Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KROLL
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie wideochirurgii w onkologii dziecięcej.
Tytuł angielski: Aplication of video technique in paediatric oncology.
Autorzy: Mańkowski Przemysław, Wodziński Andrzej, Kroll Paweł, Jankowski Andrzej
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.67-68, bibliogr. 9 poz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Augumentacja jelitowa neurogennego pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Augumentation enterocystoplasty in neurogenic bladder.
  Autorzy: Jankowski Andrzej, Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.29-32, bibliogr. 15 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania do operacji augumentacyjnych pęcherza u dzieci, podkreślając istotną rolę badania wideourodynamicznego. Z 13 operowanych dzieci w wieku 8-18 lat, augumentację jelitem cienkim wykonano u 5, jelitem grubym również u 5, a z użyciem odcinka krętniczo-kątniczego u 3. Opisano dodatkowe zabiegi operacyjne na drogach moczowych (plastykę antyrefluksową moczowodów, zabiegi psoas hitch, boari flap) oraz na przewodzie pokarmowym (op. Malone). Omówiono prowadzenie pooperacyjne, powikłania oraz stosowane badania kontrolne.


  3/3

  Tytuł oryginału: Operacja Mitrofanoff-Malone w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u dzieci.
  Tytuł angielski: Mitrofanoff-Malone procedure in children with constipation and fecal incontinence.
  Autorzy: Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.33-35, bibliogr. 13 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności operacji Mitrofanoff-Malone oraz ocena wyników leczenia tą metodą u dzieci z neurogennymi zaparciami i nietrzymaniem stolca i gazów. W latach 2001-2002 operacje Mitrofanoff-Malone przeprowadzono u 15 dzieci w wieku od 20 miesięcy do 19 lat, z wadami dysraficznymi w 14 przypadkach oraz w jednym z guzem kości krzyżowo-ogonowej. Wskazaniem do operacji był brak skuteczności leczenia zachowawczego zaparć i nietrzymania stolca. 4 dzieci operowano techniką klasyczną, 11 laparoskopową. U wszystkich pacjentów zabieg operacyjny przeprowadzono z powodzeniem. Izoperystaltyczne wlewy przeczyszczające, wykonywane przez przetokę wyrostkową sposobem Mitrofanoff-Malone, umożliwiającą skuteczne leczenie zaparć i nietrzymanie stolca u dzieci.

  stosując format: