Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KROPIEWNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stężenie TGF-á1 w moczu u pacjentów z cukrzycą typu 2 - znaczenie prognostyczne.
Tytuł angielski: Urine TGF-á1 concentration in patients with type 2 diabetes - prognostic value.
Autorzy: Pączek Leszek, Kropiewnicka Hanna E., Senatorski Grzegorz, Bartłomiejczyk Irena
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.745-752, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 2, choroba społeczna i cywilizacyjna, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych, w tym nefropatii cukrzycowej. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój nefropatii cukrzycowej (DN). Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak kumulacja białek macierzy mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie, czy stężenie TGF-á1 określone w surowicy i moczu ma znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz w kontrolnej grupie 10 osób zdrowych. Oznaczono stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii. U pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazano podwyższone stężenie TGF-á1 zarówno w surowicy krwi, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji pacjentów z cukrzycą typu 2 wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był większy u tych chorych, u których początkowe stężenie TGF-á1 przekraczało wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem ...

  Streszczenie angielskie: Type 2 diabetes mellitus is a social and civilization-related disease that leads to various micro- and macroangiopathic complications, including diabetic nephropathy. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nefropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickkening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to estabilish whether urine an dserum TGFá1 levels may be significant in prognosing an devaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type 2 diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGFá1 concentrations were evaluated, as well as basic laboratory parameters. After one-year-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type 2 diabetes mellituss. In patients with type 2 diabetes mellitus both urine and serum TGFá1 concentration were elevated. After one-year-observation of patients with type 2 diabetes mellitus it was estabilished that the increase of serum creatininie concentration and that of microalbuminuria value were higher in those patients, whose initial TGFá1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGFá1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjne monitorowanie progresji przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek.
  Tytuł angielski: Noninvasive monitoring of chronic glomerulonephritides progression.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek, Kropiewnicka Eugenia, Wyzgał Janusz, Pilecki Tomasz, Żegarska Jolanta, Niewczas Monika
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.21-27, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum. - Zamieszczono również dyskusję na temat pracy, którą przedstawiono na posiedzeniu Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niezależnie od rodzaju czynnika uszkadzającego, postęp kłębuszkowego zapalenia nerek aż do schyłkowej niewydolności nerek przebiega podobnie. Nacieki zapalne i włóknienie cewkowo-śródmiąższowe uznaje się za cechę prognostyczną postępu choroby. Opisano czynniki immunologiczne (cytokiny, komórki zapalne) i czynniki nieimmunologiczne (białka macierzy zewnątrzkomórkowej i enzymy proteolityczne) prowadzące do uszkodzenia tkanki cewkowo-śródmiąższowej w chorobach kłębuszków nerkowych oraz perspektywy wykorzystania oznaczania ich stężenia i aktywności w moczu w nieinwazyjnej diagnostyce kłębuszkowej zapaleń nerek.

  Streszczenie angielskie: Progression to end-stage renal failure is the final common pathaway of many forms of glomerular diseases, independent of the type of initial insult. Tubulointerstitial fibrosis is its near invariable finding and significant prognostic feature. We have reviewed immunological (cytokines, inflammatory cells) and nonimmunological factors (extracellular matrix proteins and proteolytic enzymes), being involved in mechanisms leading from glomerular disease to tubulointerstitial scarring, from the point of view of potential clinical usefulness of measuring its urine activities and levels to noninvasive diagnostic of kidney diseases.


  3/3

  Tytuł oryginału: Cytokiny w nieinwazyjnej diagnostyce nefropatii cukrzycowej.
  Tytuł angielski: Cytokines in noninvasive diagnostics of diabetic nephropathy progression.
  Autorzy: Senatorski Grzegorz, Pączek Leszek, Kropiewnicka Eugenia, Bartłomiejczyk Irena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.28, 30-32, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa (NC) najpoważniejsze długotrwałe powikłanie cukrzycy - choroby społecznej i cywilizacyjnej, prowadzi do rozwoju powikłań mikro- i makroangiopatycznych. Mikroalbuminuria jest obecnie najczulszym, nieinwazyjnym badaniem wskazującym na rozwój MC. Zmiany morfologiczne w nerkach, takie jak : kumulacja białek macierzy, mezangium i przerost błony podstawnej kłębuszków nerkowych, pojawiają się przed wystąpieniem mikroalbuminurii. Przeprowadzone badanie kliniczne miało na celu określenie czy stężenie TGF-á i IL-6 określone w surowicy i moczu mają znaczenie prognostyczne dla oceny ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Badanie wykonano w grupie 68 chorych na cukrzycę typu II oraz w kontrolnej grupie 10 zdrowych. Oznaczano stężenie TGF-á1 w surowicy i w moczu, a także wykonano podstawowe badania laboratoryjne. Po rocznej obserwacji, u 60 chorych na cukrzycę typu II oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy oraz wartość mikroalbuminurii.W cukrzycy typu II wykazano podwyższone stężenia TGF-á1 i IL-6 zarówno w surowicy, jak i w moczu. Podobne wyniki uzyskano w przeprowadzonym badaniu własnym. Wykazano, że po rocznej obserwacji chorych na cukrzycę typu II, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy oraz mikroalbuminurii był wyższy u tych chorych, u których początkowe stężenia TGF-á1 i IL-6 przekraczały wartości prawidłowe. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem TGF-á1 i IL-6 a progresją niewydolności nerek mierzoną wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy. ...

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is major long-term complication of diabetes mellitus a social and civilization-related disease. At present, the most sensitive and non-invasive indicator of the progression of diabetic nephropathy is microalbuminuria. Morphological features such as accumulation of extracellular matrix proteins, thickening of glomerules' basement membranes are prior to microalbuminuria. The aim of our clinical study was to establish whether urine and serum TGF-á1 and IL-6 levels may be significant in prognosing and evaluating a risk for developing diabetic nephropathy. The trial was carried out in 68 patients with type II diabetes mellitus and a group of 10 healthy subjects served as control. Urine and serum TGF-á1 concentrations were evaluated, as well as, basic laboratory parameters. After oneyear-observation serum creatinine level and microalbuminuria value were investigated in 60 patients with type II diabetes mellitus. In patients with type II diabetes mellitus both urine and serum TGF-á1 and IL-6 were elevated. After one-year-observation of patients with type II diabetes mellitus it was established that the increase of serum creatinine concentrations values were higher in those patients, whose initial TGF-á1 levels exceeded normal values. A positive correlation between urine TGF-á1 level and the progression of renal failure measured by the increase of serum creatinine level was observed. In conclusion, our findings indicate that urine TGF-á1 and IL-6 levels ...

  stosując format: