaburzeń gospodarki węglowodanowej przeprowadzonych w wiejskich ośrodkach zdrowia w Haczowie i Przysietnicy (województwo podkarpackie), w okresie od września do grudnia 2001 r. Oznaczenia przygodnej glikemii przeprowadzono wśród 495 osób powyżej 50 roku życia (w tym 301 kobiet i 194 mężczyzn), które zgłosiły się do lekarza rodzinnego z powodu innych schorzeń niż cukrzyca. Pomiary wykonywano glukometrem ONE-TOUCH. Celem badań było znalezienie nowych chorych na cukrzycę typu 2 oraz wyodrębnienia grupy pacjentów wymagającej dalszej diagnostyki.

  Streszczenie angielskie: Due to the rapid increase in the number of patients with diabetes - especially type-2 diabetes - observed worldwide, primary health physicians face the necessity of becoming more engaged in the process of an early diagnosis of 'latent forms' of diabetes. Hence, the aim of the study was evaluation of the usefulness of determining incidental glycemia in diagnosing diabetes in patients who report to a primary health care physician due to diseases other than diabetes, as well as to select a group of patients requiring further diagnostics from the aspect of carbohydrate metabolism disorders. The level of incidental glycemia was determined during the period September - December 2001 in 495 patients aged over 50 who reported to a primary health care physician for reasons other than diabetes in rural health care centres in Haczów and Przysietnica in the Rzeszów Region. The patients covered by the study constituted 8.25 p.c. of the total number of the above-mentioned treatment regions - 194 males and 301 females. The determinations of incidental glycemia were performed with the use of ONE-TOUCH glucometer. The greatest number of patients - 252 (50.9 p.c.) were those with a glucose level higher or equal to 100 mg/dl and lower than 200 mg/dl. These patients were informed about the necessity to perform a glucose test on an empty stomach, and the possible need to carry out an ingestion tolerance test with 75 g of glucose. In 339 patients examined (48.28 p.c.), the level of glycemia was below 100 mg/dl - these patients were not planned for further diagnostic...


  13/13

  Tytuł oryginału: Rodzaje urazów głowy a okoliczności wypadków
  Autorzy: Krupa Szczepan, Karwat Irena Dorota
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.127-130, bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: