Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRUKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Skale klinimetryczne w ocenie sprawności funkcjonalnej pacjentów w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Clinimetric scales in the assessment of the aged patient's functional fitness.
Autorzy: Czernicki Jan, Dałek Bogumiła, Krukowska Jolanta
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.1-6, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono trzy kategorie problemów: zdrowotne, czynnościowe i socjalne, które wpływają na społeczną niezależność i jakość życia osób w wieku podeszłym. Opracowując plan kompleksowej oceny stanu zdrowia i rehabilitacji osób w wieku podeszłym należy standardowe badanie lekarskie uzupełnić testami czynnościowymi. W pracy przedstawiono testy najczęściej wykorzystywane w praktyce lekarza i fizjoterapeuty, które są zgodne z wymaganiami standardów dla tego rodzaju testów.

  Streszczenie angielskie: Basing on literature survey, three categories of problems have been demonstrated: concerning health, functional and social which affect social independence and quality of life of the aged. Working out a plan of complex evaluation of health state and rehabilitation of the aged, the standard medical examination should include functional tests. The study presents the most frequently used in physician's and physiotherapist's practice tests, which are in accordance with standard requirements for this kind of tests.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie protez overdenture wykonanych na implantach w rehabilitacji pacjentów z bezzębną żuchwą.
  Autorzy: Kamińska Anita, Krukowska Joanna
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (3) s.14-15, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: