Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KROKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Tytuł angielski: Surgical treatment of ulcerative colitis-evaluation of results.
Autorzy: Drews Michał, Hermann Jacek, Krokowicz Piotr, Perz Hanna
Opracowanie edytorskie: Popiela Tadeusz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.491-500, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chir. leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) u chorych operowanych w latach 1970-1997. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 142 chorych dokonując analizy dokumentacji, a wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki. Proktokolektomię całkowitą ze stałą ileostomią (TPC) wykonano u 33 (73 proc.) chorych na 45 operowanych w latach 1970-1986, a proktokolektomię odtwórczą (IPAA) u 52 (79 proc.) na 66 operowanych w latach 1993-1997 [TPC - 33 (73 proc.); IPAA - 52 (79 proc.), p=0,001]. Odsetek operacji wykonywanych ze wskazań nagłych lub pilnych zmalał w istotny sposób na rzecz zabiegów wykonywanych ze wskazań wybiórczych [doraźne z 25 (56 proc.) w latach 1970-1986 do 19 (29 proc.) w lataach 1993-1997, planowe z 20 (44 proc.) do 47 (71 proc.) w podobnym okresie; p=0,02]. Odsetek zgonów okołooperacyjnych zmalał z 19 proc. (6) w latach 1970-1979 do 2 proc., do 2 proc., (2) w okresie 1990-1997 (p=0,01). Ciężkie powikłania wystąpiły u 27 (47 proc.) chorych wśród 57 (40 proc.) operowanych doraźnie i u 14 (16 proc.) wśród 85 (60 proc.) operowanych planowo (p=0,001). W grupie 11 chorych oczekujących na operację z powodu ostrego rzutu w.z.j.g. do 7 dni, ciężkie powikłania wczesne wystąpiły u 2 (18 proc.) pacjentów, a wśród 46 chorych z okresem oczekiwania dłuższym niż 7 dni u 18 (39 proc.) (p = 0.05). U chorych operowanych metoda proktokolektomii odtwórczej najczęściej rozpoznawano odległe powikłania zbiornika jelitowego, w ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess ulcerative colitis (UC0 surgical treatment results in patients operated between 1970 and 1997. Material and methods. The study group comprised 142 patients, whose documentation was retrospecttively evaluated, and results statistically analysed. Results. Total proctocolectomy with permanent ileostomy (TPC) was performed in 33 (73 p.c.) patients amongst 45 operated between 1970-1986, whereas restorative proctocolectomy (IPAA) was undertaken in 52 (79 p.c.) patients amongst 66 who underwent surgery between 1993 and 1997 [TPC-33 (73 p.c.); IPAA-52 (79 p.c.0, p=0.001). The proportion of emergency operationsdecreased significantly, whereas the proportion of elective procedures incereased [emergancy; 25 (56 p.c.) in 1970-1986 to 19 (29 p.c.) in 1993-1997; elective; 20 (44 p.c.) to 47 (71 p.c.) respectively; p=0.02]. The mortality rate decreased from 19 p.c. (6) between 1970-1979 to 2 p.c. (2) between 1990-1997 (p = 0.01). Severe early complications occurred in 27 (47 p.c.) patients amiongst 57 (40 p.c.) undergoing emergency surgery, comparison to 14 (16 p.c.) patients amongst 85 (60 p.c) operated electively (p=0.001). Major early complications affected 2 (18 p.c.) patients amongst 11 undergoing surgery due to severe attack of UC within 7 days, compared to 18 patients (39 p.c.) amongst 46 awaiting for surgical treatment over 7 days (p=0.05). Patients after IPAA were affectesd most commonly by ileal reservoir late complications. Stricture of the ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Jatrogenne ciała obce ucha środkowego w wyniku postępowania protetycznego.
  Tytuł angielski: Iatrogenic foreign bodies found in the middle ear as a result of prosthetic management.
  Autorzy: Rydzewski Bogdan, Krokowicz Aleksandra
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.493-499, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich miesiącach leczyliśmy operacyjnie dwoje pacjentów, u których w trakcie postępownia protetycznego doszło do przedostania się do jamy bębenkowej masy silikonowej, używanej do wykonywania odlewu przewodu słuchowego zewnętrznego. Pacjenci zgłaszali niedosłuch i narastające bóle zajętego ucha. W jednym przypadku przyczyną wlania się silikonu do jamy bębenkowej było rozerwanie atroficznej błony bębenkowej, a w drugim nierozpoznany przewlekły stan zapalny ucha środkowego. W trakcie operacji tympanoplastycznych ciała obce usunięto i odtworzono łańcuch kosteczek i błonę bębenkową. U jednego z pacjentów pozostał nieznaczny niedosłuch przewodzeniowy wielkości ok. 20 dB. Przypadki te przypominają o konieczności wykonywania otoskopii mikroskopowej przez doświadczonego otiatrę przed każdą próbą podjęcia protezowania ucha.

  Streszczenie angielskie: In the past few months two patients were admitted and operated on for liquid silicone that hardened to form a spongelike mass after it was accidentally poured into the tympanic cavity during an impression taking procedure. In on case an atropic eardrum was torn open and in the other the accident was the result of a misdiagnosed chronic otitis. In both cases a tympanoplasty was performed ot remove the sponge from the tympanic cavity and to restore the conductive structures in the middle ear. Both cases demonstrate the importance of following the fules of conduct precisely, in taking the prosthetic impressions and the obvious necessity for a through primary examiantion of patients by experienced otologists with a use of a microscope.

  stosując format: